pentru poezie

p 16 O  Nimigean adevarul ro jpg
Sfidarea convențiilor
O. Nimigean nu doar acordă cititorului acces la realitatea distorsionată pe care o asamblează, ci îl face parte integrantă a acesteia.
p 16 coperta1 jpeg
Poezia în anul 2023 – o retrospectivă –
Dorința de schimbare, manifestă sau nu, nu ține neapărat de vîrsta biologică sau de aderarea la o anumită școală poetică ce propovăduiește continuu schimbarea.
1024 16 cop1 png
Anxietatea lucrurilor definitive
Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului.
1017 16 CopertaFDP jpg
Gestica untergrund
Gestica untergrund e în definitiv o eschivă de la asumarea tranșantă a singurătății.
1011 16 Coperta jpg
Literatura after life
Dar cea mai importantă în Kaddish e încărcătura emoțională a poemului.
p 16 cop1 jpg
Observation Point (of view)
Poeziile din Coerența labirintică. Volum Alternativ / Continuu pot fi citite și din perspectiva caracterului lor autosimilar.
999 16 coperta jpg
Reducția retoricii
În Eșarfe în cer (2012), Dumitru Crudu scrie despre moarte pornind de la o situație concretă, de fapt persistînd în situația concretă.
995 16 coperta1 jpg
Kituri de supraviețuire
Toate cele trei poete înțeleg poezia ca pe o formă subtilă de diversiune.
988 16 coperta2 jpg
Retractilități incisive
Atît Cristina Alexandrescu, cît și Mihnea Bâlici sînt două voci deja recognoscibile în poezia românească extrem contemporană.
981 16 coperta1 jpg
Retrospectiva anului poetic 2022
În concluzie, aș adăuga că e îmbucurătoare această diversitate de tonuri și de voci din poezia românească de azi.
973 16 coperta1 jpg
Poezia LGBT+ – dincolo de manifestul identitar –
În literatură totul este important, doar dominanta se schimbă periodic.
964 16 coperta jpg
Febra etică
Ca o concluzie, atît Mariana Marin, cît și Mariana Codruț practică o literatură în răspăr cu poetica dominantă a generației ’80, dar nu într-un mod manifest, ostentativ.
961 16 coperta jpg
Cutii de rezonanță
Dacă a existat o „lecție Brecht” în cazul lui Acosmei și dacă, asimilată, aceasta a lăsat urme, rămîne de cercetat. Unele mărturii conduc în pragul unei atari ipoteze, e-adevărat. Dar nu sînt sigur că-l trec.
948 16 jos SAxinte jpg
Logica vieții, nervurile poeziei
Simona Popescu nu exclude imaginația din poezia realului, a cotidianului. Ea poate avea o funcție integrativă a realității, tot așa cum visul (structura visului) potențează atributele spectrului diurn.
Metonimiile biograficului jpeg
Metonimiile biograficului
Poezia Laurei Francisca Pavel pare un construct format din prefabricate dispuse într-un flux bine controlat. Important, textele nu sună deloc fals, nimic nu pare artificial, nelalocul lui.
Metafizica lui Danilov jpeg
Metafizica lui Danilov
Multe dintre poeme au la origine experiențe livrești, în vreme ce altele pot fi considerate prelucrări personale, fantasmatice, delirante ale acestor experiențe.
Platitudini deconstruite jpeg
Platitudini deconstruite
Poetul face un pact cu cititorul, devoalînd în același timp și una dintre temele dominante ale cărții, lumea interioară cu multiplele ei volute.
FDP: Rezervație naturală jpeg
FDP: Rezervație naturală
Biroul său de lucru e lumea întreagă. Poezia e strîns legată de felul său de a trăi.
Retrospectiva anului poetic 2021 jpeg
Retrospectiva anului poetic 2021
În ciuda pandemiei, editurile au publicat foarte multe cărți de poezie în anul ce s-a încheiat nu demult.
Despre traduceri și spiritul vremii jpeg
Despre traduceri și spiritul vremii
Mi-am propus ca la acest sfîrșit de an să divaghez de la practica mea obișnuită – survolarea poeziei românești contemporane – și să scriu despre unele traduceri care mi-au reținut atenția.
