Anxietatea lucrurilor definitive

Publicat în Dilema Veche nr. 1024 din 23 noiembrie – 29 noiembrie 2023
image

 Ion Mureșan, Introducere în poezie, Editura Charmides, 2023.

Aleg să scriu acum despre doi scriitori foarte diferiți ca formulă poetică ce au în comun totuși o anumită parcimonie editorială. Ambii au relativ puține cărți publicate, dar asta nu i-a împiedicat să devină, fiecare în contextul generației sale, nume de referință. Ion Mureșan a devenit o figură aproape legendară datorită manierei sale inconfundabile de a-și „juca” poemele, multe dintre ele intrate în conștiința cititorilor înainte de a fi publicate în volum. Florin Partene a convins încă de la debut, lăsîndu-și apoi cititorii în așteptare, a treia lui carte venind după un deceniu de la precedenta. Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului. 

Ion Mureșan reușește în cartea amintită să creeze un mixaj între dimensiunea ludică și cea absurdă a unei realități pe care o întoarce pe toate fețele prin creionarea unor ipostaze poetice insolite ale instanței lirice. Poetul își schimbă măștile cu dexteritatea unui impersonator, cu toate că acestea nu sînt decît niște pretexte pentru explorarea mai multor variante ale sinelui. O particularitate a poeziei lui Ion Mureșan e aceea că reușește să combine neoexpresionismul de fond cu narativitatea poetică specifică generației ’80. În acest fel, se ajunge la permanenta pendulare între încifrare și deschidere, între expresia concentrată și diluarea ei cauzată de reluările succesive. 

Iată un fragment relevant pentu felul în care scriitorul dizolvă neoexpresionismul de esență în pasta postmodernă: „eram foarte trist, căci eram mahmur. / eram în starea aceea în care omul e casant, / e ca de sticlă, / încît se vede tot ce are în el și ca într-un acvariu / se vede un nenorocit de peștișor, / care e sufletul lui. / Iar aerul e tare ca piatra, încît, dacă faci mișcări bruște, / riști să ți se spargă o mînă, / riști să ți se spargă un picior și / să ți se spargă capul în mii de cioburi”(„Poem. Mahmur”). Situațiile existențiale provoacă limbajul poetic la diverse modulații ce ajută fraza poetică să pară simplă și sigură, în ciuda arborescenței sale sau a dialogurilor imersive. 

Acest fapt e evident mai ales în textul ce dă titlul volumului. Introducere în poezie, o pseudo-prolegomena, dacă mă pot exprima astfel. Dar această carte nu conține nimic prețios sau pretențios. Trăirile extreme sînt exprimate prin ricoșeu. Micile „istorii” ale lumii exterioare corespund unor povești personale de o gravitate sugerată. Ludicul funcționează ca o substanță de contrast pentru tragismul intrinsec și omniprezent: „acest om este foarte frumos îmbrăcat: / pantofi de lac, / pantaloni de stofă englezească, / cămașă albă, / pălărie neagră pe cap. / Dar el este foarte beat. / el trece clătinîndu-se prin pădure. / are într-o mînă o butelie de vin roșu / cu care lovește în dreapta și în stînga / în trunchiurile copacilor. / el încearcă să audă / minunatul sunet al lipsei de sens / a vieții sale” („Om beat în pădure”). 

Unele poezii conțin „descrieri” de natură suprarealistă, dar respectivele formule își află rezolvări de cu totul altă natură. Trecerile de la suprarealism la ludic și de la ludic la absurd sînt realizate natural, fără nimic artificios. Există și multe banalități prinse într-o scenografie ce le conferă un cu totul alt statut. Din acest motiv, elementele suprarealiste ajung să fie resimțite ca făcînd parte din contingent. În acest fel ajunge Ion Mureșan la o metaforizare insolită, originală: „Sînt un om bolnav. / În fiecare noapte îmi dispar, / pur și simplu îmi dispar / părți din cap. / Părțile frumoase ale capului meu / sînt înlocuite cu părți urîte. / Spiritul meu a ajuns să fie un fel de ax / în jurul căruia noaptea capul meu se rotește / și își schimbă forma” („Poem. Bolnav”).

Autorul practică o poezie vizionară în care irealul există pentru a evidenția și mai mult realul. Lucrurile intră în disoluție, la fel și acțiunile umane. Aceste aspecte devin vizibile cu precădere în poemele ample, în care autorul își acordă timp pentru dezarticularea și rearticularea realității. Jocul practicat de Ion Mureșan include și dezolarea de după încheierea acestuia. Esența și aparența sînt practic două stări identice ale materiei/spiritului. Privirea sau gîndurile creează o lume imposibil de suportat de simțiri. Are loc atunci o negociere între ce se întîmplă cu lucrurile trecute prin filtrul imaginației și cum e resimțită de individ realitatea imaginată chiar de el. Ar merita citat aici „Poem despre fericire”, unul dintre cele mai bune din întreaga carte. 

