Poezia LGBT+ – dincolo de manifestul identitar –

Publicat în Dilema Veche nr. 973 din 1 decembrie – 7 decembrie 2022
image

 Adrian Schiop, Nu e dragoste¸ Editura Cartier, 2022.   

Importanța socială a literaturii LGBT+ nu mai poate fi pusă la îndoială. A fost intens teoretizată în Europa și în spațiul american în ultimele decenii, cu foloase evidente pentru înțelegerea acestui alt fel de a simți și de a resimți realitatea. Importanța despre care vorbesc derivă dintr-o formă manifestă de a fi a acestui tip de literatură. Individul se simte neintegrat, neînțeles, blamat. De aici reiese un sentiment absolut legitim de furie și de răzvrătire față de cutumele inflexibile ale societății. Mai mult, presiunea celor din jur împarte persoanele gay în două tabere: a celor care își recunosc și își asumă natura și a celor ce se ascund, trăind într-o amorțire deloc confortabilă, pînă la urmă. Aceștia din urmă trădează, astfel, cauza comună. Literatura LGBT+ ca manifest identitar își trage seva tocmai din această revoltă și din dorința de îndepărtare și de sfidare a tuturor măștilor. Societatea devine blamabilă pentru că în esența ei este opresivă și constrictoare. Nici limbajul estetizant, nici cel subversiv nu ajută la nimic, lucrurile trebuie spuse în față, pe bune.

Am ales să scriu de data asta despre cărțile a doi scriitori reprezentativi pentru literatura de azi – Adrian Schiop și Răzvan Andrei – ce au în comun, pe lîngă activismul LGBT+ intrinsec, tocmai acea modalitate prismatică specială ce conduce la un mod insolit de a fi al poeziei pe care ei o scriu. 

Adrian Schiop este autorul a cel puțin unui roman foarte bun, Soldații. Poveste din Ferentari (Polirom, 2013). Să nu uităm că, în 2004, același autor atrăsese atenția publicului și lumii literare cu Pe bune / pe invers, o carte poate prea dură pentru acele vremuri. Și, ca să fac legătura cu ce spuneam mai sus referitor la cei care își neagă natura, deghizîndu-se în majoritari, voi cita din poemul de deschidere al volumului Nu e dragoste: „admirație / pentru mircea minică / fiindcă a avut tupeul să fie 100% hetero / într-o perioadă cînd toată lumea era 100% hetero. / da, am dormit în același pat / am făcut duș împreună / ne-am transferat atingeri întîmplătoare și pase telepatice / dar toate astea n-au ciobit nimic din alea 100%” („mulțumiri și dedicații”).

Textele par să trădeze un autor care refuză autoiluzionarea și estetizarea realității. Fronda sa nu e în nici un fel contrafăcută, scrie după un dicteu interior împotriva normelor de tot felul, inclusiv a celor gramaticale. Cu alte cuvinte, lumea acceptă ce deja e falsificat în prealabil. Din acest motiv, poetul se raportează la acea porțiune de real rămasă în afara jocurilor aparenței. Din acest motiv, limbajul nu poate fi decît transparent și frust. „2001: un băiat” e o retrospectivă lucidă și dureroasă. Poetul intervine chirurgical în memorie, caută probabil originea unui rău cînd difuz, cînd foarte concret. Dincolo de toate acestea, o emoție curată, ingenuă: „ai 14 ani și singurătatea ta de abia a început. / o să termini liceul din avrig. / o să te apuci de șoferit / dar o să te lași după un an / și o să te angajezi preceptor la primărie. / la 21, o să te fută o femeie măritată / și n-o să înțelegi nimic din asta. / șapte ani or să se scurgă / jucînd jocuri, /ascultînd manele și house, / avansînd printre pungi cu lichide și globule”. 

