Petre GURAN

Sinuciderea celei de a treia Rome jpeg
Sinuciderea celei de-a treia Rome
În secolul al XVII-lea, în următoarele ocurenţe ale formulei „Moscova, a treia Romă”, sesizăm o inversare a raportului dintre Biserică și imperiu.
„Cei doi vor fi un trup“ jpeg
Răzbunarea lui Stolîpin. La Kiev
Este o nouă formă de societate civilă, mai fragmentată, dar mai conștientă de sine, formată din grupuri de cetățeni capabili să se informeze independent, să-și construiască propriile poziții, dar mai ales să acționeze în opoziție cu statul și cu elita birocratică.
O notă savantă la o polemică excesivă   Cum tacet clamat jpeg
O notă savantă la o polemică excesivă - Cum tacet clamat
Capătul de acuzație dezvoltat în text este de a nu fi reformat sau înnoit învățămîntul teologic din România fie din cauza lipsei de implicare, fie dimpotrivă, prin exces de control.
Ultima bătălie   Gînduri istoriografice dedicate academicianului Alexandru ZUB jpeg
Ultima bătălie - Gînduri istoriografice dedicate academicianului Alexandru ZUB
Alexandru Zub a căutat de la bun început o cale mediană între încărcarea abuzivă cu sens a istoriei și istoria fără sens și mai ales fără virtute.
Păcătosul? jpeg
Păcătosul?
Poți fi păcătos fără să ai a-ți reproșa altceva decît faptul că nu ești pregătit pentru o aventură supranaturală de mari proporții.
Templum sau coenaculum? jpeg
Templum sau coenaculum?
Cuvintele latinești din titlu au devenit termeni tehnici pentru o disciplină nouă, hierotopia, care s-a dezvoltat la intersecția dintre studiul Noului Testament, studiul liturgic și arta sacră.
Ceaslov? jpeg
Ceaslov?
Schimbarea de paradigmă culturală pe care o ilustrează dispariția cuvîntului ceaslov din vocabularul tinerei generații nu este neapărat un semn de sfîrșit al creștinismului, cît al unei anumite creștinătăți.
„Epoca brâncovenească” jpeg
„Epoca brâncovenească”
Brâncovenescul reprezintă o echilibrare a unei balanțe identitare în care ingredientele etnografice se poziționau în tensiune față de cele moderniste.
Exclușii corpului ierarhic jpeg
Exclușii corpului ierarhic
Proscrierea ca sentință pronunțată de către o autoritate a ierarhiei nu este decît constatarea statutului de proscris al acelui individ.
Slujitorii tainici ai lui Dumnezeu jpeg
Slujitorii tainici ai lui Dumnezeu
Carul de foc în care se ridică de la pămînt a rămas în iconografia Sfîntului Ilie metafora unei puteri spirituale ieșite din comun.
Catapeteasma neîmplinirii jpeg
Catapeteasma neîmplinirii
Tema împlinirii nu este specific modernă și o întîlnim, dimpotrivă, ca o temă centrală a Noului Testament cu trimiteri încă din Vechiul Testament.
Stavropoleos  Zeciuiala ctitoriei jpeg
Stavropoleos. Zeciuiala ctitoriei
Ceea ce se dezvăluia dincolo de un monument, restaurat exemplar, era o instituție vie.
Vîna zidurilor jpeg
Vîna zidurilor
Miona Miclescu avea acea calitate rară de a fi bogat și nuanțat cultivată fără a da impresia că este o realizare sau că a depus un efort în această privință.
Ortodoxia bizantină jpeg
Ortodoxia bizantină
Biserica iconoclastă este bizantină fără să fie ortodoxă, și chiar cînd e ortodoxă din punct de vedere dogmatic, ea nu încetează să fie bizantină.
Măreția jertfei jpeg
Măreția jertfei
Trebuie să fie cu totul altceva în moartea lui Iisus Hristos. În primul rînd, anticiparea nu numai a ideii abstracte de moarte, ci a parcursului pe care Îl va străbate pînă la ea.
Prăbușirea autorității jpeg
Prăbușirea autorității
Autoritate desemnează primordial puterea legitimă și acceptată sau chiar învestită de o largă majoritate a unei societăți, ceea ce-i permite să funcționeze fără ajutorul nemijlocit al forței coercitive.
Educația națională și sfîrșitul școlii jpeg
Educația națională și sfîrșitul școlii
Dacă a putut da faliment Banca Lehman Brothers, probabil că și sistemul de învățămînt poate ajunge la limita raționalității economice și sociale.
De ce mergem la școală? jpeg
De ce mergem la școală?
Creștinismul primelor secole a funcționat ca o comunitate de învățătură.
Strecurătorii de țînțari jpeg
Strecurătorii de țînțari
Botezul este rezumatul progresului omului întru credință, de la lepădarea de satana pînă la primirea triplei calități sacerdotale, regale și profetice prin mirungere.
„În Hristos v ați și îmbrăcat” jpeg
„În Hristos v-ați și îmbrăcat”
Un fapt divers amplu mediatizat readuce în dezbatere publică cultul creștinilor. De data aceasta, botezul.
La școala lui Bartimeu jpeg
La școala lui Bartimeu
Cunoașterea este vederea dincolo de limitele noastre fizice. În sensul acesta, toți ne naștem orbi și învățăm a vedea.
Pentru o nouă istorie a creștinismului jpeg
Pentru o nouă istorie a creștinismului
Istoriografia creștinismului a pendulat între tonalitatea polemico-apologetică și un demers deconstructivist.
Otrăvirea lentă jpeg
Otrăvirea lentă
Sentimentul acesta al îndreptățirii stă la baza unei societăți stabile.
Phoenix jpeg
Phoenix
Avînd în vedere oportunitatea pe care o oferă criza socio-virală de a regîndi temeliile credinței, nu trebuie căutat în ea un mesaj divin comunitar, global sau național, ecologic sau religios.
Liturghia seacă jpeg
Liturghia seacă
Interdicția adoptată de majoritatea statelor sub presiune pandemică a constat în separarea cultului de comunitatea credincioșilor.
Ecleziologie epidemiologică jpeg
Ecleziologie epidemiologică
Cultul aseptizat și reglementat de către epidemiologi este noua formulă legală de creștinism.
„Sinodiconul Ortodoxiei” și mecanismul social al ereziei jpeg
„Sinodiconul Ortodoxiei” și mecanismul social al ereziei
Descoperirea dimensiunii interioare a ființei eliberează treptat individul din angrenajul social.
Comunități ale autolimitării jpeg
Comunități ale autolimitării
Problema autolimitării constă în faptul că, în societatea consumeristă, ea nu este o valoare socială, ci mai degrabă o sperietoare a sistemului economic bazat pe consum.
Orthodoxie versus Ortodoxie jpeg
Orthodoxie versus Ortodoxie
2020 va rămîne în istoria teologiei românești drept anul ediției princeps a tomului II din Canonul Ortodoxiei, lucrare de dimensiuni enciclopedice semnată de arhidiaconul Ioan I. Ică Jr.
Haine de piele jpeg
Haine de piele
Ce sînt hainele de piele? Nu cumva chiar epiderma, pielea care face posibilă supraviețuirea în mediul din afara grădinii raiului?
Ayasofia, reamorsarea istoriei jpeg
Ayasofia, reamorsarea istoriei
Se exprimă în acest eveniment o confruntare între creștinism și mahomedanism?
Constantin Ottescu, un pedagog „din vremuri aproape uitate”* jpeg
Constantin Ottescu, un pedagog „din vremuri aproape uitate”*
Toată ființa lui respira o lume a excelenței umane, a performanței culturale și a eleganței sufletești pe care regimul comunist s-a străduit s-o desființeze și să-i șteargă urma.
Avatar genealogic și conștiință aristocratică jpeg
Avatar genealogic și conștiință aristocratică
S-a alăturat strămoșilor Mihai Dimitrie Sturdza, fiu al fiului fiului de domn (beizade) al Moldovei, pe care convenția mondenă întemeiată pe această ascendență îl numea prințul Mihai Sturdza.
Lingurița, ultima redută jpeg
Lingurița, ultima redută
Secularizarea împreună cu epidemia de gripă chineză care a trezit-o din amorțeală au atras în capcana schizofreniei mediatice cuminecarea creștinilor.
„Toate îmi sînt îngăduite, dar nu toate îmi sînt de folos“ jpeg
„Toate îmi sînt îngăduite, dar nu toate îmi sînt de folos“
De două ori repetă Sfîntul Apostol Pavel, în prima sa Epistolă către Corinteni, această idee paradoxală.
O nouă renaștere bizantină  La Iași jpeg
O nouă renaștere bizantină. La Iași
Efortul de a conecta universul literar ortodox românesc la prototipul său bizantin s‑a indentificat ani buni cu lucrarea epocală a părintelui Dumitru Stăniloae de reconstituire în limba română a Filocaliei, prin noi traduceri după ediții savante ale vechilor texte filocalice.
Identități mistice: „ucenicul pe care l iubea Iisus“ jpeg
Identități mistice: „ucenicul pe care-l iubea Iisus“
Identitatea cuviosului Vasile cel Nou (secolul X) rămîne cea mai puternică provocare la adresa cititorului.
Preoția cerească jpeg
Preoția cerească
Desființarea dimensiunii sociale a individului în viețile sfinților nebuni întru Hristos este aproape o condiție a atingerii celor mai înalte experiențe mistice.
Nașterea vămilor văzduhului jpeg
Nașterea vămilor văzduhului
Numărul vămilor are, de fapt, rolul de taxinomie a păcatelor, iar această taxinomie variază în funcție de statutul social al persoanei din care a plecat sufletul.
Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4) jpeg
Omul cel tainic al inimii (I Petru 3, 4)
Fenomenul sfințeniei se subîmparte în două dimensiuni, adesea confundate: pe de o parte, cea trăită de individ ca o desăvîrșire a virtuților, acompaniată de manifestări harice, care se arată observatorului exterior ca puteri supranaturale, pe de altă parte, cea narată, deci dezvăluită lumii de un observator exterior, fie la prima mînă, cea de ucenic și martor al puterii harice, fie la mîna a doua, de narator „profesionist“, care folosește documente sau atestări orale, adică reputația care se for
Bisericile medievale între autenticitate și originalitate jpeg
Bisericile medievale între autenticitate și originalitate
Ceea ce percepem exterior ca un ansamblu armonios este rezultatul acestei căutări a unui mesaj simbolic. Lumina este doar unul dintre criteriile conceptuale care conduc la realizarea unui spațiu sacru. Mai cunoscută arhitecților este căutarea proporțiilor care se înscriu în numărul de aur.
Pînă la Dumnezeu, te mănîncă sfinții jpeg
Pînă la Dumnezeu, te mănîncă sfinții
Gîndurile aceastea au fost scrise în așteptarea dezbaterilor în jurul canonizării părintelui Arsenie Boca. Cine este însă Arsenie Boca în viața sa istorică? Un pictor bisericesc minor, fost monah, fost preot îndepărtat de la cele sfinte, care moare pe 28 noiembrie 1989, izolat într-o casă din Sinaia, înconjurat de cîțiva prieteni și foste monahii. Prin această ieșire din viața
Nebunia lui Dumnezeu, mai înțeleaptă decît înțelepciunea oamenilor (I Corinteni 1, 25) jpeg
Nebunia lui Dumnezeu, mai înțeleaptă decît înțelepciunea oamenilor (I Corinteni 1, 25)
În repetate rînduri, Apostolul Pavel numește credința în Iisus Hristos nebunie: „Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie“ (I Cor. 1, 23), „Cuvîntul Crucii, pentru cei pierduți, este nebunie“ (I Cor. 1, 18), „Omul biologic nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sînt nebunie“ (I Cor. 2, 14), și ajunge la concluzia că și reciproca este valabilă: „Înţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu“ (I Cor. 3, 19). Să fie oare disp
Gramofon  La înmormîntarea lui Radu Miclescu (1935 2019) jpeg
Gramofon. La înmormîntarea lui Radu Miclescu (1935-2019)
Căsătoria cu Maria-Ioana Flondor, nepoata lui Iancu cavaler de Flondor, protagonistul unirii Bucovinei cu România, deschide perspectiva emigrării, întrucît educația nemțească a familiei Flondor îi asigura Mionei încetățenirea germană. Și totuși, după
Cunosc un om: Francisc Mraz jpeg
Cunosc un om: Francisc Mraz
Fotografiile lui Francisc Mraz sînt despre acest paradox: cum este viața, frumoasă sau urîtă? Ce este viața? Un dar sau o condamnare?
Sens și devenire în istoria creștinismului jpeg
Sens și devenire în istoria creștinismului
Pentru un grup mic de credincioşi, pregătiţi prin credinţă şi cunoaştere, aceste întoarceri la sursele evanghelice, apostolice şi patristice au avut o finalitate mistică. Istoria a înregistrat în repetate rînduri asemenea mişcări de reîntoarcere la s
Cupola și monarhia jpeg
Cupola și monarhia
Istoricii de artă au continuat să exploreze această fascinantă legătură dintre ideologie, societate și artă, pînă cînd au constat că ea se aplică tuturor epocilor. Celebru a rămas de asemenea studiul lui Erwin Panofsky, care constata și descria l
Quotidie morior jpeg
Quotidie morior
Moartea/înviere este singura atitudine curajoasă din punctul de vedere al vieții biologice. Înnoirea începe de îndată ce s-a formulat gîndul morții, iar acesta ține locul actului de credință, căci dacă nu știm, fiindcă n-am văzut cu ochii noștri, c
Iconomahia jpeg
Iconomahia
Secularizarea nu este doar un fenomen artistic, ci ea privește toată viața omului. Prin secularizare s a modificat radical relația omului contemporan cu divinitatea. În întreg secolul XX, fie prin violență și teroare în regimurile totalitare, fie prin bun
Praguri inițiatice jpeg
Praguri inițiatice
Punctul culminant al întregii construcții narative este construit pe un prag. Este poarta de intrare în bazilica Sf. Mormînt. Purtată de curiozitate, văzînd că toată lumea se îndreaptă într-acolo, tînăra egipteancă vrea și ea să intre în biserică și nu poate. Toată lumea, puhoaie de oameni, intră în imensa bazilică cu cinci nave, numai ea nu poate intra. O putere nevăzută o respinge. După nenumărate încercări, epuizată fizic de forțele opuse ale mulțimilor ce presează spre intrare și de ciudata