Urbanism european în vechea Românie

Publicat în Dilema Veche nr. 523 din 20-26 februarie 2014
Urbanism european în vechea Românie jpeg

Pe măsură ce se înteţeşte ofensiva care mutilează peisajul istoric bucureştean, apar cu o regularitate admirabilă studii care recuperează memoria oraşului. Acesta va supravieţui în rafturi de bibliotecă, în timp ce străzile lui devin de nerecunoscut. Este singura compensaţie la care ni se lasă dreptul. Astfel de cercetări care dau la iveală ceea ce se găseşte în arhive se datorează cel mai adesea unor arhitecţi profesionişti. Ei sînt capabili să reconstituie oraşul care nu va mai fi. Totodată, cum o dovedeşte exemplul de care va fi vorba aici, ei deschid o perspectivă cuprinzătoare asupra dimensiunii europene contemporane în care au venit, pe rînd, să se insereze vîrstele Capitalei româneşti.

După Lotizarea şi Parcul Ioanid, cartea din 2007, şi pe drumul continuat cu teza din 2011, Cristina Woinaroski publică la Simetria Istorie urbană. Lotizarea şi Parcul Ioanid din Bucureşti în context european, volum a cărui eleganţă grafică remarcabilă corespunde nivelului înalt al conţinutului. Subiectul îl constituie istoria terenului de 44.368 mp pe care moştenitorii librarului-editor George Ioanid l-au vîndut Primăriei, în 1909. Cel mai vechi proprietar fusese un anume Presler, căruia localnicii îi spuneau Breslea. Ioanid, care trăia pe vremea Unirii, cînd a tipărit cronicile lui Grigore Ureche, Constantin Cantacuzino şi Radu Popescu, sub titlul Istoria Moldo-României, îşi declara „ardenta mea dorinţă de a mulţumi pe românii amatori de orice asemenea vechi documente istorice“. Cred că, de aceea, ar fi meritat să i se păstreze amintirea, în loc să i se substituie, în nomenclatura oficială, „Ion Voicu“, fiindcă violonistul a locuit cîtva timp într-o vilă din preajmă. Iniţiativa de a crea acolo un parc public, cu banii băncii Marmorosch-Blank, o avusese chiar Ion Mincu în 1890, cînd mai trăia Ioanid. Primarul care a realizat tranzacţia din 1909 a fost Vintilă Brătianu, cel care a împărţit terenul în 25 de loturi, dintre care pe unul îl va cumpăra chiar el, în 1912, pentru casa pe care i-o va construi Petre Antonescu. Anii 1909-1914, ca şi cei doi următori, ai neutralităţii, au reprezentat un moment de mare activitate în şantiere. De altfel, am menţionat pentru deceniul precedent altă tentativă de modernizare, încercarea lui Delavrancea de a introduce tramvaiul electric. Preocuparea Primăriei de a configura organizat şi estetic spaţiul urban însoţea efortul de a îngrădi extinderea necontrolată a Capitalei. La 1906, Bucureştiul era aproape cît Viena şi mai întins decît Parisul! Bulevardul Dacia, pe care l-au numit aşa legionarii, după ce purtase numele lui Vintilă Brătianu, şi strada Dumbrava Roşie au fost trasate pentru a limita lotizarea de la Ioanid.

Cine vine înăuntru? Doctori, avocaţi, ofiţeri, oameni politici sau familii boiereşti (Sturdza-Scheianu, Olănescu, Lahovary, Balş). Aceşti întreprinzători îi folosesc pe arhitecţii renumiţi ai epocii: I.D. Berindei, P. Antonescu, P. Smărăndescu, E. Doneaud.

Identificarea şi imaginile caselor (care există pînă astăzi, cu o singură excepţie) au prilejuit paginile la care orice cititor va reveni cu nesaţ.

Problema lotizărilor rezidenţiale este tratată atît în cadrul politicii edilitare în Bucureşti de-a lungul jumătăţii de veac începute în 1890, cît şi în condiţiile în care mari oraşe din Occident (Londra, Edinburgh, Paris, Torino şi Berlin) ofereau modelul.

Într-adevăr, proiectul întocmit în 1909 spre a avea un parc interior înconjurat de vile citează exemple care pătrunseseră în doctrina şi în practica urbanistică, inspiraţia fiind preluată la noi din Germania. Autoarea analizează mai cu seamă parcul Monceau de la Paris şi parcul Königin-Luise din Magdeburg (acesta din urmă prezentînd cele mai multe analogii cu situaţia de la Bucureşti). Un întreg capitol are în vedere tipologia lotizărilor rezidenţiale, urmărindu-le pînă în Italia Renaşterii, de unde Inigo Jones a preluat ideea pentru Covent Garden, ca să ajungă apoi la scuarurile londoneze şi la cele care împodobesc, în secolele XVIII-XIX, staţiunea termală de la Bath, fără a uita, la NewYork, Central Park. Rezultatul este o frumoasă lucrare de istorie a arhitecturii europene, pe care aş fi mîndru să o văd tradusă în librării din străinătate. 

Andrei Pippidi este profesor la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti.

O mare invenție – contractul social jpeg
Succesiunea generațiilor în comunitatea academică: Valentin Constantin și Diana Botău
Regimurile dictatoriale și mișcările fundamentaliste s-au asociat într-o ofensivă violentă, propagandistică și armată, împotriva lumii euroatlantice.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Populiștii nu (mai) sînt o excepție
Întrebările despre soarta Uniunii Europene, acuzațiile de extremism și evocarea drobului de sare fascist au devenit aproape un clișeu.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
A conviețui cu imposibilul
Dictatura este un mod de organizare statală în care sfera posibilului tinde spre zero.
Frica lui Putin jpeg
„Scena politică”
Avem impresia că e o lume falsă – o „mascaradă” –, ceva profund neautentic, spre deosebire de lumea economică, de pildă, care e reală.
AFumurescu prel jpg
Vai, săracii, vai, săracii ziariști…
Incredibil, doamnelor și domnilor! Revoltător!
MihaelaSimina jpg
Cea mai frumoasă clădire din Cernăuți
Unul dintre „sporturile” la care istoria este campioană se numește „paradox”.
Iconofobie jpeg
O rugăciune la Bicaz
Nu faptul că încercam să‑l păcălesc pe Dumnezeu mă surprinde, ci dorinţa mea viscerală să trăiesc prostește, un eon întreg, dacă se putea.
„Cu bule“ jpeg
Mesa
Faptul că mesa apare des în dialoguri dovedește că forma îi era familiară publicului din secolul al XIX-lea.
image png
Ce-i rămîne Mariei de făcut?
Întrebările morale cu privire la integritatea academică și presiunea de a se conforma normelor nescrise ale colectivului profesional rămîn deschise.
RNaum taiat jpg
Comunismul se aplică din nou jpeg
Întoarcerea
Ajunși acasă, avem un fel de „rău de uscat“, cum li se întîmplă marinarilor.
image png
Misterele bugetare
Una din temele importante legate de transformarea sistemului public românesc este cea a „discreției” cu care au avut loc schimbările în administrație.
image png
Inteligența Artificială și ambiția personală
Riscul de a cădea în groapă e mai mare atunci cînd privirea e întotdeauna spre orizont.
image png
Neo-religii
Trăim deci în epoca neo-religiilor. (Asta cît ne vor mai lăsa ele să trăim...)
image png
Note, stări, zile
...Și, dacă ai noroc, ideea revine la tine tocmai cînd gîndești aceste lucruri.
image png
Inamicul public numărul 1
Să ne ferească Dumnezeu să ajungem să decidă opinia publică totul!
image png
Algoritmul istoric al jacardului
N-ai zice că-i vreo legătură. Istoria, însă, o țese subtil.
image png
image png
Toți sîntem puțin luați
Elevii merită un mediu educațional sigur și stimulativ.
image png
Marca urs
Ecourile publicității se sting totuși, în timp, lăsînd în urmă fragmente pitorești, dar efemere.
p 7 Drapelul Partidului Republican din SUA WC jpg
Regula neoliberală a minorității
Nouă însă probabil că ne pasă.
image png
Echipa de fotbal proaspăt calificată la Euro 2024 ar putea deveni chiar bună?
Dacă mai întîrzie puţin se trezesc bătrîni. Ce îi ajută? Nu au viciile generaţiilor trecute.
image png
Jucării și steaguri
Mă tem că aici diferența față de americani nu e doar de formă, ci și de fond.
image png
Despre apartenență: între liniște și îngrijorare
Patriotismul constituțional ar deveni astfel legătura de apartenență care solidarizează comunitatea, pe temeiul libertății.

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic