„Pentru-ale conștiinței nevoi”

Publicat în Dilema Veche nr. 985 din 23 februarie – 1 martie 2023
image

 Daniel Vighi & Viorel Marineasa, Continentul gri. Timișoara culturală în dosarele Securității, Editura Ariergarda, 2022. 

Mi-au trebuit mai multe încercări pentru a intra cum se cade în materia Continentului gri și încă și mai multe survoluri pentru a duce la capăt destul de iregularul proiect semnat de Daniel Vighi (între timp, plecat dintre noi devreme și nedrept) și Viorel Marineasa. Dificultatea, îmi dau seama acum, ținea de „codul” cărții, de „împachetarea” ei. Altminteri ce să mă fi surprins? Am citit tot ce se poate citi pe subiect, de la cărți dedicate fenomenului la dosare propriu-zise, în deplina lor nuditate documentară (cel instrumentat lui Alexandru Mușina rămîne o culme, prin distanța dintre inocența „obiectivului” și zelul galopant al „surselor”), așa că, repet, chestiunea nu ținea de „stomac”: mi-l știu rezistent. Curios, în schimb, mi s-a părut modul în care cei doi autori au ales să depășească tentația imediată a logicii revanșarde: pe de-o parte, plasînd totdeauna informația în montura împrejurărilor, așa cum fie unul, fie celălalt, și le amintesc din tinerețea lor studioasă; pe de altă parte, fiind atît de ludici încît să dejoace insidiosul și din cale-afară de sobrul (stupid de sobrul...) aparat al delațiunii.

Așa se face că, nu o dată, intertitlurile au o neașteptată dimensiune ghidușă sau, în tot cazul, o mobilitate de trouvailles, de la „Sus-numiții cu numitul” la „Dumă de glumă” și de la „De ziua morților, turnătorii sînt vii” la „Popeasca, zeița vînătorii”. Ideea nu-i rea și, în definitiv, jocul acesta de lumini deschide o perspectivă nouă asupra unor situații care, în spațiul nostru public, au fost, de trei decenii încoace, tratate cu instrumente sărăcăcioase și univoce, pentru că eticiste. S-a spus pe rînd că vina e a colaboratorilor, s-a retorcat apoi că, dimpotrivă, aceștia ar fi niște biete victime și că, de fapt, ar fi o mare greșeală să dăm crezare unui serviciu care are-n sînge diversiunea. Pînă-ntr-acolo încît astăzi totul a devenit prea cețos ca să mai încurajeze eforturi de limpezire, iar aerul e-atît de viciat încît sărmanul Daniel Vighi se vede nevoit să admită, printr-o deducție cît se poate de transparentă, că dosarul său de urmărire (pur și simplu, inaccesibil, oricîte demersuri ar fi făcut) pare a nu se fi închis încă. Din punctul meu de vedere, acesta, de la pp. 151-152, e adevăratul capăt al întregii demonstrații. Nu degeaba l-am citat amar pe optzecistul Ion Stratan, cu neuitata lui butadă dintr-un poem, Pentameronul, publicat la începutul anilor ’80: „Filatura, turnătoria mare e-n toi, pentru-ale / conștiinței nevoi”. 

Față de o asemenea tragedie de zi cu zi, tot restul e ceea ce știm prea bine că e: multă mizerie lăuntrică, nesfîrșită prostie suverană drapată-n fel și chip. Iar cazuistica se rezumă la un oarecare joc de măști, interesant, eventual, pentru istoria literară la firul ierbii. De pildă, pentru rapide plonjoane în biografia unui prozator ca Sorin Titel (devenit, din informator, țintă și filat inclusiv prin metode implicînd, în jargonul serviciilor, tehnica operativă a înregistrărilor și capturilor fotografice). Capitolul, consistent, nu clarifică totuși ceea ce ar fi fost de clarificat în privința ipotezei homosexualității autorului Valsurilor nobile... Amănunt pe care nu-mi închipui că Securitatea nu l-a investigat și, la rigoare, speculat. Ce reiese de-aici e doar o dezmințire în stil small talk („în realitate el a vrut să-l bată pe Crișu Dascălu la o beție și de atunci acela s-a răzbunat, afirmînd minciuni în legătură cu el etc., etc.”) și o perdeluită referință la timiditatea prozatorului în prezența femeilor. Nici tratamentul de care are parte Ion Monoran (rezultat, la rîndul lui, al unui decupaj, desigur) nu mi se pare prea inspirat. Căci poetul, despre care se știe că a fost exmatriculat din liceu după încercarea de a trece fraudulos Dunărea, e surprins într-un instantaneu (și doar într-unul) în care i se disculpă unui vag cunoscut pentru acel episod. Gest, cel mai probabil, de discretă prudență socială, susceptibil însă de malentendu-uri dezonorante și, firește, nemeritate. 

