Rodica ZAFIU

„Cu bule“ jpeg
Toxic (adică nașpa)
Dicționarele noastre nu au înregistrat încă sensurile figurate al adjectivului „toxic”, deși acestea s-au răspîndit foarte mult în ultima vreme în mass-media și în comunicarea curentă, fiind bine reprezentate în spațiul online.
„Cu bule“ jpeg
Celebrul „Suplement”
E remarcabilă îmbogățirea substanțială a bibliotecii digitale a Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj.
„Cu bule“ jpeg
Didactice
Textul recomandă, de exemplu, ca termenul student (cu sensul „cel care studiază”, indiferent de nivel) să nu mai fie folosit în școlile din Ardeal pentru ciclul preuniversitar, ci să fie înlocuit cu elev sau școlar, ca în Regat.
„Cu bule“ jpeg
Resbel
„Resbel” (sau „rezbel”) este unul dintre exemplele, nu foarte numeroase, de „reromanizare” a vocabularului românesc prin apropiere a unei forme de origine nelatină de forma unui cuvînt latin cu același sens.
„Cu bule“ jpeg
„Doar zic...”
Vorbitorul își limitează spusele, le prezintă ca pe o simplă exprimare a opiniei, subînțelegînd că nu vrea să le impună, nu încearcă să-i convingă cu orice preț pe interlocutori.
„Cu bule“ jpeg
Efemerul „zexe”
Erau ironizați vorbitorii care îi considerau „provinciali” pe cei care nu știau să folosească „ultima expresie la modă”, exemplele de mărci ale modei lingvistice fiind șefule, zexe, bank.
„Cu bule“ jpeg
Ferma de troli
Termenul englezesc troll circulă de cîteva decenii în jargonul Internetului, unde a devenit termen internațional.
„Cu bule“ jpeg
Scaunul minții
S-au propus mai multe explicații pentru originea expresiei cu scaun la cap: unele destul de plauzibile, bazate pe interpretarea cuvîntului scaun ca metonimie și simbol al ideii de judecată, altele mai ingenioase, dar prea puțin motivate.
„Cu bule“ jpeg
Pînă-n pînzele albe...
La plecarea dintre noi a unui om fermecător, a unui cărturar înțelept și plin de umor, înzestrat cu erudiție profundă și ironie blajină, aș vrea să amintesc măcar unele dintre cele mai frumoase explicații pe care le-a oferit cuvintelor și frazeologismelor populare românești.
„Cu bule“ jpeg
Vorbe din vecini
În limba română există o serie de cuvinte de origine ucraineană, în majoritate intrate prin contact lingvistic direct, în zonele de nord și nord-est (Bucovina, Moldova, Maramureș).
„Cu bule“ jpeg
Clișee și idei de acum 70 de ani
E tulburător să descoperi că formule clișeizate ale epocii staliniste au supraviețuit undeva la est, continuînd să funcționeze ca odinioară, impuse prin forță sau preluate prin convingere.
„Cu bule“ jpeg
Fără cuvinte
Trăim zile în care minciuna este atît de evidentă încît pare suprarealistă și amintește de vechi bancuri aparent absurde.
„Cu bule“ jpeg
„Pe interneți”
Pluralul englezesc Internets este înregistrat ca formă glumeață, reluînd satiric o eroare lingvistică a fostului președinte G.W. Bush, produsă într-o dezbatere cu John Kerry, în 2004.
„Cu bule“ jpeg
„Glumițe obosite”
Atitudinea critică a vorbitorilor față de umorul practicat de ceilalți este fixată într-o serie de formulele stereotipe de caracterizare.
„Cu bule“ jpeg
Consistență
Puternica tendință actuală de anglicizare a mai vechilor franțuzisme sau latinisme poate fi observată și în cazul cuvintelor consistent și consistență.
