cuvinte nepotrivite

image png
Microbiști și tifosi
Indiferent dacă s-a dezvoltat după modelul lui tifoso sau în mod independent, microbist confirmă vitalitatea unei metafore cognitive.
image png
Înscenări
În lipsa exemplelor, utilizatorul obișnuit al dicționarului nu poate fi sigur de excluderea unei construcții.
image png
Legit
Asemenea cuvinte rezistă uneori mai bine, dar pot fi ușor abandonate și înlocuite, odată cu schimbarea modei lingvistice.
image png
Piure, pireu, piurea...
Aceste transformări se regăsesc în multe alte împrumuturi din franceză.
image png
Piețari
În prezent, sensul dominant al formei piețar este „persoană care vinde în piață”.
„Cu bule“ jpeg
Gamoaie
„Groapa” lui Eugen Barbu (din 1957) a fost cel mai cunoscut text amplu care în care erau folosite intens argotismele.
image png
Sonat
A se sona a fost refăcut în română, pornind de la sonat, după modelul unor verbe cu sens similar: a se țicni, a se scrînti.
image png
Sfîrîiac și gulgută
Scenariile inutilității agreabile (deși condamnate social) seamănă: e suficient să aruncăm în apă obiecte și să ascultăm sunetul scufundării lor.
image png
Picnic de Anul Nou
Picnicul de la 1840 era altceva decît revelionul de azi, și totuși nu atît de diferit pe cît am putea crede.
image png
Moșul
Spre sfîrșitul secolului, era deja consolidată asocierea numelui cu o figură legendară, ca în „Moș Crăciun“, poezie de Carol Scrob
image png
Transformările semantice ale șanticlerului
În spațiul francez, denumirea Chantecler, asociată adesea imaginii unui cocoș, a fost atribuită, în timp, unor reviste, unei edituri, unor mărci diverse.
image png
Șanticler
Rămîne să mai vorbim, desigur, despre sensurile alunecoase și imprevizibile generate de larga circulație a cuvîntului efemer.
„Cu bule“ jpeg
Mesa
Faptul că mesa apare des în dialoguri dovedește că forma îi era familiară publicului din secolul al XIX-lea.
image png
Marca urs
Ecourile publicității se sting totuși, în timp, lăsînd în urmă fragmente pitorești, dar efemere.
image png
Înjosire și înjoseală
O simplă substituție de sufix produce efecte stilistice majore.
image png
Povestea aragazului
Nu greșesc deci ultimele ediții ale Dicționarului explicativ (DEX), care includ și sensul lărgit al cuvîntului: „mașină de gătit sau reșou care folosește curent electric”.
image png
Pieton, pietonă, pietoană
Cazul femininelor formate de la pieton arată că nu atît prejudecățile încetinesc „feminizarea”, cît pur și simplu obișnuințele uzului și conotațiile stilistice care li se asociază.
image png
Cuvinte noi în alte dicționare
În discuția despre anglicismele din română se aduce adesea argumentul atitudinii normative a instituțiilor din Franța;
image png
Știfturi
Cuvîntul e interesant pentru că intră în seria germanismelor tehnice (șurub, șaibă etc.) care au ajuns să capete conotații glumețe și sensuri figurate.
image png
„Flota de trenuri”
Substantivul colectiv „flotă” se folosește însă în română și pentru a denumi alte mijloace de transport decît navele și aeronavele.
image png
image png
Cooleanu
Observăm, oricum, că și acestea confirmă rapida integrare a anglicismelor în tiparele creativității populare.
image png
Drogangeală
„Se duc să petreacă sau să se rupă pe «droage»?“
image png
„De etnie...”
Vorbitorii care o folosesc ca atare, cu substantivul neînsoțit de vreun adjectiv, deci fără specificarea unei etnii anume, se referă aproape în exclusivitate la romi.
„Cu bule“ jpeg
Weekenduri vechi și noi
E interesant să descoperim cît de timpuriu a fost preluat anglicismul și ce răspîndire rapidă a avut.
image png
Carale și tobe
Seria echivalentelor lui caro cuprinde modernul romb, simplă descriere a formei simbolului, dar și destul de misteriosul tobă (și în varianta dobă).
image png
Culori și corespondențe
Dintre multele denumiri existente, unele sînt deja arhaisme, altele tind să marcheze diferența dintre jucătorii cu experiență și începători.
image png
Bani cîrcă
Construcțiile sînt expresive prin concretețea pe care o evocă termenul cîrcă, creînd reprezentări imposibile vizual, deci comice.
image png
Random și la întîmplare
Anglicismul random, tot mai des întîlnit în uzul actual, nu a fost (încă) înregistrat de dicționarele noastre.
image png
Rai urban, calitate premium
Mai dese decît în trecut sînt informațiile privind apropierea de parcuri, cele referitoare la „spații verzi generoase”, „buna calitate a aerului”.
„Cu bule“ jpeg
Decimări
Extinderile semantice sînt uneori acceptabile, mai ales atunci cînd acoperă un gol.
„Cu bule“ jpeg
Desemnări mai mult sau mai puțin ironice ale copilului
Conotații negative destul de stabile au cuvintele țînc, plod, odraslă.
„Cu bule“ jpeg
De bună seamă
O ultimă mirare: ceea ce este de la sine înțeles în învățarea limbilor străine (deprinderea sensurilor proprii ale cuvintelor și ale expresiilor) pare să devină superfluu în cazul propriei limbi, în care aproximarea dictează.
„Cu bule“ jpeg
„Basc” și „bască”
Mai multe substantive împrumutate în perioada modernă au ezitat între adaptarea lor ca neutre sau ca feminine.
„Cu bule“ jpeg
„Cu gura apă...”
Expresia a-i lăsa gura apă (după ceva) nu ar avea nevoie de explicații, pentru că descrie destul de clar o stare în care salivarea abundentă este indiciul poftei de a mînca.
„Cu bule“ jpeg
Porcii la jir
În registrul colocvial-argotic, cineva e îndemnat să plece prin expresii ca mînă măgarul!, plimbă ursul!, mergi cu capra la raze! etc.
„Cu bule“ jpeg
Prenadez
Produsul a devenit un reper, denumirea sa căpătînd sens prototipic și generic.
„Cu bule“ jpeg
Bobul, la modă
Bobul din domeniul coafurii feminine merită să intre în dicționare, alături de omonimele sale mai vechi și mai noi.
„Cu bule“ jpeg
Curriculum vitae
În perioada comunistă, formula latinească s-a folosit mai puțin.
„Cu bule“ jpeg
Fotbal și futbol
Să fi fost mai curînd (cum s-a mai presupus) o manifestare de pudibonderie comparabilă cu cele produse de alte obsesii românești mai vechi și mai noi, precum teama de cacofonii?
„Cu bule“ jpeg
A fi paletă
E posibil ca de la asemenea metafore glumețe să se fi extins folosirea lui paletă, atît cu sensul mai general „prost”.
„Cu bule“ jpeg
Femeile și „stricarea limbii”
Ideea „degradării limbii” prin femei nu era nouă.
„Cu bule“ jpeg
„Coltuc de la Babic”
Expresia coltuc de la Babic a dispărut de mult din uz, dar a rămas consemnată în pagini de evocări istorice.
„Cu bule“ jpeg
Babic și ghiuden
Astăzi, babicul pare mai cunoscut decît ghiudenul
„Cu bule“ jpeg
Indignări repetate
Un detaliu interesant al articolului publicat în perioada comunistă este absența totală a indicațiilor privind sursa împrumuturilor.
„Cu bule“ jpeg
Ipostazele schimbătoare ale rutinei
Termenul a fost împrumutat din franceză, în secolul al XIX-lea.
„Cu bule“ jpeg
Bombardier
La un moment dat, metafora de autocaracterizare trebuie să fi fost preluată ironic de către vorbitorii din afara mediului de origine; s-a inversat, astfel, ca și în cazul lui șmecher, valoarea apreciativă a termenului.
„Cu bule“ jpeg
Format letric
Nu era atît de cunocut încît să exprime fără ambiguități noua idee, dar sensul i-a fost aproximat din context, din relația cu termenul complementar.
„Cu bule“ jpeg
Beat criță
Expresia beat criță este foarte răspîndită azi, în registrul colocvial; alte construcții în care intră cuvîntul criță cu sensul său propriu sau cu înțelesuri figurate au devenit însă extrem de rare.
„Cu bule“ jpeg
De la pivniță la cîrciumă
Circulă în ultima vreme, în articole jurnalistice și în postări care le preiau conținutul și formulările, o explicație fantezistă pentru originea expresiei beat criță.
„Cu bule“ jpeg
Zgubilitic
Cuvîntul zgubilitic nu s-a răspîndit prea mult, dar își păstrează expresivitatea prin felul în care pare să parodieze o terminologie medicală (psihiatrică), prin contrastul comic între simbolismul lipsit de eufonie al primei sale părți și terminația savantă.
„Cu bule“ jpeg
A giorno
Sporadic, formele argotice apar în texte literare din epocă: „avînd întîlnire cu o femeie «giorno»” (Mihail Grămescu, în Viața Românească, mai 1982); „Așa!... Giorno!”
„Cu bule“ jpeg
Jazzul și limba română
E interesant să constatăm cît de repede a intrat în limba română cuvîntul jazz, într-o perioadă de conectare culturală intensă cu lumea occidentală.
„Cu bule“ jpeg
„Mergi palmat...”
„Să o ții ascunsă în interiorul palmei chiar dacă ea este aprinsă!”; „Adică să o ții ascunsă în palmă!
„Cu bule“ jpeg
„Ștergabil”
Poate că a acționat pur și simplu analogia cu alte derivate în -abil, poate că s-a stabilit o legătură subterană cu derivatul ștergar.
„Cu bule“ jpeg
Cuvinte de mimă
Una e să mimezi cuvîntul pinguin, alta e să înlesnești ghicirea unor cuvinte ca destoinic sau adică, de fapt sau păi.
„Cu bule“ jpeg
Mim și mimă
În franceză, după unele oscilații de încadrare într-un gen, mime s-a fixat ca substantiv masculin, iar pantomime ca feminin.
„Cu bule“ jpeg
Paranghelia la discotecă
Descoperisem mai întîi un film grecesc din 1980, cu titlul în original Paranghelia, în care conflictul era declanșat de comandarea (= paranghelia) de către protagonist a unei muzici anume, într-un local.
„Cu bule“ jpeg
Automobilistice
Mai vechiul rablă a devenit termen oficial, inclus în programe guvernamentale; pentru a-l înlocui, vorbitorii recurg la metafore peiorative din domeniul culinar și al gospodăriei: cazan, tigaie, coteț.
„Cu bule“ jpeg
Cu sorcova
Sorcovitul era specific Munteniei, de unde s-a răspîndit apoi în restul țării.