Volumul este cu atît mai bun cu cît mizele ideologice se simt foarte puțin. Teza e estompată printr-un demers ce nu implică nimic demonstrativ. Tonul uneori e exploziv ca în „ei au lumea lor și lumea lor îmi face greață”. Undeva în subtext se simte prezența unor ei care-i stîrnesc revolta. Deși ar părea ușor inadecvat să vorbim la Adrian Schiop despre o poetică (doar din cauza prețiozității termenului), există o strofă ce sintetizează „estetica noii contemporaneități”, așa cum apare numită de Christian Moraru într-un articol din Vatra (nr. 7/2022): „Arta e Subversivă prin Esența ei. / Arta modifică Mentalitățile oamenilor. / Publicul trebuie readus la Artă cu mijloace Nonconformiste. / Orice Act Artistic e un Obiect Subversiv. / dar cel mai mult Arta Performativă, care e foarte Nouă. / Cineva care merge cu un Obiect de Artă Nouă pe stradă e / Stigmatizat. / Orice Obiect Artistic poate fi impregnat cu LSD / asta peste 20 de ani va modifica cu siguranță / Mentalitățile Publicului și Societatea / Artiștii Noi sînt foarte Relaxați și / au foarte multă Imaginație”. Relaxarea face trimitere la sensul inițial al cuvîntului gay. Un poem precum „pe cameră sau în lumea reală”, ultimul din carte, răspunde perfect dezideratelor de mai sus.

image

 Răzvan Andrei, Raport către Walt Whitman. Poeme LGBT+, Editura OMG, 2022.

Raport către Walt Whitman. Poeme LGBT+ de Răzvan Andrei e continuarea unui proiect început cu Jazz pentru iguane și alte poeme (Brumar, 2018), prima carte a autorului, un real reper în literatura contemporană. Volumul de debut conținea un „Raport intermediar către Walt Whitman” ce trebuie neapărat (re)citit pentru o mai bună înțelegere a demersului autorului din recenta sa carte. Tot în Jazz se află și poemul „Elegie pentru copilul homo”, din care citez: „Spre voi mă îndrept, poeţi din adîncurile pămîntului, din baruri şi garsoniere homosexuale! / Vă iau de mînă, vă scot la lumină! / Să urlăm, să strigăm în toate cartierele şi pe toate străzile, / să cîntăm cîntecele celor de dinaintea noastră, / să găsim cuvintele care să ne unească teama…“. 

În Raport nu mai avem de-a face cu acea asumare manifestă a propriei naturi. Aici există o anumită lejeritate în relatarea unor aspecte, cu toate că reiese din unele fragmente o psihologie duală, problematică, incisivă în raport cu sine, dar fără a avea consecințe vizibile la exterior și în raport cu ceilalți: „Nu sînt subversiv. Sînt / Pe față – / Cînd frust, cînd temător: / Ca flatulența țînțarului anofel” („Antropometrii”).

În această carte este urmărit și un traseu existențial al unui individ racordat la o anumită forță exterioară sieși, care îl face să fie în egală măsură foarte puternic și fragil. Fragilitatea vine din toate acele situații ce nivelează ființa, reducînd-o la niște atribute banale. Oamenii sînt legați unii de alții nu prin virtuți, nu prin însușiri deosebite de orice natură, ci prin gesturile dezarmant de concrete, prin fiziologiile lor rudimentare. Adevărurile despre viață apar odată cu tăcerea, atunci cînd discursurile înalte amuțesc. 

Tot de amintita estetică a noii contemporaneități ține o anumită centrare pe lucrurile despre care în general nu se vorbește și nu se scrie. Tăriile spiritului sînt contrabalansate de examinarea milimetrică a spațiilor – materiale și psihice – insuficient explorate: fiziologia umană elementară: „și cu biblia-n mînă / scriptura / istoria unor oameni care nu merg niciodată la baie / răzvan știe că adevăru-i în tăcerile lui moise într-ale lui ieremia într-ale lui isaia / condiția asta democratică știința voioasă a supraomului / pus cu fundul pe colac” („condiția asta democratică”). 

Cei care cred că aveam de-a face cu desacralizări sau blasfemii trebuie să urmărească mai cu atenție limbajul colocvial și potențialitatea artistică a acestuia. Aveam de-a face, de fapt, cu artă adevărată, cu un mixaj de emoții și perspective afective insuficient explorate. Poemul Raport e un tur de forță, o irumpere controlată. Textele de dinaintea lui conțin mici secvențe anticipatoare. Textul mărturisește o neînțelegere și o neacceptare anterioară, regretul unor grimase față de o realitate pe care nu o cunoștea cu adevărat. 

