Teodor BACONSCHI

Nicolaos Tzafouris   Christ de Pitié   PDUT1974   Musée des Beaux Arts de la ville de Paris jpg
Corp păgîn și trup creștin
Prin arhitectura lucrării și derularea stilistic impecabilă a fiecărui capitol component, Marius Lazurca lucrează simultan cu izvoare antice și exegeze moderne, pentru a documenta continuitățile, asimilările, sintezele și rupturile produse în primele veacuri după Hristos.
Theodor Pallady jpeg
Franciscanul de pe Bega
„Prologul” pelbartian e savuros ca un poem avangardist.
Theodor Pallady jpeg
Pe terasă, cu Epictet
Greu de spus dacă stoicismul e la modă pentru că se poartă textele aspiraționale sau pentru că timpul nostru face loc unui anume neo-păgînism.
Theodor Pallady jpeg
Scopul meu ești Tu
Un adevărat apostol al dialogului, un maestru al incluziunii și un campion discret al cercetării Celuilalt, cu sau fără majusculă.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.
Theodor Pallady jpeg
Interludiu confesiv
Fetișul desacralizării a devenit atît de tiranic încît nu mai permite nici veracitatea blasfemiei sau defularea ironică.
Theodor Pallady jpeg
Tiparul și Cartea cărților
Nu știu să se fi publicat la noi, pînă acum, o asemenea panoramă a edițiilor tipărite ale Sfintei Scripturi de pe orice meridian și în mai toate limbile cunoscute.
Theodor Pallady jpeg
Un Sisif în robă franciscană
Camus a fost doar martorul esențial al asprelor sale vremuri și, prin revolta contra absurdului, aproape un mărturisitor.
Theodor Pallady jpeg
Un nou capitol istoric
După trei generații sovietice, rușii au înlocuit marxism-leninismul prin instrumentalizarea Ortodoxiei ca discurs filetist antieuropean.
Theodor Pallady jpeg
Partea și întregul
Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca găzduiește (între 8 februarie și 8 aprilie 2022) expoziția FRAGMED, un „puzzle transilvan”, cuprinzînd cîteva zeci de fragmente de manuscrise medievale recuperate din legăturile unor volume din secolele XVI-XVII.
Theodor Pallady jpeg
În secolul Rusiei asiatice, Patriarhia Moscovei s-a separat de lumea ortodoxă
Fostul ofițer KGB sub acoperire – acoperit acum de veșmintele aurite ale patriarhatului – a devenit promotorul oficial al celor mai rudimentare și penibile teze conspiraționiste.
Theodor Pallady jpeg
După Babel 2.0
Reculul istoric, pasiunea erudită a reconstituirii, inteligența detectivistică și propriul talent expozitiv l-au ajutat pe Mircea Mihăieș să cîștige un pariu imposibil: acela de a elucida intraductibilul.
Theodor Pallady jpeg
Între cenzura (tardivă) și educația critică pentru valorile libertății
Singura victorie durabilă a fostului regim din România a fost una de natură propagandistică, mult mai greu de evacuat decît ruinele industriale ale anilor ʼ80.
Theodor Pallady jpeg
Dragoste cu sila
Vastitatea deconcertantă a teritoriului național crispează elita politică a Rusiei, reușind să o împingă sistematic spre excese paranoice și spre gesturi disproporționate de suspiciune domestică.
Șapte cetăți ale cunoașterii jpeg
Șapte cetăți ale cunoașterii
Autoarea ne plimbă prin cele șapte cetăți unde – sub conducerea unor monarhi luminați, în rare vremuri de pace, stabilitate politică, prosperitate economică, rafinament intelectual și toleranță religioasă – au înflorit artele și științele.
Theodor Pallady jpeg
Un reper ortodox în inima Occidentului
Convertit la Ortodoxie, după o tinerețe atee, Clément s-a cufundat în universul biblic și patristic, de unde a extras temele și argumentele unei apologetici creștine contemporane.
Theodor Pallady jpeg
Steinhardt, adorabil și exemplar
Autorul s-a mișcat mereu – înainte și după anii detenției – în „lumea bună” a elitei bucureștene, păstrînd contactul și cu membrii săi exilați.
Theodor Pallady jpeg
Un alt fel de consacrare a Monseniorului Ghika
Avem sub ochi nu doar o operă grafică de înaltă calitate, ci și una de istorie riguros documentată.
Theodor Pallady jpeg
Disciplina parabolei
Aceste „schițe” pledează pentru reflecția calmă asupra acelor însușiri menite să facă diferența dintre inerție și fidelitate, reliefînd totodată arta răbdătoare a discernămîntului etic.
Theodor Pallady jpeg
Să facem aici doar ce putem, adică nu chiar totul
A-ți dori o Biserică mută, secularizată, supusă birocratic statului, în stilul despotismului rusesc, nu înseamnă a spori aria libertăților, ci a pleda pentru inexistența Cetății lui Dumnezeu, într-o cetate umană fără Dumnezeu.
Theodor Pallady jpeg
Un moment liturgic de teologie politică răsăriteană
Structura trinitară a monoteismului creștin primește, coerent și sistematic, felurite replici sau extrapolări: timpul are trei dimensiuni.
Theodor Pallady jpeg
O renaștere aghioritică la nordul Dunării
Asemenea altor națiuni (preponderent) ortodoxe, românii au o veche relație cu Sfîntul Munte Athos, milenara Republică monahală unde imperiul bizantin subzistă spiritual, în pofida catastrofei otomane de la 1453.
Theodor Pallady jpeg
O contradicție: polis-ul din care politețea a dispărut
Mizele politicii vor fi mereu aceleași: puterea și banii, asortate cu efemerul și convulsivul acces la plăcere.
Theodor Pallady jpeg
Maturizarea tîrzie a indianisticii românești
S-ar putea spune că indianistica românească e o glosă tenace la influența lui Schopenhauer asupra lui Eminescu și, fără îndoială, a modelului iradiant pe care geniul poetului (cu tot cu ciclopicul său apetit cognitiv) l-a impus posterității.
Theodor Pallady jpeg
Afghan Story
Etosul democratic rămîne rezultatul unei civilizații personaliste a libertății, așa cum nu găsești dincolo de Europa și America de Nord.
Theodor Pallady jpeg
Întrupare și despuiere
Oamenii adună, colecționează, se identifică fetișist cu diverse simboluri de statut, caută frenetic consumul ostentativ.
Theodor Pallady jpeg
Al XXI-lea secol creștin, văzut de la Paris
Profesorul Reynié și-a invitat colegii să prezinte tabloul real al creștinismului contemporan, dincolo de clișeele triumfalist-seculare care par să-i fi pus... cruce.
Theodor Pallady jpeg
Moartea unui despot (i)luminat
E tot mai tristă distanța dintre „arta filmului” și curentul comercial majoritar – care a transformat scenariul, regia și prestația actorilor într-o combinație lamentabilă de stereotip și joc video.
Theodor Pallady jpeg
Cînd Antonie cel Mare glăsuia în dialectul sahidic
Sfaturile patericale ajungeau imediat la inima auditoriului, inspirîndu-le emulația pe calea virtuții și admirația față de figurile exemplare ale unui ascetism aproape supraomenesc.
Theodor Pallady jpeg
Venerabilul Robert Schuman
Decizia Vaticanului le reamintește liderilor actuali ai statelor-membre UE că pacea, prosperitatea, democrația și libertatea de care (încă) ne bucurăm au rădăcini creștin-democrate.
Theodor Pallady jpeg
O carte de căpătîi
Deși pătrunde în arena noastră intelectuală cu o „mică” întîrziere de șapte decenii, volumul lui H. Richard Niebuhr – Christ and Culture (1951), publicat la editura orădeană Casa Cărții (2021), în traducerea lui Teofil Stanciu și cu un riguros studiu introductiv datorat lui Daniel Barbu – are toate datele evenimentului editorial demn de acest nume.
Theodor Pallady jpeg
Noua Inchiziție iacobin-puritană din social media
Cu cîteva zile în urmă, „echipa” Facebook mi-a blocat contul personal & comunicările pe Messenger, pentru 24 de ore.
Theodor Pallady jpeg
Paradoxul unui caz inclasabil
Acest „gentleman creștin”, cum l-a numit Andrei Pleșu, a lăsat o urmă durabilă printre ucenicii cîștigați în anii ʼ90, cînd s-a repatriat (de fapt, a revenit pe meleagurile natale, căci patria lui terestră nu avea contur).
Theodor Pallady jpeg
Sacrificium
Adunarea credincioșilor și gestica solemnă a corpului sacerdotal confirmă etimologia termenului „sacrificiu” (sacra/facere).
Theodor Pallady jpeg
Două căi, o singură alegere
Orice istoric al creștinismului va recunoaște că această religie a fost mai liberă în vremurile persecuțiilor imperiale din primele sale veacuri decît în captivitatea din lagărul socialist.
Theodor Pallady jpeg
Noul Testament american
Volumul fixează într-un stil fluent vocabularul religios și contextul social din care s-a cristalizat ideea „destinului manifest” al viitoarei superputeri globale.
Theodor Pallady jpeg
Înapoi la izvoare
Părintele McGuckin – care oficiază azi sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române – a devenit un herald apusean al creștinismului răsăritean.
Theodor Pallady jpeg
Trup și carne
A fi „trupesc” înseamnă a lupta cu Dumnezeu, prin ignoranță, invidie, furie și blasfemie.
Theodor Pallady jpeg
Să luăm aminte
Semințele ideatice ale acestui nonconformist tobă de carte și totodată sătul de sterilități strict erudite vor putea fertiliza științele politice de la noi.
Theodor Pallady jpeg
Constantin cel capricios
Constantin s-a botezat in extremis, n-a fost tocmai impecabil (date fiind uzualele crime dinastice) și a patronat o perioadă confuză, fiind el însuși un creștin „nominal”, plin de inerții – și poate de nostalgii – „păgîne”.
Theodor Pallady jpeg
Ucenicii lui Evagrie
Un sumar făcut parcă să ateste că, în scriptoriile bizantine, mierea literaturii patristice putea fi depozitată în vasele înțelepciunii păgîne.
Theodor Pallady jpeg
Religia în Evul Media
Civilizațiile umane continuă să facă experiența sacrului, să-și fructifice memoria religioasă și să-și afirme nevoia de transcendență, inclusiv prin mass-media.
Theodor Pallady jpeg
O nouă temă străveche
Venerarea relicvelor corespunde unei nevoi comunitare de siguranță și identitate.
Theodor Pallady jpeg
A gîndi, deci a reacționa
Privește lumea modernă ca pe un deșert spiritual, punctat cu oazele otrăvite ale utopiei și revoluției.
Theodor Pallady jpeg
O analiză spectrală a întruchipărilor românești
Nimic nu le scapă autorilor, de la arhitectura și arta sacră pînă la pietatea populară, și de la relația religie-viață cotidiană pînă la cea dintre credință și memoria identitară în comunitățile din diaspora.
Bernea la Roma jpeg
Bernea la Roma
Nu se dorea „apărătorul credinței”, ci martorul activ al unei taine dinamice, acaparante și copleșitoare.
Theodor Pallady jpeg
De ce și cum vă place
Chiar dacă-și culegea subiectele dramatice din aerul timpului, fără să le dedice vreo rafinată verificare erudită, Shakespeare exersa din plin simțul conservator al eternului uman.
Theodor Pallady jpeg
Pe barba mea!
Evangheliile nu ne-au transmis descrierea fizică a lui Iisus Hristos și totuși tindem să-L imaginăm ca pe un personaj destul de înalt, cu ochi căprui și barbă șatenă.
Theodor Pallady jpeg
Gîndirea explozivă
Biografia semnată de Sue Prideaux – Sînt dinamită! Viața lui Nietzsche (Polirom, 2020, trad. Bogdan-Alexandru Stănescu) – se citește cap-coadă, pe nerăsuflate, pentru că autoarea are talent literar, izbutind (cu o rară ironie solidară) să combine portretul ideatic al filozofului cu psihologia sa, perfect proiectată asupra fundalului epocal.