De-aici mi se pare că vine problema acestui fără-ndoială foarte util Continent gri: trebuie, și el, citit cu multiple avertismente conjuncturale. Căci, dacă Vighi și Marineasa au făcut bine deplasînd accentele asupra lumii securiștilor (cu tot ce implică ea, de la ofițeri la „sifoane”, colcăind de fapte de corupție și cumetrie de un protocapitalism aiuritor), mișcarea aceasta are totuși dezavantajul de a lăsa descoperite tocmai atît de nevinovatele flancuri. Sau, ca să rămîn în tonul editorial al cărții, ariergarda. E ceea ce se-ntîmplă cu niște pagini mai la vale, cînd o anume sursă „Bogza”/„Popescu Emilian” relatează, în septembrie 1979, întîmplări cu totul anodine de la Neptun, din anturajul lui Nicolae Breban. O notă de subsol aduce precizarea că avem de-a face cu un universitar timișorean, membru al Uniunii Scriitorilor. Că decența i-a făcut pe autorii Continentului gri să nu cadă pe toboganul devoalărilor, cred și înțeleg. Că, procedînd așa, au dat apă la moară unui brainstorming grăbit, din vîrtejurile căruia e foarte posibil ca tocmai adevăratul informator să lipsească, este, din păcate, la fel de adevărat. 

image

 Radu Demetriades, Gioco di mano, Editura Dezarticulat, 2022.

Rămîn, iată, în orbita subiectului, deschizînd o discuție (sper eu, întinsă și fecundă) despre cel mai interesant personaj pe care l-a dat poezia noastră în ultima vreme. Dacă e să-i credem pe cuvînt pe creatorii acestui avatar internautic, Radu Demetriades ar fi fost „consultant al Securității, șofer al lui Che Guevara” și s-ar fi născut acum nouăzeci și nouă de ani și cîteva luni, la 27 septembrie 1923. Omul are, firește, un cont de Facebook din profilul căruia ne întîmpină figura unui bătrînel cu barbă, pe cît de bonom pe-atît de, ca să zic așa, știutor, cum îi șade bine unui agent special în (simulată) adormire. Dacă, mai devreme sau mai tîrziu, toți ne-am împăcat cu ideea că Moș Crăciun e o invenție a tradiției și-un gest al părinților, ei bine, faptul că Radu Demetriades nu-i decît o ficțiune ar trebui să ne stîrnească melancolii intratabile. Ca produs mediatic (atît cît e...) are un singur defect: un „dublu” paronimic al lui, Demetriade, rezident și el în Argentina, a fost folosit de aceeași echipă de la Dezarticulat pe post de intermediar într-o farsă în plasa căreia au căzut redactorii României literare acum cîțiva ani. Pentru cei care nu-și mai amintesc episodul: Google și „Antonio Rodriguez de la Muerte”... 

În rest, construcția e fără cusur, urmînd liniile de forță ale discursului public, inclusiv cultural, de la noi și înnodîndu-le parodic și revelator. Sîntem age-iști cît încape, dar ne cad cu tronc, periodic, octogenari, nonagenari și centenari (i-o urez și poetului nostru) charismatici; detestăm comunismul, îl condamnăm de la tribuna Parlamentului, dar, cînd e să fie, ni se pare că, dintr-odată, ca prin farmec, nu toți securiștii sînt răi, de vreme ce unii-s „de-ai noștri”; iubim capitalismul și trîmbițăm libertatea presei, dar cîte degete, în plus față de cel mijlociu, ne trebuie ca să-i numărăm pe oamenii de afaceri și patronii de trusturi care n-au avut măcar un flirt amabil cu subalternii generalului Iulian Vlad? Tremurăm perorînd ezoteric despre cultură (cu majusculă, neapărat, și cu un tremur lubric în pleoape), dar ne spetim vînzînd manuscrise inedite ale celor care au produs-o, în și-așa discutabilul interbelic autohton. Deplîngem provincialismul din jur, dar avem mereu la-ndemînă oglinzi vorbitoare care ne-asigură că, oho, cum spunea un tînăr, demult, noi nu, niciodată... 

Așa stînd lucrurile, mă tem că debutantul Radu Demetriades ar trebui proclamat poet național. Acum, în clipa asta, și tonitruant. La urma urmelor și la rece judecat, volumul său, Gioco di mano, nu-i rău deloc. De ce-ar fi micile lui narațiuni jucate despre traficul de cocaină în spațiul occidental și isprăvile gen Pacepa inferioare indigestelor jelanii ale unor poeți (să zicem douămiiști) pe care, laolaltă cu alții, mai vechi, Demetriades îi parodiază prin neabătutul „dragilor” prin care-și face, again and again, intrarea în scenă? 

Un dram de umor să ai și-astfel nu dorința, dar măcar flama spontană-i gata: „dragilor / verile din comunismul puternic și real / nu pot să cred că-s ovăr / tot ce-mi doream era să fac nudism la 2 mai cu / nina cassian și marin preda / să îmi șoptească amîndoi în ureche doar de brenduri / «ce senzație aș face cu un trening de bumbac cu imprimeuri de la zimbrul suceava» / «ce bine mi-ar sta cu o blană de la favior vidra orăștie» / «ce sexy m-ar face să mă simt adidașii de piele rostart / suflați cu aur de la pionierul bucurești» / «adu-mi pe sub mînă o pereche de pantaloni fini marca / dorobanțul ploiești» / îmi tot cereau cadouri / pe plajă la 2 mai / eram capabil pentru ei să-i tîlhăresc în stil barbar / pe frații mei de la direcția a III-la contrainformații / care aduceau haine de la gucci și versace / dac-aș putea da timpul înapoi oare ce-aș face”. 

O ironie și-aici: nostalgia lui Demetriades n-are de-a face cu stînga de vreun fel. Dimpotrivă, e una întru totul consumeristă, cu, ce-i drept, recuzită locală, ceea ce asigură și hazul nebun al scenografiei: cu un „trancan carpați”, cu „lsd românesc făcut la cugir”, cu „uzina steagul roșu din brașov”, cu „nicușor ceaușescu” care „nu se mai oprește din a lăuda filmul scarface” ș.a.m.d. Unele stau în loc de altele, deceniul al optulea e „distribuit” în rolul principal al anilor 2000, naivitățile de-atunci trec în marea credulitate de-acum. Ceea ce nu-i lipsit nici de greutate, nici de gravitate. 

Radu Demetriades e protagonistul celui mai bun roman despre comunismul și tranziția de la noi. Care, da, n-a fost scris încă și poate nici nu va fi vreodată. Dar asta-i absolut secundar. 

Cosmin Ciotloş este critic literar și lector la Facultatea de Litere din București. Cea mai recentă carte publicată: Cenaclul de Luni. Viața și opera, Pandora M, 2021.

