Literatură și experiență mistică

Publicat în Dilema Veche nr. 990 din 30 martie – 5 aprilie 2023
Breugel, Ispitirea Sfîntului Anton (detaliu)
Breugel, Ispitirea Sfîntului Anton (detaliu)

Adesea răstălmăcit, verdictul platonician privind alungarea poeților din cetate păstrează ecouri tîrzii în cultura europeană. Faptul că, în final, poeților li se recunoaște totuși un rol pedagogic singular sau că, în alte dialoguri, ei au privilegiul de a fi interpreți ai zeilor înșiși este trecut cu vederea. Filosofia și, mai ales, teologia s-au îndreptat încrezătoare mai degrabă spre claritatea metalică a logicii decît spre pasiunea plină de culori și contururi incerte a literaturii. Părea o cale mai sigură pentru aflarea adevărului. Abia la sfîrșitul modernității, odată cu îmbătrînirea marilor construcții teoretice ale gîndirii, metafora ajunge să fie recunoscută ca rădăcină a conceptului, imaginația iese din subordonarea veche față de intelect, iar literatura devine un loc privilegiat al adevărului, pe alocuri chiar punînd în umbră știința. Teologia rămîne însă, chiar și acum, circumspectă din principiu: seducția cuvîntului poetic poate îndepărta pe cititor de înțelesul ascuns în spatele textului, într-o lume crescută din tăcere și taină. Mai mult, exercițiul spiritual ascetic conduce către un minimalism al expresiei și, de multe ori, către o reprimare a formulărilor elaborate ale poeziei, care lasă loc doar enunțului concentrat, antinomic și sărac în culori lumești al apoftegmei. Chiar și lectura retorică a acesteia din urmă, care vede în concizie și în survenirea abruptă a replicii efecte ale unei stilizări literare, este problematică și, în nici un caz, privilegiată.

Totuși, cum poate fi regîndit rolul literaturii în formularea unui enunț spiritual? De ce este Viața Sfîntului Francisc de Assisi scrisă de Chesterton doar literatură? Și de ce ar fi lectura Sfintei Tereza de Ávila sau a Sfîntului Simeon Noul Teolog ca simplă literatură o plăcere vinovată?

Urmînd o sugestie terminologică a lui Michel de Certeau, literatura poate fi văzută ca o creatoare de spații pentru experiența mistică. Aceasta din urmă își găsește, în poem sau narațiune, o lume în care semnificațiile, formele și culorile alcătuiesc o textură sensibilă. Ispitirea Sfîntului Anton a lui Flaubert dilată, de exemplu, momentul teribil al încercării spirituale și îl populează cu imagini fantastice, gesturi și cuvinte suficiente pentru decorul unei întregi istorii. Mai mult, observă comentatori precum Michel Foucault, decorul este unul livresc: în redactarea Ispitirii se găsesc urmele lecturilor de-o viață ale autorului. Scrierea lui Flaubert este deci o piesă literară născută din mirarea în fața unei picturi (a lui Bruegel), compusă din lecturi și sfîrșită într-o liniște decisivă: „Anton își face semnul crucii și începe să se roage”. Rugăciunea Sfîntului nu este, astfel, un fapt suspendat, ascuns în tăcerea spiritului, ci unul care se ivește din luxurianta formă dilatată, colorată și asurzitoare a ispitirii. Spațiul creat din cuvinte dă experienței spirituale o valoare de concluzie și un ritm singular, irepetabil, care nu îi suprimă însă universalitatea. Devine, cum i-ar spune probabil Constantin Noica, un universal concret, o unicitate care este, în sinea ei, totul. 

