O inimă curată

Publicat în Dilema Veche nr. 1008 din 3 august – 9 august 2023
foto BTC DV bis jpeg

Una dintre fericirile pe care Hristos le proclamă în Evanghelia după Matei privește legătura dintre puritatea inimii și vederea lui Dumnezeu. Dintre toate, această fericire pare a fi cea mai înaltă și, prin exigența ei, aproape inaccesibilă, căci cine are cu adevărat o inimă curată ca să-L poată vedea pe Dumnezeu? Dar întrebarea de mai înainte comportă o anumită ambivalență: pe de o parte, exprimă realismul condiției imperfecte și impure a omului, iar pe de altă parte, o resemnare vinovată: e ca și cum am accepta că există o frumusețe ideală pe care o contemplăm doar ca fiind cu neputință de atins. Or, această fericire atît de extra-ordinară, în sensul alterității față de regimul comun al vieții, este anunțată tocmai ca posibilă de însuși Cel care s-a arătat oamenilor ca „chip al Tatălui” (2 Cor 4, 4). Unii L-au văzut și L-au recunoscut, urmîndu-L pînă la capăt, alții L-au contestat, batjocorit și condamnat. Unora li s-a revelat în splendoarea Sa dumnezeiască, așa cum s-a petrecut pe Tabor, în momentul Schimbării la Față, altora li s-a făcut cunoscut prin efectele miraculoase ale puterii Sale. Au fost și orbi care, deși nu puteau să se bucure cu ochii trupești de prezența în mijlocul lor a Fiului lui Dumnezeu, i-au perceput identitatea cu o sensibilitate spirituală, ținînd de claritatea și curățenia inimii. 

În predica de pe munte, Hristos făgăduia astfel o fericire aflată între „deja” și „nu încă”, conducîndu-i pe cei ce îl ascultau pe calea profeților care nu de puține ori vorbiseră despre inima curată ca efect al înnoirii prin pocăință (Ps. 50, 11) sau ca o condiție a intrării în Templu: „Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfînt al Lui? / Cel nevinovat cu mîinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său” (Ps. 23, 3-4). Inima este, în limbajul simbolic al Vechiului Testament și în antropologia spirituală biblică, interioritatea cea mai adîncă a omului, identitatea sa ființială, sediu al gîndirii și al deciziei și, prin urmare, loc al fidelității în relație cu Dumnezeu sau al impurității infidele. Iisus avertizează la un moment dat, în contrast față de ritualismul purității exterioare, că „nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură”, adică necurăția inimii: „Gîndurile rele, ucideri, adultere, desfrînări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule” (Mt 15, 11 și 19). Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu, pregătirea pentru întîlnirea cu El, pătrunderea în sfera sacralității absolute începe din interior și se decide în acest spațiu cvasi-insondabil al inimii, al centralității iradiante a făpturii umane. Faptele purificării și, implicit, ale respectului față de sacru sînt, de fapt, privite și primite de Dumnezeu dinspre ceea ce nu se vede, dar constituie miezul acestora: intenția, dragostea, non-duplicitatea, dăruirea de sine, blîndețea, smerenia, dorința și speranța de a-L cunoaște și a-L vedea pe Dumnezeu. Singura dată cînd Iisus a spus ceva despre inima Sa a fost atunci cînd a făgăduit odihnă celor „osteniți și împovărați”: „Învățați-vă de la mine, că sînt blînd și smerit cu inima” (Mt 11, 29). Iată, inimilor convertite, în „carnea” cărora Dumnezeu dorea, potrivit profetului Iezechiel (36, 26), să fie înscrisă Legea, Iisus le oferă modelul blîndeții și al smereniei, al iubirii de oameni pe care o întrupează, făcînd-o accesibilă, vindecătoare și restauratoare. 

Chiar și în asaltul sau bruiajul gîndurilor impure, despre care mărturisesc experiențele asceților, sau în împresurarea suferințelor și a motivelor de deznădejde, rămîne un spațiu rezervat unei alegeri de adîncime, cu neputință de alterat, în care vocea lăuntrică, uneori abia sesizabilă, a conștiinței e ascultată de Cel care cunoaște inimile și, văzîndu-le în aspirația lor după blîndețe și smerenie, în renunțarea la toată urîțenia și teribila deformare a umanității, în fragilitatea, dar și fidelitatea lor, le lasă să-L contemple ca pregătire a vederii „față către față” (1 Cor 13, 12). Inima curată nu e ceea ce poate obține omul de unul singur, ci efectul unei înnoiri pe care Dumnezeu însuși o împlinește în spațiul unei receptivități active. E ca o sămînță a vieții contemplative sădită în plin efort de purificare, reluat cu vigilență și încredere, sau ca o oglindă a luminii interioare în care se reflectă lumina lui Dumnezeu.  

Bogdan Tătaru-Cazaban este preot și cercetător în istoria religiilor. A publicat recent Inteligența inimii. Schițe pentru un portret al virtuții (Editura Spandugino, 2021).

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Un bărbat din Cluj care visa să construiască o cabană a rămas fără bani: Cu ce sumă au dispărut meseriașii
Indivizii i-ar fi promis bărbatului că pot să-i construiască o cabană. După ce au primit banii, aceștia s-au făcut nevăzuți.
image
Victoria lui Putin pare posibilă pentru prima dată de când a declanșat războiul în Ucraina
Pentru prima dată de când Vladimir Putin a invadat Ucraina, la 24 februarie 2022, pare că e posibil să obțină o victorie, scrie The Economist.
image
Ce efecte pot avea suplimentele cu magneziu asupra somnului
Magneziul este un mineral care se găsește în mod natural în organism și susține diverse funcții vitale, cum ar fi sistemul cardiovascular, regenerarea musculară și producerea de energie. Magneziul susține, de asemenea, procesul de relaxare.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic