DIN POLUL PLUS

Pagina 2
image png
Clipa de har
Ce să mai spunem despre uluitoarea „poveste” a Mariei Skobțova?
p 20 Origen WC jpg
Oameni şi oi
În toate religiile Cărţii, Textul revelat are calităţile la care se referă Origen.
image png
27 de ani pe stil vechi
Trebuie să consemnez și ceva pozitiv despre generația episcopală pe care am prins-o în anii aceia de tinerețe cenușie, dar plină de vitalitate.
p 20 WC jpg
Ce mai este astăzi
o viață creștină
Pericopa ioaneică poate fi acum înțeleasă, probabil, doar dinamic.
image png
Cunoașterea îngerilor și odihna lui Dumnezeu
(...) Este deci de ajuns să observăm că numărul trei este primul număr întreg impar, că patru este un număr întreg par şi că împreună fac şapte.
p 20 WC jpg
Actualizarea unui mit
A te aşeza pe locul mitului poate fi infantil, fantast sau criminal.
image png
Patericul siriac
Tot ce putem face e să ne lăsăm adoptați „la distanță” de acești trăitori îndepărtați, a căror luciditate sfidează timpul.
p 20 WC jpg
Crucea. Cît de frumoasă poate fi o fereastră
Cu greu pot fi aduse la un numitor comun textele din această mapă.
foto BTC DV bis jpeg
O inimă curată
E ca o sămînță a vieții contemplative sădită în plin efort de purificare, reluat cu vigilență și încredere, sau ca o oglindă a luminii interioare în care se reflectă lumina lui Dumnezeu.
p 20 WC jpg
Calea aromatelor
Oamenii au găsit cuvinte înmiresmate ca să invoce suflul Partenerului.
Theodor Pallady jpeg
Biserica ești tu, la biserică
Dacă nu simți că întrupezi (cu toate păcatele tale) atît prezentul, cît și viitorul creștinismului, Duminica ta se va stinge.
p 20 jpg
Cum se sfîrșesc lucrurile. Fantezie cu jucării
Copilăria apare nechemată, dar din interiorul, nu din afara prezentului.
foto BTC DV bis jpeg
Cuvintele Sfîntului Isaac Sirul
Însă, făcînd astfel, din lene sau din sfială, am fi noi cei care pierdem prilejul de a primi, în viața spirituală, atîta cîtă este, cuvîntul de care am avea nevoie.
Theodor Pallady jpeg
Cine se teme de ecumenism?
Așa să fie, dar va fi oare așa fără ca fiecare dintre noi să purceadă pe această cale dificilă?
p 20 Coranul WC jpg
O scriere căreia tu îi eşti sensul
Textul sacru – discurs şi totodată imagine – se adresează umanului, cu diferitele lui facultăţi de cunoaştere, de interiorizare.
p 20 WC jpg
O lecție despre bunătate
Identificarea precisă a cauzei suferinței cere o interogație radicală care să scuture efectele acesteia.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Petru și Pavel
Tradiția Bisericii îi asociază pe cei doi apostoli ale căror misiuni fondatoare constituie substanța însăși a Faptelor din Noul Testament.
p 20 jpg
Colocviu Alexandru Mironescu
În Alexandru Mironescu, credinţa şi cultura îşi aflau, împreună, respiraţia alertă, nestînjenită, liberă.
Theodor Pallady jpeg
Pascal, 400
„Lacrimile de bucurie” consemnate în celebrul „memorial” al lui Pascal nu au nimic lacrimogen, căci atestă pulsația mistică, total străină de ispita autocompătimirii.
image png
Îngerii păzitori
Origen va moșteni de la Herma această învățătură, după cum o spune în mod explicit.
image png
Rugăciunea pentru evrei
Ar fi păcat să se redeschidă răni vechi, care şi aşa se închid greu…
p 20 jpg
Un exerciţiu de europenitate
În sfîrşit, volumele pledează pentru valoarea patrimoniului de artă creştină, pentru grija care îi este datorată.
Theodor Pallady jpeg
Ortodoxia cosmopolită
Domnule Wang, vă așteptăm nerăbdători contribuțiile la o teologie românească deopotrivă doctă, realistă și pe deplin europeană...
p 20 WC jpg
Cuvîntul rănit. Fenomenologia rugăciunii
Dumnezeu este o manifestare activă de sine în fața lui Dumnezeu
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Parabola intervalului
Andrei Pleșu este, așa cum știm, un excepțional mijlocitor.
