din polul plus

p 20 San Filippo Neri WC jpg
Despre creștinism și veselie
Multe dintre textele clasice ale creștinismului dovedesc o relație încordată pe care Sfinții Părinți o întrețineau cu rîsul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Migdalul lui Origen
Editat, tradus, redescoperit în bogăția și autenticitatea sa în ultimul secol, Origen revine de fiecare dată în atenția cititorilor cu o înnoită putere de atracție.
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 20 Sf  Augustin WC jpg
De ce scandalizează creștinismul?
Scandalul creștinismului stă așadar în neverosimilul lui. Însuși Dumnezeu vorbește, dar nu o face ca un stăpîn.
setea de absolut convorbiri cu christian chabanis jpg
Setea de absolut
Atunci cînd am întrevăzut cîteva adevăruri esențiale este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradîndu-se în funcție de acest aliaj.
p 20 Ierusalim, Muntele Templului WC jpg
Loc disputat
De curînd, la Ierusalim au izbucnit din nou – dar cînd au încetat? – tensiunile pe esplanada Cupolei Stîncii.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.
p 20 WC jpg
Adevărul în oglindă
Ghicitura poate fi înțeleasă nu atît ca limită, cît ca o condiție de posibilitate a cunoașterii.
978 973 50 3200 5 jpg
Isus „indian”
Subiectul lui Cristos „oriental” sau, mai precis, „indian” nu se bazează în sine pe evanghelii apocrife mai vechi, ulterioare celor canonice și deseori demne de atenție critică.
p 20 Sfintul Serafim din Sarov WC jpg
Delir cu complicaţii religioase
Nu e oare de rîs scenariul fantast al „războiului sfînt” împotriva unui Occident care ar ameninţa, cu otrava lui, bastionul rus, refugiu al valorilor tradiţionale?
Theodor Pallady jpeg
Interludiu confesiv
Fetișul desacralizării a devenit atît de tiranic încît nu mai permite nici veracitatea blasfemiei sau defularea ironică.
p 20 N  Steinhardt jpg
N. Steinhardt despre creștinismul firesc
Creștinismul devine un regim natural al vieții, un accent care însoțește gesturile cele mai mărunte ale cotidianului.
Polul jpg
Colonialism și misionarism
Reconcilierea dintre colonialism și misiunea creștină internațională este foarte complexă.
Un album studiu al bisericilor transilvane jpeg
Un album-studiu al bisericilor transilvane
Textul are sobrietate ştinţifică, devotament faţă de documentarea monumentelor şi a vieţii religioase care le-a modelat şi care s-a modelat, de-a lungul timpului, în jurul verticalei lor.
Theodor Pallady jpeg
Tiparul și Cartea cărților
Nu știu să se fi publicat la noi, pînă acum, o asemenea panoramă a edițiilor tipărite ale Sfintei Scripturi de pe orice meridian și în mai toate limbile cunoscute.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Privirea lui Chateaubriand
Memoriile au fost proiectate – cum altfel? – pentru posteritate, dar ca o voce de dincolo de mormînt.
Filosofie și muzică  Gabriel Marcel jpeg
Filosofie și muzică. Gabriel Marcel
Muzica este așadar, în mod primordial, nu un obiect al gîndirii, ci un mod al ei.
André Scrima: Ziua una şi a opta jpeg
André Scrima: Ziua una şi a opta
Lumina Paştilor: pe cea vizibilă în biserici şi pe străzi, ucrainenii nu şi-au putut-o îngădui; pe cea spirituală, religia patriarhului Kiril o insultă, o sufocă.
Theodor Pallady jpeg
Un Sisif în robă franciscană
Camus a fost doar martorul esențial al asprelor sale vremuri și, prin revolta contra absurdului, aproape un mărturisitor.
Despre viața filosofului  Un scenariu inactual jpeg
Despre viața filosofului. Un scenariu inactual
În cazul filosofilor, atenția cu care le este citită și judecată biografia este mai mare decît în cazul scriitorilor sau pictorilor.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Roua învierii
Din prospețimea naturală a dimineții, roua trece în registrul auroral al vieții spirituale, care are nevoie de speranța eficace a începuturilor și a reînnoirii.
Persoana întîi jpeg
Persoana întîi
Sădită pretutindeni, în toate civilizaţiile, în adîncul umanităţii, stă reverenţa dinaintea morţii oricărui om.
Theodor Pallady jpeg
Un nou capitol istoric
După trei generații sovietice, rușii au înlocuit marxism-leninismul prin instrumentalizarea Ortodoxiei ca discurs filetist antieuropean.
Despre discreția sfinților jpeg
Despre discreția sfinților
Esențializarea despre care vorbește Patericul este, pe alocuri, de neînțeles și se însoțește adesea cu o altă virtute, cea a ascultării.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Maria Egipteanca
Cinstirea cu totul specială acordată Sfintei Maria Egipteanca, păcătoasa care, retrăgîndu-se în pustie, atinge desăvîrșirea, înseamnă recunoașterea de către Biserică a faptului că excepționalul și unicitatea ireductibilă a unei vieți pot exprima un adevăr general și eficace pentru viața spirituală.
Delir cu complicaţii intelectuale jpeg
Delir cu complicaţii intelectuale
Delirul imperial al lui Putin se vrea legitimat şi „intelectual” de vreme ce, se ştie, ruşii sînt sensibili în privinţa asta.
Theodor Pallady jpeg
Partea și întregul
Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca găzduiește (între 8 februarie și 8 aprilie 2022) expoziția FRAGMED, un „puzzle transilvan”, cuprinzînd cîteva zeci de fragmente de manuscrise medievale recuperate din legăturile unor volume din secolele XVI-XVII.
Nu vă temeți! jpeg
Nu vă temeți!
Lipsa de frică este un „salt”, nu o atitudine. La fel sînt și virtuțile.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Curajul ca virtute
Recunoscut prin excelență eroilor și cultivat în rîndul membrilor cetății, curajul se manifesta mai ales în confruntarea cu riscul maxim al pierderii vieții.
Să spunem NU diavolului – Omilie pentru Postul Paștelui 2022 jpeg
Să spunem NU diavolului – Omilie pentru Postul Paștelui 2022
Nici n-a trecut bine grozăvia unei pandemii – a unei boli contagioase – și Rusia lui Putin dezlănțuie o și mai cumplită pandemie – a nedreptății, a fricii și a violenței – pentru care e greu de găsit un leac pe măsură.
Ospitalitate jpeg
Ospitalitate
Pentru apartenenţa la lumea liberal democratică, Ucraina luptă cu preţul vieţii unor militari și civili, al unor comunităţi asediate sau dislocate.
Theodor Pallady jpeg
În secolul Rusiei asiatice, Patriarhia Moscovei s-a separat de lumea ortodoxă
Fostul ofițer KGB sub acoperire – acoperit acum de veșmintele aurite ale patriarhatului – a devenit promotorul oficial al celor mai rudimentare și penibile teze conspiraționiste.
Marin Tarangul, un nerecunoscut jpeg
Marin Tarangul, un nerecunoscut
Întîlnim frecvent la Marin Tarangul acest gest, de a identifica îndărătul oricărei realități spirituale o formă de viață livrată necunoscutului, unui dinamism radical care conduce într-un invizibil luminos.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Nici utopie, nici ideologie
Spaimele copiilor și ale mamelor, spectrul morții iminente, trauma supraviețuitorilor, fuga din calea bombelor, toate fac parte din cohorta de nedreptate și durere pe care oamenii le provoacă semenilor dintr-o sumedenie de false motive, unele dintre ele alimentînd ideologiile puterii.
O libertate fără frînă jpeg
O libertate fără frînă
Cei care nu pun nici o limită propriei libertăţi se socotesc singurii îndreptăţiţi să aibă libertate.
Theodor Pallady jpeg
După Babel 2.0
Reculul istoric, pasiunea erudită a reconstituirii, inteligența detectivistică și propriul talent expozitiv l-au ajutat pe Mircea Mihăieș să cîștige un pariu imposibil: acela de a elucida intraductibilul.
Muzică și cer jpeg
Muzică și cer
Legile polifoniei pot funcționa ca argumente pentru existența lui Dumnezeu.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Un pelerinaj prin Transilvania
Răsfoind somptuosul volum Mănăstiri și biserici din Transilvania (secolele XIII-XVIII), coordonat de părintele Iustin Marchiș (Design Books, 2020), ești adus în prezența unui patrimoniu cultural și religios de o copleșitoare frumusețe și varietate.
Religia instrument jpeg
Religia instrument
Credinţa e redusă la ideologie, oricare ar fi ea.
Theodor Pallady jpeg
Între cenzura (tardivă) și educația critică pentru valorile libertății
Singura victorie durabilă a fostului regim din România a fost una de natură propagandistică, mult mai greu de evacuat decît ruinele industriale ale anilor ʼ80.
Pitagora, daimon ul școlii sale jpeg
Pitagora, daimon-ul școlii sale
Şcoala lui Pitagora reprezintă principalul curent al acelei tradiţii mistice pe care am pus-o în contrast cu tendinţa ştiinţifică.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Identitate și polemică teologică
Cu totul semnificativ este faptul că această definire de sine a Ortodoxiei are loc pe un teren marcat de o diversitate internă, determinată ea însăși de receptivitatea sau de reactivitatea față de mutațiile occidentale post-Reformă.
Speranţa Rădulescu jpeg
Speranţa Rădulescu
Era mereu pe drumuri, în căutare, în ofensivă ca să culeagă ceea ce era muzică tradiţională încă vie, „în situaţie” autentică de performare prin satele şi urbele din ţară.
Theodor Pallady jpeg
Dragoste cu sila
Vastitatea deconcertantă a teritoriului național crispează elita politică a Rusiei, reușind să o împingă sistematic spre excese paranoice și spre gesturi disproporționate de suspiciune domestică.
O altă lectură a mitului paradiziac jpeg
O altă lectură a mitului paradiziac
Dumnezeu le-ar fi dat doar „un principiu de progres” graţie căruia ei puteau să se „dezvolte și să ajungă la perfecţiune”.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Creația, răul, muzica
Răul își exercită capacitatea disolutivă şi induce sentimentul epuizant al imposibilității ieșirii din criză.
O voce potrivită pentru „polul plus” jpeg
O voce potrivită pentru „polul plus”
Credinţa îi dă vectorul, tensiunea verticală; cunoaşterea îi dă pofta şi priceperea traseului.
Șapte cetăți ale cunoașterii jpeg
Șapte cetăți ale cunoașterii
Autoarea ne plimbă prin cele șapte cetăți unde – sub conducerea unor monarhi luminați, în rare vremuri de pace, stabilitate politică, prosperitate economică, rafinament intelectual și toleranță religioasă – au înflorit artele și științele.
Sufletul în lume jpeg
Sufletul în lume
Simțindu-se străin față de lume, sufletul caută scăparea ce-i va îngădui să iasă din ea pentru a-și redobîndi adevărata lume.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Denis de Rougemont, un autor de redescoperit
Denis de Rougemont a oferit una dintre cele mai subtile și plauzibile demascări moderne ale răului din viețile oamenilor și din istoria ai cărei singuri făuritori își imaginează că sînt.
Refuzul excluziunii jpeg
Refuzul excluziunii
Omul angajat în credinţă n-ar putea oare să aibă „ureche bună” şi pentru alte glasuri religioase care, cu limpezime şi ardenţă, invocă pe Cel transcendent ca pe un intim?
Theodor Pallady jpeg
Un reper ortodox în inima Occidentului
Convertit la Ortodoxie, după o tinerețe atee, Clément s-a cufundat în universul biblic și patristic, de unde a extras temele și argumentele unei apologetici creștine contemporane.
Magii și iudeii jpeg
Magii și iudeii
Magii intră în scena realității biblice aduși de steaua lor, fac ce au de făcut, părăsesc scena pe alt drum decît cel pe care veniseră și duși sînt.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Iisus copil
Mărturii timpurii atestă că peștera din Betleem era cunoscută și că Nașterea ajunge treptat, alături de Botez, o sărbătoare teofanică.
Căutarea locului jpeg
Căutarea locului
Cuvîntul divin îşi rosteşte cuvîntul transcendent cu glas uman.
Theodor Pallady jpeg
Steinhardt, adorabil și exemplar
Autorul s-a mișcat mereu – înainte și după anii detenției – în „lumea bună” a elitei bucureștene, păstrînd contactul și cu membrii săi exilați.
„Scrisorile lui Steinhardt comunică, sînt în legătură cu celelalte scrieri ale sale” – interviu cu prof  George ARDELEANU jpeg
Epistolarul lui Steinhardt (I)
Ca și convertirea lui Steinhardt, epistolarul său vorbește despre bucurie și despre minunea prieteniei, despre curaj, libertate și, mai ales, despre Hristos.
Pasiunea recuperării – interviu cu Horia BERNEA jpeg
Pasiunea recuperării – interviu cu Horia BERNEA
„Duhul ne-a luminat ca să ne dăm seama că muzeul trebuia deschis cu orice preţ.“
Theodor Pallady jpeg
Un alt fel de consacrare a Monseniorului Ghika
Avem sub ochi nu doar o operă grafică de înaltă calitate, ci și una de istorie riguros documentată.