Un alt text foarte important în economia volumului este „Poem despre sufletul meu pereche sau despre cumplitul măcel la care am fost martor în trenul personal Cluj-Napoca – Bistrița”, un veritabil tur de forță prin imaginarul lui Ion Mureșan, un imaginar în care ironia, autoironia și componenta tragică coabitează foarte bine. La modul esențial, poetul clujean creează butaforii care se metamorfozează în funcție un anumit dicteu poetic interior. Acestea sînt deosebit de importante deoarece doar în aceste cadre își află manifestarea situațiile absurde sau paradoxale.

image

 Florin Partene, Poezii pentru începători, Editura Charmides, 2023.  

Florin Partene are în comun cu Ion Mureșan acea parcimonie editorială de care am vorbit la început. Poezia acestuia se caracterizează printr-o anumită reducție manifestată atît la nivelul textelor în ansamblul lor, cît și la nivelul versurilor. E ca și cum autorul și-ar expulza în mod voit din poezie chiar esențialul, lăsînd la vedere doar o anumită gestică poetică. Titlul, Poezii pentru începători, trimite din start cititorii pe o pistă greșită, Florin Partene mimînd doar acea naivitate de care suferă cei care abia încep să scrie poezie. Autorul joacă și o anumită carte a neseriozității, a neputinței de a-și concentra atenția și scrisul pe o singură direcție. 

De fapt, poezia lui Florin Partene devine relevantă prin aceste zone lăsate în suspensie, nearticulate pînă la capăt. Poezia lui pare a comunica acea anxietate a definitivului. Din acest motiv, atenția sa e distrasă de lucruri mărunte. Citită în acest fel, aceasta pare o distragere terapeutică: „suburbiile trupului / focul din privirea ta / filosofia și geografia constelaţiile / tiktok-ul și anafura / mașina, anatomia / apa de mare / și nostalgia / patrioţii / copilăria / poezia sau poezia / poezia și poezia / poezia” („Elementele”). Un cocktail bizar care își va demonstra relevanța mai tîrziu, pe parcursul lecturii.

Poezia lui Florin Partene oscilează între comunicare directă și ilizibilitate. O ilizibilitate ce nu are legătură cu ermetismul, ci mai degrabă cu intercalarea unor fraze poetice care bruiază discursul principal și care abate cititorul de la o anumită pistă de lectură. Deși nu e un procedeu tocmai nou, poetul bistrițean reușește foarte bine să dea contur ideii de dezordine care însoțește toate acțiunile umane. Texte precum „Sărbători de iarnă” sau „Posibilitate” sînt edificatoare din acest punct de vedere: „poţi cu toată bucătăria / poţi cu pixul, cuţitul, cu sexul / poţi strecura șoricioaică-n cafea / poţi să te îndopi cu pastile / să eliberezi gazul / cu poza veche să te tai / sau cu ecranul telefonului spart / poţi cu nesfîrșite metode / doar privește: / gramatica generativă a apus după un pix / telefonul e și el pe ducă / persoana la fel / suplimentele alimentare se schimbă / mai repede decît filosofiile de viaţă” („Posibilitate”). 

Dar filosofia de viață a lui Florin Partene ține de o anumită încremenire a tuturor lucrurilor și acțiunilor. Unele texte din această carte fixează ideea că orice încercare de depășire a unei anumite situații existențiale e absolut inutilă. Non-combat-ul e adevărata filosofie de viață. Înseși trăirile metafizice sînt luate în răspăr. „Cerul înstelat” kantian e trimis în desuetudine: „eram, unde altundeva, acasă / stăteam, unde altundeva, în pat / mă uitam, unde altundeva, la televizoare / nu era, ce altceva să fie, nimic / mă gîndeam, la ce altceva, la cerul înstelat / sub nici o formă, cum altfel, nu aveam chef / să ies pe balcon / să văd stele / să număr de unde am rămas”. 