Poezia lui Răzvan Andrei are și un aspect utilitar. Înainte de a ajunge să fie un scop în sine, ea este un mijloc. Unul mentalitar și persuasiv. Poezia vine din „nevoia irepresibilă de a spune «noi»”. Din acest motiv, poetul vorbește/scrie în numele tuturor celor „deviați”. Aici nu e vorba de o istorie comună, care își pierde din semnificație prin abstractizare și generalizare, ci de drame personale încatenate, cît se poate de concrete. Poemul survolează universul posibilităților umane de exprimare a emoțiilor și demontează totul cu precizia celui ce-și cunoaște vulnerabilitățile, adaugă în fluxul său aluviunile unei conștiințe care vrea să nu mai fie a unui singur individ, ci a unui grup. 

Se vorbește despre o catastrofă ce trebuie asimilată sau înțeleasă foarte bine pentru a putea fi evitată: „Milaret de homosexuali, desprinși cu penseta de pe meningele-mumă, / Înaintează agitați spre intersecții gata-gata să ronțăie pereții, / Arterele lumii & să-i pătrundă în sistemul circulator / Depunîndu-și ouăle grele de har & alean / Pudrate cu tibișir rogvaiv. / Iată și îngerul gay, cu sutele de ochi-praștie răspîndiți ca păduchii / Pe lungimea & lățimea celor șase aripi, / Dejurnă cucernic la groapa Adevărului – / Stropind cu ectoplasmă gardul dimprejur & tufa de anason / Cu firele căruia în mîini ne vom prezenta toți, divizii după divizii, / La Judecata de Apoi”. 

În literatură totul este important, doar dominanta se schimbă periodic. Din acest motiv cred că cele două volume nu sînt novatoare și relevante doar pentru LGBT+, ci pentru literatura ca atare. Dacă o numim LGBT+ nu facem decît să o izolăm, nicidecum să o integrăm. Ideologia limitează și sufocă. E valabilă atîta timp cît e în fierbere. Literatura e oricum incluzivă. Cărțile asupra cărora m-am oprit astăzi au valoare estetică, dincolo de ideologia din care au luat naștere. Ele rezistă dincolo de manifestul identitar. 

P.S. Primul poet român autodeclarat gay, Dominic Brezianu (13.10.1940 – 17.11.2022) tocmai s-a stins din viață la 82 de ani. Antologia sa de poezie Eroticele a apărut la Editura Tracus Arte, 2012.

Şerban Axinte este scriitor şi critic literar. Cea mai recentă carte publicată: Scrîșnetul dinților, Editura Cartier, 2021. 

