Creştinism underground

Publicat în Dilema Veche nr. 1004 din 6 – 12 iulie 2023
image

N. Steinhardt, Corespondenţă, vol. I, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de George Ardeleanu, Editura Polirom, 2022.

Între scrisorile cuprinse în primul volum al corespondenţei lui Steinhardt, în îngrijirea ireproşabilă a editorului George Ardeleanu, se remarcă epistolele de tinereţe, trimise amicilor săi bucureşteni Manole Cociu-Costieni şi Charles Gruber. Anumitor cititori probabil că primul aspect care le sare în ochi este limbajul folosit, cu totul neobişnuit pentru cei rămaşi în admiraţie extatică faţă de „monahul de la Rohia”: nu doar vagile indicii ale exceselor de tinereţe ori ale bisexualităţii evreului monden interbelic, ci şi polemicile ori ironiile savuroase. Culeg cîteva mostre de stil epistolar (după care m-aş aştepta, glumind nu foarte mult, ca lumea să dea buzna în librării şi să caute volumul), între care una din august 1938, de la Paris: „Vai de cei pe care viaţa nu-i încîntă, nu-i farmecă, nu-i doare, nu-i ridică, nu-i scoate din sărite, nu-i frămîntă. Sînt morţi. Vai de indiferenţii ăştia. Aici vei spune că eu cad în germanism, mai rău, în Schelling, că fac apologia activismului oarecare. Îi fut mama-n cur lui Schelling, şi nici ţie n-o să-ţi meargă mai bine dacă începi cu astfel de argumente...”.

Altă mostră, august 1936, de la Constanţa: „Dragoste, spuneai că vii şi cu venitul m-am ales. Ce aştepţi? (...) Femeile sînt bune şi calde. Nisipul mării e fin – marea acoperă toate zgomotele cu mugetul ei blînd şi captivant. În patul în care dormi găseşti de obicei urme de rouge pe pernă, nu te întrebi însă de unde vine...”.

În sfîrşit, din Elveţia, noiembrie ’38: „O! cum te fericesc că mai ai puterea de a încerca să fii mojic scriind numele cuiva pe plic fără a pune înainte «M» sau «Dl». Grubere, eşti delicios, te-ai pus cu picioarele în apă rece să afli cum m-ai putea jigni şi ai combinat toate trucurile ca în vremuri bune. Ce-ţi pasă, futu-ţi duminica mă-tii, dacă te amuză îmi poţi scrie cele mai variate Grobichkeiten [grosolănii, germ.], dar caută-le mai subtile (trucul cu numele pe plic, spre pildă, e banal şi răsuflat)”.

Acum, că s-a încălzit atmosfera, să trecem la chestiuni mai serioase.

Sub semnul clandestinităţii

Procedeul hermeneutic prin care inteligenţe speculative şi mistice, precum Simone Weil, Dietrich Bonhoeffer (pastor luteran german, executat de fascişti pentru implicarea în mişcarea de rezistenţă împotriva lui Hitler) ori N. Steinhardt înţeleg să se distanţeze, în anumite situaţii, de nucleul dur al doctrinei creştine şi să-şi rezerve anumite libertăţi interpretative, suspectate de către agenţii intransigenţi ai dogmei drept eretice, presupune efectuarea unor deviaţii ori ajustări, pe care le-aş denumi „implanturi” semantice ori metafizice. Unele dintre acestea pot funcţiona atît ca aggiornamento, ca o actualizare a doctrinei, în contextul problemelor specifice omului contemporan, ca de pildă, infracţiunile spirituale şi redimensionarea unor păcate precum „şantajul” ori „turnătoria”, în cazul lui Steinhardt (probabil pe urmele propriilor traume în raport cu Securitatea).

Altele pot rescrie lucrurile într-o cu totul altă lumină, cu mize total schimbate, ca în cazul relecturii de către Weil a celebrului dicton nou-testamentar, utilizat, aproape excesiv, de către preoţi spre a întemeia însăşi ideea de comunitate bisericească: „Unde sînt doi sau trei adunaţi în numele meu ...”, drept o invitaţie, din contra, la conservarea stării de intimitate: „Iisus a zis doi sau trei. Cînd se adună cinci sau şase începe să domine limbajul colectiv...” (v. Autobiografie spirituală, Humanitas, 2004).

De regulă, efectuarea unor astfel de „implanturi” se produce într-un climat al clandestinităţii religioase. Privită la rece, nota de spectacular a destinului intelectual şi religios al lui Steinhardt se justifică, dincolo de amprenta subversivă, prin cele cîteva scurtcircuitări din subteranele biografiei sale: debutul misterios, plasat sub pseudonim, criza mistică trăită la Interlaken, în Elveţia, ţinută în secret faţă de familie şi prietenii coreligionari, teroarea Holocaustului, concedierea, confiscarea averii şi arestarea de către comunişti, botezul creştin în detenţie, clandestin, la schimbul dintre gardieni, cu unul dintre martori stînd „de şase”, lectura unor cărţi interzise, confiscarea unui manuscris cu valoare testamentară, ascuns pînă atunci şi difuzat în samizdat, interzicerea semnăturii, a „întîlnirilor conspirative” (în jargonul Securităţii) şi a frecventării altor foşti deţinuţi politici, odată cu ieşirea din detenţie, cenzurarea şi ciuntirea textelor, filajul neîntrerupt al subiectului, timp de 30 de ani, retragerea într-o mănăstire şi depunerea voturilor monahale în cadrul unei slujbe nocturne şi secrete, ferită cu succes de ochii Securităţii şi chiar de unii membri ai cinului monahal, cu stareţul ieşit din spital, încă aflat în convalescenţă şi adus de urgenţă doar pentru a onora promisiunea călugăririi înaintea trecerii la cele veşnice etc.

Oriunde am privi, în biografia dramatică a lui Steinhardt, individul este nevoit a se ascunde. Forţat a se situa mereu în răspăr cu ideologiile oficiale, el ilustrează condiţia unui homo absconditus. Fără a elabora o metafizică religioasă originală, Steinhardt procedează în buna tradiţie a sintezei sud-est europene, absorbind şi asimilînd izvoare occidentale de reflecţie religioasă dintre cele mai diverse, cu precădere existenţialiste, anglo-franceze: Gide, Sartre, Chesterton, Wilde, Ionesco, Weil etc. Amprenta existenţialistă este dată inclusiv de asumarea, vizibilă mai ales după detenţie, a propriei apartenenţe la generaţia interbelică, predominant trăiristă: Eliade, Cioran, Sebastian, Blecher, Bogza etc. Fapt probat inclusiv la nivelul discursului mozaicat-livresc din Jurnalul fericirii, metafizica religioasă a lui Steinhardt, deşi născută dintr-o imensă dorinţă de a împărtăşi, de a relaţiona ori de a polemiza, se activează mai degrabă în regim nocturn şi utilizează drept cutii de rezonanţă underground-ul, marginalitatea, glosa, subsolul, categoriile subversiunii.

Convertirea, un subiect tabu

Dintre episoadele biografice mai sus amintite, mai puţin cunoscută este prima criză mistică, cea de la Interlaken, provocată de întîlnirea cu cîţiva tineri englezi dintr-o organizaţie protestantă, aşa-numitul „Grup de la Oxford”. Efectul captivant, redat în corespondenţa cu Charles Gruber, va fi sporit atît de accepţia ecumenică a dialogurilor („căci te poţi ruga de oriunde lui Dumnezeu”), cît şi de efectul de contrast în raport cu „ţara lui Pernod-Vodă”, cu francezii criticaţi acerb pentru viaţa lor frivolă şi pentru indiferentismul lor spiritual şi politic, de dinaintea invaziei lui Hitler. În cele patru scrisori dense, construite în jurul acestei crize mistice, este sugerat „pericolul” unei iminente convertiri: „Cine ştie ce mi se poate întîmpla, protestantismul acesta înflăcărat e periculos, unde mai pui sensibilitatea mea religioasă, mă mişcă, are şi părţi bune, mai bine plec”.

Este, poate, punctul de inflexiune, care indică naşterea unei propensiuni către existenţialism a tînărului burghez, şi care va creşte constant. Tema existenţialistă a ratării (criză rezolvată prin botezul creştin din detenţie) va reveni atît în proiectul autoficţional Eseu romanţat asupra neizbînzii, cît şi într-o scrisoare către acelaşi destinatar, din noiembrie 1938, cu surprinzătoare similitudini în raport cu abordarea „şefului de generaţie” Mircea Eliade: „Poate că m-aş putea obişnui, dragă Grubere, cu ideea că mi-am ratat viaţa, dar ceea ce nu pot suferi, ceea ce e groaznic şi mă apasă e că aparţin unei generaţii ratate în întregime”. Un indiciu important şi simptomatic desprindem din aceeaşi scrisoare, şi anume unul dintre titlurile iniţiale ale romanului apărut postum sub genericul Călătoria unui fiu risipitor (şi, am spune, mult mai potrivit cu substanţa ideatică a cărţii): „de-aia am vrut eu să scriu un roman care să se cheme Anii de Plictiseală, tare mi-e teamă că toate romanele pe care le-aş putea scrie ar trebui să aibă ca motiv plictiseala, ei, asta mă înăbuşă, ăsta e rezultatul pacifismului şi al predicilor, nu e revoluţie (nici pe departe), e aperitivismul, plictiseala, indiferenţa, neintervenţionismul”.

În cea de-a doua scrisoare trimisă de la Interlaken, tensiunea dintre forţele carteziene, centripete, ale onorabilităţii burgheze, şi cele centrifuge, ale entuziasmului creştin-protestant, atinge cota cea mai înaltă, făcînd loc unei sfîşietoare şi, deopotrivă, surprinzătoare mărturisiri de credinţă: „Gruber tată, trec prin clipe grele... Eu cred mai curînd că îţi închipui că sînt ca în Thomas Mann, îmi place să mă duc la templu, umblu demn pe stradă şi gust şi îmi place că sînt bisericos, e frumos. E adevărat, aşa e. Dar să ştii că nu e numai atît, nu e... Partea nostimă e că chiar cred, realmente, total – cu tine sînt sincer, mă Gruber, nu ajunge să credem abstract, ce-ar fi să facem ceva?”.

Simptomatic pentru această destăinuire rămîne caracterul ei secret, ascuns, în fapt, o critică indirectă la adresa artificializării şi instituţionalizării excesive a credinţei, de astă dată în iudaism (se va convinge, mai tîrziu, de universalitatea lor): „Gruber, scrisorile mele din Interlaken se pun într-un tiroir secret, să nu dea care cumva niscaiva Valentin de ele. Ce crezi, Valentin nu crede deloc în Dumnezeu? Nu crede, mă, Dumnezeu e totul”. Ajuns la Montreux, revine cu insistenţă asupra confesiunii mistice, socotită a rămîne tabu: „Eşti singurul om căruia îi pot scrie, am fost nevoit să fug, eram cît pe aci... Vai de mine, cu coreligionarii mei nu pot vorbi, a fost nevoie să dau de un irlandez ca să pot vorbi cu un om de Dumnezeu, simplu, sincer şi real”.

Cea de-a patra scrisoare pe această temă se încheie întrucîtva premonitoriu, potenţialitatea şi disponibilitatea pentru convertire a subiectului se vor păstra în anticameră: „Degeaba vorbesc eu de una şi de alta, nu pot uita Interlakenul, nu-l voi uita niciodată, Gruber, sînt atît de nenorocit, de sincer, de simplu, de adînc nenorocit, am pierdut atît de mult... Mă înţelegi? Am avut atît de aproape de mine pacea sufletească şi-am părăsit-o”. În scrisorile următoare, efectele acestei crize mistice se extind, intrînd (savuros) în rezonanţă inclusiv cu concepţiile social-politice ori estetice ale subiectului: „De altfel, am aflat ce sînt, sînt nu numai un om modern, ci un modernist... Ştii că am plecat din Bucureşti ca adversar al concepţiei tragice şi eroice a vieţii, rahat, sînt din inimă partizanul ei convins şi hotărît”.

Adrian Mureşan este critic literar. Ultima carte publicată: Vîrstele subversiunii. N. Steinhardt şi deconstrucţia utopiilor, OMG, 2020.

1025 16 coperta corin braga jpg
Străinătăți, stranietăți și alte fantasme literare
Mi‑e greu să cred că proza lui Mircea Eliade ar putea fi înțeleasă pe deplin fără dialectica sacru‑profan.
p 17 2 jpg
Pînă la capătul drumului
Filmul vorbește despre condiția de a ajunge mereu prea tîrziu.
1025 17b cover1 jpg
Solo & solos
Curînd ne vor vizita artiști de la celălalt capăt al lumii, din Noua Zeelandă și Australia, care au acumulat cu sîrguință simpatie internațională și și-au făcut în cele din urmă curaj să ne caute și pe noi pe hartă.
image png
O călătorie narativă ajunsă la final: Asociația Heart a încheiat cu succes proiectul „Povești de familie”
Asociația Hearth are plăcerea de a anunța încheierea cu succes a proiectului cultural “Povești de familie” – o inițiativă recuperatoare și artistică
1024 16 cop1 png
Anxietatea lucrurilor definitive
Cele două cărți discutate în această pagină au în comun o anumită anxietate (aparentă sau nu) a definitivului.
1024 17 Am avut o livada foto Sabina Costinel jpg
Livezile noastre de vișini
Într-un fel sau altul, noile perspective asupra Livezii de vișini explorează răsturnarea vremurilor de care tot avem parte în ultimii ani.
Doru Covrig Doua maini,model cu roșu și negru, polimer, 17x25x18cm, 1995 jpg
Expoziție personală DORU COVRIG - sculptură mică și desene - la un an de la dispariția artistului
Doru Covrig este pentru arta contemporană un reper al sculpturii conceptuale
Poster orizontal 23 11 2023 Gianni Gagliardi Nomadic Nature jpg
„NOMADIC NATURE”: jazz cu saxofonistul spaniol GIANNI GAGLIARDI, la Sala Radio
A înregistrat peste 40 de albume, dintre care 5 ca solist, albume ce au primit aprecieri foarte bune din partea presei internaționale.
1023 16 antologia palatina cartea a v a produs galerie mare jpg
p 17 2 jpg
Bîrfoteca
Jeanne du Barry îneacă monarhia franceză în unsoarea tabloidelor.
1023 17 Kenny Garrett jpg
Jazz Syndicate Festival
Pentru un succes total însă, festivalul ar fi meritat o promovare mai extinsă.
1023 21 Iamandi coperta jpg
Adio, Europa de Est!
Aș adăuga: poate noua formă a folclorului est-european.
1022 16 donnatela jpg
Black Hole Sun
Cred că o iniţiativă a traducerii lui ar fi cu profit pentru literatura română contemporană.
p 17 2 jpg
Zeița
Și ne arată că această utopie e la îndemînă.
1022 17 The Beatles Now And Then jpg
Beatleși și Stoneși în 2023
The Rolling Stones este o formație în (plină) activitate, niciodată întreruptă, niciodată scurtcircuitată de ego-urile supraexpandate ale componenților.
1022 21 Florescu jpg
Brâncuși, Picasso: artiști, expoziții, efecte în paralelă
Dar acesta e un alt artist, un alt efect în paralel, un alt posibil subiect al unei alte expoziții „în paralelă” care va avea loc cîndva, în viitor.
Poster orizontal09 11 2023 Contemporan în România 2 jpg
„CONTEMPORAN ÎN ROMÂNIA” – seară de jazz și vernisajul expoziției „Centaur”, la Sala Radio
Prin Proiectul Cultural dorim să oferim o revelatoare experiență multimedia
1021 16 coperta jpg
„Grecia călătorește, călătorește mereu”
Grecia călătorește, călătorește mereu.
p 17 jpg
Detalii
Frumusețea filmului e inseparabilă de o stare de plutire a tuturor lucrurilor.
1021 17 cover1 jpg
Încredere
Lansările din acest an au arătat un grup în formă maximă.
1021 21 moscova inhata romania robert bishop e s crayfield editura corint istorie 01 jpg
Origini românești ale Războiului Rece
Ordinele noastre erau să ne ocupăm de naziști, dar am aflat curînd că urgia comunistă „este mai rea decît cea nazisă”, au mărturisit autorii.
1020 16 catre paradis jpg
Paradisul uitat
Negarea radicală a „binarității”
1020 17 Cea care priveste lumea foto Jonathan Michel jpg
Un festival nou în oraș
Minunați performerii cehi, care au făcut slalom prin muzica acelor ani, cu o reconfortantă autoironie, jonglînd cu imagini, costume, coregrafii și mai ales muzică.
BUN MRM 15 noiembrie landscape jpg

Adevarul.ro

image
Extrădarea lui Cherecheș. Precedentul Fiat creat de Germania într-un caz similar, finalizat tragic
Un fost polițist de frontieră, condamnat la închisoare cu executare pentru corupție și prins în Germania, la fel ca primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, nu a fost niciodată extrădat. Polițistul în vârstă de 48 de ani a murit în Germania, în urma unui accident.
image
Bărbat găsit mort într-o scorbură, în Neamţ. Sfârșitul victimei este învăluit în mister
Decesul unui bărbat este învăluit în mister, cadavrul acestuia fiind descoperit în scorbura unui copac dintr-o pădure care străjuie, alături de culmile Cozla şi Pietrica, municipiul Piatra Neamţ.
image
Viața extravagantă a Regelui Charles: I se calcă șireturile de la pantofi, iar un angajat are obligația să îi pună pastă de dinți pe periuța regală
Este deja un fapt cunoscut că Regele Charles are unele idiosincrazii cel puțin interesante. Iar în noua sa carte "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival", autorul Omid Scobie dezvăluie și mai multe dintre cererile bizare ale lui Charles.

HIstoria.ro

image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.