Florin Partene creează un background ideatic solid care permite deversarea în textul cărții și a unor fragmente care, singure, nu ar semnifica mare lucru. Acest fapt îmi pare o manifestare paradoxală a parcimoniei sale. Așa-zisele poezii de dragoste exprimă un fel de absurd situațional, indică unele rupturi între cauză și efect. De altfel, ultimul text al cărții, „liber de causis”, restituie destul de clar conceptul cărții, dincolo de legătura directă cu volumul din 2013 al poetului. Poezii pentru începători nu e o carte a cauzelor, ci a fisurilor dintre cauză și efect, a refuzului aproape manifest de subordonare a existenței unei cauze anume. Nu doar din ultimul poem rezultă această idee, ci și din multe altele, precum „Această oază”, „Deplasarea spre roșu” sau „Viața rațională”. Ar mai fi multe de spus, mai ales despre legăturile dintre texte, despre evoluția unor idei poetice, dar, din lipsă de spațiu, mă opresc aici.

Atît Ion Mureșan, cît și Florin Partene sînt scriitori care nu și-au modificat în timp maniera de a scrie, dar au evoluat din punct de vedere valoric. În cazul lui Ion Mureșan putem vorbi de un adevărat continuum, imaginarul său poetic fiind original și ușor recognoscibil. În ceea ce-l privește pe Florin Partene, acesta și-a consolidat poziția în cadrul generației 2000 cîștigată odată cu apariția în 2007 a volumul Reverența

Șerban Axinte este scriitor și critic literar. Cea mai recentă carte publicată: Scrîșnetul dinților, Editura Cartier, 2021.

image png
Lansare de carte și sesiune de autografe – Dan Perșa, Icar 89
Vă invităm joi, 15 februarie, de la ora 18, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu (bd. Regina Elisabeta nr. 38), la o întâlnire cu Dan Perșa, autorul romanului Icar 89, publicat în colecția de literatură contemporană a Editurii Humanitas.
p 16 O  Nimigean adevarul ro jpg
Sfidarea convențiilor
O. Nimigean nu doar acordă cititorului acces la realitatea distorsionată pe care o asamblează, ci îl face parte integrantă a acesteia.
1036 17 Summit foto Florin Stănescu jpg
Teatru de cartier
Dorința de a surprinde tabloul social în complexitatea lui, cu toate conexiunile dintre fenomene, are însă și un revers.
p 23 Compozitie pe tema Paladistei, 1945 jpg
Victor Brauner – Paladienii și lumea invizibilului
Reprezentările Paladistei sînt prefigurări fantastice în care contururile corpului feminin sugerează grafia literelor unui alfabet „erotic“ care trimite la libertatea de expresie a scrierilor Marchizului de Sade.
1 Afiș One World Romania 17 jpg
S-au pus în vînzare abonamentele early bird pentru One World România #17
Ediția de anul acesta a One World România își invită spectatorii în perioada 5 - 14 aprilie.
Poster orizontal 16 02 2024 Brahms 2  jpg
INTEGRALA BRAHMS II: DIRIJORUL JOHN AXELROD ȘI VIOLONISTUL VALENTIN ȘERBAN
Vineri, 16 februarie 2024 (19.00), ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO vă invită la Sala Radio la cel de-al doilea concert dintr-un „maraton artistic” dedicat unuia dintre cei mai mari compozitori germani.
1035 16 coperta bogdan cretu jpg
Două romane vorbite
Roman vorbit prin încrucișări de voci, ele însele încrucișate biografic în feluri atît de neașteptate, cartea lui Bogdan Crețu reușește performanța unei povești de dragoste care evită consecvent patetismul.
p 17 2 jpg
Plăcerea complotului
Pariser nu e naiv: Europa nu mai e aceeași.
1035 17 The Smile Wall Of Eyes 4000x4000 bb30f262 thumbnail 1024 webp
Forme libere
Grupul The Smile va concerta la Arenele Romane din București pe data de 17 iunie 2024, de la ora 20.
Poster 4 copy 12 09 02 2024  jpg
Din S.U.A. la București: dirijorul Radu Paponiu la pupitrul Orchestrei Naționale Radio
În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte la Berlin, Praga, Munchen, Paris, Lisabona, Londra.
1034 16 O istorie a literaturii romane pe unde scurte jpg
„Loc de urlat”
Critica devine, astfel, şi recurs, pledînd, ca într-o instanţă, pe scena jurnalisticii politice şi a diplomaţiei europene pentru respectarea dreptului de liberă exprimare şi împotriva măsurilor abuzive ale regimului.
p 17 jpg
Impresii hibernale
Astea fiind spuse, Prin ierburi uscate nu e deloc lipsit de har – ba chiar, dat fiind efortul de a-l dibui chiar în miezul trivialității, filmul e o reușită atemporală, care s-ar putea să îmbătrînească frumos.
1034 17 cover  jpg
Spirite naturiste
Ozric Tentacles vor concerta în Control Club din București pe 17 aprilie.
p 23 1 Dimineața,1962 jpg
Victor Brauner – Despre două lucrări asemănătoare și totuși diferite
Compoziție cu nud se numără printre lucrările care au fost retrase pe 26 ianuarie 2024 din expoziția consacrată lui Victor Brauner la MNAR
event Constante jpg
Întîlnire cu Oana Pellea, Ioan Stanomir și Lidia Bodea despre Lena Constante și volumele Evadarea tăcută și Evadarea imposibilă
Sînt pagini extraordinare, scrise de Lena Constante, pictoriță și scenografă româncă, închisă în spațiul unei celule de cinci metri pătrați, unde timpul picură cu o încetineală care poate ucide sufletul și mintea.
1033 16 cop1 jpeg
Fericirea, între matematică și ficțiune
Un exercițiu de lectură activă pe care l-am deprins este acela de a citi în dialog cu autorul.
p 17 jpg
Danger Zone
Există film mai simptomatic pentru anii ’80 decît debutul lui Olivier Assayas „Désordre”?
1033 17 audio a2508700233 10 jpg
Un colaj de gospel-uri cinice
Sunetul muzicii ei, dincolo de enervanta și evaziva etichetă de „experimental”, se revendică mai degrabă de la un impuls spiritual.
1033 21 memorial 1 jpg
Memorialul Monica Lovinescu – Virgil Ierunca
Este lucrarea frumoasă? Este ea adecvată locului? Și, în final, este ea suficientă?
1032 15 Steve McQueen în Bullitt, 1968 jpg
Steve McQueen
Fragment în avanpremieră din volumul Speculație cinematografică, aflat în curs de apariție, în traducerea lui Paul Slayer Grigoriu, la Victoria Books, imprint al Editurii Publica.
1032 16 coperta 2 jpg
Eseuri (in)actuale
Mi-ar plăcea să se vorbească mai mult despre acest volum, luciditatea lui cioraniană merită.
1032 17 foto Oana Monica Nae 1 jpg
Geografia memoriei
Un alt plan scanează publicul spectacolului lui Sydi Thal prin relația de prietenie dintre două spectatoare, o evreică și o nemțoaică, ce percep diferit antisemitismul vremii.
1 ClassixFestival2023 jpg
Classix 2024: un festival–experiență
Evenimentul se va desfășura la Iași, în perioada 18 – 25 februarie 2024.
p 16 coperta1 jpeg
Poezia în anul 2023 – o retrospectivă –
Dorința de schimbare, manifestă sau nu, nu ține neapărat de vîrsta biologică sau de aderarea la o anumită școală poetică ce propovăduiește continuu schimbarea.

