Orthodoxie versus Ortodoxie

Publicat în Dilema Veche nr. 859 din 24 - 30 septembrie 2020
Orthodoxie versus Ortodoxie jpeg

2020 va rămîne în istoria teologiei românești drept anul ediției princeps a tomului II din Canonul Ortodoxiei, lucrare de dimensiuni enciclopedice semnată de arhidiaconul Ioan I. Ică Jr.

Tomul I, dedicat secolelor de început ale creștinismului, denumit Canonul apostolic, apărea în 2008, adunînd peste 1.000 de pagini de texte fondatoare, prezentul tom II este editat în două volume însumînd peste 2.000 de pagini, denumite Sinodul VII ecumenic. Ambele tomuri conțin traduceri în limba română ale acelor texte pe care traducătorul le-a considerat normative sau exemplificatoare pentru un ethos ortodox, acompaniate de introduceri istorico-teologice ample și erudite. Titlurile tomurilor sînt însă contraintuitive, așadar programatice, în măsura în care primul tom cuprinde texte pînă în secolul al VIII-lea, iar al doilea tom o perioadă ce se întinde din secolul al VIII-lea pînă în al XV-lea, deci de fiecare dată conținutul pare să depășească titlul. Sensul acestor titluri este de a ilustra programul autorului acestei propuneri de Canon al Ortodoxiei. Teza primului tom este tocmai apostolicitatea creștinismului, adică afirmația că nici una din trăsăturile definitorii ale creștinismului nu poate fi atribuită unei epoci tîrzii; în toate aspectele vieții creștine se poate descoperi o certă continuitate începînd cu iudaismul din vremea manifestării publice a lui Iisus din Nazaret.

Teza prezentului tom în două volume este mai îndrăzneață și mai subtilă: caracterul ortodox al creștinismelor istorice este testat de raportarea acestora la icoană. Natura teologică a icoanei a făcut din aceasta pivotul mărturisirii de credință ortodoxe. De aceea este esențială corecta înțelegere a ceea ce este icoana. Opt secole de dezbateri teologice au dat sinodului VII ecumenic, ținut la Niceea în 787, statutul de piatră de poticnire a Ortodoxiei. Astfel, descoperim în cele două volume ale tomului II: prima apologie iconofilă a lui Ioan Damaschin, fragmente de teologie iconoclastă – ca să înțelegem mai bine amploarea intelectuală a acesteia, toate sesiunile sinodului VII ecumenic și ale sinoadelor locale care au continuat dezbaterea în jurul icoanei și semnificației ei pentru cultul creștin, atît în Răsărit, cît și în Apus, apoi fragmente omiletice și teologice cu referință la iconoclasm și iconofilie, produse de patriarhii Tarasie, Nichifor, Metodie și Fotie, de papii Adrian I, Grigorie II, Leon III și Ioan VIII, de Teodor Studitul. După acest dosar propriu-zis al iconoclasmului urmează dosarul schismei fotiene cu începutul dezbaterii despre filioque, dosarul tetragamiei împăratului Leon, dosarul schismei din 1054, dosarele purcederii Duhului Sfînt și ale succesivelor tentative de reunificare a celor două creștinisme de la conciliul IV Lateran pînă la Ferrara-Florența, adăugînd la acestea dosarul luminii/energiilor necreate. Sinodiconul Orthodoxiei încununează volumul. Acestor mari dosare li se adaugă anexe cu texte care nu fac parte din epocă, fie că sînt mărturii din trecut cu impact asupra dezbaterii, adevărate (Epistola despre ființă și ipostasă a lui Grigorie al Nyssei) sau falsuri (Constitutum Constantini), fie că sînt reacții mult posterioare (Calvin și Conciliul din Trento), dar semnificative în istoria receptării sinodului VII ecumenic.

Nu voi intra în detaliile compunerii celor două volume, nici în „deliciile” vînătorii de greșeli, irelevante în acest caz, ci mă voi rezuma la a discuta ceea ce urmărește autorul prin compoziția volumelor sale, dar și ceea ce se degajă din metoda de compunere adoptată. La prima vedere, volumele par o crestomație de texte importante pentru istoria creștinismului în ansamblu, cu o notabilă grijă pentru echidistanță și varietate. Astfel, Ortodoxia acestor secole nu este exclusiv grecească, ci în mare măsură și latinească sau produsă în Apus, circulînd ulterior și în spațiul grecesc. De asemenea, nu auzim numai voci ortodoxe, ci și ale ereticilor. Este ceea ce numește Ioan I. Ică Jr. punerea în context, deci înțelegerea mizei. Pentru el, Canonul Ortodoxiei trebuie înțeles, nu doar acceptat. Există o logică a alegerilor care au alcătuit Ortodoxia, această logică vine din acțiunea proniatoare a lui Dumnezeu, care însă nu este tunet și furtună, ci deseori o abia perceptibilă adiere de vînt.

Icoana, citită de unii exegeți ca o opțiune estetizantă a unei civilizații constantinopolitane rafinate în fața unui Ev Mediu barbar, de alții ca un pogorămînt în fața gustului maselor sau ca o strategie misionară, i se arată lui Ioan I. Ică Jr. drept gaj al Întrupării. Mai mult de atît, modul de acțiune al Logosului divin este iconic. El este o icoană a Tatălui. De aceea icoana lui Iisus Hristos e singura fereastră deschisă către ceruri. Iconofilia originară și autentică este hristomorfică, întrucît teologia creștină este hristomorfică. Iisus este Logosul Tatălui prezent în Vechiul Testament, în vremea Întrupării sale și după acel moment istoric, în Biserica Sa. De aceea nu orice imagine este iconofilie autentică. În această privință, Ioan I. Ică Jr. urmărește cu atenție derivele atît în Apus, cît și în Răsărit. Volumele tomului II sînt ținute laolaltă de o introducere programatică și de un amplu epilog, în care autorul, cu aerul de a oferi o bibliografie comentată exhaustivă, își dezvăluie cu discreție parti-pris-urile: iconoclasmul este antagonismul fundamental față de prezența Dumnezeului Întrupat în istorie. Acest iconoclasm a eșuat la Constantinopol în secolul al IX-lea, dar a supraviețuit în Occident, atît sub formă atenuată în Romano-Catolicism, cît și în formă radicală în Reformă și în societatea secularizată a modernității. El se întrepătrunde cu teleologiile istorice născute în secolul Luminilor prin referință la interpretarea teologică dată de Ioachim din Fiore scurgerii istorice a timpului. Viziunea ioachimită a unei ere a Duhului Sfînt, care intervine după cea a Fiului, și deci a unei eshatologii realizate terestru, abandonează iconismul care este esențialmente hristic. Dacă nu mai sîntem în era Fiului, nici icoana lui nu mai este necesară. Eshatologiile secularizate au fost citite în Occident ca o împlinire a profetismului ioachimit. Astfel, ratarea sensului icoanei este marea capcană pe care gîndirea conceptuală a întins-o creștinilor.

Ortodoxia lui Ioan I. Ică Jr. nu are limite geografice sau bibliografice. Dimpotrivă, parcă pe alocuri e prea puțin Bizanț în bibliografia sa și are dreptate, marele război nevăzut s-a pornit în Occident, a fost aparent pierdut în Occident odată cu secolul Luminilor, dar apoi, în mod surprinzător, tot acolo s-a reaprins flacăra Orthodoxiei cu marea teologie ortodoxă a exilului, cu marile lucrări istorice de redescoperire a comorilor Orthodoxiei ascunse în bibliotecile occidentale.

Și atunci, unde este și ce este Ortodoxia? În introducere, Ioan I. Ică Jr. ne propune un subterfugiu ortografic: de a scrie Ortodoxie, cînd e vorba de sensul istoric sau geopolitic, adică expresia confesională a creștinismului bizantin și a spațiului său de iradiere est-european, și de a scrie Orthodoxie, cînd e vorba de un sens adînc, puternic, revelator al învățăturii lui Iisus din Nazaret, care se poate afirma și în alte spații culturale decît cele istoric ortodoxe. Atributele orthodox și catholic sînt inseparabile în actul de credință, dar au dat naștere, în mod tragic, fiecare unei variante istorice de creștinism.

Ortodoxia istorică, greco-slavă, se învrednicește de nenumărate admonestări orthodoxe din partea lui Ioan I. Ică Jr., în mod special de a fi abandonat adevărata iconofilie și de a se fi aruncat în brațele tuturor modelor teologice occidentale, între care și ale iconoclasmului atenuat, care a redus icoana la rol de pictură religioasă, suport disprețuit al pietății populare.

Redescoperirea icoanei s-a petrecut în Occident, dar nu pentru Occident, ci pentru o minoritate de mărturisitori. Au contribuit în mod providențial la această redescoperire intelectuali izgoniți din Rusia și din Europa de Est, susținuți în Occident de imensul atelier de recuperare a originilor creștinismului inițiat de Reformă și Contrareformă. Pe lîngă aceștia, observă Ioan I. Ică Jr., s-au clădit școlile de bizantinologie ale Occidentului, fie cele produse de zelul misionar al Catolicismului, fie cele seculare, ale căror merite în redescoperirea Bizanțului le trece în revistă cu acribie Ioan I. Ică Jr..

Deși nu scrie cu th în titlul operei sale de o viață Canonul Ortodoxiei, probabil și pentru a nu modifica grafica coperții de la tomul I, intenția lui Ioan I. Ică Jr.  este să identifice Orthodoxia din interiorul Ortodoxiei, apelînd însă conștient și programatic la întreg patrimoniul creștin, fiindcă Orthodoxia nu are sens decît raportată la învățătura universală geografic și temporal a lui Iisus din Nazaret, iar nu ca o dezvoltare locală și tragic minoritară a unei variante istorice de creștinism. Ioan I. Ică Jr. documentează astfel o apoftegmă a părintelui Rafail Noica: „Orthodoxia este firea omului”.

Petre Guran este dr. în istorie bizantină al École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

Foto: wikimedia commons

jackpot jpg
Păcănelele de iarnă de la Winner Casino - Ce slot-uri să NU ratezi la sfârșitul acestui an!
Sezonul rece a venit cu multe oportunități pentru persoanele pasionate de gambling.
implant dentar 11 jpg
De ce să apelezi la implant dentar Megagen?
Dinții reprezintă o parte foarte importantă a corpului uman. Cu ajutorul acestora se produce masticația.
damian jpg
„În artă, nu ești niciodată singur” – Adrian Damian, omul din spatele SynergyX, instalația interactivă care va surprinde zecile de mii de vizitatori de la RDW 2024
Mărturisește că fuge de definiții și se ferește de etichetări. Totuşi, putem spune despre scenograful Adrian Damian că este unul dintre cei mai talentați artiști din generația lui și că superputerea lui este să transforme spațiile în personaje.
eveniment2 jpg
Sadeck Waff a semnat momentul surpriză din cadrul evenimentului IQOS Together X
Evenimentul aniversar a celebrat spiritul IQOS printr-un festival al simțurilor dedicat comunității. Toate simțurile au fost activate într-o simfonie de mișcări și culori al cărei punct culminant a fost invitatul special al evenimentului.
igiena jpg
Lucruri pe care nu le știai despre istoria igienei și a îngrijirii personale
În multe culturi tradiționale ale lumii, femeile necăsătorite trebuiau să acorde mai multă atenție aspectului și igienei corporale, decât altele.
featured image (4) jpg
Cine a fost Loki în mitologia nordică?
Loki este unul dintre cei mai cunoscuți zei din mitologia nordică. Este considerat un zeu al focului și al magiei și poate lua diverse forme, atât umane cât și animale.
Halate si prosoape de baie jpg
Cadouri pentru evenimente: prosoape de baie și seturi de halate matrimoniale
Odată cu creșterea temperaturilor, tot mai multe evenimente sunt organizate de către persoanele apropiate.
Cum ne pregătim pentru Paște jpg
Cum ne pregătim pentru Paște
Masa de Paște este un moment special în care familia și prietenii se adună pentru a sărbători și a petrece timp împreună.
credite jpg
Ce putem face atunci când avem nevoie de un credit rapid?
Dacă te confrunți cu diferite situații financiare urgente, care nu pot fi amânate, trebuie să știi că sunt mai multe modalități prin care poți lua credite rapide.
Sanatatea ficatului  Cum identifici semnele unui ficat bolnav jpg
Sănătatea ficatului: Cum identifici semnele unui ficat bolnav
Ficatul este un organ vital în corpul omului, fiind implicat în sute de procese, printre care: digerarea alimentelor, eliminarea deșeurilor din organism și producerea unor factori de coagulare care facilitează circulația sângelui.
Rolul esential al adjuvantilor in optimizarea pesticidelor jpg
Rolul esențial al adjuvanților în optimizarea pesticidelor
Condițiile de mediu, intemperiile, buruienile, precum și bolile și dăunătorii plantelor reprezintă tot atâtea provocări pentru fermierii moderni.
IMG 20240408 WA0011 jpg
Casa Memorială „Amza Pellea”, din Băilești, a fost redeschisă publicului
Manifestările dedicate cinstirii memoriei îndrăgitului actor român, născut în inima Olteniei, au debutat pe 6 aprilie, pe scena Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, locul în care și-a început fascinanta călătorie în lumea artistică.
pompy ciepła (2) jpg
Pompe de căldură - utilizarea, funcționarea și tipurile acestora
În ultimii ani, pompe de căldură s-au remarcat intre dispozitivele utilizate în sistemele moderne de încălzire.
header piese jpg
Sfaturi pentru conducătorii care apreciază piese auto online de calitate și serviciile unor profesioniști
Achiziționarea de piese auto online poate fi o modalitate convenabilă și eficientă de a-ți repara sau întreține mașina.
masa de paste jpg
Cum să aranjezi o masă festivă perfectă: trei sfaturi utile
Nu mai este mult până la sărbătorile de Paște. Chiar dacă poate părea cam devreme să începi pregătirile de sărbătoare, poți începe planificarea de pe acum dacă vrei să-ți impresionezi invitații.
caine in vacanta jpg
Cum să îți pregătești câinele pentru călătorii: 6 sfaturi pentru o vacanță fără probleme
Te pregătești să pleci în prima vacanță alături de câinele tău? Experiența de a pleca într-o călătorie cu cel mai bun prieten al tău poate fi una inedită, care te va încărca cu amintiri plăcute.
image png
Lumea în care trăim
Trăim ceea ce poartă numele de „marea epuizare”.
image png
Flori, lumi și profesoare
Flori le-am dus de cîte ori am avut ocazia, la propriu sau la figurat.
image png
Cît de puțin ne lipsește...
Zic alți psihologi: nu pierde copilul interior, „accesează-l”, joacă-te, have fun! Aiurea!
image png
Zoe, fii feminină!
În prezent, cînd vorbim despre feminism, nu ne mai raportăm la structura rațională a lui Beauvoir, ci la extremismele de tipul Solanas.
p 20 Aleksei Navalnîi WC jpg
O întrebare greu de ocolit
Pentru noi, astăzi, răul şi suferinţa nu sînt doar mari teme teoretice. Nici nu se limitează la experienţa lor privată.
image png
Tîlcuirile tradiției isihaste
O luminoasă excepție de la această triumfală decadență e de găsit în lucrarea Părintelui Agapie Corbu.
1038 21a centrul comunitar din Chiojdu, 2023 jpg
Arhitectura interesului public
Arhitectura interesului public reprezintă o dezvoltare rizomatică orizontală la nivel local.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Un preot din Spania, împreună cu partenerul său, au fost arestați pentru că ar fi făcut trafic cu Viagra.

Adevarul.ro

image
Europa care ne aplauda pentru galeria de la Euro 2024 este șocată de SOS. „Circul Dianei Șoșoacă ne face de rușine”
Circul făcut de Diana Șoșoacă la dezbaterile privind alegerea președintelui Comisiei Europene i-a șocat pe europarlamentarii străini, chiar și pe naziștii germani (AfD), susține liberalul Rareș Bogdan. După ce a fost felicitat pentru românii de la Euro 2024, i se cer explicații pentru Șoșoacă.
image
ÎPS Teodosie cheamă ploaia, în această seară, pe câmpurile din Constanța. În jumătate de județ a fost deja potop
ÎPS Teodosie, ține o nouă slujbă specială împotriva secetei. Arhipiscopul Tomisului va citi rugăciuni pentru venirea ploii în timpul Sfintei Liturghii, a transmis Arhiepiscopia Tomisului.
image
Rusia desfășoară obuziere de pe vremea lui Stalin pe frontul din Ucraina. Moscova rămâne și fără stocurile din epoca sovietică
Rusia a desfășurat sute de obuziere vechi de 70 de ani pe linia frontului ucrainean, potrivit analiștilor, deoarece atât Kievul, cât și Moscova pierd cantități semnificative de echipamente pe câmpul de luptă după mai bine de doi ani de război.

HIstoria.ro

image
„România va fi ce va voi să facă Stalin cu ea”
Constantin Argetoianu avea să ajungă la o concluzie pe care istoria, din păcate, a validat-o.
image
Lucruri știute și neștiute despre Mănăstirea Arbore și ctitorul ei
Pe ruta mănăstirilor din Moldova, din cel mai recent proiect de turism cultural – „România Atractivă” –, cunoaștem profund patrimoniul românesc, construit, meșteșugit sau povestit. Străini și români deopotrivă, suntem chemați de sunetul de toacă și ne plecăm capetele la auzul cântărilor din zori. Ne
image
Încălzirea politică globală
Poate că 2024 va depăși recordul lui 2023 și va fi cel mai călduros din istorie, record pe care nu și-l dorește nimeni.