O scriere căreia tu îi eşti sensul

Publicat în Dilema Veche nr. 1005 din 13 iulie – 19 iulie 2023
Coranul © wikimedia commons
Coranul © wikimedia commons

Ca şi ameninţarea nucleară vînturată de regimul Putin, arderea Coranului s-a banalizat. Irakianul care, de curînd, a pus pe foc pagini din Coran în faţa unei moschei din Stockholm anunţa că va repeta gestul în faţa ambasadei Irakului din capitala suedeză. 

Din punct de vedere religios, actul distrugerii ostentative de Cărţi sfinte e o atrocitate. Din punct de vedere cultural, e un scandal. Din punctul de vedere al convivialităţii civilizate, e o mojicie. Pentru habotnicii libertăţii de exprimare, el a devenit astăzi material explozibil la îndemînă. În cazul suedez, el mai poate sluji ca aşchie de blocaj în mecanismul de aderare a ţării la NATO. Asta nu are totuşi cine ştie ce importanţă. Turcia şi Ungaria pot găsi o droaie de alte pretexte pentru şantajul lor. Cît despre autorităţile suedeze, atît de atente faţă de principiul libertăţii de exprimare, nu puteau ele totuşi să prevină mojicia? Ba da. Au încercat. În urma unor alte incendieri ale Coranului, poliţia suedeză a refuzat în 2023 cîteva cereri de autorizare a unor happening-uri de acelaşi soi. Însă decizia a fost contestată juridic de fundamentaliştii libertăţii de manifestare. Tribunalurile administrative cărora le-a fost supus cazul au dat dreptate incendiatorilor; au socotit că „riscurile legate” de arderea Coranului „nu sînt de natură să interzică” actul. După ce Salwan Momika şi-a făcut jocul, poliţia a deschis o anchetă privind „agitaţia împotriva unui grup etnic” pe motiv că actul injurios a avut loc în faţa unei moschei.

Între respectul pentru libertatea de exprimare şi respectul faţă de alte convingeri, între dreptul la protest şi dreptul la civilitate, cum se descurcă o societate liberal democratică? Autorităţile au de lucrat, în Occident, cu asemenea dileme. Separate unele de altele, puterile statului au a-şi ajusta deciziile astfel încît ele să nu producă disfuncţionalităţi. Au de menţinut, îmbinate, principii care – în aplicaţiile lor extremiste – duc la contradicţii, la conflict. Dar fără cooperarea societăţii, statul nu va izbuti să menţină ethos-ul liberal. Comunitate, indivizi şi autorităţi au de lucrat, împreună, pentru a perpetua pacific diversa, complicata „trăire laolaltă”. A face faţă acestei materii multidimensionale, problematice, schimbătoare, iată ceea ce angajează creativitatea ethos-ului liberal democratic.  

Cît despre arzătorii de Coran, ei vor să dea mîrlăniei lor importanţa unui sacrilegiu. Injuriază prestigiul pe care Cartea sfîntă îl are pentru musulmani. Şi pun astfel în evidenţă – a contrario – o calitate pe care orice Text sacru o are pentru adepţii credinţei în cauză. Pentru credincioşi, el nu e numai o Carte de citit, de interpretat, de „mestecat” în înţelesurile ei, de urmat în reperele pe care le formulează. E şi o Carte de privit, de contemplat. De cinstit şi prin intermediul materialităţii sale, ca obiect purtător de spirit. Chiar dispoziţia scriiturii sale poate deveni suport al sensului, impuls de meditaţie. Cartea e o epifanie a Autorului ei. Are şi o valoare „iconică”. Asemenea icoanei, Cartea e un focar al prezenţei divine. Îl manifestă, simbolic, pe Cel care a emis-o. O dovedeşte tratarea cultică a Cărţii. Prima parte a liturghiei creştine cuprinde ieşirea solemnă a Evangheliei din altar, precedată de lumini: preotul o poartă sus, o înfăţişează comunităţii, apoi o reconduce în altar. E figurată astfel „arătarea” Înţelepciunii divine, a lui Christos în actele şi învăţătura Lui pe pămînt. În sens ritual şi interior, citirea Evangheliei îl înseamnă pe Christos care îşi rosteşte, el însuşi, cuvîntul. După citire, Cartea e iarăşi înălţată, iar credincioşii se închină în direcţia ei. 

Sulurile Torei au, şi ele, un caracter „iconic”. Cuvînt viu al Dumnezeului celui viu, ele sînt fabricate în condiţii minuţios precizate, din materiale cu semnificaţie simbolică. Învelite în ţesături alese, sînt păstrate într-un spaţiu special (arca sfîntă) de unde sînt scoase în mod solemn pentru lecturile sinagogale. Biblia evreiască şi cea creştină, Coranul, Sutrele budiste cunosc exemplare muiate în aur, trasate cu cerneluri şi caligrafii alese, cuprinse în învelitori somptuoase. Unele exemplare sînt cotropite de materii scînteietoare, nestemate. În tradiţiile centrate pe Text, bogata, inventiva decorare a Scrierilor sfinte face din ele obiecte de contemplat, de minunare. Oglindesc ceva din strălucirea luminii divine, refractată în lumea de aici. 

Grafia însăşi a Textului a fost, pentru anumiţi hermeneuţi, mediul unei întîlniri intime cu Autorul divin. În mistica ebraică şi în cea musulmană, literele Textului reflectă formele arhetipale, trimit la caracterele Cărţii cereşti, acea Carte principială potrivit căreia Dumnezeu a creat lumea şi îşi revelează mesajul. Există în sufism o „ştiinţă a literelor”: pentru ea, forma caracterelor şi dispoziţia lor în Text au caracter simbolic, au săgeată metafizică. Reprezintă o coborîre a semnelor divine în universul manifestat. Sînt hierograme, coagulări de litere transcendente, formînd un Text al cărui sens e de „reurcat” spre Pol. În spaţiul ebraic se vorbeşte despre trasarea, in divinis, a Scrierii cu foc negru pe foc alb (vezi Moshe Idel, Cabală şi interpretare. Perfecţiuni care absorb). Traseul literelor, focul negru ar fi configurarea distinctă a mesajului divin (şi a realului), pe cînd golul paginii, focul alb ar reprezenta Lumina sau ori chiar Infinitul transcendent care le emite. Pagina scrisă capătă astfel corespondenţe metafizice; e o imagine a metabolismului divin, cu creativitatea şi misterul Lui. E o imagine de contemplat, de absorbit, de urmat către sursa ei. Participînd la această imagine, „existenţa e o scriere căreia tu îi eşti sensul”, cum se spune într-un poem al marelui contemplativ musulman Ibn Arabi.

În studiul-album Byzance médiévale (Gallimard, 1996), autorii, A. Cutler şi J.-M. Spieser, se referă, şi ei, la reprezentările iconice ale Textului. Reproduc pagina de încheiere a Apocalipsei dintr-un manuscris bizantin din secolul al XI-lea, aflat la Biblioteca Naţională din Paris. Versete din Apocalipsă sînt figurate aici în cinci cercuri bogat ornamentate. Legate între ele, formează o cruce înscrisă în pătrat, ale căror axe şi laturi sînt zugrăvite ca benzi alcătuite dintr-o podoabă densă, îmbinînd vegetalul cu piatra scumpă. Iată o imagine geometric „scripturală”, potrivită să figureze creativitatea axială a crucii şi desăvîrşirea lucrării ei în Ierusalimul de sus, unde materialitatea realului e străbătută integral de lumină.

Textul sacru – discurs şi totodată imagine – se adresează umanului, cu diferitele lui facultăţi de cunoaştere, de interiorizare. Se oferă meditaţiei, hermeneuticii conduse cu discernămînt, intelectului contemplativ, privirii care se cufundă în înaltul sensului. 

Dar Textul se oferă tuturor. Se expune oricărei priviri, inclusiv privirii grosolan ideologizate. Irakianul extremist al libertăţii de exprimare declara că a vrut să-şi dea părerea personală despre Coran, o carte periculoasă, după el. Mă rog, libertatea se poate îmbina uneori cu grămezi de prostie agresivă. Face parte dintre riscurile ei...

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic