Cunoașterea îngerilor și odihna lui Dumnezeu

AUGUSTIN
Publicat în Dilema Veche nr. 1010 din 17 august – 23 august 2023
image

Sfinţii îngeri au cunoştinţă de Dumnezeu nu prin sonoritatea cuvintelor, ci prin prezenţa însăşi a adevărului veşnic, care este Cuvîntul, Fiul Unul Născut al lui Dumnezeu, pe care Îl cunosc astfel împreună cu Tatăl şi cu Duhul lor Sfînt. Ei văd că această Treime este inseparabilă, că în ea persoanele distincte sînt o singură substanţă şi că totuşi cele trei persoane împreună nu sînt trei dumnezei, ci un singur Dumnezeu. Îngerii cunosc toate acestea mai bine decît ne cunoaştem pe noi înşine. Mai bine decît în ea însăşi, ei cunosc orice creatură în Înţelepciunea lui Dumnezeu, ca în arta potrivit căreia a fost făcută. Prin urmare, la rîndul lor, se cunosc mai bine în Cuvîntul lui Dumnezeu decît în ei înşişi, fără ca aceasta să însemne că nu se cunosc şi în ei înşişi, căci au fost creaţi şi nu sînt una cu Cel care i-a creat. În Cuvîntul lui Dumnezeu (...) îngerii au o cunoaştere „de zi”, în vreme ce în ei înşişi au o cunoaştere „de seară”. Într-adevăr, există o mare diferenţă între a cunoaşte ceva în ideea însăşi potrivit căreia acel ceva a fost făcut, şi a-l cunoaşte în el însuşi. Deci altfel vedem proprietatea liniilor de a fi drepte şi adevărul figurilor atunci cînd le concepem în minte decît atunci cînd le desenăm pe nisip; sau altfel înţelegem dreptatea în lumina adevărului neschimbător şi cu totul altfel în sufletul celui drept. La fel se petrece şi cu firmamentul care se numeşte cer, situat între apele de sus şi cele de jos; cu strîngerea apelor de jos, dezgolirea pămîntului, formarea plantelor şi a copacilor, zidirea soarelui, a lunii şi a stelelor, cu animalele ieşite din ape, cum sînt păsările, peştii şi monştrii mărilor; la fel şi cu tot soiul de animale care merg sau se tîrăsc pe pămînt; în fine, cu omul, încununarea tuturor lucrurilor pe de pămînt. Toate aceste fiinţe sînt altfel cunoscute de către îngeri în Cuvîntul lui Dumnezeu, în care se află pentru totdeauna şi neschimbător cauzele şi ideile lor, după care au fost create, şi altfel în ei înşişi. În El cunoaşterea le este mai clară, în ei mai adumbrită, căci prima este cunoaşterea artei, pe cînd cea de-a doua a lucrărilor. Totuşi, cînd lucrările aduc laudă şi slavă Creatorului, în spiritele care le contemplă se iveşte o lumină de dimineaţă.

Cea de-a şaptea zi, adică aceeaşi zi repetată de şapte ori, al cărei număr este şi el perfect, dar dintr-un alt motiv, vesteşte odihna lui Dumnezeu, în ea fiind vorba pentru prima dată de sfinţenie. Astfel, Dumnezeu n-a vrut să sfinţească această zi printr-o lucrare, ci prin odihna Sa neînserată. Căci această odihnă nu este ceva creat, pentru a fi într-un fel cunoscută în Cuvîntul lui Dumnezeu şi într-alt fel în ea însăşi, asemenea cunoaşterii de zi şi celei de seară. 

(...) Este deci de ajuns să observăm că numărul trei este primul număr întreg impar, că patru este un număr întreg par şi că împreună fac şapte. De aceea, şapte este înţeles adeseori ca reprezentînd universalitatea, de pildă în aceste cuvinte: „Cel drept cade de şapte ori şi tot se scoală” (Pilde, 24, 16), adică: oricît de des ar cădea, nu va pieri. Dar nu trebuie să înţelegem prin aceste căderi săvîrşirea nedreptăţii, ci frămîntările care duc la smerenie. La fel şi în aceste cuvinte: „De şapte ori pe zi Te voi lăuda” (Ps. 118, 164), al căror sens se regăseşte în alt loc sub o altă formă: „Pururea lauda Lui în gura mea” (Ps. 33, 1). Există la autorii sfinţi multe texte de acest fel, în care numărul şapte este folosit frecvent pentru a exprima orice fel de universalitate. De aceea, prin el este adesea semnificat Sfîntul Duh, despre care Domnul spune: „Vă va călăuzi la tot adevărul” (Ioan 16, 13). Aici este odihna lui Dumnezeu, prin care ne odihnim în Dumnezeu. Căci odihna se află în toate, adică este desăvîrşită, pe cînd munca se află în parte. Iată de ce muncim atît timp cît cunoaştem în parte, dar cînd va veni ceea ce este desăvîrşit, va dispărea ceea ce este în parte (cf. 1 Cor. 13, 9-10). De aceea ne trebuie atîta  efort acum ca să înţelegem Scripturile. 

(fragment din De Civitate Dei, XI, 29 și 31, traducere de Bogdan Tătaru-Cazaban)

Bogdan Tătaru-Cazaban este preot și cercetător în istoria religiilor. A publicat recent Inteligența inimii. Schițe pentru un portret al virtuții (Editura Spandugino, 2021).

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic