O notă a părintelui Stăniloae

Publicat în Dilema Veche nr. 1018 din 12 octombrie – 18 octombrie 2023
image

De curînd a fost lansată, în seria de Opere complete de la Editura Basilica a Patriarhiei Române, traducerea Tîlcuirii la Psalmi a Sfîntului Chiril al Alexandriei (623 de pagini), datorată părintelui Dumitru Stăniloae, de la a cărui trecere la Domnul s-au împlinit trei decenii. Textul, printre ultimele traduse și publicate în foileton între 1989-1993, beneficiază în această nouă ediție de confruntarea cu manuscrisul olograf, aflat, alături de celelalte manuscrise, la Biblioteca Sfîntului Sinod, ca urmare a donației făcute de domnul Dumitru Horia Ionescu, nepotul părintelui. Acest amplu comentariu verset cu verset nu completează doar literatura patristică dedicată Psalmilor, ci confirmă centralitatea pe care hristologia și exegeza chiriliană au avut-o în teologia părintelui Stăniloae. E ceea ce putem observa, ca și în cazul foarte cunoscut al Filocaliei, parcurgînd notele sale, care se constituie ele însele într-o lectură cursivă, de adîncire teologico-spirituală, a textului tradus. 

O ilustrare cu totul specială a perspicacității hermeneutice a părintelui Stăniloae mi se pare că oferă o notă la tîlcuirea Psalmului 16, acolo unde Sfîntul Chiril vorbește despre rugăciunea lui Iisus către Tatăl „ca să fie păzit El, adică trupul Lui sau Biserica celor credincioși, de cei care Îl războiesc, asemeni unei pupile netulburate a ochiului, adică văzătoare a celor drepte” (p. 125). Interpretarea pasajului e remarcabilă, pentru că face apel la una dintre faimoasele cugetări ale lui Pascal: „Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde“ („Iisus va fi în agonie pînă la sfîrșitul lumii“). E un exemplu pentru capacitatea părintelui Stăniloae de a actualiza tradiția patristică și de a o adînci prin stabilirea unor sinapse imprevizibile pentru un specialist, însă foarte sugestive teologic. 

Tema este cea a trupului mistic al lui Hristos, care este Biserica. Rugîndu-Se „pentru El”, Hristos, Dumnezeu și Om, se roagă pentru cei care sînt încorporați prin credință în propriul Său trup și aceștia, uniți fiind cu Hristos și între ei, se roagă pentru El. Dinamica acestei rugăciuni descrie, de fapt, „interioritatea reciprocă” dintre Hristos și membrii Bisericii. Părintele Stăniloae a simțit în accentul ecleziologic al comentariului Sfîntului Chiril ceea ce Pascal însuși a dorit să exprime într-o frază percepută adeseori ca enigmatică, dar care indică sensibilitatea sa eclezială. Căci nu e vorba, la Pascal, doar despre compasiunea pentru cei care suferă, ci despre starea permanentă de jertfă a lui Hristos, izvor de purificare a păcatelor și de viață pentru cei care participă prin credință la trupul Său. 

