Adrian MUREŞAN

1034 16 O istorie a literaturii romane pe unde scurte jpg
„Loc de urlat”
Critica devine, astfel, şi recurs, pledînd, ca într-o instanţă, pe scena jurnalisticii politice şi a diplomaţiei europene pentru respectarea dreptului de liberă exprimare şi împotriva măsurilor abuzive ale regimului.
1027 16 literatura romana sub comunism produs galerie mare jpg
Critică şi ironie
Camil Petrescu iese ceva mai onorabil, iar cu Sadoveanu istoricul literar este destul de îngăduitor.
1022 16 donnatela jpg
Black Hole Sun
Cred că o iniţiativă a traducerii lui ar fi cu profit pentru literatura română contemporană.
1010 16 Cop1 jpg
Revolta fondului nostru neburghez
Transparenţa scriiturii şi a referinţelor este evidentă
1004 16 coperta jpeg
Creştinism underground
Oriunde am privi, în biografia dramatică a lui Steinhardt, individul este nevoit a se ascunde.
998 16 coperta 1 jpeg
Nebănuite sînt căile prozatorului – de la experimentul burlesc la policier –
Dacă şi-a propus să angajeze energii cinegetic-detectivistice, atunci Femeia de marţipan e un roman detectivistic ratat, în opinia mea.
993 16 coperta jpg
Critica, punte între ficţiune & memorie
Demonstraţia critică a Ruxandrei Cesereanu devine captivantă.
p 14 jpg
„Mersul pe sîrmă”
Băuseră un număr de sticle, dar nu deveniseră mai comunicativi.
p 16 YouTube jpg
Extemporal la erotică
Noul diagnostic îl răstoarnă sau îl echilibrează pe cel vechi: multă gingăşie şi un dram de forţă.
984 16 Ohara jpg
Cinci scriitoare în cinci tipuri de lectură
Extrem de diferite între ele, aceste voci propun şi impun cîte o grilă de lectură distinctă.
p 16 YouTube jpg
Stilistica terapeutică
Este practic imposibil să concentrezi o istorie a literaturii de o asemenea complexitate într-o cronică.
Last photo before the game with Gheorghe Hagi jpg
Hagi vs. Mutu sau despre respectul datorat adversarului
Apoi, cu politica speculativă a lui „dacă” şi a lui „poate”, atît de dragă mioriticului, nu vom ajunge nicăieri.
966 16  coperta Pdac Muresan jpg
Cum se construieşte o precocitate
„Nu mai e poezie, ci doar propagandă, o haină goală atîrnată într-un cuier, o sperietoare într-un lan pustiit, o carcasă fără de suflet”
Jurnalul unui premiant jpeg
Jurnalul unui premiant
Aproape întregul tom se constituie ca un elogiu adus arhivei, biblioraftului şi altor adjuvanţi ai memoriei.
Mai presus de chimie, comuniunea jpeg
Mai presus de chimie, comuniunea
Romanul oferă un rulaj extrem de fin atît pentru o agendă feministă, cît şi pentru delectările unei abordări psihanalitice.
Glorioasele păcate ale tinereţilor jpeg
Glorioasele păcate ale tinereţilor
Spiritul pamfletar şi parodic al tînărului neojunimist avea să producă suficiente delicii estetice, fapt sesizabil şi la o relectură postdouămiistă.
Marea trăncăneală jpeg
Marea trăncăneală
Impresia care rămîne este, în primul rînd, aceea a unui roman (voit) neterminat.
Umor fantasy într o fabulă teologică jpeg
Umor fantasy într-o fabulă teologică
Introspecţiile funcţionează intermitent, însă există şi momente cînd unitatea ansamblului suferă.
Decupajele traumei jpeg
Decupajele traumei
Asumată la persoana întîi, vocea aparţine unei femei vulnerabile, traversînd un interval nedefinit al crizei.
Critică şi empatie jpeg
Critică şi empatie
Modul aparte în care autoarea însăşi se raportează la ceea ce numim astăzi teorie critică i-ar pune pe gînduri atît pe partizanii dogmelor literare, cît şi pe cei care fug de ele, iar acest fapt reiese din însuşi (sub)titlul cărţii.
Ochiul estetului şi revenirile sale jpeg
Ochiul estetului şi revenirile sale
Asistăm la un exces de comentariu mitologizant din partea naratorului. Acesta cedează unui impuls al decriptării ingenioase, dar redundante.
Apel în aşteptare jpeg
Apel în aşteptare
Discuţia pare că porneşte, adesea, dintr-un punct înalt, de la chestiuni foarte „serioase”, aproape docte, precum acelea ale fluctuaţiilor estetice ale jurnalului, ca specie literară, spre a coborî fără întîrziere în sferele cotidiene ale adevăratelor interese, omeneşti, mult-prea-omeneşti.
Admiraţii sîngeroase jpeg
Admiraţii sîngeroase
Există şi mutaţii ale acestui virus, pe lîngă tulpina „autoadmiraţiei” ori a admiraţiei de sine, şi anume „admiraţia-ură”.
Mistificţiuni salutare: Mircea Anghelescu – 80 jpeg
Mistificţiuni salutare: Mircea Anghelescu – 80
Sînt aproape sigur că a produs fascinaţie în jurul său, printre generaţiile trecute care l-au avut drept profesor.
Arheologia blîndă a memoriei jpeg
Arheologia blîndă a memoriei
Există viaţă şi după nenorocirile aduse de sovietici în anii ’50.
Vîrstele şi feţele subversiunii jpeg
Vîrstele şi feţele subversiunii
Pentru Steinhardt livrescul este cu adevărat funcţional slujind o natură aluzivă, subversivă.
Best of: memorialistica literară românească jpeg
Best of: memorialistica literară românească
Zece cărți de memorialistică ce problematizează, intrigă, frustrează, delectează, amuză, documentează, portretizează și psihologizează.
Vecinătăţi paradoxale   Simone Weil & N  Steinhardt jpeg
Vecinătăţi paradoxale - Simone Weil & N. Steinhardt
În versantul anilor ’40, atît Steinhardt (în articolele din Revista Fundaţiilor Regale, din Victoria sau din Libertatea), cît şi Simone Weil se preocupă intens cu privire la procesul politic al scriitorilor colaboraţionişti, la „trădarea cărturarilor“, la provocările gidiene ale „artei pentru artă“.
Un portret insolit – Eugène Ionesco văzut de N  Steinhardt jpeg
Un portret insolit – Eugène Ionesco văzut de N. Steinhardt
Dintre foştii săi colegi de generaţie, este evident că admiraţia lui Steinhardt se îndreaptă în primul rînd către Ionesco, faţă de care, spre deosebire de maniera în care se raportează la Noica, la Cioran sau la Eliade, are rareori sau aproape deloc rezerve.
O poveste cu Gheorghe Hagi  Amintirea unei seri de vară jpeg
O poveste cu Gheorghe Hagi. Amintirea unei seri de vară
După transformarea penalty-ului, am avut cele mai mari emoţii. În timp ce cu vîrful buzelor murmuram ce bucăţi de rugăciuni trunchiate îmi veneau în minte în secundele respective, auzeam în spatele meu întruna scandări din gama „m..e Steaua“ şi tot tacîmul. În atmosfera as
Steinhardt şi Noica: contradicţiile unei prietenii jpeg
Steinhardt şi Noica: contradicţiile unei prietenii
La aproape un veac de la publicarea acestui text, este remarcabilă delimitarea clară, în urma unei lecturi stilistice, a acelor linii de forţă şi de interes care au făcut mai tîrziu celebru discursul lui Steinhardt. Între acestea, se remarcă vocaţia distopiei şi pl
Doina Cornea şi cultul autenticităţii jpeg
Doina Cornea şi cultul autenticităţii
Doina Cornea repetă obsesiv: „Nu sînt o fiinţă curajoasă, sînt un om normal, îmi era foarte frică…“, „frica intrase în mine încă din ’49“ etc.
„Doamne, iartă mă că sînt român   “ Obsesii cioraniene în anul Centenarului jpeg
„Doamne, iartă-mă că sînt român...“ Obsesii cioraniene în anul Centenarului
Scenariul se repetă la nesfîrşit şi nu poţi să nu te întrebi uneori: „De unde-au răsărit, dom’le, alde Cuza, Maiorescu, Eminescu, Noica? Par în definitiv atît de neromâni din fire!…“
Generaţia MTV ului şi topurile muzicale jpeg
Generaţia MTV-ului şi topurile muzicale
În România anilor ’90, nu este exclus ca fiecare să fi avut MTV-ul său. Fie în alb-negru, fie în culori, urmăream fără încetare emisiunile, hiturile, videoclipurile, fenomenul muzical derutant şi acaparator pentru cei care fuseseră pînă mai ieri pionieri, şoimi ai patriei ş.a.m.d.
Politicile „traumei“ în dezbaterile criticii recente jpeg
Politicile „traumei“ în dezbaterile criticii recente
Ipoteza traumei şi a unei evoluţii anormale a literaturii române sub comunism, dimpreună cu consecinţele acestor fatalităţi au fost vehiculate la noi mai cu seamă în scrierile lui Eugen Negrici.
Nicolae Steinhardt şi modelele omului graniţă jpeg
Nicolae Steinhardt şi modelele omului-graniţă
Tentaţia graniţei susţine şi condiţia genului eseistic spre care tinde discursul cultural al lui Steinhardt.