Adevarul.ro

image
Cine este blonda „Barbie“, regina cenzurii online rusești, care ar avea o relație romantică cu Putin
Președintele rus Vladimir Putin este legat romantic de o blondă "Barbie", care se ocupă de cenzura online, cu 32 de ani mai tânără decât el, potrivit unor noi informații.
image
Mesajul disperat al unei femei către o jandarmeriță: „Vă rog, scăpați-mă, mă prostituez!”. Proxenetul a fost condamnat
Obligată de un bărbat să practice prostituția, o femeie din Argeș a cerut ajutorul unei jandarmerițe. Proxenetul a fost arestat preventiv, iar zilele trecute a fost condamnat definitiv.
image
Ce au în comun cel mai înalt bărbat din lume și cea mai scundă femeie în viață. Ea îi încape în pantof
Cel mai înalt bărbat din lume, Sultan Kosen, în vârstă de 41 de ani, și cea mai scundă femeie în viață din lume, Jyoti Amge, în vârstă de 30 de ani, s-au reîntâlnit luni, în California, potrivit The Sun, după ce se cunoscuseră în 2018.

HIstoria.ro

image
70 de ani de la marele viscol din februarie 1954
De-a lungul secolului XX, România a avut parte de ierni teribile, atât prin temperaturile scăzute, cât și prin cantitățile uriașe de zăpadă care au căzut, însă puține au produs o impresie atât de puternică precum a făcut-o cea de la începutul anului 1954, rămasă în istorie ca iarna „marelui viscol”.
image
Expozițiile lui Brâncuși, îndrumar pentru înțelegerea artei moderne
Expozițiile lui Constantin Brâncuși au fost campaniile lui de cucerire a publicului internațional, până a devenit necontestat, nestemat și, mai ales, nemuritor.
image
Efectele războaielor
Cine ar fi crezut că în secolul al XXI-lea vom avea un război pe scară largă în Europa? Că vom avea un război hibrid ideologic, generalizat la scară globală?