Ce mai este astăzi
o viață creștină

Publicat în Dilema Veche nr. 1010 din 17 august – 23 august 2023
© wikimedia commons
© wikimedia commons

De la discursuri politice la cărți, articole și postări pe Facebook, creștinismul a ajuns un cuvînt în gura tuturor. Este văzut ca soluție de salvare a lumii sau ca frînă reacționară în calea progresului nelimitat al deșănțării. Este un dat istoric vechi de două mii de ani sau un ideal imprecis al viitorului, o origine a ființei noastre culturale sau o tehnică de a căpăta liniștea în zarva cotidiană actuală. În oricare dintre aceste cazuri, creștinismul este o prezență puternică și o piatră de hotar într-o societate, împărțind lumea în două: cei care sînt (sau cred că sînt) creștini și ceilalți, care se definesc, într-o schemă ideologică implacabilă și plictisitoare, ca anticreștini.

Radicalitatea opoziției este în-so-țită însă mai mereu de imprecizia distincției termenilor care o construiesc. Ce înseamnă a fi creștin? Care sînt condițiile pentru a vorbi, în această lume, despre o viață creștină? Dar despre una care nu este astfel? Evanghelistul Ioan dă un răspuns enigmatic, anticipînd cumva întrebarea: „Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sînteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte“ (Ioan 15, 19). Hristos le spune așadar ucenicilor că ei au fost aleși din lume, dar nu aparțin ei. Chemîndu-i de pe malurile apelor unde pescuiau sau din cetățile unde locuiau, îi smulge de fapt din condiția lumească în care se aflau. Îi face prieteni ai Săi. Dar cum poate fi înțeles acest cutremurător botez? Cum mai trăiește creștinul în mijlocul oamenilor, odată ce și-a văzut marginile micii lui vieți inundate de albastrul răcoros al cerului? Cum mai poate locui în lume, știind că nu-i mai aparține?

Multe răspunsuri pot fi enumerate. Aleg aici doar două, dintre cele care vizează un context politic și cultural. Ele sînt importante, întrucît pot aduce o oarecare limpezime în felul în care în spațiul public este vorba cel mai adesea despre creștinism: nu ca despre un adevăr lăuntric al persoanei, ci ca despre numele dat unei comunități, unui fel de a fi în lume, alături de alte feluri „concurente“ de a fi. 

Un răspuns (celebru și îndelung discutat) este cela al „opțiunii Benedict“ despre care vorbește Rod Dreher în cartea sa din 2017. Premisa de la care pleacă autorul este aceea că ne aflăm în mijlocul unui război cultural. Creștinismul are de înfruntat secularismul violent al lumii și trebuie să se apere. Pe un ton hotărît este anunțată mobilizarea și este indicată și soluția, aceea de a găsi „soluții comunitare inventive, care să ne ajute să ne păstrăm credința și valorile într-o lume tot mai ostilă acestor valori“ (trad. rom., 2021, p. 10). Prin urmare, calea propusă de Dreher este clădirea unor comunități alternative, de creștini „deciși“ să trăiască după reguli tradiționale și valori evanghelice, precum se întîmpla, la începuturile creștinătății, în mînăstirile benedictine. Problematică în carte este însă tocmai trecerea de la ethos-ul monastic al primelor secole creștine la un „gen de politică creștină“, unul care să actualizeze acest ethos. Nu știu dacă Sfîntul Benedict însuși s-ar fi gîndit la o „politică antipolitică“ de felul celei propuse de Rod Dreher. Sau dacă Václav Havel ar fi fost de acord cu traseul invers, de la o astfel de politică (despre care el vorbise deja) la vechiul model monahal. Logica lumii, ideologică în adîncul ei, se păstrează în cartea lui Dreher: creștinul se definește acum plecînd tocmai de la cei care îl alungă din cetate: este un anti-anticreștin, ajungînd să se bucure tocmai de exilul în care se află. Strategia autorului doar mută comunitatea creștină în afara zidurilor, păstrîndu-i aparența unei lumi alternative, cu idealuri educaționale proprii și „postiri digitale“. Dar, astfel, radicalitatea pericopei ioaneice este doar mimată. Soluția propusă nu produce decît o repliere, o ieșire din lume doar în scopul constituirii unei alte lumi, renunțînd doar la temeliile politice clasice.

Un al doilea răspuns poate fi regăsit la Christoph Theobald. Într-un text din 2007 („Lire les signes du temps“), teologul francez pleacă de la o observație asemănătoare cu premisa primei „opțiuni“: „Devenind, în regiunile noastre, mai degrabă o minoritate îmbătrînită, Biserica este înclinată să se retragă în propriul său spațiu comunitar și este tentată să deznădăjduiască în privința capacității sale de a influența marile mize ale societății“ (trad. rom., 2023, p. 50). Soluția vine însă de la un document al Conciliului Vatican II, Constituția Gaudium et Spes. Ea începe printr-un act hermeneutic fondator, acela de „a citi semnele timpului“. Evanghelia are un sens plural și mereu înnoit, articulat pe măsura ascultătorului și a epocii sale. Creștinul nu este așadar închis într-o lume a lui, veche și neschimbătoare, ci este, dimpotrivă, deschis, mărturisitor și viu. În mod esențial, se află în căutarea unui interlocutor, căruia să îi vestească bucuria. Condiția dialogului căutat este ca ambii participanți să dispună de o deschidere interioară pe care Theo-bald o numește „încredere“, „în forma unui curaj de a gîndi un viitor“ (p. 57). Această deschidere către viață care se petrece doar prin în-tîlnirea cu celălalt este „semnul mesianic“ prin excelență și condiția de posibilitate a situării creștine în lume. Conciliul Vatican II sau dialogul formidabil dintre Jürgen Habermas și Cardinalul Ratzinger care a avut loc în 2004 la München dau mărturie despre deschiderea esențială a creștinismului către celălalt, petrecută în orizontul acestei încrederi: „Sarcina creștinilor este de a trăi zilnic această comunicare, știind că ea va rămîne străbătută de diferența insurmontabilă de perspective ale fiecărui partener“ (p. 66). 

Într-un alt text din 2008, Christoph Theobald ajunge să definească creștinismul ca stil. Conform acestei sugestii, mai presus de doctrină sau regulă stă o dispoziție generală care orientează pe creștin în raport cu viața în ansamblul ei. Ea decurge de fapt din modul christic de a fi, așa cum ni-l relatează Scriptura: o infinită „ospitalitate zilnică“ față de ceilalți, identică cutremurătoarei Sale kenoze. Golirea de sine prin iubirea nelimitată, fără rest față de cei din fața sa și, mai mult, modul brusc, imposibil de anticipat în care ea se produce anunță prezența Mîntuitorului în Evanghelii. Creștinul trăiește în orizontul luminos al acestei prezențe și încearcă, prin viața sa zilnică, să imite, la infinit, pe Învățătorul său. Astfel ia naștere stilul creștin, ca viață ce este orientată vectorial de modelul ei intangibil. Ospitalitatea christică se transformă, în viața omului, în deschidere față de celălalt, bucurie a convivialității și, la capătul tuturor, în iubire. 

Pericopa ioaneică poate fi acum înțeleasă, probabil, doar dinamic. Creștinul locuiește în lume, dar nu îi aparține, pentru că existența sa are un caracter adînc evenimențial. Ea se întîmplă, nu este. Mai mult, se înnoiește permanent prin întîlnirea cu celălalt. Zidurile nu îi sînt proprii decît în măsura în care, după o sugestie a lui Theobald, acestea susțin o poartă prin care se intră și se iese.       

Ioan Alexandru Tofan este prof. univ. dr. la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Caz șocant în Olt. Un bărbat a fost decapitat, iar capul i-a fost aruncat la WC
Un caz șocant de crimă s-a produs miercuri, 6 decembrie 2023, în jurul orei 14,30, în localitatea Slătioara din județul Olt. Un bărbat a fost decapitat de un altul.
image
Manele cu conotații sexuale, la balurile de boboci din Craiova. "Au ajuns să le arate pe scenă și cum se face" VIDEO
Un liceu renumit din Craiova este arătat cu degetul după ce în spațiul public au apărut imagini de la petrecerea elevilor de clasa a IX-a. Artistul Luis Gabriel, anunțat pe afișul evenimentului drept "special guest". este acuzat că a cântat în fața minorilor melodii obscene.
image
Scandal în Italia: Bijutier condamnat la 17 ani de închisoare pentru uciderea a doi hoți care i-au legat fiica și i-au jefuit magazinul VIDEO
Un bijutier din Italia a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru că a împușcat mortal doi hoți care i-au jefuit magazinul și i-au legat fiica. Sentința a declanșat o dezbatere aprinsă privind limitele autoapărării în Italia.

HIstoria.ro

image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.