Faptul că părintele Stăniloae a găsit în formula pascaliană un reper spiritual de primă mărime este confirmat și de un fragment din Teologia dogmatică ortodoxă (vol. II, 2003): „Iar suferința pe cruce fiind și o compătimire pentru oameni – această compătimire rămînînd pînă la sfîrșitul lumii (subl. m.) –, Hristos a putut avea o suferință compătimitoare pentru acele suflete și în iad. Dar această suferință compătimitoare e în același timp putere mîntuitoare. Mila Îl însoțește oriunde și oricînd. De aceea s-o cerem tot timpul. Dar avînd-o proprie și ca om, ea nu poate fi lipsită de o notă de suferință” (p. 177). Pascal nu e invocat explicit aici, însă e prezent într-un mod mai mult decît evident, într-o țesătură teologică marcată de prezența Sfîntului Chiril al Alexandriei, căci părintele Stăniloae îl are pe marele autor alexandrin ca principală sursă de inspirație pentru a explica „sensul spiritual al expresiei: jertfă întru miros de bună mireasmă”. Hristos, înviat și înălțat, purtînd pe trupul Său pneumatizat semnele rănilor, face ca prin continua sa stare de dăruire sacrificială mirosul rău al păcatelor să fie curățat și ființa celor care cred și participă la jertfa și învierea Sa să devină, prin El, bună mireasmă: „Noi ne oferim prin Hristos lui Dumnezeu, scria Sfîntul Chiril, căci El este Cel ce curățește prin jertfa Sa pe păcătoși și spală spiritual pe cei ce se află în necurăție”. Astfel, părintele Stăniloae redă tradiției, cu acuitate deopotrivă spirituală și intelectuală, forța de a-și găsi semnele unei convergențe edificatoare. 

Bogdan Tătaru-Cazaban este preot și cercetător în istoria religiilor. A publicat recent Inteligența inimii. Schițe pentru un portret al virtuții (Editura Spandugino, 2021).

image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png
p 20 Nichita Stanescu adevarul ro jpg
Alte vieți
Toate aceste vieți se hrănesc cu posibilul, mai mult decît cu realitatea lumii în care se petrec.
image png
Degetul lui Lazăr
Deși îl vor vedea pe celălalt Lazăr revenind din mormînt, în carne și oase, unii dintre martori nu vor crede.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Radu Cosașu ar fi împlinit săptămîna trecută, pe 29 octombrie, 93 de ani.
image png
Cine ascultă o casă? – despre reutilizarea fondului construit existent –
Pe 8 noiembrie este sărbătorită la nivel mondial Ziua Urbanismului, care aduce în prim-plan problemele și efectele urbanizării asupra societății și a mediului.
image png
Auriu și umbră
Ci păstrîndu-ne, dacă nu auriul, măcar aspirația către el. Și o portiță de acces.
image png
Avoidant sau secure? Mai există limba română?
E un cuvînt care reprezintă o categorie importantă în viața lor de cartier – deduc eu din ce povestesc ei.
image png
Prețuirea incompetenței
Această bursă de merit nu mai are nici o legătură cu valoarea sau cu succesul.

Adevarul.ro

image
Messi, acuzat că a înșelat-o pe Antonela Roccuzzo: „Sunt în pragul divorțului”
Familia fotbalistului argentinian nu a oferit nicio reacție.
image
image
EXCLUSIV Elizabeth Debicki, Prințesa Diana în „The Crown“: „Nu cunosc niciun cuplu care ar putea îndura atenția întregii lumi“
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“, actrița povestește despre legătura pe care Diana a făcut-o între lumi, între culturi, între oameni, și ne lasă să privim în culisele realizării uneia dintre cele mai de succes producții ale secolului.

HIstoria.ro

image
Prizonierii americani în „colivia de aur” de la Timișu de Jos
La 1 august 1943, după atacul executat la joasă înălţime de aviaţia americană asupra Ploieștiului, în România au căzut prizonieri primii aviatori americani.
image
Bărbierii, felcerii și „doftorii” din Bucureștiul de odinioară
Pe vremea aceea, medicii erau rari, boierii preferând să-și vadă odraslele negustori ori funcționari la Stambul, nu murind de lepră la capul bolnavilor.
image
Istoria bojdeucii lui Ion Creangă. Căsuța cumpărată pe 50 de galbeni austrieci
S-au împlinit, la 15 aprilie 2018, o sută de ani de la restaurarea căsuţei în care şi-a trăit Ion Creangă ultimii 18 ani din viaţă şi de la transformarea ei în muzeu. Bojdeuca e astăzi cel mai vizitat obiectiv al Muzeului Național al Literaturii Române. Istoria bojdeucii se confundă cu însăşi istoria scriitorului.