landscape 1 febr jpg
UN TRIO DE COMPOZITORI, UN TRIO DE MUZICIENI și UN FLAUT DE AUR
Primul concert al lunii februarie (miercuri, 1 februarie 2023) la Sala Radio propune publicului un trio de mari compozitori – MOZART, BACH și MENDELSSOHN – alături de un trio de apreciați muzicieni români.
p 8 2 foto C  Hord jpg
George Banu
De aceea, textele lui George Banu nu doar informează, ci formează. Cititorul îi va rămîne mereu dator, iar Dilema veche îi va rămîne mereu recunoscătoare.
981 16 coperta1 jpg
Retrospectiva anului poetic 2022
În concluzie, aș adăuga că e îmbucurătoare această diversitate de tonuri și de voci din poezia românească de azi.
p 17 2 jpg
Lup singuratic
The Card Counter, cel mai recent film al lui Paul Schrader, demonstrează cît de ușor am ajuns să folosim termenul de „bressonian” pentru a descrie în viteză orice film care promite interpretări minimaliste și o anume reticență pentru spectacol.
981 17 Breazu jpeg
No fun
Aici e Iggy dorindu-și și nereușind să-l imite pe un alt Iggy, cel dintr-o altă eră.
981 21 Iamandi jpg
Revoluția română, între previzibil și spontan
Pe această pantă a căzut comunismul, și cu toate că pare a se sfîrși brusc în 1989, parcurgerea ei a durat aproximativ douăzeci de ani.
MRM 7ian12feb vertical jpg
„Moștenitorii României muzicale”: Violin in love cu Valentin Șerban și Daria Tudor
Pentru îndrăgostiții de muzică, un recital-eveniment la Sala Radio susținut de violonistul Valentin Șerban, cîștigătorul Concursului Enescu – ediția 2020/2021, și pianista Daria Tudor: „Violin in love”.
AFIS 27 ian 2023 Sala Radio jpg
Soprana Valentina Naforniță - invitată specială la Sala Radio
Soprana VALENTINA NAFORNIȚĂ, aplaudată pe scena marilor teatre lirice ale lumii – de la Staatsoper (Viena), Opéra national de Paris, Opéra de Lausanne, Théatre des Champs-Elysées (Paris) sau Teatro alla Scala (Milano) - este invitată specială pe scena Sălii Radio.
George Banu jpeg
George Banu (1943 – 2023)
Pentru mai mult de un deceniu, George Banu a fost unul dintre cei mai valoroși colaboratori permanenți ai revistei noastre.
lanscape Sala Radio Tetrismatic png
Muzica creată ca niște piese de tetris: „TETRISMATIC”, un concert ca o aventură sonoră și vizuală
Joi, 26 ianuarie 2023, de la 19:00, Sala Radio va fi scena evenimentului „TETRISMATIC - Enjoying the Game of an Unexpected Journey”, în care saxofonistul CĂTĂLIN MILEA și invitații săi vor susține o „călătorie muzicală ca un joc”
Idei pentru weekendul prelungit  Sursa imagine Opera Comica pentru Copii jpeg
Reprezentații suplimentare programate pentru musicalul ,,Sunetul Muzicii”
La cererea publicului, pe 21 și 22 ianuarie 2023 au fost programate două reprezentații suplimentare ale musicalului „Sunetul Muzicii”, în regia lui Răzvan Mazilu.
p  16 Benjamin Labatut WC jpg
Spre abis
Pe scurt, Labatut ne oferă o ficționalizare a formulării Principiului Incertitudinii și a Interpretării Copenhaga.
980 17 DN83 foto Denisa Neatu jpg
Două povești (nu doar) de dragoste
Ceea ce funcționează aici însă este dinamica coregrafică și ideea individului ca rezultantă a mediului și a istoriei.
Joaquín Sorolla, Odalisca, ulei pe pânză, 1884 (afis) jpg
Art Safari va fi deschis tot anul: 3 ediții în 2023 - Primul sezon începe în 10 februarie și aduce mult-așteptata expoziție retrospectivă a unui mare modernist român – Ion Thedorescu-Sion, Impresionism spaniol, Prix Marcel Duchamp și Young Blood-ul d
Primul sezon celebrează 140 de ani de la nașterea lui Ion Theodorescu-Sion (1882-1939), maeștrii picturii spaniole, de la Academism la Impresionism, printre care celebrul „Maestru al luminii” - Joaquin Sorolla.
p 15, Munch, Tipatul jpg
Coșmar, Țipăt și Mozart
Füssli nu pictează o scenă erotică, ci o experiență mnemonică sau onirică. Fără cenzură, dăruire completă. Aceasta-i sursa coșmarului.
979 COPERTA 16 sus BAS png
Modificare și aliniere
Romanul este atît un traseu spre adevăr, cît și o continuă negare a acestuia.
979 COPERTA 16 jos Marius jpg
Obsesie, pasiune, durere
Sacrificiul şi durerea, dragostea şi moartea sînt, astfel, modelele simbolice pe care ţesătura scrisului Zeruyei Shalev le întinde peste această poveste despre iluzie, împlinire şi eliberare.
p 17 jpg
Două debuturi importante disponibile online
Două dintre cele mai importante filme lansate în 2022, EO și Crimes of the Future, aparțin unor octogenari. Lucru care m-a inspirat să profit de un foarte util program curatoriat de platforma MUBI.
979 17 Biro coperta1 jpg
Filiera basarabeană
Nu cred că am dus vreodată lipsă de dive în cultura noastră pop – înainte de ’90, Angela Similea ori Corina Chiriac dominau preferințele și colecțiile de discuri Electrecord, dominație de gen ce s-a păstrat și în anii ’90
979 22 coperta1 jpeg
Rushdie neînțelesul
El însă a ajuns în această situație pentru că nu a avut cum să fie altfel decît el însuși.
p 23 Fiinta retractata si refractata, spionata de constiinta sa, 1951 jpg
Victor Brauner – Retractarea sau „retragerea în sine“
Prin reinstaurarea imaginilor mitice, căderea este „răul eliberator“ care conduce la obţinerea elixirului vieţii (Gershom Scholem, La Kabbale et sa symbolique, Payot, Paris, 2003).
Afis Lettre jpg
De Ziua Culturii Naționale, dezbatere despre viitorul presei culturale tipărite, organizată de ICR prin Centrul Național al Cărții
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, duminică, 15 ianuarie 2023, de la ora 16.00, la Seneca Anticafe (str. Arhitect Ion Mincu 1), va avea loc o întîlnire cu tema Presa culturală: schițe pentru un viitor posibil
Afis 13 ian 2023 Sala Radio jpg
Concert de Ziua Culturii Naționale la Sala Radio
Vineri, 13 ianuarie 2023 (de la 19.00), primul concert al noului an pe scena Sălii Radio va fi prezentat cu ocazia Zilei Culturii Naționale și se va desfășura sub bagheta lui ADRIAN MORAR, dirijor al Operei Naționale Române Cluj-Napoca.
MRM ian15 2023 portrait jpg
„Moștenitorii României muzicale”: turneu susținut de pianista Kira Frolu
Câștigătoarea bursei “Moștenitorii României muzicale” – ediția 2022, va susține o serie de recitaluri-eveniment ce vor avea loc la Brașov, București și Timișoara