Theodor Pallady jpeg
Cine este Hieronymus Bosch?
Hieronymus Bosch va rămîne atîrnat în muzeele altora, în vreme ce detectivii romanelor noastre polițiste vor purta neverosimile patronime neaoșe...
p 20 Gianfranco Ravasi WC jpg
O biografie în cruce
„Biografia lui Iisus” ţine mai ales seama de expresivitatea internă a Evangheliilor.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
Natalia Manoilescu Dinu jpg
Inima și harul
Sfîntul Duh, în schimb, înflăcărează, cu o dragoste nemărginită pentru făpturile Sale, inima în care locuieşte.
p 20 Jaroslav Pelikan WC jpg
Păcat și predestinare
Omul are puterea de a păcătui sau de a nu păcătui; altminteri, el nu ar putea fi condamnat sau mustrat, sau povăţuit, sau chemat la judecată.
p 20 WC jpg
O sărbătoare care nu trece
Într-un mod cu totul aparte, Iisus se adresează aici unei singure persoane.
Theodor Pallady jpeg
Să ne rugăm și pentru urbanitatea credinței!
Va fi oare (măcar) următoarea generație capabilă să revină la urbanitatea intrinsecă a credinței care celebrează laolaltă Adevărul, Frumosul și Binele?
index jpeg 5 webp
Actualitatea lui Alexandru Mironescu
Echilibrul e plenar, e desăvîrșit, e luminos
foto BTC DV bis jpeg
Ecoul milostivirii
În Confesiuni, Augustin descrie cum „izvorul milostivirii” se apropia din ce în ce mai mult, în vreme ce condiția lui nefericită era tot mai chinuitoare (VI, 16, 26).
p 20 WC jpg
Vălul şi azima
Cît despre „aluatul nedospit”, să fie el doar pricină de percheziţie, de excluziune, de conformism ritual?
Theodor Pallady jpeg
Învierea „noastră” și Învierea „lor”...
Există destule motive pentru a serba Sfintele Paști împreună cu catolicii și protestanții, sau măcar în același timp...
biografia lui iisus dupa evanghelii jpg
Două limbaje: înviere şi proslăvire
În esenţa sa, Paştele lui Hristos este o realitate transcendentă şi, ca atare, depăşeşte simpla verificare istorică.
p 20 jpg
Rugăciune și credință. Alexandru Mironescu
Alexandru Mironescu îi răspunde discret, prin mărturia propriei vieți: una articulată aproape geometric, limpede și sigură de ea, pe o evidență.
p 20 WC jpg
André Scrima despre pragul Săptămînii Mari
Ea este cea care îl primeşte pe Domnul în străfundul fiinţei sale...
Theodor Pallady jpeg
Lavra Pecerska nu mai face parte din russki mir
N-ar fi îndreptățiți cei cotropiți să susțină, cu tot cu Conferința lor episcopală, că Sfîntul Părinte a luat-o complet razna și a trădat învățătura lui Iisus Hristos?
p 20 Breugel, Ispitirea Sfintului Anton (detaliu) jpg
Literatură și experiență mistică
Cuvîntul poetic asigura această trecere din „mediul exterior” în „mediul interior”.
foto BTC DV bis jpeg
De ce blîndețea?
E aici ceva din alchimia virtuții la fel de veche ca natura umană.
p 20 Minastirea Sfintul Mihail, Kiev WC jpg
Diferite diversităţi religioase
Întîlnirea religiilor cere, chiar mai intens decît politicul, cunoaşterea interlocutorului: cel din faţa ta şi Cel de deasupra tuturor.
Theodor Pallady jpeg
Religia în școală, o veche poveste
După mine, neîncrederea în autorități (partide politice, instituții publice, lideri) s-a transferat și în tabăra seculariștilor anticlericali.
p 20 jpg
Sărăcia lucrurilor. Despre felul de a vedea al celor simpli
Cei simpli se află în posesia unui adevăr pe care îl știu și copiii încredințați de ocrotirea părintească: aceea că lumea, în absența lui Dumnezeu, este prea fragilă pentru a putea exista.
foto BTC DV bis jpeg
Latina la bacalaureat
Se poate începe cu pasul just și minimal al reintroducerii latinei ca materie de bacalaureat.