„Cu bule“ jpeg
Noul DOOM
La începutul acestui an a apărut o nouă ediție a dicționarului (DOOM3): actualizată, așa cum se cuvine, prin abandonarea unor variante ieșite din uz, prin acceptarea unor împrumuturi și creații recente, prin precizări și completări suplimentare acolo unde se văzuse că este nevoie de ele.
„Cu bule“ jpeg
„La chiuvetă”
O formulă ingenioasă are succes, devine rapid clișeu, își extinde sensul în contexte tot mai îndepărtate de cel inițial, e folosită pînă la sațietate, apoi intră în inventarul relativ stabil de expresii populare sau, cel mai adesea, e pur și simplu abandonată.
„Cu bule“ jpeg
Stornare
Urmașul în română al verbului latinesc tornare este a turna, de la care s-a format și derivatul a răsturna.
„Cu bule“ jpeg
Traduceri dificile
Există situații în care termenii familiar-argotici șochează, chiar dacă sînt cuvinte cunoscute de toată lumea și folosite de foarte mulți în familie sau între prieteni.
„Cu bule“ jpeg
Ca piftia...
Faptul că piftia se încheagă pare a fi un lucru uimitor și în esență pozitiv.
„Cu bule“ jpeg
Pentru puțin, cu plăcere, cu drag...
Răspunsul Cu drag are avantajul noutății, dar și pe acela de a pune accentul pe apreciere și pe relația umană, nu doar pe minimalizarea efortului și a îndatorării.
„Cu bule“ jpeg
„...De behăie”, „de rage”, „de-mpunge”
Tiparul consecutiv cu valoare superlativă (bea de stinge, mănîncă de rupe, muncește de se spetește, prost de dă-n gropi etc.) este foarte productiv în româna colocvial-argotică actuală.
„Cu bule“ jpeg
Metaforele tehnice ale conexiunilor financiare
Din întreaga serie a conectării dubios de stabile, mufat este, desigur, termenul cel mai surprinzător și mai expresiv.
„Cu bule“ jpeg
„Scapă de bibliotecă!”
Titlul-îndemn oferă o soluție pentru o problemă, se pare, gravă, pe care autorii (anonimi) ai articolului au identificat-o.
„Cu bule“ jpeg
Proliferări
Una dintre mai vechile tendințe ale limbii române face ca anumite verbe împrumutate să înceapă să fie construite cu un pronume reflexiv cu rol de simplă componentă lexicală, fără valoare sintactică propriu-zisă.
„Cu bule“ jpeg
„Niște foto”
Dintre dicționarele actuale, doar DEXI a înregistrat substantivul foto, atît în uzul său adjectival, cît și ca substantiv.
„Cu bule“ jpeg
Fazan
„Fazan” este în general cunoscut și folosit – chiar dacă nu foarte frecvent –, în publicistica și în comentariile online.
„Cu bule“ jpeg
„Punctajul de partid”
Termenul definește o practică răspîndită, se pare, în departamentele de comunicare ale organizațiilor politice românești actuale.
„Cu bule“ jpeg
„Narativul” și „narativa”
Termenul narrative are destule echivalente: de la mai vechile poveste și povestire la modernul narațiune, împrumut latino-romanic din secolul al XIX-lea, intens folosit, de atunci, în critica, istoria și teoria literară.
„Cu bule“ jpeg
Mișculații
Cuvîntul a fost foarte la modă la un moment dat, mai ales printre scriitori și publiciști.
„Cu bule“ jpeg
Bibelouri de janilie
Termenul janilie, care supraviețuiește azi în rare anunțuri sau liste de produse, are, ca și alte denumiri de materiale și obiecte ale vieții cotidiene, unele neclarități în istoria sa nu tocmai recentă.
„Cu bule“ jpeg
Plezirisme
Plezirist și plezirism ilustrează foarte bine ușurința cu care româna a putut să creeze pseudofranțuzisme, cuvinte care par împrumuturi, dar care de fapt nu există în franceză.