Fără a ajunge la interminabila discuție cu privire la natura expresiei literare și la modul în care ea știe să redea o lume, un minuscul mecanism care o face să funcționeze poate fi adus în discuție. Este ceea ce Marin Tarangul numește, mai întîi într-o serie de scrieri despre estetică (încă nepublicate), inducție poetică: „Poezia transformă cuvintele într-o intimitate continuă și singulară. Cuvintele nu mai au eficiența practică, pentru că urmăresc nu o experiență empirică, ci una ideală” (Universul estetic, în curs de apariție). Altfel spus, în poezie cuvintele intră în ele însele, transformînd spațiul exterior pe care îl descriu de obicei într-o interioritate miraculoasă: lumea este resemnificată în funcție de posibilul, iar nu de realitatea ei. Orice înnoire a sufletului sau schimbare a vieții se pot formula ca niște pagini nescrise din Învierea lui Tolstoi, la fel cum orice împietrire stă sub „primejdia” sărutului care îl tulbură pe Marele Inchizitor. Asta pentru că înnoirea sau împietrirea își găsesc în cele două cărți întreaga lor amplitudine și profunzime; devin, din simple teme ale eticii creștine în genere, peceți ale unor țesături sufletești fără sfîrșit. 

De cealaltă parte, textul spiritual nu este o simplă rețetă sau dare de seamă a mîntuirii. Este o țesătură a cuvintelor în care frumusețea împodobește mintea și sufletul celui care citește. Psalmul este modelul neîntrecut al rugăciunii, iar imnul este chipul vizibil al unirii dintre Dumnezeu și om. Citim în scrierile Sfîntului Simeon Noul Teolog (Imnul 46 / Z. 10): „De aici, multa mîngîiere a lacrimilor de fiecare zi, / de aici, bucuria în inima mea, / care țîșnea ca un izvor și curgea neîncetat / pîrîu de miere și băutură a veseliei / ce se întorcea necontenit în gura minții mele”. Aceste versuri nu transmit bucuria întîlnirii profunde cu Dumnezeu fără a o împodobi cu întreaga mireasmă de care este capabil cuvîntul. Într-un mod straniu, chiar și cînd vorbește despre slăbiciunea cunoașterii, despre despărțirea de lume și de vorbire, care survine odată cu apropierea de lumina de negrăit, cuvintele Sfîntului sînt la fel de frumoase. Sărbătoarea regăsirii dintre Creator și creația sa anulează riguroasa cerință a tăcerii în mărturisirea realităților spirituale. O explozie de cuvinte, miresme și imagini, avînd ca arhetip Cîntarea cîntărilor, desenează spațiul întîlnirii. Și, mai mult de atît, îi configurează o lume, fără de care viața duhovnicească nu ar fi decît un eveniment indicibil. 

Întîlnirea dintre teologie și literatură se petrece, de cele mai multe ori, sub semnul fricii de a vorbi: „Cum? Nu-ți pot spune / Căci mă înfricoșez, scriindu-ți acestea / și mă cutremur, cugetîndu-le” (Sfîntul Simeon Noul Teolog, Imnul 20 / Z. 20). Frica cuvîntului neputincios în fața a ceea ce este de negrăit este cea care îl transformă pe acesta în poezie, scoțîndu-l din situația în care trebuie doar să descrie o realitate. Posibilul lumii, mirabila coexistență a cerului alături de pămînt sînt formulabile doar în virtutea inducției poetice despre care vorbește Marin Tarangul: cea în care un cuvînt nu trimite către lucrurile însele, ci se „contaminează” cu sensurile celorlalte cuvinte. Astfel, nu mai este vorba despre a descrie experiența mistică, ci de a o face posibilă, a o articula sub forma unei lumi de sensuri și imagini. Chipul lumii spirituale se articulează din cuvintele care nu o descriu exterior, ci o constituie pur și simplu, îi conferă cadențe, ritmuri și modulații specifice. 

Părintele Andrei Scrima relatează faptul că Sandu Tudor scria adesea în altar: „Dădea formă, sub chip de rugăciune, noii sale stări, încercînd parcă să interiorizeze numele primit – Agaton – pe care îl scria la persoana a treia” (Timpul Rugului Aprins). O parte dintre aceste rugăciuni au rămas tainice, dar multe au devenit poezii. Forma cuvîntului făcea parte, în cazul monahului de la Antim, din chiar articularea vieții sale duhovnicești. A scrie era o modalitate de a prelua învățătura cea nouă a Rugului Aprins, aceea a realităților isihaste, și de a o transforma în materia propriei sale lumi interioare. Cuvîntul poetic asigura această trecere din „mediul exterior” în „mediul interior”: el nu doar relatează sau reproduce, ci transformă, conferă rugăciunii culoarea propriului suflet al celui care o spune.

