prezentul discontinuu

image png
La o cafea
Cu puţină mămăliguţă caldă, le veţi înghiţi, treptat, pe toate.
image png
Misterul voiniciei
„Strîmbă-Lemne” nu are, după cum se vede, o tipologie fixă, el variind imagistic în funcţie de marotele fiecărei generaţii.
image png
Litleboi și istoria mare
Toți s-au speriat de bomba numită Little Boy.
image png
Nu putem
Aviz amatorilor de șefie, desigur!
Iconofobie jpeg
Memento mori
Maniera în care ne raportăm noi la moarte îi traumatizează adesea pe aparţinătorii altor civilizaţii.
image png
Said cel (ne)fericit
În seara banchetului, Said mi-a mai zis, la despărțire, că, în persană, numele lui însemna „Cel Fericit”.
image png
Ieminescu
O ironie cu atît mai stridentă a istoriei, cu cît ea a fost, de fapt, anticipată de însuşi Eminescu.
image png
Tot despre ospețe
Apoi guiţă o singură dată, scurt şi ascuţit, pornind în viteză din loc.
image png
Un afront personal
Nu ştiu de ce, Ianut mi se părea cam supărat.
image png
Nudism gimnazial
De unde rezultă, fără posibilitate de tăgadă, că destinul individual, precum cel colectiv, poate atîrna uneori de elasticul anemic al unui chilot.
image png
Un recrut de odinioară
Pe spatele gecii tînărului erau imprimate, în galben ţipător, cuvintele US Air Force.
Iconofobie jpeg
O rugăciune la Bicaz
Nu faptul că încercam să‑l păcălesc pe Dumnezeu mă surprinde, ci dorinţa mea viscerală să trăiesc prostește, un eon întreg, dacă se putea.
image png
image png
La Mamaia. În 1981
Întrucît eu păream participantul cumva „dislocat” al întîlnirilor zilnice, doamna doctor hotărî să mă includă în ecuație.
image png
Umbra lui Ceaușescu. La Iași
Cum de nu reușiserăm noi, mica junta constituită în ajun, să ducem la îndeplinire planul asasinării celui mai iubit fiu al poporului?
image png
Noi traume din școlărie
Ce mai înseamnă azi, pentru un elev de gimnaziu, o biată puşcă de vrăbii cu alice.
image png
Traduttore, traditore
Astăzi, Cioată ar fi complet irelevant.
image png
Delațiune
Cum să o uit așadar pe brava Ionuța?
image png
Beșleagă
Căpetenia, beșleaga, a vorbit, triumfător, pentru ea.
image png
image png
Traumele copilăriei (III): Pa, tăticu’!
Ceea ce – să fim bine înţeleşi – nu înseamna că mie îmi mergea bine la Mate şi la Fizică.
image png
Traumele copilăriei: Moș Gorilă (II)
Eu eram, de fapt, cel care trebuia schimbat neîntîrziat. Ratasem cu desăvîrșire „cabina”.
image png
Traumele copilăriei: Moș Gorilă (I)
Doamnele au revenit, surîzînd destul de crispat: „Of, dulapurile astea cu ghete! Sînt prea pline și cad”.
Iconofobie jpeg
O problemă de nuanță
Există, în alt plan, oameni cu slăbiciune pentru alcool. E problema lor, atît timp cît beau și apoi se culcă (ne)liniștiți.
Iconofobie jpeg
Diplomație
Se reia, observ, o dezbatere politologică mai veche.
Iconofobie jpeg
Rațiune și simțire
Se demontează aici un mit care a făcut carieră în secolul XX, mitul naturii prezumtiv candide a creaţionistului.
Iconofobie jpeg
Despre „dinamicile” literare
Dinamica trecutului face loc unei noi dinamici analitice, mult mai sofisticate decît odinioară.
Iconofobie jpeg
Poezia continentelor
Ce surprinde la Whitman este uşurinţa cu care transferă ideea poetică (transcendentalistă) spre geografia culturală a umanităţii.
Iconofobie jpeg
Diabolica personalitate alfa
Dictatorul – cel cu vocația „ascendentului” așadar – împinge trăsătura menționată către exces (megalothymos), transformînd-o, dintr-un element de construcție, într-o unealtă de asuprire.
Iconofobie jpeg
Iconofobie jpeg
„Vorba cruntă” și „laba țepoasă”
Oricît de bizar ar suna ideea unora, istoria unui grup trece, inevitabil, prin limba vorbită de membrii săi standard.
Iconofobie jpeg
Doi frați (ciudați)
Moartea rămîne, prin urmare, unicul nostru reper de cunoaştere exactă, dar pînă şi moartea – luată în sine – este, încă de la debutul umanităţii, un mare mister.
Iconofobie jpeg
Capitale…
În condiţiile unei dinamici culturale fireşti, şi Iaşiul, implică autorul, ar putea avea un destin similar, eliberîndu-se – o dată pentru totdeauna – de complexul „trădării” de la 1859...
Iconofobie jpeg
Poeți (și critici?)
Dar şi cei croiţi astfel sînt, la urma urmelor, să admitem, nişte poeţi.
Iconofobie jpeg
Puțină genetică … literară
„Gena” funcționează, în acest context, asemenea sorții implacabile din tragedia antică. Devine fatum malus, predestinare obtuză.
Iconofobie jpeg
O constantă a umanității
Spirala deșertăciunii e înscrisă în fibra umană de adîncime, în ADN. Cum am putea-o așadar ocoli?
Iconofobie jpeg
Retori…
Mă gîndesc, mai întîi, la stereotipul-scuză invocat, amintit, auzit, fredonat, identificat de diverși semeni de-ai noștri cu atîtea ocazii, încît a devenit, cred, în mentalitarul colectiv, principiu de existență socială.
Iconofobie jpeg
O formă de libertate absolută
Așadar, da, „minunata necesitate” (asumarea înțeleaptă, revelatoare, a condiției umane) oferă elementele lecturii stoice.
Iconofobie jpeg
Filozofii „anarhiei”
Filozoful numea statul, vehement, din motivul enunțat, „cel mai nesimțitor dintre nesimțitorii monștri”.
Iconofobie jpeg
O îndeletnicire plină de surprize
De ce oferă jocul „plăcere”, suplinind, s-ar zice, în plan imaginar, o realitate mai curînd frustrantă?
Iconofobie jpeg
Un demon atipic
Ambii reprezintă niște „realități” abstracte, imprecise, încărcate de mister și neclaritate semantică.
Iconofobie jpeg
Întîmplări întîmplătoare
„Întîmplările” sînt piesele unui puzzle imens ce creionează o imagine aflată dincolo de puterea noastră de cuprindere.
Iconofobie jpeg
Chestiunea securității personale
Din instinct, vor răspunde biologii și, strict somatic judecînd faptele, ei au, fără îndoială, dreptate.
Iconofobie jpeg
Autorul la rampă. Cîteva nuanțe
În lumea occidentală și, cu precădere, în cea anglofonă, există o separare – e drept, discretă și nu frecvent comentată în spațiul public – între înțelesul cuvîntului scriitor și înțelesul cuvîntului autor.
Iconofobie jpeg
Încotro?
Entuziasmul alternează așadar cu dezolarea, liniștea cu agitația și claritatea cu zăpăceala.
Iconofobie jpeg
Tot în chestiunea „motivațională”
Cineva ar putea obiecta: și dacă iau o hotărîre greșită, comit adică o eroare de „alegere”, înseamnă că așa sînt eu, predispus la eroare, că nu mai am dreptul la o a doua șansă?
Iconofobie jpeg
Discurs (ne)motivațional
Dacă reușești asta, ai dobîndit, indubitabil, victoria supremă. Abia atunci ești calificat să furnizezi „rețete ale succesului”.
Iconofobie jpeg
Culpabilitate fatală
În Poetica lui, filozoful constată că personajul tragic va avea întotdeauna o structură sufletească nobilă
Iconofobie jpeg
Virtuțile fatalismului
„Fatalismul” și „fatalitatea” reprezintă două noțiuni prea puțin agreate de oameni. În termenii filozofiei Facebook de astăzi, sînt genul de „postări” cu slabe șanse de a primi multe like-uri.
Iconofobie jpeg
Bucuriile prostului solemn
Prostul solemn este numai individul prezentului. Pe simplitatea sa fermecătoare, gospodărească, emanată dintr-o „filozofie a clipei”, se sprijină, ultimativ, întreaga istorie...
Iconofobie jpeg
Pledoarie à contrecœur
Exact așa s-a întîmplat! Ipocriții m-au scos complet din viața lor care, prin iradierea stării de ipocrizie la scară mare, se dovedea a fi, pînă la urmă, viața întregii comunității.
Iconofobie jpeg
Un personaj familiar
Făcînd bine ingratului, el își (auto)creează un sfidător ascendent moral față de acesta („îți sînt superior, pentru că am puterea de a te ridica, de a te sprijini, lucruri complet inaccesibile ție”).
Iconofobie jpeg
Dilemele omului harnic
Mă gîndesc la nemți și la nordici, în general. Nu poți zice despre ei, într-adevăr, nici măcar în glumă, că „ar fi corupți”, dar aceasta nu extirpă fenomenalitatea corupției din universul lor.
Iconofobie jpeg
Glose la „heităreală”
Ce este ura? Conform dicționarelor explicative, ura e un sentiment de dezgust manifestat de un ins oarecare față de oameni (inclusiv față de sine), animale, lucruri, situații sau idei. O definiție simplă și la îndemînă, veți zice.
Iconofobie jpeg
Traiectorii implacabile
Anticii considerau destinul, se știe, implacabil. Adică imposibil de ocolit. S-a scris atunci, semnificativ, pe această temă. Tragedia dramaturgului grec Sofocle, Oedipus Rex / Oedip rege constituie totuși, de departe, parabola cea mai sugestivă asupra caracterului inevitabil al sorții omenești.
Iconofobie jpeg
O maladie necruțătoare
Egoismul (aproape că îmi vine să-i spun egotism și în română) reprezintă mult mai mult decît ne transmit dicționarele explicative. Constituie o maladie a spiritului, care te alienează sui generis, te îmbolnăvește de „tine însuți”.
Iconofobie jpeg
Ego-disecții
Ce își cunoaște omul mai bine decît proprietatea, posesiunea (simbolică sau materială) cu care generează, gradual, raporturi de consubstanțialitate?
Iconofobie jpeg
Echilibristică metafizică
Ce enigmatic morb psiho-social poate infecta atît de grav o generație, retezîndu-i pofta de a trăi?
Iconofobie jpeg
Detalii complicate
Putem sesiza incongruențe multiple între omul creator și – jucîndu-ne puțin cu noțiunile – creatorul trăitor.
Iconofobie jpeg
Din nou, ceilalți
Toleranța, așa cum o definim și ne-o asumăm noi astăzi, ilustrează mai degrabă indiferența pentru „obiectul” său (alteritatea) decît dragostea necondiționată și pornirea irepresibilă de a coexista (cu celălalt).