De la Rîm ne tragem

Publicat în Dilema Veche nr. 918 din 11 – 17 noiembrie 2021
De la Rîm ne tragem jpeg

● Alexandra Ciocârlie, Principi și scriitori în Roma antică, Editura Humanitas, 2021.

Un vademecum dublat, în subtext, de o meditație: așa s-ar defini scurt recenta carte a Alexandrei Ciocârlie. N-ar fi, în ce-o privește, prima oară. De la debutul cu Iuvenal (2002) încoace, autoarea instrumentează consecvent asemenea cupluri trecut vs. prezent. În definitiv, cărți ca Și totuși, clasicii... sau Cartagina în literatura latină pun cititorii în fața unor situații mai actuale decît ar părea să o sugereze cele două mii de ani trecuți între timp. Prima, speculînd tocmai prospețimea unora dintre tehnicile retorice sau dintre opțiunile stilistice ale unor Plaut, Catul, Pliniu, Ovidiu Cicero, Caesar ș.cl.; cea de-a doua demontînd abil felul cum se construiește identitar adversitatea: conflictele punice au avut, arată subtil Alexandra Ciocârlie, și o componentă de „război rece”, de vreme ce Roma a încercat să-și înțeleagă și să-și diabolizeze convingător inamicul tradițional. Sigur, o astfel de pledoarie discretă e în fond caracteristică oricărui specialist într-o disciplină filologică aflată sub asediu: indianiștii cred că lumea începe și se termină cu glosele lor, arhivarii secolului al XIX-lea decriptează în reviste îngălbenite mărci clarissime ale lumii noastre... În definitiv, toți aceștia au de luptat cu o imagine-standard, de obicei cît se poate de infidelă, a domeniului lor.

În cazul Alexandrei Ciocârlie, problema derivă din aceea că literatura latină (deci nu atît istoria Romei, în sens larg) e tot mai arareori parcursă la noi. A trebuit ca scrierile lui Seneca să devină obiect de cult pentru amatorii de mindfulness pentru ca numele acestuia (și-așa stîlcit de o pronunție defectuoasă) să ajungă, în sfîrșit, în topurile de vînzări ale librăriilor. N-aș paria, totuși, pe faptul că fanii de azi ai epistolelor către Lucilius au habar despre necruțătoarea satiră menipee a aceluiași scrisă după moartea lui Claudius, Apokolokyntosis, plină de maliție la adresa fostului împărat și nu mai puțin doldora de intertexte și aluzii. E, în acest sens, aproape înduioșător felul în care autoarea încearcă să-și selecteze și să-și încurajeze publicul declarîndu-se convinsă că versurile din primul cînt al Odiseei pe care Seneca le citează aici ar trebui să fie „familiare oricărui om cultivat”. Ar trebui...

Să nu cad, totuși, în elegie bătrînicioasă. Cartea Alexandrei Ciocârlie e una stenică în măsura în care vine și în întîmpinarea acestui neajuns. Autoarea recitește pentru noi toate secvențele de istorie literară și, pentru a le comenta fără savanterii inutile, citează din ele masiv și edificator. Într-atît încît Principi și scriitori... poate funcționa, la rigoare, și ca o bună antologie tematică. M-am mirat, recunosc, că, în cazul lui Properțiu, a optat pentru traducerea lui Ioan Micu (și nu pentru aceea a lui Vasile Sav, mai „păstoasă” după gustul meu, deci mai acordată cu timbrul senzual al poetului), dar m-am bucurat să văd cu cîtă acuitate a selectat Alexandra Ciocârlie mostrele ilustrative. Și nu e vorba doar de edițiile de opere: adeseori, paragrafe consistente sînt „importate” din literatura secundară. Din Suetoniu, de pildă, care reproduce inclusiv glumele amicale pe care Octavian le face pe seama lui Horațiu. Sau din Pliniu cel Tînăr, cu referire la erudiția și puterea de muncă a celuilalt Pliniu: „Cînd te gîndești cît a citit și cît a scris, nu ți se pare că nu ar fi putut să mai ocupe și funcții, și să fie și prietenul împăratului? Și invers, cînd auzi cîtă muncă a închinat studiului, nu ți se pare că atîta cît a scris și a citit nu e destul?”. Sau din Seneca despre sfîrșitul fără glorie (și fără posteritate) al nesăbuitului Cornelius Gallus.

