27 de ani pe stil vechi

Publicat în Dilema Veche nr. 1011 din 24 august – 30 august 2023
image

Cum fiul meu tocmai împlinește 27 de ani, am purtat cu el o discuție pornită de la faptul că, la vîrsta lui de acum, mă aflam într-un context istoric radical diferit. Atît de diferit încît ai nevoie de toți povestitorii satului pentru a mai pricepe ceva din atmosfera lui sufocantă. Dacă tinerii de azi, crescuți în democrație, pot realiza multe pînă la 27 de ani, nici cei captivi în ceaușismul terminal nu erau mai prejos, deși viața lor curgea cu picătura, pe un fundal de penurie generalizată, de sumbru defetism social și de tacită represiune. De pildă, nimeni nu ne împiedica să citim masiv, mai cu seamă cărți străine de „dogmele” marxist-leniniste. Dialogam cu colegii de birou – toți juni intelectuali din familii bune – fără grija delațiunii chit că, ulterior, aveam să înțeleg eroarea acestei dezinvolturi... Biserica era supravegheată strict de Securitate, așa cum Sinodul se dovedea confortabil infiltrat, însă PCR simula un oarece respect față de ierarhii „cuminți”, bine știind că amorul declarat față de bolșevismul ateu e doar circumstanțial și că influența lor asupra „poporului credincios” n-a dispărut, în pofida deceniilor de propagandă agresivă, întru formarea „omului nou”. Bisericii i se cerea adeziunea la doctrina protocronistă și la cultul prezidențial, un cît mai afișat naționalism și o deplină pasivitate civică, oferindu-i-se în schimb confortul unei rutine liturgice la foc mic, fără predici și sugestii de revoltă contra sistemului. 

Cînd a venit revoluția, de la Timișoara spre București, eram de cîțiva ani „lucrător” (corector și apoi redactor de revistă) la Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR. Acest Vatican românesc – pe actual poreclita „Colină a bucuriei” – era izolat de restul societății în acel nu prea amplu perimetru dintre Piața Unirii – în curs de radere – și strada 11 Iunie (data naționalizării comuniste a mijloacelor de producție). Lama buldozerului, intrată deja în fosta biserică Sf. Vineri, se apropia tot mai mult de mînăstirea Antim (unde Sf. Sinod își avea secretariatul și biblioteca), amenințînd pînă și reședința patriarhală. Un microcosmos interbelic, sortit să cadă curînd sub asaltul „sistematizării” nord-coreene dictate de un Ceaușescu tot mai nesatisfăcut cu ideea că, deși obedientă, BOR îi scapă de sub control, întrucît mai are un Dumnezeu și în afară de el. Clar semn providențial a fost așadar căderea tiraniei și pentru lumea din jurul Patriarhiei, cu tot cu tipografia, editura, fabrica de lumînări, librăria și cantina pentru „ostenitorii” săi. Trecerea de la entropie la anarhie a generat pe moment o imensă confuzie, mai ales că patriarhul Teoctist și colegii săi de conclav episcopal, vîrstnici și obișnuiți cu servitutea, erau ultimii care să aștepte libertatea poporului român. În acele vremuri te rugai pentru supraviețuire, nu pentru viețuirea demnă, în condiții omenești... 

Trebuie să consemnez și ceva pozitiv despre generația episcopală pe care am prins-o în anii aceia de tinerețe cenușie, dar plină de vitalitate. Erau în genere domni, adică gentlemeni creștini. Altfel spus, persoane bine educate, vădind o anumită delicatețe în relațiile interumane și o cultură generală acceptabilă. Chiar dacă fuseseră agățați de Securitate pe durata unor studii occidentale înlesnite de conlucrarea ecumenică, ei aminteau valorile morale și stilul de viață din „vechiul regim”. Patriarhul Teoctist, pe care l-am cunoscut binișor, îndrăgindu-i stilul mucalit și lăsîndu-mă flatat de prețuirea intelectuală pe care mi-o dovedea, întruchipa cel mai pregnant acest tip uman blajin, de bun-simț, vizitat de nostalgia României monarhice (chit că propria lui tinerețe fusese marcată de ispita filetismului fascizant). Avea un ton firesc și vădea o smerenie distilată ascetic, în dulcele registru al monahismului moldav tradițional. Pe scurt, cu toate compromisurile la vedere, bătrînul Teoctist rămînea proba vie că sovietizarea țării n-a fost decît un tragic accident de parcurs și că Biserica salvgardează în adînc gena sănătoasă a unui neam cam lipsit de noroc. Iată de ce, cînd preotul nostru paroh rostește la Sf. Liturghie ectenia dedicată foștilor Patriarhi ai BOR, fac sincer semnul crucii, înțelegînd că nu le-a fost deloc ușor să stea sub vremurile mereu tulburi pe care le-au trăit.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Diferența dintre zahărul vanilat și zahărul vanilinat. Motivul pentru care au culori diferite
În pragul sărbătorilor căutăm cele mai bune arome pentru desertul special pe care vrem să îl pregătim. Iar atunci când mergem la cumpărături nu lipsește de pe listă zaharul vanilat. Ajunși acasă observăm, însă, că am achiziționat zahăr vanilinat.
image
În interiorul „celui mai scump superiaht din lume“, în valoare de 4,2 miliarde de euro. Este acoperit în aur și os de T-rex FOTO
Iahtul este de peste trei ori mai scump decât cel considerat al doilea ca valoare din lume.
image
Japoneza îndrăgostită de România: „Sunt o româncuță din Extremul Orient. Aici am învățat să fiu fericită” VIDEO
Povestea lui Ayako Funatsu, unul dintre expații din țara noastră, reprezintă una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pe care un străin o poate face României

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic