Cosmin CIOTLOŞ

1038 16 IMG 20220219 WA0027 jpg
Compilați, compilați...
Îi las plăcerea să reflecteze asupra
p 16 foto C Mierlescu credit MNLR jpg
Cu ură și abjecție
Mă amuz și eu, dar constatativ, de un alt episod, grăitor, zic eu, cît zece.
p 16 cristian popescu 1 jpg
Vieți paralele
Fără s-o știe, Șerban Tomșa a dat, prin aceste cu totul pasionante Amintiri, un testament: avea să le supraviețuiască numai cîteva luni.
1023 16 antologia palatina cartea a v a produs galerie mare jpg
1015 16 Anagaia jpg
Pagini bizare
N-aș fi aflat de acest eseu (sau, în tot cazul, nu în timp util pentru a-l recenza) dacă n-ar fi adus vorba de el Dan Gulea, chiar aici, într-un dosar recent al Dilemei vechi.
p 12 jpg
Suprimă apa din buget...
Ceva mă face să cred că nu-i singurul lucru din cele deprinse acolo, în vechiul Kronstadt.
1009 16 bacovia si noul regim al literaturii jpg
Panopticum
E ceea ce, intuind, Paul Cernat aplică expert, pînă într-acolo încît studiul lui lasă, nu o dată, senzația de enciclopedie vivantă.
1003 16cop1 png
Pot consola clasicii?
În sfîrșit, poate că e doar înclinația mea de practician, dar mi se pare că adevăratul tur de forță al lui David Damrosch se petrece „la firul ierbii”
p 12 WC jpg
Să susținem echipa iubirii
„Din toate ce s-au întîmplat / noi nimic n-am regretat: / Rapid e cel ce m-a-nvățat / să iubesc cu-adevărat.”
997 16 Bilete de sinucigas jpg
Groaznica sinucidere din strada Micsandrelor
Aș fi preferat ca Bilete de sinucigaș să fi avut pur și simplu paginile albe
991 16 coperta1 jpg
După patruzeci de ani
În speranța că va veni, poate nu peste mult, ziua în care autorul Ninsorii electrice va avea parte de o ediție critică integrală pe măsura manuscriselor pe care le-a lăsat.
985 16 coperta1 png
„Pentru-ale conștiinței nevoi”
Radu Demetriades e protagonistul celui mai bun roman despre comunismul și tranziția de la noi.
985 t 10 Ilustratie de Jules Perahim jpg
„Și nu mă înșel în privința asta”
Un obiect manufacturat rătăcit în montura metalică a unei cărți
p 16 Dan Barbilian adevarul ro jpg
Viața sau opera
„Personal, mă consider un reprezentant al Programului de la Erlangen, al acelei mișcări de idei care, în ceea ce privește întinderea consecințelor și răsturnarea punctelor de vedere, poate fi asemuită Discursului Metodei sau Reformei înseși.
972 16 coperta jpg
Iași, România
„Ce-i cu fatalismul ăsta mioritic? Nu-i chiar așa.”
961 16 coperta jpg
Cutii de rezonanță
Dacă a existat o „lecție Brecht” în cazul lui Acosmei și dacă, asimilată, aceasta a lăsat urme, rămîne de cercetat. Unele mărturii conduc în pragul unei atari ipoteze, e-adevărat. Dar nu sînt sigur că-l trec.
p 10 Ion D Sirbu jpg
Amicul Dexter & amicul Sinister
Văd în Ion D. Sîrbu un fel de „ambasador” necesar acelora dintre noi care au obosit să tot empatizeze cu colaboratorii Securității.
953 16 SUS jpg
Din Caesarea, cu dragoste
Poet fiind, Dorin Tudoran cunoaște diferențele dintre echivocul pur și simplu (periculos, pentru că indecis și flotant) și acela care pune nuanțele la locul lor.
947 16 jos coperta jpg
Secretul corespondenței
O cu totul altă carte față de aceea, știută tuturor, din 1978, este actuala ediție, definitivă, a „Romanului epistolar” dintre I. Negoițescu și Radu Stanca.
Contemptus mundi jpeg
Contemptus mundi
Decisivă e, spune Dan Sociu, relația cu existența, pe care un poet e dator să o exploreze cu o curiozitate alertă.
Optimism și mizantropie jpeg
Optimism și mizantropie
Ce anume din ironia degajată a lui Codrescu regăsim în polemicile mai curînd grosolane în care-i vedem angajîndu-se pe literații (de-ar fi numai ei) români?
La chair est triste, hélas! jpeg
La chair est triste, hélas!
Autorul Moromeților îi explică autorului Istoriei literaturii... cum stă treaba cu Sadoveanu, Rebreanu, Thomas Mann, Stendhal și Balzac.
Și așa, și altminteri jpeg
Și așa, și altminteri
Constatarea că, odată cu anii 2000, tematica istorică redevine atractivă pentru romancierii noștri reprezintă punctul de plecare în această suită de investigații.
Criticul, omul  jpeg
Criticul, omul...
Cărțile lui Ion Vartic trasează în aerul paginii demonstrații care vibrează sonor, în evoluție și pe straturi.
Sinteza epică jpeg
Sinteza epică
Volceanov știe să scenarizeze, simte momentele cînd încărcătura trebuie dezamorsată sau, dimpotrivă, detonată, e precis, fluent și oportun în frază.
Icoane, privazuri, ferecături jpeg
Icoane, privazuri, ferecături
Cel mai mult mă atrage, ca să zic așa, „ferecătura”: momentele cînd Ioana Bot formulează acut observații deconcertante, în răspăr (sau nu) cu tradiția critică.
De la Rîm ne tragem jpeg
De la Rîm ne tragem
Un vademecum dublat, în subtext, de o meditație: așa s-ar defini scurt recenta carte a Alexandrei Ciocârlie.
O seamă de sugestii jpeg
O seamă de sugestii
Oricît de diverse i-ar fi preocupările, Oișteanu le acoperă prompt printr-o cazuistică bogată și relevantă, în ale cărei dedesubturi memoria și instinctul de selecție se îmbină potrivit.
Citate și idile jpeg
Citate și idile
În jurul balurilor se țese, în chip norocos, o rețea de amănunte circumstanțiale dintre cele mai interesante.
Ultimele nopți de dragoste  jpeg
Ultimele nopți de dragoste...
„Sergiu Vladimir” nu e altceva decît un pseudonim abil (în sensul că preia pe copertă identitatea ficțională a protagonistului) îndărătul căruia se ascunde ceva mai cunoscutul eseist și filosof Petru P. Ionescu (1903-1979).
Sculptînd în timp jpeg
Sculptînd în timp
„Romanul românesc din stînga Prutului” este un proiect cultural, organizat de Asociația pentru cultură și arte Arbor, cu scopul de a promova cinci dintre cele mai importante romane basarabene ce lipsesc din biblioteca cititorului român.
Noi, cei de la 1800 jpeg
Noi, cei de la 1800
Dan Grădinaru propune o serie de repoziționări de o frapantă (și uneori exagerată) originalitate.
Absolventul Traian T Coșovei jpeg
Absolventul Traian T. Coșovei
Lucrarea aceasta e de fapt mai puțin un manifest și mai mult o exuvie: scriind despre beatnici, Traian T. Coșovei traversează o experiență și o lasă în urmă.
Eredități jpeg
Eredități
Omul era un spectacol vivant. Amator în (mai) toate cîte le-a practicat, a avut totuși harul prizei la public.
Mai mult ca viața jpeg
Mai mult ca viața
Ca în seriale: la precedentul Dosar al Dilemei vechi la care am contribuit scriam despre Ovid S. Crohmălniceanu, insistînd asupra vocației sale de biograf en miettes. Uitasem să spun atunci că autorul Literaturii între cele două războaie... avea, măcar sub raportul acestei înzestrări, un „geamăn” exemplar.
Un trecut, totuși, nepătat jpeg
Un trecut, totuși, nepătat
Informația conform căreia Blaga ar fi avut simpatii (sau adeziuni) legionare e cît se poate de nerezonabilă.
O epocă – în multe feluri de lectură jpeg
O epocă – în multe feluri de lectură
Toți am învățat, într-un fel sau altul, din panorama lui Crohmălniceanu, fie în școală, fie consultînd-o de plăcere.
La jumătatea drumului jpeg
La jumătatea drumului
Personajul se animă, leapădă giubeaua, dă de pămînt cu ișlicul și ivește gusturi aproape occidentale.
„Cine o face ca mine  ” jpeg
„Cine-o face ca mine...”
O suită de portrete valorînd ele însele cît niște proze scurte, dar mai ales o serie de reflecții la acuitatea cărora puțini moraliști de meserie ajung într-o viață de om.
Se poate mai mult? jpeg
Se poate mai mult?
Ce i-a lipsit lui Petre Stoica pentru a atinge cota de simpatie publică a unor Mircea Ivănescu sau Emil Brumaru?
Ce nu sare n ochi jpeg
Ce nu sare-n ochi
Surprinzător, privit prin fanta îngustă a criticii literare și a teritoriilor conexe, abia încheiatul 2020 n-a fost atît de rău pe cît ne-am fi așteptat.
Soarele japonez al resemnării jpeg
Soarele japonez al resemnării
Cutremurătoare nu e doar fișa clinică a maladiei (la care Sîrbu se referă insistent vorbind despre „soarele japonez” care i-a răsărit pe cerul gurii), cît mai cu seamă aceea, tot clinică în felul ei, privitoare la destin.
„Prieten blînd al sufletului meu” jpeg
„Prieten blînd al sufletului meu”
Adrian Papahagi așază, în „rime” simbolice, două cîte două marile scrieri shakespeariene.
Prin alții spre sine jpeg
Prin alții spre sine
În așteptare ar părea să iasă din rînd, cel puțin la o primă vedere: e un roman solid, care are în centru Revoluția din ’89.
Poetizați, poetizați  jpeg
Poetizați, poetizați...
Ce oferă Cristian Preda aici e aproape o istorie antologică a literaturii.
What if  jpeg
What if...
Foarte îndărătnic, Padina s-a opus oricărei intervenții redacționale (citește: sugestiilor Cenzurii), ajungînd chiar, în 1987, să dea în judecată editura care continua să tergiverseze apariția.
Oameni cari au fost jpeg
Oameni cari au fost
Ce spectacol, să mă întîlnesc cu o actualitate într-atît de diferită de aceea din mintea mea și mai ales din rubricile mele!
La dispoziția dumneavoastră jpeg
La dispoziția dumneavoastră
Poezia lui se dovedește un ansamblu neașteptat de coerent, dispensat de acea presupusă cezură temperamentală pe care pare să o instituie agravarea bolii.
Optzecismul, în direct jpeg
Optzecismul, în direct
O carte tristă, plină însă nu de umor (cum zice formula clasică), ci de amănunte, este acest jurnal al lui Aurel Dumitrașcu.
Fapte și vorbe jpeg
Fapte și vorbe
Coșbuc se amuză colectînd jocuri de cuvinte cărora le dezghioacă umorul conținut. Se dă în vînt după palindromuri, lipograme, asonanțe și logogrifuri.