„Cu bule“ jpeg
Crocobauri
Cuvîntul este o creație lexicală ludică, produsă prin contaminare sau prin deraiere lexicală, al cărei prim segment provine cu siguranță din termenul „crocodil”.
„Cu bule“ jpeg
Calcio-vecchio
Italienești sînt doar elementele componente ale compusului, nu și asocierea lor ori sensul specific al acestei asocieri.
„Cu bule“ jpeg
Parpalac
Ca formă specifică limbajului colocvial, parpalac apare destul de des în presă și în diferite texte de pe Internet.
„Cu bule“ jpeg
„Sub influență”
Abrevierea poate fi văzută în asemenea cazuri și ca o componentă a procesului de eufemizare.
„Cu bule“ jpeg
Lup moralist
Este un exemplu de influență a literaturii române asupra limbii, clișeul de uz curent provenind dintr-un titlu de text literar.
„Cu bule“ jpeg
Seniori
Ştirile şi recomandările din mass-media au adus în prim-plan, în ultima vreme, un eufemism cu o circulaţie pînă acum relativ limitată: folosirea cuvîntului seniori pentru a evita posibile asocieri de idei neplăcute legate de înaintarea în vîrstă.
„Cu bule“ jpeg
Pentru că pitong
Evitarea construcțiilor complicate, recursul la juxtapunere, la elipsă, caracterul fragmentar al enunțurilor sînt caracteristici generale ale limbii vorbite, ale oralității nesupravegheate atent.
„Cu bule“ jpeg
„Gen” și „sex”
O chestiune esențialmente lingvistică a făcut mare vîlvă în ultimele zile, generînd acuzații conspiraționiste și declarații politice ultimative.
„Cu bule“ jpeg
Viniluri
O întrerupere de cîteva decenii în circulația unui obiect al existenței noastre cotidiene poate provoca o înlocuire radicală a denumirii sale.
„Cu bule“ jpeg
Potaia fastidioasă
Cei mai mulți dintre termenii injurioși sînt desigur rezervați oamenilor, dar și animalelor domestice li se pot atribui, cu timpul, cîteva insulte specifice.
„Cu bule“ jpeg
Încornorat
În română nu regăsim o insultă foarte cunoscută și cu un grad mare de violență în tradiția mai multor limbi și culturi romanice: cea care caracterizează batjocoritor bărbatul înșelat de soție.
„Cu bule“ jpeg
„Fizic” și „față în față”
Nu era nevoie, în urmă cu doi ani, să precizăm că ne vom întîlni cu prietenii fizic sau că elevii vor merge fizic la școală.
„Cu bule“ jpeg
Din nou despre „mișto”
Pe la 1900, „mișto” era deja integrat limbii române ca adverb și adjectiv.
„Cu bule“ jpeg
Misterele pixului
Ar merita să reconstituim o istorie complicată a vieții cotidiene și a produselor de consum din perioada comunistă.
„Cu bule“ jpeg
„Din gură de șarpe”
Expresiile populare mai vechi, pe care vorbitorii actuali nu le mai înțeleg sau nu se mai străduiesc să le înțeleagă sînt uneori reinterpretate, schimbîndu-li-se pe nesimțite forma, uneori și sensul.
„Cu bule“ jpeg
„Este despre tine”
S-a răspîndit foarte mult, în ultimii ani, un calc sintactic, o construcție care imită, cu elemente din română (este despre), structura din engleză is about, folosită cu anumite valori speciale, extinse.
„Cu bule“ jpeg
Ghidușie
Ghidi e baza pentru derivatul ghiduș, de la care s-a format apoi și substantivul ghidușie.
„Cu bule“ jpeg
Hapurile lui Morizon
Lista de expresii dezvoltate pe o bază onomastică publicată de Caragiale în 1889, sub pseudonimul Falstaff, în Constituționalul, conține multe formule ieșite cu totul din uz, dar care erau clișee ale limbii vorbite sau ale jurnalismului de la sfîrșitul secolului al XIX-lea.