Catre mine afiș spectacol jpg
Spectacolul „Către mine” de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” închide ediția a șasea a atelierelor de scris pentru adolescenți organizate de Control N
Asociația Culturală Control N și elevii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (Trupa As) vă invită la spectacolul de teatru „Către mine“.
featured image (5) jpg
Povestea ascunsă a Palatului Versailles: De la o cabană de vînătoare la un obiectiv turistic impresionant
Pornind de la o cabană de vînătoare, Palatul Versailles s-a transformat în unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Franța.
poster Dry Cleaning 31 05 jpg
Curățătoria punk
Post-punkerii britanici Dry Cleaning (left-field art rockers sau spoken-word punkers, cum au fost ei descriși de presa muzicală) vor concerta în premieră la București, miercuri, 31 mai, după ora 20:00, la Control Club.
998 16 coperta 1 jpeg
Nebănuite sînt căile prozatorului – de la experimentul burlesc la policier –
Dacă şi-a propus să angajeze energii cinegetic-detectivistice, atunci Femeia de marţipan e un roman detectivistic ratat, în opinia mea.
p 17 jpg
Pîntecul lumii
Cu un ochi la spiritualitate și celălalt la cinema
998 17 audio cover jpg
Levant la Gărîna
Ibrahim Maalouf, cîndva un promițător talent în jazz, e pe cale să devină un superstar world music după nominalizarea Grammy
comunicat institutul cervantes omagiu mircea cartarescu jpg
Mircea Cărtărescu, omagiat la Institutul Cervantes din București
Cu prilejul decernării Premiului FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, ediția 2022, în cadrul celei de-a 36-a ediții a celui mai mare tîrg de limbă spaniolă.
Apa lacului nu e niciodata dulce jpg
Apa lacului nu e niciodată dulce - fragment
Acel împreună mă înghite ca o închisoare, e un noi în care nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să locuiesc.
2nd NEW draft poster FINAL med jpg
Ultimele zile de înscrieri la New Draft, rezidența în care îți scrii propriul scenariu de lungmetraj și lucrezi cu producătorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana
”Prezența producătorilor Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Bianca Oana este cadoul nostru de mijloc de drum pentru participanți.
997 16 Bilete de sinucigas jpg
Groaznica sinucidere din strada Micsandrelor
Aș fi preferat ca Bilete de sinucigaș să fi avut pur și simplu paginile albe
p 17 2 jpg
Puncte de vedere
Între David Cronenberg și Michael Mann, acest thriller turcesc sună prea adevărat
997 17 Breazu jpg
După 29 de ani
Fuse, noul album al duo-ului britanic, merită o inimioară roșie – „What is left to lose? / Nothing left to lose”.
997 21 Iamandi jpg
Evadările de la Auschwitz
Jonathan Freedland sugerează că Rudolf Vrba și Alfréd Wetzler au fost primii evrei care au reușit să evadeze de la Auschwitz.
Book cover jpg
copertă Murmur jpg
Dincolo de bine și de rău
Bun, în tot cazul, ușor melancolic, ușor retro, noul roman al lui Mircea Pricăjan e o meditație la sensurile încurcate ale istoriei.
996 17 Eroine jpg
Cîteva ipostaze feminine în teatrul recent
O mutație subtilă s-a produs în teatrul românesc în ultima vreme: perspectiva feminină este integrată tot mai des în spectacole și recunoscută subliminal ca parte din standardul scenic.
p 23 2 jpg
Daniel Spoerri – Noul Realism, EAT ART și „tablourile-capcană“
În acest an, între 19 și 28 mai, are loc la Romaero Băneasa un nou tîrg internațional de artă contemporană, MoBU.
GR Headshot   Credit Andrew Macpherson jpg
Actorul Geoffrey Rush vine la TIFF.22
Strălucire va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.
Mostenitorii 13mai landscape 1080 jpg
“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de pianistul George Todică, laureat al Concursului internațional “George Enescu”
George Todică va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahmaninov și Chopin.
995 16 coperta1 jpg
Kituri de supraviețuire
Toate cele trei poete înțeleg poezia ca pe o formă subtilă de diversiune.
p 17 2 jpg
Post-traumă
În definitiv, totul e filmabil.
995 17 Biro coperta1 jpg
Live în Control
Mai interesant decît limbajul sărac al versurilor, care ar fi familiare unui psihoterapeut de liceu.
995 21 Iamandi jpg
Ordinea închisorilor
În cele mai multe situații, acești intelectuali au făcut mai întîi o închisoare fascistă și apoi una comunistă.
Vizual general Conferințele Despre lumea în care trăim jpg

Adevarul.ro

image
Preotul care a jignit iubitorii de animale primește replica unui călugăr: „Ele nu l-au izgonit pe Iisus“
Mesajele publicate de preotul Matei Vulcănescu despre iubitorii de animale au stârnit controverse. Un călugăr de la Schitul Straja din Hunedoara arată de ce animalele trebuie iubite și nu disprețuite.
image
Fetiță lăsată de părinți în apă fierbinte, moartă în chinuri. Soții criminali au contestat arestarea
Doi soți din Călărași au fost trimiși în judecată pentru omor calificat, pentru că și-au lăsat fiica de 2 ani și 10 luni să moară în chinuri. În rechizitoriul procurorilor se menționează că fetița s-a aflat în agonie timp de mai multe ore.
image
Cum sunt relațiile în care femeia e mai în vârstă decât bărbatul
Într-o lume încărcată de prejudecăţi, rolul bărbatului într-o relație de cuplu este văzut ca fiind acela de a oferi protecție și stabilitate familiei și partenerei.

HIstoria.ro

image
De ce se urau de moarte Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş. Duşmănia lor apare într-un document de la Vatican!
Vlad Ţepeş, domn al Munteniei în trei rânduri, şi Ştefan cel Mare, voievodul care a condus Moldova timp de aproape jumătate de secol, au avut relaţii sinuoase, în funcţie de conjunctura politică a vremii şi de interesele administrative.
image
Château La Coste, în Provence: ce descoperire!
Ce e, până la urmă, Château La Coste? Un spaţiu magic, construit în jurul unei îndeletniciri cu tradiţie: facerea vinului.
image
Crucificarea lui Hristos i-a apărut în vis lui Salvador Dalí
Dalí a precizat că a avut un vis în care i-a fost dezvăluită importanța înfățișării lui Hristos astfel.