pe de altă carte

945 16 sus Romila jpg
Combinagii și vieți paralele
În „Șoferul din Oz” se asociază fericit umorul, ironia, tandrețea, caracterele hiperbolizate și inevitabila tentație a parabolei socio-politice cu priză imediată.
945 16 jos Iamandi jpg
Insațiabila nemulțumire a lui Stalin
Bolșevismul a fost exportabil și a produs rezultate „cvasiidentice” peste tot.
Koba înainte de moarte jpeg
Koba înainte de moarte
Romanul poate fi citit chiar așa: stalinismul explicat copiilor de 10 ani.
Matrioșka Emanuel jpeg
Matrioșka Emanuel
E vorba de un mixt de formule literare, poezii, prozopoeme, proză autobiografică, note de subsol, adică avem o largă dimensiune experimentală concentrată pe tema identității, a jocului dintre eul real și cel ficțional, propus din start de dubletul nominal de pe copertă (Emil-Emanuel).
Bernard Henri Lévy și resuscitarea compasiunii jpeg
Bernard-Henri Lévy și resuscitarea compasiunii
Chiar aşa: de ce ne-ar interesa? În definitiv, nu se întîmplă la noi, nu ne reprezintă pe noi...
Contemptus mundi jpeg
Contemptus mundi
Decisivă e, spune Dan Sociu, relația cu existența, pe care un poet e dator să o exploreze cu o curiozitate alertă.
Memoriile elegiacului – un eveniment editorial jpeg
Memoriile elegiacului – un eveniment editorial
Un monument al literaturii universale, prezent pentru prima oară, în toată splendoarea lui, în limba română.
Inadecvare jpeg
Inadecvare
Timpuri, locuri, evenimente și personaje intersectate într-un puzzle ce înlănțuie pasaje variate ca stil și intensitate epică.
Gheorghe Tașcă: Un gest de recuperare morală și intelectuală jpeg
Gheorghe Tașcă: Un gest de recuperare morală și intelectuală
Profesorul Tașcă a fost luat în mod eronat de comuniști drept un „dușman de clasă”; băiat de răzeș, el și-a făcut însă averea și renumele profesional pe speze proprii, nu prin înșelăciuni.
Optimism și mizantropie jpeg
Optimism și mizantropie
Ce anume din ironia degajată a lui Codrescu regăsim în polemicile mai curînd grosolane în care-i vedem angajîndu-se pe literații (de-ar fi numai ei) români?
Față cu Istoria și cu visul jpeg
Față cu Istoria și cu visul
Avem în față un debut, unul dintre cele mai bune din ultimii ani pe piața de carte anglo-saxonă.
Germanii și Gestapoul jpeg
Germanii și Gestapoul
Gestapoul nu avea dimensiunile și omnipotența de supraveghere cu care a fost creditat; el reacționa mai ales la „pont”.
Povești paralele jpeg
Povești paralele
Paralel păstrează fascinația mulțimilor de povești aglutinate într-un nod central, care dezvoltă sinuos, de-a lungul relativ scurtelor capitole, tipologii, imaginarii și întîmplări surprinzătoare.
Și așa, și altminteri jpeg
Și așa, și altminteri
Constatarea că, odată cu anii 2000, tematica istorică redevine atractivă pentru romancierii noștri reprezintă punctul de plecare în această suită de investigații.
Basmele viitorului jpeg
Basmele viitorului
Lem, în copilărie, descoperise că o cale de a scăpa de teroarea istoriei e să-ți creezi propriile lumi ficționale.
Povestea Palatului Kretzulescu jpeg
Povestea Palatului Kretzulescu
Este modest și ferm. Este elegant și cochet.
Amestecuri ficționale jpeg
Amestecuri ficționale
E vorba de un amestec de biografeme, reflecții general culturale, mitizări psihanalitice, memorialistică discret deghizată, epistolar potențial și pură ficțiune.
Criticul, omul    jpeg
Criticul, omul...
Cărțile lui Ion Vartic trasează în aerul paginii demonstrații care vibrează sonor, în evoluție și pe straturi.
Doi mari prozatori – în două lumi care se înfruntă jpeg
Doi mari prozatori – în două lumi care se înfruntă
Thomas Mann ar reprezenta în acest binom canonul, pe cînd Lispector este alternativa care vine în forță pe turnanta recuperărilor.
Top 2021, așteptări 2022 jpeg
Top 2021, așteptări 2022
Nu e an fără cîteva monografii despre Stalin.
Sinteza epică jpeg
Sinteza epică
Volceanov știe să scenarizeze, simte momentele cînd încărcătura trebuie dezamorsată sau, dimpotrivă, detonată, e precis, fluent și oportun în frază.
„Întrebări pestriţe” despre prezent şi trecut jpeg
„Întrebări pestriţe” despre prezent şi trecut
Volumul lui Cristian Preda ne ajută să deslușim amploarea impactului revoluției asupra deceniilor care i-au urmat acesteia.
Icoane, privazuri, ferecături jpeg
Icoane, privazuri, ferecături
Cel mai mult mă atrage, ca să zic așa, „ferecătura”: momentele cînd Ioana Bot formulează acut observații deconcertante, în răspăr (sau nu) cu tradiția critică.
Un veac de coșmar în Trans Tristia jpeg
Un veac de coșmar în Trans-Tristia
Vizitele/aparițiile alcătuiesc coloana vertebrală a unui parcurs biografic ce adună toate temele abordate de literatura lui Norman Manea pînă acum.
Jurnalul unui premiant jpeg
Jurnalul unui premiant
Aproape întregul tom se constituie ca un elogiu adus arhivei, biblioraftului şi altor adjuvanţi ai memoriei.
Betonul jpeg
Betonul
Banalul fier-beton care ne înconjoară este prezentat drept instrument de bază al „capitalismului”, care a adus o seamă de prejudicii mediului, arhitecturii și traiului uman în general.
Mai presus de chimie, comuniunea jpeg
Mai presus de chimie, comuniunea
Romanul oferă un rulaj extrem de fin atît pentru o agendă feministă, cît şi pentru delectările unei abordări psihanalitice.
Un alt fel de jurnal de pandemie jpeg
Un alt fel de jurnal de pandemie
Un veritabil îndrumar creștin într-o perioadă complet atipică.
O seamă de sugestii jpeg
O seamă de sugestii
Oricît de diverse i-ar fi preocupările, Oișteanu le acoperă prompt printr-o cazuistică bogată și relevantă, în ale cărei dedesubturi memoria și instinctul de selecție se îmbină potrivit.
Renunţarea la ghilimele jpeg
Renunţarea la ghilimele
„Tristeţea luminoasă” a Flaviei Teoc fuge de stridenţe, restituie firescul emoţiei şi se-ncăpăţînează să creadă cu putere în licorile dulci-amărui ale poeziei de ieri şi de azi.
Mitologii alternative jpeg
Mitologii alternative
Progresele științei empirice în domenii ce țin încă de necunoscut oferă răspunsuri teoretice care, la rîndul lor, ridică întrebări la un nivel și mai înalt de bogăție conceptuală și inteligență.
Față în față cu trecutul jpeg
Față în față cu trecutul
Acolo unde au pătruns, cele două totalitarisme au erodat rapid și adînc țesutul democratic al societății, precum un cancer galopant care lasă organismul fără replică.
Citate și idile jpeg
Citate și idile
În jurul balurilor se țese, în chip norocos, o rețea de amănunte circumstanțiale dintre cele mai interesante.
Havana și dublul său jpeg
Havana și dublul său
„Măști” e un roman care poate satisface atît cel mai pretențios cititor de literatură polițistă, cît și pe cel care caută o aventură intelectuală.
Marea trăncăneală jpeg
Marea trăncăneală
Impresia care rămîne este, în primul rînd, aceea a unui roman (voit) neterminat.
Unde se duce Soarele la culcare jpeg
Unde se duce Soarele la culcare
Una dintre calitățile acestui roman este tocmai lentoarea și parcimonia cu care Ishiguro detaliază această lume foarte probabilă a viitorului.
Lansări de carte în epoca post online jpeg
Lansări de carte în epoca post-online
Lansarea fizică are farmecul ei, care nu poate fi reprodus sau compensat online.
Noi, cei de la 1800 jpeg
Noi, cei de la 1800
Dan Grădinaru propune o serie de repoziționări de o frapantă (și uneori exagerată) originalitate.
Umor fantasy într o fabulă teologică jpeg
Umor fantasy într-o fabulă teologică
Introspecţiile funcţionează intermitent, însă există şi momente cînd unitatea ansamblului suferă.
Filosofia lui Blecher jpeg
Filosofia lui Blecher
Kant spunea că Hume este cel ce l-a trezit din letargia concepțiilor comune, „dogmatice”.
Decupajele traumei jpeg
Decupajele traumei
Asumată la persoana întîi, vocea aparţine unei femei vulnerabile, traversînd un interval nedefinit al crizei.
Aaron Florian și cele două trepte ale patriotismului jpeg
Aaron Florian și cele două trepte ale patriotismului
„Patriotismul patologic”, cum îl numește Aaron Florian, nu este așadar atît unul „de țară”, cît de regiune.
Domnișoarele din Brixton jpeg
Domnișoarele din Brixton
E un roman ce-și ridică bariere pe care le depășește aparent fără nici un efort: avem de-a face cu douăsprezece perspective ale unor femei de culoare din Marea Britanie.
Eredități jpeg
Eredități
Omul era un spectacol vivant. Amator în (mai) toate cîte le-a practicat, a avut totuși harul prizei la public.
Scoțienii noștri jpeg
Scoțienii noștri
De unde și pînă unde interesul scoțian pentru minoritățile exotice din estul Europei?
Critică şi empatie jpeg
Critică şi empatie
Modul aparte în care autoarea însăşi se raportează la ceea ce numim astăzi teorie critică i-ar pune pe gînduri atît pe partizanii dogmelor literare, cît şi pe cei care fug de ele, iar acest fapt reiese din însuşi (sub)titlul cărţii.
Caleidoscopul stricat jpeg
Caleidoscopul stricat
Quichotte îmi pare a semnala sfîrșitul unei epoci, un fel de rămas-bun pe care Rushdie și-l ia de la o abordare a literaturii care i-a adus renumele.
Fotografii care ne privesc jpeg
Fotografii care ne privesc
E vorba de a merge dincolo de rictusul disprețuitor în fața kitsch-ului comunitar, de atitudinea de suficiență pe care, poate, sîntem pregătiți să o adoptăm față de satul contemporan, sărac, „înapoiat” și în curs de destrămare.
Actualitatea lui Swift jpeg
Actualitatea lui Swift
O frescă nefinisată, dar expresivă a societății londoneze.
Un trecut, totuși, nepătat jpeg
Un trecut, totuși, nepătat
Informația conform căreia Blaga ar fi avut simpatii (sau adeziuni) legionare e cît se poate de nerezonabilă.
Castele în aer jpeg
Castele în aer
Sînt povestiri afectate de morbul nostalgiei, însă de o nostalgie „vegetală”, telurică și, în același timp, estivală.
Ochiul estetului şi revenirile sale jpeg
Ochiul estetului şi revenirile sale
Asistăm la un exces de comentariu mitologizant din partea naratorului. Acesta cedează unui impuls al decriptării ingenioase, dar redundante.
Salvarea cetății Ninive jpeg
Salvarea cetății Ninive
Ioana Pârvulescu scrie un fantasy localizat în timpuri biblice, o țesătură de episoade, unele miraculoase, altele veridice, dar cu miez parabolic.
„În Țara Dumneavoastră egzistă să aibă cineva 5 vaci?” jpeg
„În Țara Dumneavoastră egzistă să aibă cineva 5 vaci?”
În Basarabia au murit de inaniție între 150.000 și 200.000 de oameni, aproximativ o zecime din populația provinciei reocupate de sovietici.
„Sfîrșitul înseamnă nebunie” jpeg
„Sfîrșitul înseamnă nebunie”
De la lagărul de concentrare și exterminare de la San Sabba, privirea autoarei pare a se îndepărta pentru a cuprinde cît mai mult, în căutarea unui pattern, trecînd în revistă biografiile unora dintre cei mai importanți călăi naziști din lagăre, majoritatea dintre ei nepedepsiți.
Un erou al falsei conștiințe jpeg
Un erou al falsei conștiințe
Este un roman al pandemiei, din păcate insuficient dezvoltat, cu informații interesante despre umilirea carantinaților din zona Brașov de către un antreprenor mizerabil.
Carbon jpeg
Carbon
Autorul asociază oamenii pe care-i rememorează, etapele din viața sa, semnificațiile unor evenimente cu cîte un element al Tabelului lui Mendeleev.
La jumătatea drumului jpeg
La jumătatea drumului
Personajul se animă, leapădă giubeaua, dă de pămînt cu ișlicul și ivește gusturi aproape occidentale.
Vara romană a domnului Gazzarra jpeg
Vara romană a domnului Gazzarra
Antieroul acestui roman e un personaj al rezolvărilor precoce sau, în funcție de perspectivă, al începuturilor ratate.
Ce nu se vede jpeg
Ce nu se vede
Lucrurile care se petrec în roman au consistența fumului, pentru că refuză precizia, deși sînt cît se poate de concrete.