Trăirea pătimașă a biografiei jpeg
Trăirea pătimașă a biografiei
E un volum frisonant, puternic, dezvoltat pe o paletă largă de sentimente, de la violență verbală controlată la duioșie.
Un an editorial atipic – anchetă jpeg
Poezia românească extrem-contemporană
Avem de-a face cu un mix de atitudini, discursuri și registre sau, pe scurt, cu o poezie multimodală, unde transgresarea și înregistrarea efectelor depășirii granițelor dintre genuri, discipline și mijloace media reprezintă acum o miză principală și chiar o normă.
Durata fatală jpeg
Durata fatală
Poezia lui Vlad Berariu (n. 2001) lasă să se întrevadă unele povești fondatoare, mai mult sau mai puțin extrase din experiența directă cu lumea.
Transa lucidității jpeg
Transa lucidității
Poezia lui Andrei Doboș din Carst pare că își alimentează vigoarea dintr-o anumită stare de echilibru, de așezare, de pace, din plăcerea de a observa lucrurile mărunte.
Corpul din Plexiglas jpeg
Corpul din Plexiglas
Poeta nu și-a pierdut deloc din dexteritatea de a înșuruba versuri-sentințe în creierul cititorului.
Contrastele libertății jpeg
Contrastele libertății
O serie de imagini tulburătoare și contrastante ce se derulează singure, care construiesc nu un „paradis”, ci un organism, un întreg apt.
Ploaia cu diacritice jpeg
Ploaia cu diacritice
Se tranșează definitiv problema dacă Andrei Codrescu este și un scriitor de limbă română sau aparține doar spațiului american.
O viață posibilă jpeg
O viață posibilă
Pentru a fi altcineva e nevoie de imaginație, de sondare a conștiinței contrariului tău.
Retrospectiva anului poetic 2020 jpeg
Retrospectiva anului poetic 2020
Au apărut cărți bune și foarte bune la edituri care mizează pe poezie.
O carte a eșecurilor jpeg
O carte a eșecurilor
Un volum consistent, eteroclit, care ascunde multe frumuseți, bijuterii poetice, într-un univers marcat de negativitate.
Durerea vindecătoare jpeg
Durerea vindecătoare
O lume a prezentului în care se întrevăd semnele apocaliptice și post-umane ale viitorului.
O carte a limitei jpeg
O carte a limitei
Dragostea în toate ipostazele ei, inclusiv în ipostaza clandestinității ce degajă parfum de mister și de pasiune mai presus de omenesc.
Emoția fatală jpeg
Emoția fatală
Vlad Sibechi scrie poeme grele și – cu toate că derivă unele din altele – singuratice.
Disimularea emoției jpeg
Disimularea emoției
Ce poate fi emoția ridicată la putere dacă nu trăirea poetică a realității de fiecare zi, în care cei morți nu se mai deosebesc prin nimic de cei vii.
Un simulacru al realităților interioare jpeg
Un simulacru al realităților interioare
Este cartea unei căutări despre care se știe de la bun început că este sortită eșecului. Dar căutarea în sine, tensiunile de tot felul ce se produc pe parcursul ei dau valoare și un plus de intensitate întregului.
O artă a simplității jpeg
O artă a simplității
În „Bazarul culegătoarei”, Doina Ioanid reușește să contureze o nouă realitate – față de cea anodină, uzuală și uzată, utilizînd cele mai convenționale mijloace de transfigurare.
Cea mai mică lume jpeg
Cea mai mică lume
În toată literatura sa, Teodor Dună încearcă o situare în afara convenţiilor primare ale lumii. Procedează astfel în fiecare dintre volumele sale, dar ajunge la efecte poetice diferite.
Viața ca Expoziție jpeg
Viața ca Expoziție
În poezia sa, Dan Coman dezvoltă o temă identitară, care începe să prindă contur odată cu Anul cîrtiţei galbene (2003).
Partea lui Antonesei jpeg
Partea lui Antonesei
Pentru Liviu Antonesei, cel din volumul de debut, pășirea pe scenă este echivalentă cu „intrarea în starea de trezire”, o stare în care visul şi realitatea se găsesc în proporţii egale.
