Actualizarea unui mit

Publicat în Dilema Veche nr. 1009 din 10 august – 16 august 2023
© wikimedia commons
© wikimedia commons

Contraofensiva ucraineană – s-a spus pe drept cuvînt – nu trebuie privită ca o superproducţie de film, cu izbînzi fulgerătoare, nu trebuie „hollywoodizată”. Efortul ucrainenilor costă sînge, e înaintare dificilă în terenuri masiv minate, în faţa unor puzderii de dispozitive şi de mase inamice. Nu e spectacol, e o foarte dură realitate de luptă. A fi dezamăgit că, privită de pe margine, nu arată ca un marş glorios e nepotrivit, necuvenit.

În acest caz, într-adevăr, asocierea cu stilul de mit ieftin, popularizat în filmele de consum, nu e de acceptat. În schimb, întregul răspuns al Ucrainei la invazia regimului Putin are un relief înalt. Fiindcă e vorba despre înfruntarea între două forţe de semn contrar. Nu de interese contrare, ci de substanţă, de calitate, de stil contrare. Deşi era la început mult mai modestă în mijloace decît „colosul” militar rus, Ucraina a avut curajul să combată invadarea pămîntului ei. A respins dictatura agresorului, plătind pentru asta preţ de multe vieţi. Contrastul între cele două forţe e total. De o parte, cutezanţa şi onoarea de a-şi apăra patria. De cealaltă, pofta de teritorii a dictaturii expansioniste, fie ele cucerite chiar prin completa lor distrugere. De o parte, strădanie şi sacrificiu eroice. De cealaltă parte, tocarea fără limită a propriilor soldaţi. De o parte, aspiraţie şi deja construcţie a unei societăţi liberal democratice. De cealaltă parte, fortificare a totalitarismului. De o parte, limbaj expresiv, cald, inventiv, îmbinînd tonul înalt al patriotismului, accentul demn şi sclipirile umorului. De cealaltă parte, limbaj de carton, îmbinînd cofrajele propagandei şi fantazările apocaliptice. De o parte, realism dîrz şi umanitate. De cealaltă, minciună cu multe şi paranoice chipuri. 

Sigur, nu e cazul să idealizăm mediul ucrainean. Există şi acolo corupţie, există cazuri de dezertori şi colaboraţionişti, de bărbaţi care au plecat din ţară. Dar puterile statului îşi păstrează coerenţa şi eficacitatea, fac eforturi să combată corupţia, au loc anchete şi destituiri, şi asta într-un mod poate mai rapid decît în multe ţări occidentale. Există, mai ales, unitate între guvernanţi, covîrşitoarea majoritate a poporului şi soldaţii care lucrează pentru izbîndă, care plătesc zi de zi preţul pentru a o dobîndi. S-a spus adesea, prin voci oficiale ori publice, că Ucraina e un exemplu de luptă pentru democraţia liberală, că ea inspiră guvernele şi comunităţile din Occident. Şi ar fi cazul ca exemplul ei să fie mai acut luat în seamă. Căci, în societăţile noastre, există oameni care au nostalgia dictaturii ori nu îi percep caracterul antiuman. Scandaloasa decizie juridică în cazul Gheorghe Ursu dovedeşte cît de prezentă e, în instituţiile statului român, judecata leneşă, iresponsabilă, îngăduitoare în privinţa răului totalitar.

Cu relieful lui ascuţit, cu contrastul calitativ între cele două forţe, războiul din Ucraina pare să evoce un conflict exemplar. Aproape s-ar putea spune că lupta Ucrainei împotriva regimului Putin actualizează, acum şi aici, în preajma noastră, un mit, marele mit al înfruntării între bine şi rău. Să ne înţelegem: mitul formulează o situaţie arhetipală, situată pe cerul principiilor. A actualiza mitul nu înseamnă a acoperi integral principiile pe care mitul le convoacă. Nu înseamnă a te substitui principiilor. Înseamnă a tinde către ele, a te orienta după arhetipul pe care mitul îl pune în scenă, a creşte în direcţia lui. Victoria sperată a Ucrainei, eliberarea ei totală de invadatorul rus nu reprezintă „binele absolut”. Înseamnă stabilizarea unui regim liberal democratic, integrat în ethos-ul şi în spaţiul occidental, unde libertatea şi demnitatea persoanei sînt centrale. Iar scopul acesta e un bine care, în materie de civilizaţie, evocă „binele absolut”, îl aproximează. O societate liberal democratică nu e binele absolut. Nu. Dar are permanent conştiinţa imperfecţiunilor ei şi e ameliorabilă. Regimul Putin nu e „răul absolut”, dar, în materie de civilizaţie, îi desenează destul de expresiv chipul, îl aproximează destul de strîns. 

În fond, toţi funcţionăm cu ochii la mitul amintit. A face deosebire (şi alegere) între bine şi rău, între înţelegere şi prostie, între adevăr şi fals ţine de textura de viaţă a fiecărei persoane şi a fiecărei comunităţi. Doar că, pentru noi, discernămîntul şi alegerea nu se fac sub bombe şi invazie, sub pericolul distrugerilor şi al deportărilor. Se fac într-un mediu unde libertatea persoanei şi a opiniilor e asigurată. În Ucraina, decizia pentru libertate înseamnă război, rezistenţă şi victorie cu orice preţ. 

Printr-o seamă de motive culturale, noţiunea de mit a ajuns să însemne, în vocabularul comun, contrarul semnificaţiei ei proprii. Mitul e socotit o „născocire”, o istorie fantastică, lipsită de substanţă reală. Cînd, de fapt, el proiectează asupra noastră lumina tare a unor realităţi prime, originare, universal orientative. Lupta Ucrainei e un fenomen excepţional, uimitor şi pentru că arată ce fel de realitate are mitul. Arată cît de puternic poate realitatea mitului să susţină lupta şi sacrificiul din teren, să le dea energie, rezistenţă, umanitate înaltă. Încă ceva: în lupta lor împotriva totalitarismului, ucrainenii luptă şi pentru noi. Occidentul îi ajută cu perseverenţă fiindcă însăşi ordinea lui e pusă în primejdie de agresiunea regimului Putin, care şi-a infiltrat propaganda foarte larg în lume, care poate da apă la moară altor dictaturi. Înfruntarea din Ucraina are un răsunet, are o expresivitate globale. În această privinţă, ea reflectă, în prezentul civilizaţiei noastre, ceva din acea putere universal orientativă a mitului.  

Încă o dată: vorbind despre actualizarea mitului, nu pretind să identific cauza Ucrainei cu „binele absolut”, nici agresiunea Rusiei lui Putin cu „răul absolut”. Corect interpretat, mitul păstrează diferenţa de nivel între principiile pe care le pune în scenă şi realitatea umană în care ele se oglindesc. Tocmai această diferenţă de nivel dă mitului puterea şi eficacitatea lui polară. Spiritual vorbind, omul, comunitatea tind spre reperul oferit de mit, se ordonează în funcţie de el, se află mereu pe drumul adecvării faţă de lecţia mitului. Nu pretind să şi-l aroge, să-l coboare în domeniul temporalului, să-l captureze în curgerea istoriei. Îi păstrează statura transcendentă.

Utopiile sînt periculoase tocmai pentru că au pretenţia să priponească mitul în istorie, să realizeze perfecţiunea iluzorie a unei societăţi ori a unei „vîrste de aur”. Totalitarismele secolului XX au arătat ce regimuri criminale, dezumanizate pot apărea din pretenţia de a se substitui mitului. Trompetele regimului rus recurg, şi ele, astăzi, la ameninţări apocaliptice, declamă „judecăţi din urmă” în care adepţii lui Putin sînt „mîntuiţii”, ba chiar au în stăpînire soarta de aici şi de dincolo a lumii. 

A te aşeza pe locul mitului poate fi infantil, fantast sau criminal. A te orienta după el – pînă la luptă şi la sacrificiu ca în cazul Ucrainei – e demn de admiraţie, de un respect aparte. Impune solidaritatea şi ajutorul nostru. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Ce a răspuns Inteligența Artificială despre Marea Unire de la Alba Iulia. Eroarea pe care o face ChatGPT
Softul de inteligență artificială ChatGPT are răspunsuri la întrebări ce au legătură cu Marea Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Face, însă, o eroare, confundând Sala Unirii cu Catedrala Ortodoxă, care a fost construită abia în 1922.
image
Renumit medic pediatru, avertisment: „Tocmai am văzut un caz sever de rujeolă, boală care, cred unii, nu există”
Medicul pediatrul Mihai Craiu avertizează depre o boală care „există și produce complicații grave, unele mortale” . Este vorba despre rujeola, despre care unii părinți cred că „bolile acestea, ale copilăriei, existau numai în timpul comunismului sau apar în țări africane”
image
Cum i-a făcut România magică să plângă de emoție pe mai mulți americani. „Nu credeam să mi se întâmple așa repede” VIDEO
Frumusețiile României și simplitatea și sufletul curat al românilor sunt de multe ori apreciate de turiștii și de vloggerii care ajung aici din străinătate. În unele cazuri, aceștia sunt copleșiți și ajung chiar să verse lacrimi, emoționați. De 1 Decembrie, „Adevărul” relatează trei astfel de cazuri

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic