Cine se teme de ecumenism?

Publicat în Dilema Veche nr. 1005 din 13 iulie – 19 iulie 2023
Theodor Pallady jpeg

E vară, ne alegem lecturile parcă mai neglijent decît în alte anotimpuri, dar asta nu înseamnă că, odată îndrăgostiți de lumea ideilor, renunțăm la ea din motive… caniculare. Ne aflăm, vorba lui René Guénon, sub domnia cantității: tot mai mulți oameni scriu (măcar pe rețelele de socializare), se traduce masiv și adesea superficial, iar întîmpinările critice rămîn aproape invizibile. Și totuși, vreau să vă recomand aici o cărțulie elegantă, aerisită și bine redactată, pe o temă care ține de igiena civilizației noastre. Mă refer la dialogul instituționalizat, dar și la cel informal, viu, curent, dintre diferitele ramuri ale creștinismului. Dacă doriți să vă actualizați informația despre această sferă delicată (adesea gata să se spargă sub presiunea feluritelor abordări fundamentaliste) se cade să parcurgeți volumul abia publicat de Alin-Sebastian Tat, sub titlul interogativ: Cui i-e frică de ecumenism? (Editura Galaxia Gutenberg, 2023). Autorul este conferențiar la Facultatea de Teologie greco-catolică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai“ și membru al Centrului de Studii Ecumenice și Interreligioase (al aceleiași universități). Domnia-sa este cunoscut publicului educat și printr-o seamă de titluri deja apărute, incluzînd studii dedicate lui Augustin de Hipona și Toma de Aquino: o companie intelectuală de mari spirite tutelare, fără de care nu putem înțelege, la adîncimea cuvenită, evoluția istorică a Europei creștine. 

De data aceasta, dl Alin-Sebastian Tat ne aduce sub ochi un breviar al vocabularului ecumenic, o serie de fragmente ilustrative din corpusul textual rezultat, în secolul 20, din apropierea dialogică nemijlocită dintre capii feluritelor Biserici, precum și o seamă de reflecții personale cu privire la „hopurile” acestui dialog, de la cele apărute pe vastul teren viran al ignoranței pînă la acelea care sondează fondul tragic al succesivelor schisme produse în istoria creștinismului. Banalizarea ghetoizării confesionale, dificultatea de a trece de la polemica teologică acerbă la un limbaj al fraternității, imperativul unei minime „politeți” ecumenice și riscurile birocratizării dialogului sînt riguros conspectate, în căutarea unor remedii deloc evidente. Volumul include totodată documentele doctrinare romano-catolice despre dialogul interconfesional, prezentîndu-ne la început decretul Unitatis redintegratio (adoptat în 1964, la Conciliul II Vatican) pentru a zăbovi ulterior asupra scrisorii enciclice Ut unum sint, datorată Papei Ioan Paul al II-lea, ca și scrierea Orientale lumen, ambele din 1995 (cu patru ani înaintea vizitei pe care Karol Wojtyla a făcut-o la București, între 7-9 mai 1999). 

Înainte de a fi teologică sau canonică, problema ecumenismului e practică, adică morală, la firul ierbii. Dezbinarea între creștini, soldată chiar cu sîngeroase războaie religioase, a intensificat secularizarea Europei. Simetric, închiderea rănilor și conlucrarea pentru binele comun redau demnitatea mesajului evanghelic pe un continent european vizibil asaltat de imigrație ilegală, populism, influența perfidă a dictaturilor din Rusia și China sau extensia militantă a cenzurii Woke. Ierarhia ortodoxă, catolică și protestantă au interesul durabil de a-și educa credincioșii într-un spirit irenic, bazat pe respect și cunoaștere reciprocă, nu pe demonizarea alterității confesionale și adîncirea separațiilor moștenite istoric. E straniu și dureros să constați că progresele mișcării ecumenice din secolul 20 – obținute în climatul crispat al Războiului Rece – tind să se evapore în secolul 21, deși prăbușirea URSS a eliberat bătrînul continent, redîndu-le creștinilor de toate confesiunile posibilitatea de a circula, de a se exprima și de a conlucra fără opreliști. Cu toate acestea, cuvintele imensului teolog Hans Urs von Balthasar rămîn mai valabile ca oricînd: „Despărțirea Bisericilor este cel mai mare scandal public al creștinătății, ea nu poate fi scuzată de nimic, nici în cauzele, nici în urmările sale, adică în lipsa de credibilitate a misiunii creștine interne și externe; tot ce poate ajuta la a o revoca merge dintru început în direcția voinței de mîntuire a lui Dumnezeu”. Așa să fie, dar va fi oare așa fără ca fiecare dintre noi să purceadă pe această cale dificilă?

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic