Un exerciţiu de europenitate

Publicat în Dilema Veche nr. 1001 din 15 iunie – 21 iunie 2023
image

De curînd am scris despre un somptuos album-studiu al bisericilor transilvane: Mănăstiri şi biserici din Transilvania. Secolele XIII-XVIII, Bucureşti, 2020. Era primul volum al unui proiect coordonat de Părintele Iustin Marchiş, cu texte de cercetătorii (istorici şi istorici de artă) Ana Dumitran, Daniel Dumitran, Ciprian Firea, Mihaela-Sanda Salontai. Alături de prezentarea riguroasă a monumentelor, superbele fotografii de Daniel Mihail Constantinescu şi eleganta editare datorată monahiei Anastasia Văetişi făceau din volum o piesă de instruire şi de delectare. Nici o informaţie păstrată în documente sau în memoria comunităţilor, nici un element valoros (arhitectură, pictură, obiecte liturgice, mobilier, inscripţii, tipăritură) nu erau trecute cu vederea. Aşa stînd lucrurile, primul volum nu a putut acoperi decît o treime din teritoriul transilvan pe care echipa şi-a făcut cercetarea-inventar. Ea a atins zone urbane, mănăstiri, sate, centre de veneraţie şi chiar locuri greu accesibile, pentru a include vechi lăcaşuri creştine: ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice, reformate, evanghelice, unitariene; aparţinînd de-a lungul istoriei românilor, saşilor, ungurilor, secuilor, armenilor.

Am acum în faţă al doilea volum, dedicat regiunilor Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna. Apărut în 2022, el e la fel de cuprinzător, adoptă acelaşi stil. Pledează pentru convivialitatea amenă a confesiunilor şi a etniilor, din perspectiva Duhului care le-a stîrnit creativitatea. Ni se propune atitudinea unei colegialităţi bazate pe admiraţia faţă de reuşitele artei religioase de expresie răsăriteană şi apuseană, pe bucuria de a reuni variatele moduri de a celebra aceeaşi revelare christică. 

Putem parcurge, alăturate, prospeţimea picturii ţărăneşti, avînd pe alocuri înrudiri cu expresionismul catalan sau rapeluri de majestate bizantină, imagine creştină apuseană cu unduiri de anluminură sau falduri de splendoare flamandă, icoane de mare clasă şi poliptice catolice unde preţioasele sculpturi în lemn fac parte dintre reuşitele artei medievale şi renascentiste. Avem în faţă rafinate încheieturi şi aripi de acoperiş ale bisericilor de lemn, alături de piatra arcaturilor şi a dantelelor gotice, spaţii ecleziale cu intimitate de chivot şi spaţii ecleziale ample, ritmate de bolţi în cruce. E ilustrarea – documentată în teren transilvan – a întregii Europe liturgice. 

Seria acestor volume nu se rezumă la ceea ce e deja preţios: a da, vizual, conştiinţa unui patrimoniu al diversităţii creştine, prezent ca atare în Transilvania. Nu. Întregul demers e, aş spune, un exerciţiu de europenitate. Întîi fiindcă albumele-studiu au rezultat dintr-o cercetare care pune în act colegialitatea tradiţiilor, religioase şi etnice, din regiune. O propun prin însuşi modul de lucru. În cuvîntul introductiv, Părintele Iustin Marchiş aminteşte de răbdarea binevoitaore, de căldura fraternă cu care echipa a fost întîmpinată, asistată, ajutată, indiferent de confesiunea şi etnia cărora le aparţineau locurile cercetate. Cîteva imagini din volume ilustrează aceste întîlniri. Ele sînt ca nişte staţiuni de-a lungul unui traseu de studiu, ordonat de un pelerinaj spiritual. 

Actul cercetării, legăturile care l-au făcut posibil alcătuiesc o experienţă parcursă, în comun, sub acelaşi Pol, de cercetători şi de interlocutorii lor. E o experienţă de colegialitate amenă, de bucurie împărtăşită. Aşa fiind, ea poate constitui un antidot împotriva fabulaţiilor pe care încearcă să le instileze în minţile oamenilor naţionalisme isterice, atît de vînturate astăzi. Un proiect personal şi un proiect de grup, în care cultura e îmbinată cu credinţa: iată un exemplu benefic, în opoziţie cu ceea ce agită lideri populişti care, de pe tribune cinice, pledează pentru fragmentarea polemică a Europei, pentru xenofobie şi fală identitară, exploatînd inclusiv teme creştine. 

Un exerciţiu de europenitate, iarăşi, prin cercetarea istorică riguros documentată, necontaminată de propagandă. Din studiul lui Daniel Dumitran asupra Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, aflăm de pildă ce tensiuni, pierderi, dar şi ce beneficii a adus „secularizarea luminată” promovată de Iosif al II-lea. Reformismul imperial a deschis calea unui statut egal pentru toate confesiunile creştine. Ortodocşii nu au mai fost numiţi „schismatici”, ci „neuniţi”. Şi-au putut practica neîngrădit cultul,  ceea ce, alături de creşterea bunăstării lor, va duce, în timp, la abandonarea şi chiar distrugerea unor biserici de lemn, înlocuite cu lăcaşuri de zid. Combaterea monahismului contemplativ – inutil pentru societate din punct de vedere secularizant – nu a afectat doar creştinismul răsăritean, ci în primul rînd anumite ordine catolice. Peisajul confesional, desenat în alb-negru de o istoriografie cu program, cedează astfel locul unui studiu unde mutaţiile religioase sînt urmărite cu acribie şi realism. A lua cunoştinţă de această istorie poate modela minţile, le poate pune în gardă faţă de concepţii ştanţate de ideologie.

În sfîrşit, volumele pledează pentru valoarea patrimoniului de artă creştină, pentru grija care îi este datorată. Sînt menţionate şi ilustrate depozitele de artă sacră transilvană (biserici, muzee, colecţii ecleziale), dar şi pierderile datorate ignoranţei ori nepăsării (de pildă, distrugerile deliberate pentru ca unele lăcaşuri să nu fie incluse în lista monumentelor istorice şi comunităţile să scape astfel de grija lor). Vizitele de cercetare, dialogurile cu oamenii locului, contribuţia Părintelui Marchiş la restaurarea unor biserici de lemn pot trezi conştiinţa sătenilor, îi pot educa. E ceea ce au încercat de asemenea Horia Bernea şi echipa MŢR cînd, alături de bisericile de lemn expuse în Bucureşti, au cumpărat şi au restaurat in situ biserici valorizate prin legătura lor cu Muzeul Ţăranului. 

Un alt album-studiu, conceput şi coordonat de Părintele Iustin Marchiş priveşte Transilvania din punctul de vedere al rădăcinilor personale: Câlna 700. Studii şi evocări despre satul transilvănean şi oamenii lui, 2022. Satul de origine al Părintelui Marchiş e evocat prin oamenii familiei lui şi ai comunităţii, prin repere istorice şi religioase, prin diverse feţe ale vieţii comunitare. Volumul are căldură fără gradilocvenţă, restituie, cu sobru devotament, memoria locului, a locurilor, a ţinutului. Fiindcă în jurul Câlnei se adună imagini şi studii, datorate unor specialişti, privind diferitele dimensiuni ale satului transilvan în general.

A evoca o comună din Europa, cu adîncimea istorică şi posibilităţile ei de astăzi, a pune în pagină o experienţă a diversităţii colegiale, a exalta frumuseţea artei creştine în varietatea expresiilor ei: toate acestea ţin, mi se pare, de un ethos european. E un exerciţiu de europenitate împlinit, care, dincolo de discursuri oficiale, adesea ofilit retorice, a fost condus de o iniţiativă personală şi de o devotată echipă de oameni de cultură.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic