Calea aromatelor

Publicat în Dilema Veche nr. 1007 din 27 iulie – 2 august 2023
© wikimedia commons
© wikimedia commons

Printre istoriile despre Alexandru Macedon se află şi una de mireasmă. În copilărie, pedagogul lui, chibzuitul Leonidas, l-ar fi mustrat că aruncă prea multe grăunţe de tămîie pe altarul zeilor. După victoria de la Issos, cuceritorul a găsit în tezaurele lui Darius un imens depozit de tămîie. De unde i-a trimis în Macedonia lui Leonidas optsprezece tone din foarte preţioasa materie. Cu sfatul: nu fii zgîrcit cînd e să-i slăveşti pe zei. Legendă sau fapt real, anecdota arată că evlavia e şi ea parte din nemăsura personajului.

Ştiinţele sociale ne învaţă să ne ferim de asociaţii interculturale, să nu ne lăsăm prinşi de un simbolism care ar traversa culturile. Ci să privim o temă aşa cum funcţionează ea în reţeaua socio-culturală a unui spaţiu bine definit, să ne interesăm de acel „cod” pe care ea îl  furnizează unei societăţi pentru a se înţelege pe sine şi a înţelege lumea. Cu alte cuvinte, semnificaţia unei teme e dependentă de un specific teritorial bine grăniţuit. Nu se acordă încredere unui simbolism universal. Marcel Detienne, de pildă, a studiat mitologia aromatelor în Grecia veche: Grădinile lui Adonis (traducere de Maria Bercea şi Radu Bercea, în frumoasa colecţie Lux perpetua“, coordonată de Zoe Petre la Editura Symposion, 1997). Antropologul Jean-Pierre Albert a cercetat mitologia aromatelor în creştinătatea apuseană: Odeurs de sainteté, Paris, 1990. 

Şi totuşi, dincolo de funcţionarea specifică a aromatelor într-un context socio-cultural sau altul, ele nu pot fi împiedicate să aibă o calitate simbolică şi rituală întîlnită mai pretutindeni. În spaţiul antic egiptean şi greco-roman, în budism, în tradiţia ebraică, în cea creştină, în cea musulmană, aromatele sînt o cale subtilă de comunicare între divin şi uman, o cale de intimitate şi de desfătare reciprocă. Pe această cale, divinul şi umanul simt ceva din mirosul celuilalt, se „inhalează”/„inspiră” unul pe celălalt. Sînt captivaţi unul de celălalt. Da, în fiecare spaţiu, aromatele se dispun în reţele specifice de semnificaţie şi de manevrare rituală. Dar convergenţele de sens persistă.

Divinul are pretutindeni miros ameţitor de transcendenţă, de viaţă inalterabilă, nestăvilită, plină. Oferind ca jertfă aromatele, omul răspunde calităţii Partenerului. Tămîia şi smirna sînt, potrivit concepţiilor antice, materii pline de foc, maturate în ţările soarelui arzător, Arabia, Etiopia, Syria mitică. Secreţii ale unor arbori, lacrimi sau sînge vegetal, ele sînt totodată materii cristaline, luminoase. Aruncate în focul sacrificiului, îşi răspîndesc amplu mireasma şi nu lasă nici un reziduu, sînt integral consumate de destinatarul jertfei. Marcel Detienne arată că, în Grecia veche, jertfa animală – din care oamenii consumă carnea, iar zeii au parte de fumul frigării  – e un ospăţ al diviziunii, marchează diferenţa de nivel. De o parte muritorii, care au nevoie de carne ca să-şi menţină viaţa pieritoare; de cealaltă parte, Nemuritorii, hrăniţi de mirosul care urcă spre ei. În schimb, sacrificiul aromatelor nu mai exprimă diviziune, materia e aici integral mistuită de foc, integral absorbită de divin. „A lăsa cît mai mult loc sau tot locul aromatelor în sacrificiu”, spune Detienne, „înseamnă a propovădui o experienţă religioasă în care devii tu însuţi aromatic pentru a regăsi condiţia originară în tovărăşia zeilor”. Ritualul, ruga, meditaţia însoţite de efluviul sau de tema aromatelor vizează efortul interior prin care omul tinde să se rafineze pînă la mireasmă. E strădanie de a-şi trezi din latenţă mireasma care îl leagă de lumea de sus.

Cînd, în evanghelii, regii magi îi aduc Pruncului aur, tămîie şi smirnă, materii de foc şi de lumină, imputrescibile, ei îi recunosc astfel calitatea divină, i-o reflectă în darurile lor. Pentru exegeza creştină, Christos e sursă şi „vas al miresmei dumnezeieşti”, pe care o face prezentă pe pămînt prin cuvintele şi actele lui. Pe cruce, materialitatea acestui vas e străpunsă, iar mireasma explodează, se revarsă capitos în lume. Potrivit unei cîntări din duminica Învierii: „În această zi mirosim miresmele dumnezeiescului vas cu mir..., crucea lui Christos”. Sacrificiul christic răspîndeşte în lume efluviile Duhului Sfînt. Liturgic vorbind, marele şi sfîntul Mir pe care Biserica îl pregăteşte în Săptămîna Mare din treizeci şi nouă de aromate e vehiculul acestor daruri. În momentul botezului, cu el se înseamnă asupra fiinţei pecetea Duhului. 

Mari exegeţi creştini au comentat Cîntarea Cîntărilor, poemul biblic al dialogului de miresme între cei doi îndrăgostiţi: divin şi uman. Revărsarea aromatelor care îmbibă textul e interpretată, în perimetru creştin, drept bogăţia darurilor Duhului Sfînt şi savoare a învăţăturilor christice. Pentru Origen, cuvintele Logosului au o tărie pătrunzătoare, negrăniţuită, captivantă: „Mireasma doctrinei... a umplut casa întreagă a lumii, casa întreagă a Bisericii, casa întreagă a sufletului”. Coborît în lume, parfumul divin e plenitudine, expansiune, revărsare; e totodată mister, suflu al transcendenţei, adiere a Celui cu totul altul. Se oferă respiraţiei noastre, ne atrage spre sursa din care este exalat. Origen şi Grigore de Nyssa au făcut fiecare un comentariu celebru la Cîntarea Cîntărilor. Au interpretat amîndoi în cheie contemplativă pasajul „mir vărsat este numele Tău”. Pentru amîndoi, pasajul are o dinamică verticală, e o cale a miresmei care urcă pe urmele lui Christos.

Cînd sufletele tinere, apte de creştere spirituală, spune Origen, „vor fi atras spre ele Logosul, îl vor fi făcut să pătrundă în modul lor de percepţie şi înţelegere şi vor fi primit suavitatea miresmei Lui” (adică o vor fi sorbit/interiorizat), „atunci, stîrnite ca de mirosul unui parfum dumnezeiesc şi inefabil, ele... aleargă pe urmele lui, grăbind după mireasma suavă...”. În interpretarea lui Origen, „calea miresmei” poate atinge capătul unei intime uniri: „Dacă, într-un anume fel, sufletele ar ajunge pînă la persoana de necuprins şi de neformulat a Logosului, atunci nu ar mai alerga, ci, unite prin legăturile iubirii sale, ar adera la el şi nu le-ar mai rămîne loc pentru a se mişca, ci ar fi «un singur duh»...”.

Acelaşi verset are la Grigore de Nyssa o nuanţă diferită, în acord cu ideea sa că experienţa transcendentului constă într-o necurmată transcendere. El pune accentul pe „urma” lăsată de mireasma Prezenţei care stîrneşte itineranţa spirituală. Numele divin este „mir vărsat”, pentru că „nici un nume care ar încerca să facă cunoscut mirul dumnezeirii nu izbuteşte să înfăţişeze mirul însuşi, ci doar o infimă rămăşiţă din aburul bunei miresme divine”. Calea aromei subzistă, însă vectorul ei nu mai e dat de parfumul capitos şi amplu al Logosului călăuzitor. Mireasma devine o „momeală”, o absenţă atrăgătoare, e accesibilă doar ca rest abia bănuit, incitînd la urmărire prin resimţirea unei lipse care intensifică dorinţa.

În tradiţia creştină, ca şi în alte tradiţii, tema aromatelor a stîrnit hermeneutica contemplativă, a susţinut experienţa spirituală. Oamenii au găsit cuvinte înmiresmate ca să invoce suflul Partenerului.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Iphone-ul care l-a băgat la închisoare pe Cherecheș. „Ți-ai vândut sufletul diavolului... Eu sunt ăla”
Una dintre probele principale ale acuzării în cazul lui Cătălin Cherecheș a fost seria de 47 de înregistrări audio realizate cu un Iphone S 5. Instanțele au analizat expertize și contra-expertize pentru a răspunde acuzațiilor primarului conform cărora înregistrările au fost trunchiate.
image
Dezvăluiri tulburătoare în cazul doctoriței de 31 de ani ucise în Franța. Cine este principalul suspect și ce spune logodnicul ei
Apar noi detalii în cazul Doinei Jurcă, tânăra doctoriță de 31 de ani din Galați, care a fost găsită înjunghiată într-un apartament din Franța. Logodnicul Doinei spune că principalul suspect este un francez, care ar fi fost reținut
image
Scenă de coșmar la Suceava. Un om de afaceri și-a ucis mama și apoi a început să strige cu o cruce în mână
O femeie în vârstă de 78 de ani, din comuna Dumbrăveni, județul Suceava, a fost găsită moartă, cu numeroase urme de agresiune pe corp, în locuința fiului ei. Anchetatorii au descoperit o scenă de groază la fața locului

HIstoria.ro

image
Cine este și de unde vine Moş Nicolae?
În noaptea de 5 spre 6 decembrie tradiţia spune că Moş Nicolae vine la geamuri şi vede copiii care sunt cuminţi, lăsându-le în cizmuliţe dulcuri şi alte daruri. Spre deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu se arată niciodată iar copiii care au fost cuminţi vor găsi în ghetuţe diverse cadouri.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.