Rodica ZAFIU

Pagina 2
„Cu bule“ jpeg
Leapșa
Explicația etimologică dată de majoritatea dicționarelor (și, într-o recenzie, de Iorgu Iordan) invocă sursa onomatopeică: imitarea zgomotului produs de o lovitură cu palma (leap, leop, leapa, hleapș etc.).
„Cu bule“ jpeg
Piua
Un cuvînt care denumește, în sensul său concret, un recipient greu, folosit pentru zdrobire, ajunge astfel să exprime eliberarea din constrîngerile jocului.
„Cu bule“ jpeg
Șofer de duminică
Popularitatea expresiei se reflectă în extinderea tiparului la alte ocupații.
„Cu bule“ jpeg
Vechea gașcă
Originea cuvîntului nu a fost lămurită, deocamdată.
„Cu bule“ jpeg
Atitudine și inițiativă
Expresia a lua atitudine a fost una extrem de frecventă în limba de lemn din perioada comunistă
„Cu bule“ jpeg
Telefonul cu sîrmă
De fapt, e foarte probabil ca termenul sîrmă să se fi păstrat pur și simplu în uz, după ce fusese curent folosit în mai vechile referiri neutre la telefonie
„Cu bule“ jpeg
Romanț și romanță
Proiectat pe nisipurile mișcătoare ale variațiilor istorice de formă și de sens, împrumutul semantic actual (romanță – „poveste de dragoste”) nu mai pare atît de neobișnuit.
„Cu bule“ jpeg
Muntenisme ironizate
Domnii de la acea gazetă care vorbeau și scriau făcutărăși mâncatără aveau mutra ca să-și bată joc de moldovenismele noastre!
„Cu bule“ jpeg
Am fostără, am făcutără...
Opiniile față de fenomen – ironizat ca mostră de agramatism muntenesc (și, evident, bucureștean) – merită o discuție separată.
„Cu bule“ jpeg
Bubble și bulă
Metafora bulei a trecut cu ușurință dintr-o limbă în alta, răspîndindu-se la fel de repede ca aderarea la rețelele de socializare.
„Cu bule“ jpeg
Bulevarde și bulevardiști
Cuvîntul bulevardist putea fi format foarte ușor în română, de la bulevard, deja împrumutat din franceză (din boulevard) la jumătatea secolului al XIX-lea.
„Cu bule“ jpeg
Bîtă
Cînd ești bîtă, cu un punct din oficiu ai șanse să iei un 5 și cu note mai mari la alte materii poți chiar să treci. Dar ăsta nu e bîtă, e lemn.
„Cu bule“ jpeg
„Umpic”
Dacă româna nu ar fi o limbă standardizată, cu registre cultivate, ci doar una de circulație orală, cu multe instabilități și variații, umpic ar putea deveni relativ repede un nou cuvînt. Nu e cazul, desigur.
„Cu bule“ jpeg
„Jupîneasă servită”, „bucătăreasă perfectă”, „funcționar cinstit”
Anunțurile de acum un secol erau mult mai generoase în enumerarea calităților necesare îndeplinirii oricărei meserii, majoritatea privind sîrguința, curățenia și seriozitatea: harnic, vrednic, destoinic, muncitor, curat, liniștit, serios, nevicios, fără vicii.
„Cu bule“ jpeg
Mica publicitate interbelică
Cele mai multe anunțuri vizează îndeletniciri tipice pentru femei, ocupații de tip subordonat a căror denumire a variat destul de mult de-a lungul timpului, urmînd modele vremii și reflectînd în general tendințele eufemistice, de „înnobilare” a unor poziții care puteau fi simțite ca umilitoare.
„Cu bule“ jpeg
Diverse servite
În registrul colocvial și în unele jargoane profesionale ale românei actuale, substantivul feminin servită – provenit din participiul adjectival al verbului a servi – a căpătat mai multe sensuri, încă neînregistrate de dicționarele noastre generale.
„Cu bule“ jpeg
Greuceni
Numele personajului este destul de atipic, pentru că nu intră într-o serie de derivare productivă: pare rezultatul unei contaminări sau al unei creații ad-hoc de la adjectivul sau de la substantivul greu.
„Cu bule“ jpeg
De dulce
Echivalența parțială dintre dulce și bun devine echivalență totală în anumite construcții, de exemplu în sintagma frați dulci(sau buni), adică frați avînd ambii părinți în comun, în opoziție cu frații vitregi.
„Cu bule“ jpeg
Ciao, ciau, ceau
Probabil că la răspîndirea formulei de salut au contribuit, în anii de după al Doilea Război Mondial, muzica și filmele.
„Cu bule“ jpeg
Longevivi
Adjectivul „longeviv” este folosit tot mai des cu un sens extins, pentru a caracteriza nu numai durata lungă a unei vieți umane, ci și pe aceea a unei activități oarecare îndeplinite de o persoană.
„Cu bule“ jpeg
Teoria chibritului
„A face teoria chibritului” e una dintre expresiile colocviale și umoristice cunoscute de toată lumea, dar pe care dicționarele noastre nu le-au înregistrat.
„Cu bule“ jpeg
Gluga de coceni
Apare însă destul de des ca formulă de caracterizare depreciativă a unei persoane, indicînd slăbiciunea, lașitatea, lipsa de inițiativă și de autoritate.
„Cu bule“ jpeg
Catralioane
În româna actuală, exagerarea numerică – ca formă afectivă și ludică de manifestare a atitudinilor extreme, de exasperare sau de entuziasm – recurge tot mai des la cuvîntul catralion.
„Cu bule“ jpeg
Ura și la gară!
„Ura și la gară!“ dezvoltă sensuri numeroase, dar previzibile: poate indica, în cheie pozitivă, eliberarea de o povară – sau, în cheie negativă, încheierea (prea) expeditivă și superficială a unei acțiuni, indiferența, lipsa de interes; adresată direct unui interlocutor, marchează de obicei refuzul,
„Cu bule“ jpeg
Șaiba
Nu știm exact cînd și de ce tocmai „șaiba” a devenit, în româna colocvială, emblema depreciativă a muncii manuale grele.
„Cu bule“ jpeg
Urmăritori, adepți, follower(ș)i
Influența engleză actuală, mai ales cea manifestată în jargonul Internetului, poate produce anumite perplexități vorbitorilor din alte generații, atunci cînd schimbă sensurile uzuale și conotațiile pozitive sau negative ale cuvintelor.
„Cu bule“ jpeg
Țap de bere
O recentă campanie publicitară a asociat un nou tip de bere cu imaginea unui „țap”: introducînd animalul în studiouri de televiziune, înălțînd o construcție de lemn în formă de țap și prezentînd berea, printr-un joc de cuvinte un pic forțat, ca „țapănă”.
„Cu bule“ jpeg
Șoimii patriei
Una dintre cele mai absurde formule propagandistice din ultimele decenii ale regimului comunist din România a fost denumirea „Șoimii patriei”, atribuită de la început organizației pentru copii între 4 și 7 ani înființate în 1976.
„Cu bule“ jpeg
Noroc chior
Dicționarele noastre mai înregistrează însă cîteva caracterizări similare, norocul putînd fi apreciat superlativ ca „orb”, „porcesc”, „cu carul”.
„Cu bule“ jpeg
Toxic (adică nașpa)
Dicționarele noastre nu au înregistrat încă sensurile figurate al adjectivului „toxic”, deși acestea s-au răspîndit foarte mult în ultima vreme în mass-media și în comunicarea curentă, fiind bine reprezentate în spațiul online.
„Cu bule“ jpeg
Celebrul „Suplement”
E remarcabilă îmbogățirea substanțială a bibliotecii digitale a Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj.
„Cu bule“ jpeg
Didactice
Textul recomandă, de exemplu, ca termenul student (cu sensul „cel care studiază”, indiferent de nivel) să nu mai fie folosit în școlile din Ardeal pentru ciclul preuniversitar, ci să fie înlocuit cu elev sau școlar, ca în Regat.
„Cu bule“ jpeg
Resbel
„Resbel” (sau „rezbel”) este unul dintre exemplele, nu foarte numeroase, de „reromanizare” a vocabularului românesc prin apropiere a unei forme de origine nelatină de forma unui cuvînt latin cu același sens.
„Cu bule“ jpeg
„Doar zic...”
Vorbitorul își limitează spusele, le prezintă ca pe o simplă exprimare a opiniei, subînțelegînd că nu vrea să le impună, nu încearcă să-i convingă cu orice preț pe interlocutori.
„Cu bule“ jpeg
Efemerul „zexe”
Erau ironizați vorbitorii care îi considerau „provinciali” pe cei care nu știau să folosească „ultima expresie la modă”, exemplele de mărci ale modei lingvistice fiind șefule, zexe, bank.
„Cu bule“ jpeg
Ferma de troli
Termenul englezesc troll circulă de cîteva decenii în jargonul Internetului, unde a devenit termen internațional.
„Cu bule“ jpeg
Scaunul minții
S-au propus mai multe explicații pentru originea expresiei cu scaun la cap: unele destul de plauzibile, bazate pe interpretarea cuvîntului scaun ca metonimie și simbol al ideii de judecată, altele mai ingenioase, dar prea puțin motivate.
„Cu bule“ jpeg
Pînă-n pînzele albe...
La plecarea dintre noi a unui om fermecător, a unui cărturar înțelept și plin de umor, înzestrat cu erudiție profundă și ironie blajină, aș vrea să amintesc măcar unele dintre cele mai frumoase explicații pe care le-a oferit cuvintelor și frazeologismelor populare românești.
„Cu bule“ jpeg
Vorbe din vecini
În limba română există o serie de cuvinte de origine ucraineană, în majoritate intrate prin contact lingvistic direct, în zonele de nord și nord-est (Bucovina, Moldova, Maramureș).
„Cu bule“ jpeg
Clișee și idei de acum 70 de ani
E tulburător să descoperi că formule clișeizate ale epocii staliniste au supraviețuit undeva la est, continuînd să funcționeze ca odinioară, impuse prin forță sau preluate prin convingere.
„Cu bule“ jpeg
Fără cuvinte
Trăim zile în care minciuna este atît de evidentă încît pare suprarealistă și amintește de vechi bancuri aparent absurde.
„Cu bule“ jpeg
„Pe interneți”
Pluralul englezesc Internets este înregistrat ca formă glumeață, reluînd satiric o eroare lingvistică a fostului președinte G.W. Bush, produsă într-o dezbatere cu John Kerry, în 2004.
„Cu bule“ jpeg
„Glumițe obosite”
Atitudinea critică a vorbitorilor față de umorul practicat de ceilalți este fixată într-o serie de formulele stereotipe de caracterizare.
„Cu bule“ jpeg
Consistență
Puternica tendință actuală de anglicizare a mai vechilor franțuzisme sau latinisme poate fi observată și în cazul cuvintelor consistent și consistență.
„Cu bule“ jpeg
Noul DOOM
La începutul acestui an a apărut o nouă ediție a dicționarului (DOOM3): actualizată, așa cum se cuvine, prin abandonarea unor variante ieșite din uz, prin acceptarea unor împrumuturi și creații recente, prin precizări și completări suplimentare acolo unde se văzuse că este nevoie de ele.
„Cu bule“ jpeg
„La chiuvetă”
O formulă ingenioasă are succes, devine rapid clișeu, își extinde sensul în contexte tot mai îndepărtate de cel inițial, e folosită pînă la sațietate, apoi intră în inventarul relativ stabil de expresii populare sau, cel mai adesea, e pur și simplu abandonată.
„Cu bule“ jpeg
Stornare
Urmașul în română al verbului latinesc tornare este a turna, de la care s-a format și derivatul a răsturna.
„Cu bule“ jpeg
Traduceri dificile
Există situații în care termenii familiar-argotici șochează, chiar dacă sînt cuvinte cunoscute de toată lumea și folosite de foarte mulți în familie sau între prieteni.
„Cu bule“ jpeg
Ca piftia...
Faptul că piftia se încheagă pare a fi un lucru uimitor și în esență pozitiv.
„Cu bule“ jpeg
Pentru puțin, cu plăcere, cu drag...
Răspunsul Cu drag are avantajul noutății, dar și pe acela de a pune accentul pe apreciere și pe relația umană, nu doar pe minimalizarea efortului și a îndatorării.