André Scrima despre simbolism

Publicat în Dilema Veche nr. 1021 din 2 noiembrie – 8 noiembrie 2023
André Scrima
André Scrima

În Arhiva André Scrima de la Colegiul Noua Europă se păstrează un mare număr de note manuscrise. Privesc o temă de cercetare ori de meditaţie, pregătesc un dialog, un articol sau cursurile pe care Părintele le preda ca profesor la Facultatea de Ştiinţe Religioase a Universităţii Saint-Joseph din Beirut. Sînt note scrise pe caiete, pe foi, pe carnete ori cartonaşe, pe programe de colocvii. Părintele Scrima fixa astfel o idee, un poem, o rugă, o expresie reuşită, un eveniment interior. Marca, adeseori doar indicativ, liniile unui gînd, ale unei teme. Notele păstrează intensitatea calmă a reflecţiei, sînt urmele unui itinerant spiritual, care scrie ca pentru a pune semne pe cale.

Am ales cîteva note care se referă la simbolism în înălţimea lui totală. E vorba despre acel simbolism prezent în culturile tradiţionale, care reflectă un dat al Principiului divin pe scara nivelurilor realului. Pornind de la Suprem, o anumită temă e transpusă potrivit posibilităţilor proprii fiecărui plan de existenţă. Aceeaşi strălucire a Polului adoptă expresii specifice fiecărui nivel, de la cel metafizic la cel contingent ori literal. De la un plan la altul, simbolul creează corespondenţe de înţelesuri, analogii, lanţuri de sens. În „coborîre”, lanţul acesta marchează lucrurile cu amprenta Polului, le exprimă realitatea relativă, referită la Donatorul realităţii. A parcurge lanţul în „urcare” înseamnă a te apropia de sursa sensului şi a realului, a strînge sensurile derivate în unitatea ultimă. Cînd lanţul simbolismului e activat, spunea Henri Corbin, se produce o progessio harmonica, o vibraţie care leagă planurile între ele, de la imediat pînă la transcendent. Expunînd concepţiile şi doctrinele tradiţionale, René Guénon a formulat cu o rigoare excepţională calitatea acestui simbolism, potrivit căruia „de la un ordin la altul, lucrurile se înlănţuie şi îşi corespund pentru a coopera la armonia universală care e, în multiplicitatea manifestării, ca un reflex al unităţii Principiului”. 

Spirituali şi gînditori creştini, ca şi din orice alt spaţiu tradiţional, s-au sprijinit pe acest fel de simbolism pentru a interpreta textele sacre, pentru a duce drumul cunoaşterii pînă la Ultim. Grigore de Nyssa, de pildă, vede în viaţa lui Moise, narată în Biblie, „un tezaur de simboluri” (cf. Jean Daniélou). Nu se opreşte din interpretarea lor pînă nu atinge nivelul transcendenţei tari: intimitatea fiinţei cu infinitul divin.

André Scrima era acut sensibil la acest tip de simbolism. A reflectat cu prospeţime asupra lui, a găsit expresii fericite pentru a-l formula, i-a urmărit logica şi cifrul atunci cînd a interpretat texte biblice, trasee spirituale, cînd a scrutat metabolismul credinţei. Iată aşadar cîteva note despre limbajul simbolic şi despre hermeneutica ce îl pune la lucru. (A. M.

 [Legat de un pasaj evanghelic] În acest loc, încă o dată întrebarea despre sensul, valoarea, portanţa acestui limbaj simbolic: este el „actual”? E încă „relevant”? E, în orice caz, un vast cod coerent de restituire a sensului în comunicare deschisă de la un registru la altul al realului, vectorializat spre transcendere (Auf-hebung).

 Simbolismul este indiciul unei semnificaţii amînate (nu refuzate, nu imediate, ci de pătruns).

 Litera nu dispare: ea se deschide, expiră – respiră (Cine m-a văzut a văzut pe Tatăl).

 Cauzalitatea simbolică cere interpretare, nu explicaţie. Textul suscită interpretarea care resuscită textul.

 Gnoză creştină – credinţa în calitate de cunoaştere vie, în act, pe cale de a fi absorbită; deosebită de credinţa „moartă”, exterioară, adeziune socială. Accentul, ba chiar forma vieţii creştine (inclusiv corpul instituţional) poate insista pe una sau pe alta.

 „Criză” pentru creştinismul născînd: a intrat în istorie marcat excesiv de obligaţia acţiunii de „polemică”: mereu un adversar prezent, „necesar”, pe măsura finalităţii sale universale, eschatologice, deviind uneori de la sensul pascal, specific lui, de a „trezi” libera înţelegere a omului.

 Căutarea = dorinţă. Trebuie „orientate”. Quibla şi Crucea. Sensul... voi trage totul la Mine [Christos: „iar Eu, cînd Mă voi înălţa de pe pămînt, îi voi trage pe toţi la Mine” – Ioan 12, 32].

 Naşterea spirituală: adevărul încolţeşte în viaţa credinciosului; aceasta devine atunci adevărată. Şi, drept răspuns, ea înţelege adevărul Cărţii. Cerc hermeneutic. Iar Adevărul fiind de la Alfa la Omega, Învierea, noua naştere e cerută de către Carte şi prin Carte. (Origen: dacă Christos nu s-a născut în peşterea inimii mele, El s-a născut în zadar la Betleem). 

 „A asuma” credinţa... A intra în problematica ei: itinerariu de cercetare vie, nu catehism repetitiv. Cf. dimensiunii spirituale Ioan, 8 [Eu sînt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. – Ioan 8,12]. 

 Minune şi perplexitate. Lumea aceasta şi – deja, dar nu încă – o lume alta. Goethe: deosebirea fundamentală. Sau: cei care cred că lumea aceasta este limita (sfîrşitul) totului şi cei care cred că ea nu este decît o trecere limitată – că nu este decît „pentru un timp” în faţa eternităţii. (Fascinaţie a tradiţiilor orientale care par a se situa direct pe planul eternităţii; a începe din cealaltă parte şi a te îndrepta apoi către lumea aceasta. Iată de ce se încearcă eliminarea lor (domesticirea zeilor – secularizare), în vreme ce statuia Comandorului răsare, nepoftită, la ospăţul lumii.

 Semnul, condensare de „natural” şi deschidere dincolo de istorie. Dă de gîndit minţii; comandă, la nivelul limbajului, metafora. E ca „sărbătoarea” spiritului. Sărbătoarea pune „timpul” (acţiune, lucrare, concept, istorie) la locul lui. Lumea e importantă; nu are importanţă ultimă... Misterul din care răsare istoria umană şi spre care ea curge ineluctabil.

Oamenii sînt subiecţi istorici. Dar, pînă la sfîrşit, oamenii şi civilizaţiile se sprijină pe începutul lor şi îşi au forma în ceva deosebit de istorie. Învăţînd din religia noastră importanţa istoriei, am pierdut astăzi această religie şi nu ne mai rămîne decît istoria. Istoria, o dimensiune a unei realităţi mai cuprinzătoare. Eschatologia zugrăveşte sfîrşitul istoriei prin categorii estetice.

                  Huizinga, Van der Leew au arătat că ea nu s-a născut din nevoie, ci se întemeiază mult mai mult pe joc. Figurare şi imaginaţie creatoare. Ea nu aparţine împărăţiei necesităţii, ci libertăţii.

 [Privitor la studiul colegial al tradiţiilor spirituale în cadrul Institutului de studii islamo-creştine de la Universitatea Saint-Joseph, al cărui co-fondator a fost André Scrima]: 

Cercetarea şi traseul nostru, în comun, se înfăţişează ca o opţiune exigentă în numele unei atitudini de credinţă vie. Însă această opţiune înfruntă dificultăţi, fericite dificultăţi fără îndoilă. Ele încep atunci cînd credinţa trebuie să se verifice pe sine, să dea seamă de sine, descoperindu-se nu ca o credinţă dobîndită şi instalată, ci ca una care se repune mereu în mişcare, căutătoare, inventivă, creatoare, întrebîndu-se asupra a ceea ce i se cere să cunoască şi să nu înceteze să cunoască.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

image png
Supraviețuire
Pentru că am aflat de pe Facebook că o pisică îngheață și moare de frig la -15 de grade.
image png
Autenticitatea, între parfum și mujdei
În psihologie, esența unei personalități este definită, în principiu, de cinci caracteristici centrale.
image png
Speranța
Speranţa este una dintre virtuţile teologice.
image png
Scriptura: arbore, spital, cer
Pentru că Dumnezeu însuși li se dezvăluie ca o carte care „nu se închide”.
image png
Inima casei
Acum, la facultate, împreună cu colegele mele, doctorande în arhitectură, Irina Scobiola și Silvia Costiuc, îi învățăm pe studenții noștri cum să proiecteze o locuință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Sau că liliecii sînt, în unele privințe, niște creaturi de invidiat? Sau că bat sex e totuna cu bad sex?
image png
Moș Nicolae
Poveștile lor nu mi-au diminuat cu nimic credința în Moși.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Sărbătorile vin!”
Problema nu prea are legătură cu renul Rudolf și vorbește mai mult despre tine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.

Adevarul.ro

image
Kim Basinger împlinește 70 de ani: iubirile pasionale ale actriței. Ce roluri i-au adus celebritatea VIDEO
Actriță și fost model, Kim Basinger a devenit celebră datorită rolurilor în filme precum Batman, L.A. Confidential și 9 1/2 Weeks. Vedeta premiată cu Oscar a avut o carieră excepțională, precum și o viață personală fascinantă. Astăzi, vedeta de la Hollywood împlinește 70 de ani.
image
Moartea misterioasă a uneia dintre cele mai mari vedete rock. Ultimele clipe din viața lui Jim Morrison, solistul trupei The Doors
Solistul trupei americane The Doors a fost unul dintre cele mai mari staruri rock din toate timpurile. La 52 de ani de la dispariția sa prematură, moartea sa este încă învăluită în mister, iar mulţi cred că Jim trăieşte şi azi.
image
Cartofii la cuptor, un deliciu. Cum faci cea mai ușoară mâncare de post, condimentele care îi fac irezistibili
Este un preparat simplu, dar deosebit de gustos. În post, cartofii la cuptor sunt o masă sățioasă și ușor de pregătit. Pot fi serviți cu murături, salată de legume ori cu sos de usturoi.

HIstoria.ro

image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.