Toate acestea pentru a pune în evidență raporturile dintre conducătorii din vremea Imperiului și literații care le-au fost contemporani. Tema e pasionantă, inclusiv prin larga paletă cazuistică, aproape completă, înșirînd toate dispozițiile umane, de la bravură sau firesc la lașitate sau servilism. Aici, „românistul” care sînt vede paralele mai apăsate sau mai vagi cu situațiile etice ale scriitorilor de la noi. Cu atît mai stimulatoare cu cît chestiunea a preocupat-o și pe Alexandra Ciocârlie cu cîțiva ani în urmă. Mă gîndesc, de pildă, la Alecsandri ca la un corespondent al lui Horațiu, prețuind proaspăt instalata monarhie și suspectat de Hasdeu & Co. de un anume oportunism; mă gîndesc, iarăși, pe alt palier, la neverosimilul Mihai Beniuc (gata să-și mute elogiile realist-staliniste în curtea naționalistă a lui Ceaușescu) ca la o versiune a lui Marțial, angajat, acesta, în tămîierea succesivă a nu mai puțin de patru împărați; mă gîndesc, e-adevărat, colateral, la Arghezi, cel care avea să-și asume, în primii ani de comunism, indigența pentru a defecta apoi în felul în care galantul Ovidiu va încerca să obțină revocarea exilului său tomitan. Alt caz, cel al lui Cremutius Cordus, condamnat pentru un delict iluzoriu și, în cele din urmă, interzis definitiv, evocă scrierile de tinerețe ale lui Ion D. Sîrbu și, în genere, tot ce a documentat atractiv Bogdan Suceavă în Istoria lacunelor. Cît îl privește pe Vergiliu, cel dispus să-și condimenteze Eneida cu profeții ale prezentului augustan, comparația cea mai la îndemînă mi se pare aceea cu încă tînărul Sadoveanu, în Neamul Șoimăreștilor (1916), despre o Moldovă glorioasă exact înainte de intrarea României în Primul Război.

Asta fără a mai aminti felul cum se deschide Principi și scriitori: „Primii împărați ai Romei și-au impus treptat autoritatea, căutînd inițial să-și cîștige susținători printre intelectualii de vază, pentru ca ulterior, după consolidarea puterii, să neglijeze o astfel de asociere prestigioasă”. Frază scrisă, parcă, ieri. Sau azi-dimineață.   

Cosmin Ciotloş este critic literar și lector la Facultatea de Litere din București. Cea mai recentă carte publicată: Cenaclul de Luni. Viața și opera, Pandora M., 2021.

p16 seneca wc jpg jpeg

Principi și scriitori în Roma antică (fragment)

Primii împărați ai Romei și-au impus treptat autoritatea, căutînd inițial să-și cîștige susținători printre intelectualii de vază, pentru ca ulterior, după consolidarea puterii, să neglijeze o astfel de asociere prestigioasă. Fascinați de cultură pînă la a se manifesta ei înșiși drept artiști, ca Nero și Hadrian, sau dimpotrivă, mai interesați de cuceririle militare decît de cele ale spiritului, ca Vespasian și Traian, aceștia au avut atitudini diferite față de scriitori în funcție de temperamentul ori de intențiile lor politice. În efortul de a legitima principatul, Augustus s-a străduit, prin mijlocirea lui Mecena, să-i atragă de partea sa pe Vergiliu, Horațiu ori Properțiu, inițial cu simpatii republicane, chiar participanți la lupta de la Philippi în tabăra lui Brutus, ca Horațiu. Ulterior, după stabilizarea noului regim, au avut loc acțiuni fățișe împotriva cărturarilor, potențial subversivi prin independența de cuget. Astfel de persecuții au culminat cu infamiile lui Nero, care i-a silit să se sinucidă pe Seneca, Lucan și Petroniu, ori ale lui Domițian, care i-a tolerat pe poeții de curte servili ca Marțial, însă i-a trimis la moarte pe Arulenus Rusticus și Herennius Senecio, biografii contestatarilor stoici Thrasea Paetus și Helvidius Priscus, și i-a redus la tăcere pe Tacit și Pliniu cel Tînăr, martori neputincioși în Senat ai abuzurilor comise de suveran.

Alți cîrmuitori au menținut o neutralitate indiferentă față de literați: e cazul lui Traian, nu foarte impresionat de eforturile lui Pliniu cel Tînăr de a-i face pe plac. Desigur, tratamentul depinde și de averea și rangul scriitorilor plasați pe toate treptele scării sociale, de la umili și marginali ca Horațiu, fiu de libert, sau Marțial, hispanic, fără meserie sigură, dependent de protecția mai-marilor zilei, la oameni cu stare, intimi ai împăraților ca Seneca, dascăl și consilier al lui Nero, sau membri ai senatului și înalți demnitari ca Tacit și Pliniu cel Tînăr, consuli și guvernatori de provincii.

În funcție de atașamentul lor la cauza imperială, literații au încercat diverse poziționări, de la obediență la contestare, de la susținere activă la refuzul angajării. Raporturile dintre împărați și scriitori au fost tratate pînă acum mai ales în articole cu privire la conexiuni particulare, ca aceea dintre Augustus și Vergiliu, și în capitole din volume cu problematică specifică, vizînd de pildă opoziția la sistemul imperial. O amplă sinteză oferă studiul lui Henri Bardon Les empereurs et les lettres latines d’Auguste à Hadrien (1940), care cercetează creațiile proprii ale suveranilor și influența literară exercitată de ei. Ca și aceea a exegetului francez, lucrarea de față are în vedere succesiunea primelor trei dinastii imperiale, iulio-claudienii, Flavienii, cei dintîi antonini, fără a-i lua în discuție pe succesorii cosmopolitului Hadrian, după domnia căruia s-a produs un declin al literaturii latine urmat de prevalența elenismului la Roma.

În ce ne privește, nu ne-am concentrat asupra principilor, ci a scriitorilor, examinînd pasajele din operele lor despre conducătorii pe care i-au cunoscut nemijlocit. Nu apar decît rareori și doar tangențial mărturii despre legătura personală cu aceștia, confesiunea de tip autobiografic nefiind practicată în epocă. Există însă numeroase referiri la cezari în scrieri de factură diferită. Uneori e vorba de dedicații, alteori de corespondența oficială cu împărații ori de compoziții consacrate integral acestora, panegirice sau pamflete împotriva lor. Cel mai adesea, considerațiile respective sînt inserate în opere cu caracter științific sau propriu-zis literare: bucolice, ode, elegii, epode, satire, epigrame, poeme didactice, epopei, consolații, enciclopedii, biografii.

dilemaveche ro   Dragostea pentru lectura O mostenire pentru generatiile viitoare jpg
Dragostea pentru lectură: O moștenire pentru generațiile viitoare
Îți amintești de clipele petrecute în copilărie când stăteai cufundat în paginile unei cărți captivante?
comunism jpg
Istoria comunismului: lecturi esențiale pentru a înțelege un fenomen global
Comunismul a fost un fenomen global care a influențat profund secolul XX, iar studiul său continuă să fie de mare interes pentru istorici, politologi și publicul larg.
comunicat instituto cervantes espacio femenino 2024 jpg
Cinema feminin din Spania și America Latină, în luna martie, la Institutul Cervantes din București
Și în acest an, luna femeii este sărbătorită la Institutul Cervantes cu o serie de filme care aduc în atenția publicului o serie de creații cinematografice semnate de artiste din spațiul cultural hispanic.
1038 16 IMG 20220219 WA0027 jpg
Compilați, compilați...
Îi las plăcerea să reflecteze asupra
p 17 jpg
La contactul cu pielea
Smoke Sauna Sisterhood e pe de-a-ntregul cuprins în titlul său: într-o saună retrasă.
1038 17b Idles Tangk webp
Tobe + chitare = love
Nu știi neapărat ce vrea să fie acest prolog, dar exact fiindcă e un prolog mergi mai departe
image png
387326384 1387431755465458 2939236580515263623 n jpg
Orice sfârșit e un nou început
Când faci febră, când plângi din senin, când râzi cu toată gura știrbă.
Afișe Turneul Național 08 jpg
Martie este luna concertelor de chitară
În perioada 16-30 martie 2024, Asociația ChitaraNova vă invită la concertele din cadrul turneului național „Conciertos para Guitarra”.
426457521 938541944508703 1123635049469230038 n jpg
One World Romania – Focus Ucraina: proiecție „Photophobia”
„Photophobia” marchează doi ani de la începerea războiului în Ucraina și va avea loc pe 24 februarie la Cinema Elvire Popesco.
1037 15 Maria Ressa   Cum sa infrunti un dictator CV1 jpg
O bombă atomică invizibilă
Ce ești tu dispus(ă) să sacrifici pentru adevăr?
p 17 2 jpg
Spectacol culinar
Dincolo de ținuta posh, respectabilă și cam balonată, a filmului, care amenință să îl conducă într-o zonă pur decorativă, cineastul găsește aici materia unei intime disperări.
1037 17 cop1 png
Liric & ludic
Esența oscilează între melancolie și idealism romantic.
Vizual FRONT landscape png
FRONT: expoziție de fotografie de război, cu Vadim Ghirda și Larisa Kalik
Vineri, 23 februarie, de la ora 19:00, la doi ani de la începerea războiului din Ucraina, se deschide expoziția de fotografie de război FRONT, la Rezidența9 (I.L. Caragiale 32) din București.
image png
Lansare de carte și sesiune de autografe – Dan Perșa, Icar 89
Vă invităm joi, 15 februarie, de la ora 18, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu (bd. Regina Elisabeta nr. 38), la o întâlnire cu Dan Perșa, autorul romanului Icar 89, publicat în colecția de literatură contemporană a Editurii Humanitas.
p 16 O  Nimigean adevarul ro jpg
Sfidarea convențiilor
O. Nimigean nu doar acordă cititorului acces la realitatea distorsionată pe care o asamblează, ci îl face parte integrantă a acesteia.
1036 17 Summit foto Florin Stănescu jpg
Teatru de cartier
Dorința de a surprinde tabloul social în complexitatea lui, cu toate conexiunile dintre fenomene, are însă și un revers.
p 23 Compozitie pe tema Paladistei, 1945 jpg
Victor Brauner – Paladienii și lumea invizibilului
Reprezentările Paladistei sînt prefigurări fantastice în care contururile corpului feminin sugerează grafia literelor unui alfabet „erotic“ care trimite la libertatea de expresie a scrierilor Marchizului de Sade.
1 Afiș One World Romania 17 jpg
S-au pus în vînzare abonamentele early bird pentru One World România #17
Ediția de anul acesta a One World România își invită spectatorii în perioada 5 - 14 aprilie.
Poster orizontal 16 02 2024 Brahms 2  jpg
INTEGRALA BRAHMS II: DIRIJORUL JOHN AXELROD ȘI VIOLONISTUL VALENTIN ȘERBAN
Vineri, 16 februarie 2024 (19.00), ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO vă invită la Sala Radio la cel de-al doilea concert dintr-un „maraton artistic” dedicat unuia dintre cei mai mari compozitori germani.
1035 16 coperta bogdan cretu jpg
Două romane vorbite
Roman vorbit prin încrucișări de voci, ele însele încrucișate biografic în feluri atît de neașteptate, cartea lui Bogdan Crețu reușește performanța unei povești de dragoste care evită consecvent patetismul.
p 17 2 jpg
Plăcerea complotului
Pariser nu e naiv: Europa nu mai e aceeași.
1035 17 The Smile Wall Of Eyes 4000x4000 bb30f262 thumbnail 1024 webp
Forme libere
Grupul The Smile va concerta la Arenele Romane din București pe data de 17 iunie 2024, de la ora 20.
Poster 4 copy 12 09 02 2024  jpg
Din S.U.A. la București: dirijorul Radu Paponiu la pupitrul Orchestrei Naționale Radio
În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte la Berlin, Praga, Munchen, Paris, Lisabona, Londra.

Parteneri

dino park bucuresti jpg
Una dintre cele mai populare atracții pentru copii din Capitală s-a închis. „Este de neconceput”
Dino Park, una dintre cele mai populare atracții pentru copiii din Capitală s-a închis după ce inspectorii ANPC a găsit mai multe nereguli.
cariera elevi jpg
Cum ajută Liceul Internațional IOANID tinerii liceeni să își aleagă cariera potrivită
Evaluarea vocațională a elevilor de liceu ar trebui abordată de instituțiile de învățământ în moduri care să permită identificarea timpurie a intereselor si aptitudinilor individuale.
Avion de vanatoare rusesc Su-27 FOTO Shutterstock
Rusia spune că a interceptat trei avioane britanice de luptă deasupra Mării Negre
Miercuri, oficiali din armata Rusiei au declarat că trei avioane britanice de război au fost interceptate deasupra Mării Negre de un avion rusesc Su-27, împiedicându-se astfel „pătrunderea ilegală” a acestora în spaţiul aerian al Federaţiei Ruse.
biscuiti  jpg
Incident șocant! Biscuiți cu viermi, serviți bolnavilor de la Institutul Fundeni
Un pacient, internat la spitalul Fundeni din Capitală, a primit la micul dejun biscuiți cu viermi. Reprezentanții unității medicale au deschis o anchetă și au fost retrase toate celelalte pachete de biscuiți distribuite pacienților.
vacanta plaja umbrele barci oameni in apa limpede png
Țările preferate de români pentru vacanțe și cum și le finanțează
Unul din doi români care își vor petrece concediul în străinătate au ales ca destinație țări precum Grecia, Turcia, Bulgaria și Italia, potrivit unui sondaj realizat de CEC Bank și Finzoom.
DNA
Comisar șef de poliție, reținut de DNA pentru că a divulgat informații dintr-un dosar
Un comisar șef de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a fost reținut preventiv, pentru 24 de ore, după ce a oferit, în mod neautorizat, informații care nu erau destinate publicității, arată un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
ceai rozmarin jpg
Băuturi calde sau reci, pe caniculă? Cum e mai bine?
Un expert demontează un mit comun! Ți s-a spus să bei ceva cald pentru a te răcori?
Petru Rotaru ministrul Finantelor FOTO Facebook jpg
Un ministru moldovean demisionează pentru ca să se alăture echipei conduse de guvernatoarea Anca Dragu
Ministrul moldovean al Finanțelor, Petru Rotaru, demisionează pentru a prelua funcția de viceguvernator a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), anunțul fiind făcut în dimineața zilei de joi de premierul Dorin Recean.
femeie care cântă în baie  foto   Shutterstock jpg
Vrei să previi demența? Cântă în duș și spală-te pe dinți!
Ai zice că spălatul pe dinți și cântatul în duș nu au nicio legătură cu creierul tău. Însă sunt două dintre metodele de prevenție ale apariției demenței. Ce altceva mai poți face pentru a-ți proteja memoria?
image
Arsenie Todiraș, ex O-Zone, a devenit tată. Agnes Matoko a născut. Prima poză cu bebelușul
Arsenie Todiraș (41 de ani) a devenit tată pentru prima dată. Iubita lui, Agnes Matoko, a născut, astfel că a adus pe lume primul copil al cuplului. De fericire, artistul a făcut publică și prima imagine cu bebelușul.
image
Cine este cu adevărat noua iubită a lui Alex Bodi. Caterina l-a cucerit până și pe Abdul al faimoasei Andreea Bostănică
Caterina Ciorbă este noua iubită a lui Alex Bodi, însă nu e chiar străină de lumea showbiz-ului românesc, chiar dacă e o prezență discretă și nu a apărut până acum în peisajul monden. MIlionarul din Mediaș s-a despărțit de Ema Uta și și-a oficializat relația cu frumoasa moldoveancă de peste Prut, cu care are o relație de câteva săptămâni. Actualitate.net are informații de ultimă oră despre șatena cu care Alex Bodi a început o nouă relație de iubire.
image
Este oficial, o să avem Jocurile Olimpice de E-sports în 2025!
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis să creeze Jocurile Olimpice de Esports, cu prima ediție programată în 2025 în Arabia Saudită. Decizia a fost aprobată în unanimitate în cadrul celei de-a 142-a sesiuni a CIO din Paris.