Adevarul.ro

image
Ce îi distrează la culme pe americani în România. „Nu eram pregătit pentru asta, dar n-a fost așa rea pe cât aș fi crezut” VIDEO
Americanii de la Lifey au realizat pe Youtube un top cu 22 de lucruri pe care ei le consideră amuzante și despre care spun că sunt specifice României. Este vorba, spun ei, despre „șocuri culturale românești”, povești haioase sau tradiții fascinante
image
Băiatul unei românce a fost aruncat de colegi sub tren, în Italia. Imagini cu puternic impact emoțional VIDEO
Un băiat în vârstă de 15 ani, fiul unei românce, a fost atacat de câțiva colegi în Italia. Tânărul a fost victima unei tentative de omor la care a supraviețuit în mod miraculos după ce a fost aruncat sub un tren.
image
Cum și-a pierdut Florina Cercel marea iubire. Artista și bărbatul care a cucerit-o au murit de aceeași boală, la jumătate de veac distanță VIDEO
Artista Florina Cercel a povestit într-un interviu drama trăită la vârsta de 29 de ani, când a pierdut o sarcină iar, la scurt timp, iubirea vieții ei s-a îmbolnăvit și a murit.

HIstoria.ro

image
Moștenirea fabuloasă a lui Heinrich Schliemann, descoperitorul Troiei
Când, în 1891, i s-a citit testamentul, s-a dovedit că Heinrich Schliemann lăsase în urmă o moștenire (apropo de lichidități, judecând după valoarea de azi) de aproximativ 100 de milioane de euro.
image
„Orașul de aur”, de sub nisipurile Egiptului
Pe lista descoperirilor recente și considerate fascinante se înscrie și dezvăluirea unui oraș de aur, din Luxor, Egipt.
image
Ce mai mare soprană a nostră, Hariclea Darclée, cea care a salvat opera La Tosca / VIDEO
E duminică, 14 ianuarie 1900, iar pe scena Teatrului Constanzi din Roma are loc o premieră memorabilă:„Tosca”, opera în trei acte a lui Giacomo Puccini. E prima reprezentaţie a poveştii dramatice care va cuceri lumea, iar soprana româncă Hariclea Darclée o interpretează pe Floria Tosca.