Ioan Alexandru Tofan este prof. univ. dr. la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.
Zizi și neantul jpeg
Familie și mese
Am crescut, prin anii 1970, cu o definiție mai curînd Disney a familiei.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Copilul care recită poezia
Bine că măcar poeziile de slavă și preamărire au dispărut, însă nu se știe pînă cînd.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
P2000594 1 jpg
Mai, RDW și București
RDW reușește, în fiecare an, să aducă în lumina reflectoarelor un număr impresionant de artiști, designeri și arhitecți
E cool să postești jpeg
Ne pierdem copiii?
„Noi, adulții, sîntem cei care dăm exemplu copiilor, iar azi acest exemplu e cel mai rău imaginabil cu putință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
● Urmăriți derularea scandalului „The Romanian deal” în care e implicat fiul (cam pușlama, după părerea mea) președintelui Biden. Vor ieși la iveală lucruri incredibile! (S. V.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Plecări / Sosiri
Îmi place să-i văd pe oameni regăsindu-se.
Zizi și neantul jpeg
Pe geam
Geamul meu din Giurgiului doar dusese mai departe, pe scurtă durată, mitul Zînei Mării, jucîndu-se cu privirea mea.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Fără
„Un cappuccino fără cofeină, vă rog!”
E cool să postești jpeg
Jocul cu păpuși
Totuși, în ciuda mesajului care s-a dorit a fi o conștientizare a diversității corpurilor umane, copiii i-au spus „Barbie cea grasă”.
Natalia Manoilescu Dinu jpg
Inima și harul
Sfîntul Duh, în schimb, înflăcărează, cu o dragoste nemărginită pentru făpturile Sale, inima în care locuieşte.
p 20 Jaroslav Pelikan WC jpg
Păcat și predestinare
Omul are puterea de a păcătui sau de a nu păcătui; altminteri, el nu ar putea fi condamnat sau mustrat, sau povăţuit, sau chemat la judecată.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Mai mulți amici gurmanzi mi-au lăudat un nou restaurant nepalez din București; se cheamă – cum altfel? – „Casa Tănase”. (M. P.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Cine vă cumpără florile?
Ne găsim motivații desăvîrșite din punct de vedere arhitectural ca să nu recunoaștem că, undeva pe parcurs, n-am tras de cîrmă în direcția bună.

Adevarul.ro

image
Preotul care a jignit iubitorii de animale primește replica unui călugăr: „Ele nu l-au izgonit pe Iisus“
Mesajele publicate de preotul Matei Vulcănescu despre iubitorii de animale au stârnit controverse. Un călugăr de la Schitul Straja din Hunedoara arată de ce animalele trebuie iubite și nu disprețuite.
image
Fetiță lăsată de părinți în apă fierbinte, moartă în chinuri. Soții criminali au contestat arestarea
Doi soți din Călărași au fost trimiși în judecată pentru omor calificat, pentru că și-au lăsat fiica de 2 ani și 10 luni să moară în chinuri. În rechizitoriul procurorilor se menționează că fetița s-a aflat în agonie timp de mai multe ore.
image
Cum sunt relațiile în care femeia e mai în vârstă decât bărbatul
Într-o lume încărcată de prejudecăţi, rolul bărbatului într-o relație de cuplu este văzut ca fiind acela de a oferi protecție și stabilitate familiei și partenerei.

HIstoria.ro

image
De ce se urau de moarte Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş. Duşmănia lor apare într-un document de la Vatican!
Vlad Ţepeş, domn al Munteniei în trei rânduri, şi Ştefan cel Mare, voievodul care a condus Moldova timp de aproape jumătate de secol, au avut relaţii sinuoase, în funcţie de conjunctura politică a vremii şi de interesele administrative.
image
Château La Coste, în Provence: ce descoperire!
Ce e, până la urmă, Château La Coste? Un spaţiu magic, construit în jurul unei îndeletniciri cu tradiţie: facerea vinului.
image
Crucificarea lui Hristos i-a apărut în vis lui Salvador Dalí
Dalí a precizat că a avut un vis în care i-a fost dezvăluită importanța înfățișării lui Hristos astfel.