DIN POLUL PLUS

p 20 Aleksei Navalnîi WC jpg
O întrebare greu de ocolit
Pentru noi, astăzi, răul şi suferinţa nu sînt doar mari teme teoretice. Nici nu se limitează la experienţa lor privată.
image png
Tîlcuirile tradiției isihaste
O luminoasă excepție de la această triumfală decadență e de găsit în lucrarea Părintelui Agapie Corbu.
p 20 Valentina Covaci jpeg
Cum vorbim despre Dumnezeu
Merită să explorăm ce spune asta despre societatea noastră și despre discursul public din România.
image png
Călătorii în istoria cultului
A doua carte este o monografie asupra unui obiect liturgic esențial, pe care doar slujitorii îl pot vedea în altar: Antimisul. Origine, istorie, sfințire (Editura Basilica, 2023).
p 20 WC jpg
Proba gustului
Se susţine şi în Vechiul Testament, şi în Noul Testament, spunea Andrei Pleşu într-un curs de angelologie, că „omul e bine să aibă sare, adică să aibă gust bun...
p 20 WC jpg
Începutul și sfîrșitul vieții spirituale
Momentul iubirii nu poate fi decît aprofundat, adîncit în sine pentru a face să răsară toate sensurile ulterioare.
image png
Itinerariul credinței
Pierre Manent în excelenta carte dedicată gîndirii lui Pascal, despre bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și teama de a-L pierde – cei doi poli ai itinerariului credinței.
image png
Oravitzan pînă la capăt
Vă invit să poposiți la „Spațiile Oravitzan”, inaugurate în contextul Timișoara, Capitală Europeană a Culturii.
p 20 Meister Eckhart WC jpg
Privind în sus sau înainte?
E o situare care îl fereşte şi de închiderea în istorie, şi de fuga de istorie. Sau ar trebui să îl ferească.
image png
Cultura creștină și cultura păgînă pentru Sf. Augustin
Biblia cuprinde tot ceea ce un creştin – laic sau cleric – are nevoie să ştie.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Remediile uitării
În creștinism este posibilă o bună practică a uitării prin exercițiile spirituale și apoi la nivel sacramental (prin mărturisire).
p 20 jpg
Crezul unui intelectual credincios
Omul duhovnicesc se îmbogăţeşte cunoscînd şi aprofundînd efortul creator în ştiinţă, tehnică, artă.
image png
Emanciparea femeii și Ortodoxia contemporană
Colac peste pupăză, există și femei ortodoxe care promovează misoginismul în numele smereniei!
p 20 Paul Val‚ry  WC jpg
Rugăciunea Domnului Teste
Luînd lumînarea, iese încet din odaie și lasă în urmă să pătrundă întunericul.
image png
Creștinismul ca meniu
Astfel, provocarea majoră a anului 2024 pentru creștinul american este că va fi dificil să mai vrea să fie creștin integral.
p 20 WC jpg
O clasificare a vieţii spirituale
E de sperat ca modurile noastre de a sărbători, fie ele imitative ori personale, să fie preţuite de Cel care, nemărginit în statura Lui proprie, se naşte în peştera lumii.
image png
Erezia ca pretext al dreptei credințe
Nu e întîmplător că Alexandria, ca focar teologic, i-a „dat” lumii și pe unii dintre cei mai de seamă Părinți ai Bisericii, și pe unii dintre cei mai redutabili „ereziarhi”.
image png
Cum citim Biblia?
Unele sînt mai mult decît texte, altele sînt cu totul altceva decît texte.
image png
Mireasma Nașterii și a Învierii
Astfel, mireasma Întrupării este și cea a Învierii, e parfumul vieții care, prin jertfă, învinge mirosul greu al morții.
p 20 WC jpg
Despre Ucraina şi ierarhii
Chiar în lipsa apetenţei noastre pentru ierarhie, raţiunea ne indică totuşi că apărarea democraţiei liberale are un nivel mai înalt decît interesele parţiale, posibile înăuntrul ei.
image png
De ce uitarea e capătul oricărui rău
M‑a inspirat mereu afinitatea spirituală dintre stoicism și creștinism.
image png
Speranța
Speranţa este una dintre virtuţile teologice.
image png
Scriptura: arbore, spital, cer
Pentru că Dumnezeu însuși li se dezvăluie ca o carte care „nu se închide”.
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 20 Nichita Stanescu adevarul ro jpg
Alte vieți
Toate aceste vieți se hrănesc cu posibilul, mai mult decît cu realitatea lumii în care se petrec.
image png
Degetul lui Lazăr
Deși îl vor vedea pe celălalt Lazăr revenind din mormînt, în carne și oase, unii dintre martori nu vor crede.
p 20 Andr‚ Scrima jpg
André Scrima despre simbolism
Părintele Scrima fixa astfel o idee, un poem, o rugă, o expresie reuşită, un eveniment interior.
image png
Aventura lecturii în compania Virginiei Woolf
Prima culegere românească de eseuri datorate Virginiei Woolf a fost tălmăcită de Petru Creția și a apărut în 1972.
image png
Raiul înghețat
El a înțeles despre cosmos că are o natură duală: legitate și enigmă, organizare și, totuși, abisal.
p 20 WC JPG
Despre văluri și ce este dincolo de ele
Ea este mai greu de înțeles și totuși mai prezentă, mai seducătoare și mai subtilă decît toate celelalte.
p 20 Moscheea Al Aqsa WC jpg
„Sînt un israelian palestinian”
Aşteaptă să se adîncească în conştiinţe convergenţa comună spre aceeaşi Lumină.
image png
Voia Celui Preaînalt
Și cu folosul obscur al unor actori geopolitici toxici, precum Iranul ayatollahilor sau Rusia lui Putin.
image png
O notă a părintelui Stăniloae
Dinamica acestei rugăciuni descrie, de fapt, „interioritatea reciprocă” dintre Hristos și membrii Bisericii.
p 20 WC jpg
Despre milă, 
dincolo de morală
„Să aperi viața cu o firavă măturică, iată un gest care este pe atît de simplu, pe cît este de adînc!“.
image png
Reader’s Digest, în veacul al XIII-lea
E ciudat să-ți imaginezi vremea cînd oamenii Bisericii erau chiar cultivați, pentru că n-ar fi avut altfel loc în rîndurile (totuși, privilegiate) ale clerului secular sau monahal.
p 20 Ioan Koval jpg
Religia secularizată
Regimurile autoritare, populiste, antiliberale recurg adesea la religie.
image png
Plînsul și mîngîierea
Astfel, Dumnezeu venea El însuși să tămăduiască durerile și să asume suferința.
image png
De ce identitatea creștină îi enervează pe unii europeni de azi
Lumea identităților moi, însă, nu e deloc fericită, după cum se vede.
image png
Clerul și poporul
 lui Dumnezeu
Evident că această „politică a struțului“ întristează, alienează și generează frustrări deloc potrivite cu idealul nostru afirmat de comuniune și creativitate liberă.
p 20 Blaise Pascal WC jpg
Noblețea supunerii
Dar Pascal folosește totodată capacitatea rațiunii de a organiza cîmpul cercetării.
p 20 Edward Hopper, Office in a Small City jpg
Singurătăți urbane: Edward Hopper
Sub semnul ei, lucrurile se compun din fragmente și praguri, iar privirile, din neîntîlniri și stranietăți.
image png
Despre convertirea păcătosului
El [sufletul] nu mai poate gusta liniștit lucrurile care-l încîntau.
p 20 jpg
Prima seară
Festivalul ne aşază la nivelul muzicii, al culturii mari de pretutindeni.
Theodor Pallady jpeg
Potențialul satului, între subzistență și supraviețuire
Cu privirea de acum, deplîng rigidul maniheism al dualității sat-oraș.
p 20 C S  Lewis WC jpg