Crezul unui intelectual credincios

Publicat în Dilema Veche nr. 1032 din 18 ianuarie – 24 ianuarie 2024
image

S-a spus uneori că intelectualul neangajat în credinţă e mai liber, mai îndrăzneţ, mai dinamic în cercetarea sa decît intelectualul credincios. Primul şi-ar căuta, pe contul şi cu riscurile lui, un drum în înţelegerea realului. Al doilea ar fi unul care „a găsit deja”, care stă pe loc şi nu face decît să dezvolte consecinţele unei doctrine prestabilite, să se mişte într-un cadru deja trasat. Că lucrurile nu stau aşa au dovedit o seamă de gînditori religioşi ai secolului XX. Curajul înnoitor, reflecţia opusă oricărui conformism, gîndirea intens verticală i-au caracterizat pe răsăriteni ca Nikolai Berdiaev şi Pavel Florenski, pe occidentali precum Simone Weil, Louis Massignon sau C.S. Lewis. În fond, un intelectual angajat în credinţă se raportează la un reper foarte exigent, la „polul plus”. Are de gîndit lucrurile în perspectiva unei transcendenţe care interzice stazele, suficienţa, sedentaritatea cunoaşterii. El e îndemnat, dimpotrivă, să-şi ducă interogaţia într-un orizont nemărginit, să judece tensiunile realului în dialog cu Autorul lumii. Simone Weil spunea, undeva în Caietele ei, că un mesaj divin, Evanghelia în primul rînd, e ca o lanternă care proiectează în întunericul lumii o lumină puternică. „Strălucirea unei surse luminoase e apreciată după lumina aruncată asupra obiectelor neluminoase. Valoarea unei forme de viaţă spirituală e apreciată prin lumina proiectată asupra lucrurilor din lumea de jos.”

A cerceta, în această lumină proiectată de „foarte sus”, peisajul lumii, a interoga cultura înaltă din toate timpurile, a reflecta la evenimentele imediatului şi ale interiorităţii umane: iată o preocupare potrivită intelectualului credincios. E o dimensiune a vieţii religioase care îi reunea, în anii ’40-’50 ai secolului trecut, pe prietenii din grupul de la mînăstirea Antim, arestaţi, în 1958, de regimul comunist datorită libertăţii lor spirituale. Printre ei, Alexandru Mironescu era o figură deosebită. Profesor universitar în ştiinţe fizico-chimice, cu studii de filozofie, literat preţuit şi comentat, el a lăsat, presărată în textele lui o reflecţie asupra relaţiei între cultură şi metafizică, ambele implicate în propria lui experienţă spirituală. 

Într-un pasaj din Azaria şi Misail. Dialog asupra culturii (1940), el vede cultura fiecărei epoci – aşadar şi a epocii sale – drept demers integrator prin care omul acelei epoci actualizează optim – şi în mod specific – posibilităţile fiinţei sale: „O cultură e, în fiecare moment al ei, o realitate totală a unui univers uman deplin şi un mod singular de a fi al întregii existenţe”. El reia în fond concepţia antică şi tradiţională a culturii, una pe care el însuşi o resimţea ca singura validă.

Or, dacă e aşa, ramurile culturii nu pot funcţiona într-un orizont mărginit, ignorînd şi excluzînd metafizicul. Atente la spectacolul lumii, ramurile culturii trebuie să se deschidă spre transcendenţa care întemeiază umanul şi îi dă respiraţie întreagă. Pe de altă parte, în această concepţie, ramurile culturii – fiecare cu perspectiva şi metodele ei – nu pot fi izolate, nu lucrează separat, indiferente unele faţă de altele. Ele fac parte din acelaşi efort al umanului de a-şi înţelege condiţia, de a-şi realiza statura întreagă: ştiinţele, literatura, arta, ca şi religia. În reflecţia lui, Al. Mironescu le invocă pe toate; vrea să dea o mărturie a cooperării lor orientate spiritual. În sfîrşit, insistînd asupra unui „moment al culturii”, cu profilul lui specific, „neasemuit, unic”, Alexandru Mironescu pune datoria acelui moment (în speţă cel al grupului de la Antim) de a fi intens creator, de a-şi construi propria configuraţie, propria căutare, propriul raport cu Polul divin. 

„Cunoaşterea”, spune el, „e dimensiunea cea mai puternică a firii omeneşti.” Or, în fiecare moment al culturii, cunoaşterea trebuie să fie alertă, energică, inventivă. Trebuie să fie orientată polar şi integratoare. „Sîntem obligaţi”, spune Al. Mironescu în Jurnal (vol. I, Humanitas, 2019), „sîntem datori să cercetăm, să întrebăm, să căutăm, să batem, să cerem să aflăm pe ce lume sîntem. Să descifrăm în lume şi în istorie caligrafia lui Dumnezeu... Trebuie să sporim în preciziune, în amănunte, în teorie, în ipoteze de lucru, să dobîndim explicaţii... să instrumentăm toate informaţiile noastre în materie de fizică, astronomie, filozofie, teologie şi experienţă de viaţă ca să pricepem, ca să înţelegem. Sîntem, socot, obligaţi să facem acest efort în mod continuu, cu discernămînt şi ascuţită pricepere.”

Ramurile culturii contribuie, toate, aşadar la hermeneutica scriiturii divine, subtil inserată în textul lumii. Sînt, toate, s-ar putea spune, discipline „exegetice”. Caută să discearnă sensurile care se manifestă în ţesătura realului, înscrise în ea, solidare cu firele ei împletite. În această concepţie, religia nu mai apare drept izolată de celelalte domenii de cunoaştere. Nu-şi permite nici suficienţa trufaşă, nici scleroza unei „specializări” înguste. A dispreţui ori a ignora strădaniile cunoaşterii „laice”, ale reflecţiei  moderne ar înseamna să fii insensibil la căutările lor vii, să fii nesimţitor faţă de o prezenţă a Spiritului. „Trăim într-o lume de subţirimi, de rafinamente şi de rătăciri, desigur. Nu putem răspunde la ele prosteşte, ca nişte întîrziaţi, ca nişte desueţi... Problema este să putem vorbi despre tot ceea ce foarte actual şi să deschidem perspectiva duhovnicescă”, insistă Al. Mironescu (Floarea de foc, Eikon, 2019).

Un însemnat beneficiu pe care cultura îl poate aduce în cîmpul credinţei-cunoaştere este asociativitatea. E surplusul de sens suscitat de apropierea unor date din domenii deosebite de cunoaştere, ceea ce Platon numea „frecarea” unor aspecte diferite, din care s-ar putea face să strălucească în conştiinţă un spor de adevăr. A practica pertinent asociativitatea presupune să ai deja, pe lîngă bogăţia informaţiei, simţ pentru afinitatea datelor puse în contact, pentru tensiunea lor fertilă. Asociativitatea nu propune identităţi, ci analogii, ochiri diferite asupra unei teme. Ea pune la lucru un „dar al limbilor”, cu atenţie faţă de specificul şi nivelul fiecărui limbaj. Al. Mironescu face adesea referinţă la prospeţimea adusă de asociativitate în cîmpul credinţei-cunoaştere. „La un moment dat”, spune el, „cititorul de texte scripturistice, după ce şi-a însuşit esenţialul, se întîlneşte mereu şi mereu cu aceleaşi lucruri... Astfel rămîne pe loc. Dacă, însă, cunoaşterea asta esenţială, duhovnicească e aşezată în contextul uluitoarei bogăţii a creaţiei contemporane, care e în fond tot o creaţie providenţială, ea stîrneşte rezonanţe de o amploare aproape infinită. Omul duhovnicesc se îmbogăţeşte cunoscînd şi aprofundînd efortul creator în ştiinţă, tehnică, artă.”

Interogaţie asociativă a domeniilor culturii, atenţie faţă de temele prezentului, polifonie a cunoaşterii orientate spre Polul divin: nu s-ar spune că intelectualul credincios e priponit într-o muncă repetitivă, stătătoare.

(articolul cuprinde pasaje din comunicarea la colocviul „Alexandru Mironescu”, New Europe College, iunie 2023)

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Cum ne pregătim pentru Paște jpg
Cum ne pregătim pentru Paște
Masa de Paște este un moment special în care familia și prietenii se adună pentru a sărbători și a petrece timp împreună.
credite jpg
Ce putem face atunci când avem nevoie de un credit rapid?
Dacă te confrunți cu diferite situații financiare urgente, care nu pot fi amânate, trebuie să știi că sunt mai multe modalități prin care poți lua credite rapide.
Sanatatea ficatului  Cum identifici semnele unui ficat bolnav jpg
Sănătatea ficatului: Cum identifici semnele unui ficat bolnav
Ficatul este un organ vital în corpul omului, fiind implicat în sute de procese, printre care: digerarea alimentelor, eliminarea deșeurilor din organism și producerea unor factori de coagulare care facilitează circulația sângelui.
Rolul esential al adjuvantilor in optimizarea pesticidelor jpg
Rolul esențial al adjuvanților în optimizarea pesticidelor
Condițiile de mediu, intemperiile, buruienile, precum și bolile și dăunătorii plantelor reprezintă tot atâtea provocări pentru fermierii moderni.
IMG 20240408 WA0011 jpg
Casa Memorială „Amza Pellea”, din Băilești, a fost redeschisă publicului
Manifestările dedicate cinstirii memoriei îndrăgitului actor român, născut în inima Olteniei, au debutat pe 6 aprilie, pe scena Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, locul în care și-a început fascinanta călătorie în lumea artistică.
pompy ciepła (2) jpg
Pompe de căldură - utilizarea, funcționarea și tipurile acestora
În ultimii ani, pompe de căldură s-au remarcat intre dispozitivele utilizate în sistemele moderne de încălzire.
header piese jpg
Sfaturi pentru conducătorii care apreciază piese auto online de calitate și serviciile unor profesioniști
Achiziționarea de piese auto online poate fi o modalitate convenabilă și eficientă de a-ți repara sau întreține mașina.
masa de paste jpg
Cum să aranjezi o masă festivă perfectă: trei sfaturi utile
Nu mai este mult până la sărbătorile de Paște. Chiar dacă poate părea cam devreme să începi pregătirile de sărbătoare, poți începe planificarea de pe acum dacă vrei să-ți impresionezi invitații.
caine in vacanta jpg
Cum să îți pregătești câinele pentru călătorii: 6 sfaturi pentru o vacanță fără probleme
Te pregătești să pleci în prima vacanță alături de câinele tău? Experiența de a pleca într-o călătorie cu cel mai bun prieten al tău poate fi una inedită, care te va încărca cu amintiri plăcute.
image png
Lumea în care trăim
Trăim ceea ce poartă numele de „marea epuizare”.
image png
Flori, lumi și profesoare
Flori le-am dus de cîte ori am avut ocazia, la propriu sau la figurat.
image png
Cît de puțin ne lipsește...
Zic alți psihologi: nu pierde copilul interior, „accesează-l”, joacă-te, have fun! Aiurea!
image png
Zoe, fii feminină!
În prezent, cînd vorbim despre feminism, nu ne mai raportăm la structura rațională a lui Beauvoir, ci la extremismele de tipul Solanas.
p 20 Aleksei Navalnîi WC jpg
O întrebare greu de ocolit
Pentru noi, astăzi, răul şi suferinţa nu sînt doar mari teme teoretice. Nici nu se limitează la experienţa lor privată.
image png
Tîlcuirile tradiției isihaste
O luminoasă excepție de la această triumfală decadență e de găsit în lucrarea Părintelui Agapie Corbu.
1038 21a centrul comunitar din Chiojdu, 2023 jpg
Arhitectura interesului public
Arhitectura interesului public reprezintă o dezvoltare rizomatică orizontală la nivel local.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Un preot din Spania, împreună cu partenerul său, au fost arestați pentru că ar fi făcut trafic cu Viagra.
image png
Pe ce te bazezi?
Pe măsură ce avansez în vîrstă, tind să cred că ceea ce numim intuiție se bazează pe experiența noastră de viață.
image png
De primăvară
Florile înșiruite mai sus se vindeau pe stradă, din loc în loc, înveselind-o. Schimbînd-o.
image png
Școli private, școli de fițe?
Nu se schimbase nimic, eram din nou o guvernantă „creativă”.
p 20 Valentina Covaci jpeg
Cum vorbim despre Dumnezeu
Merită să explorăm ce spune asta despre societatea noastră și despre discursul public din România.
image png
Călătorii în istoria cultului
A doua carte este o monografie asupra unui obiect liturgic esențial, pe care doar slujitorii îl pot vedea în altar: Antimisul. Origine, istorie, sfințire (Editura Basilica, 2023).
p 21 Geneva WC jpg
Nostalgii helvete
Job-ul (le petit boulot) pe care mi l-am dorit cel mai mult a fost cel de asistent plimbat căței genevezi.
p 24 M  Chivu 2 jpg
Cu ochii-n 3,14
● Un gunoier își dirijează colegul de la volanul autospecialei: „Dă-i, dă-i, dă-i! / Dă-i, că merge, dă-i!”. O versificație relativ salubră. (M. P.)

Adevarul.ro

image
Cristian Mureșan, economist român din Paris: „Ce s-a întâmplat în Europa de Est e un miracol economic fără precedent“ EXCLUSIV
Economistul Cristian Mureșan spune că în 1989, țări precum Polonia și România au plecat pe picior de egalitate și au avut o creștere spectaculoasă a PIB-ului, mai ales după aderarea la Uniunea Europeană.
image
image
Care este cea mai ieftină capitală din Europa pentru amatorii de city break-uri. Se poate mânca cu mai puțin de 3 euro
În orașul cu cel mai bun preț pentru amatorii de city break-uri costurile sunt cu peste 10% mai mici decât cel de pe locul secund, Lisabona.

HIstoria.ro

image
Amânarea unui sfârșit inevitabil
„Născut prin violenţă, fascismul italian era destinat să piară prin violenţă, luându-și căpetenia cu sine“, spune istoricul Maurizio Serra, autorul volumului Misterul Mussolini: omul, provocările, eşecul, o biografie a dictatorului italian salutată de critici și intrată în topul celor mai bune cărţi
image
Căsătoria lui Caragiale cu gentila domnişoară Alexandrina Burelly
Ajuns director la Teatrul Naţional, funcţie care nu l-a bucurat atât de tare precum credea, Ion Luca Caragiale a avut în schimb o mare şi frumoasă împlinire: a cunoscut-o pe viitoarea doamnă Caragiale.
image
Bătălia de pe frontul invizibil al celui de-al Doilea Război Mondial
La izbucnirea războiului, în 1939, în Marea Britanie exista pericolul formării unei puternice coloane a cincea. Agenții Serviciului britanic de securitate (MI-5) au reușit să neutralizeze rețele importante de simpatizați pro-germani din Regatul Unit.