La nivel cuticular jpeg
La nivel cuticular
Prea discursivă, prea prozastică, nu reușește să pună în mișcare acea lume subterană a textului capabilă în principiu să inducă unele revelații.
Bătrînețea în metavers jpeg
Bătrînețea în metavers
De la debutul său din volumul colectiv Solstiții (1985), în care semnează poemul în proză Întineri, și pînă la Gerul dintre ei (2017), Radu Andriescu și-a schimbat de mai multe ori formula poetică.
Demonii amiezii jpeg
Demonii amiezii
Poezia Magdei Cârneci a surprins încă de la debut, Hipermateria (1980), prin claritatea notațiilor ce conturează – prin acumulare – o viziune distinctă asupra lumii emoțiilor.
Fulgii de tuş jpeg
Fulgii de tuş
Șerban Foarță este un poet complet atipic, fără precursori ușor de detectat, un poet care, sînt convins, nu-și va găsi prea curînd  discipoli.
Paradisul LEGO jpeg
Paradisul LEGO
Întreg traseul poetic al lui Vancu, atît de bine asumat în antologia de față,  poate fi asociat cu o stare de sinuoasă tînjire spre acceptare și așezare în sine.
Spații dezafectate jpeg
Spații dezafectate
Volumul Picaj al Ioanei Miron e de fapt un poem amplu scris parcă sub imperiul aceleiași stări, una a dezordinii interioare, a haosului existențial. Poezia încearcă să pună ordine într-o lume dezmembrată și schizoidă. Spațiile psihice sînt în acord cu toate acele lucruri dezlocuite de sens.
Lumea de sub unghii jpeg
Lumea de sub unghii
Din punctul meu de vedere, sinistra este una dintre cele mai bune cărți apărute anul trecut, o carte care cere totuși răbdare cititorului pentru ca acesta să-i deslușească adevărata frumusețe.
Războiul lucrurilor mărunte jpeg
Războiul lucrurilor mărunte
Poezia lui Matei Hutopila aș putea-o caracteriza, folosind un paradox, printr-o liniaritate a discontinuităților. Textele trădează tot felul de fracturi, de schisme interioare, de nebuloase pierderi de sine, dar toate acestea sînt expuse cu o oarecare detașare, parcă de la o distanță temporală semnificativă, deși relatările vizează prezentul și trecutul apropiat.
Cazul Emil Hurezeanu jpeg
Cazul Emil Hurezeanu
Un poet care, în ciuda valorii sale certe şi recunoscute la un moment dat, ocupă o poziţie secundară în panorama poeziei româneşti de astăzi.
Vinovăția și frica jpeg
Maria, la chiave! jpeg
Maria, la chiave!
A iubi = a alege drumul cel mai ocolit.
Nimigean: demonul contradicției jpeg
Nimigean: demonul contradicției
O. Nimigean este cel mai important poet român debutat după 1990. Ca să-l parafrazez pe Ștefan Lupașcu, aș zice că scrierile lui Nimigean au la bază o poetică dinamică a contradictoriulul.
Contururi mișcate jpeg
Contururi mișcate
Un text de Paul Vinicius începe de la o constatare oarecare, se dezvoltă, devine arborescent, se concentrează într-un flux unic, pentru ca apoi să-și afle rezolvarea printr-o frază puternică, memorabilă.
Riscurile imaginaţiei jpeg
Riscurile imaginaţiei
O lume a simţurilor modificate.
Anihilarea discretă a realității jpeg
Molotov pentru creier jpeg
Molotov pentru creier
O poetă „excursionistă” între lumi radical diferite.
Gramatica extincţiei jpeg
Gramatica extincţiei
Ștefan Manasia nu a dat nici un rateu pînă acum.
 Viața la „fără clanță” jpeg
Călătorie prin trup jpeg
Călătorie prin trup
O anumită stare de seninătate.
Percepția bipolară jpeg
Percepția bipolară
Despre nevoia unor anumite continuări.
Măștile lui Ianuș jpeg
Măștile lui Ianuș
Marius Ianuş se luptă cu viața.