prezentul discontinuu

Iconofobie jpeg
De ce m-a enervat Churchill
Curajul nu se opune așadar numai lașității. Aceasta din urmă reprezintă forma absolută de eșec al lui, de abdicare a individului de la conduita bărbătească.
Iconofobie jpeg
Un menu european
Natura profundă, intimă, a ființei filologului fusese iremediabil răscolită, devastată chiar.
Iconofobie jpeg
Imperfecțiuni
Defectele (auto)inventate de oamenii în cauză ajunseseră să fie percepute – tocmai prin inexistenţa lor de facto – drept „limita de atins”, vorba lui Gabriel Liiceanu într-o celebră carte.
Iconofobie jpeg
Pescărești
Într-o dimineaţă, tot interogînd în dreapta şi în stînga, un noroc curat pescăresc dădu peste împricinaţi.
Iconofobie jpeg
Cartea numelor
„Alias-urile astea pe care le dau eu oamenilor în agenda telefonică mă ajută să mă orientez mai bine.”
Iconofobie jpeg
Limitele rațiunii
Am trecut printr-o multitudine de cabinete, străbătut de emoţii mai mari sau mai mici. Am ajuns şi la ORL – segment medical cu rol fundamental în păstrarea siguranţei rutiere.
Iconofobie jpeg
Traduttore, traditore
Parcurgerea instrucţiunilor în limba română s-a dovedit o aventură culturală şi lingvistică demnă de toată analiza.
Iconofobie jpeg
Un inventar fobofobic
Există un repertoriu suficient de vast al temerilor, cu rădăcini adînci în istoria omenirii, devenit parte din fondul genetic al individului universal.
Iconofobie jpeg
Din nou, Caragiale
Propun un nou (mic) experiment – acela de a lua, la întîmplare, o misivă de-a autorului Năpastei şi de a observa cîteva dintre remarcile sale „particulare”, aşa-zicînd, asupra universului românesc pe care îl frecventa la sfîrşitul veacului al XIX-lea.
Iconofobie jpeg
În cerc
Autorul Scrisorii pierdute ridiculizează cîteva întruniri ale liberalilor republicani, precum şi obiectul „petiţiunilor” lor iritate.
Iconofobie jpeg
Supărarea lui Nea Pisică
Nu poţi pretinde că ai înţeles şi, în consecinţă, că stăpîneşti o realitate, dacă tu te dovedești primul care o prezintă ciuntit.
Iconofobie jpeg
Mafiotisme
Am rămas cu ochii pironiţi pe un mesaj trimis de cineva cu numele Mafia Sicilia.
Iconofobie jpeg
Aviz favorabil
Ca fost director de școală doctorală și, mai ales, ca fost decan, am simțit nevoia să latru scurt și „administrativ”: „Au!”.
Iconofobie jpeg
O cafeluță cu garnitură
Era la începutul anilor ’60 şi abia atunci debuta prin urbe un obicei apusean, de a merge în oraş, la o cafea.
Iconofobie jpeg
Erorile lanțului trofic
Un lucru de neimaginat s-a întîmplat la ultimele alegeri (ținute în pandemie). Nicu a candidat, furibund, la absolut toate funcţiile de conducere disponibile în procesul electoral.
Iconofobie jpeg
Frica
Sîntem, în relaţia noastră cu Bau-Bau, victimele unor construcţii mentalitare sau ale unor instincte personale?
Iconofobie jpeg
Fapta bună aduce primejdia rea
Omul de afaceri – numit (să spunem) Mirodon Protopopescu – introdusese, atît pe cartela nepotului, cît şi pe cea a lui „mam’are”, numărul său personal de mobil.
Iconofobie jpeg
Tombstone
Este numele unui orăşel din sudul Arizonei, devenit popular după ce Hollywood-ul i-a dedicat o superproducţie cinematografică în 1993.
Iconofobie jpeg
Recompense
Sacrificiul cel mai elocvent rămîne dedicarea unor ani din viaţă pregătirii profesionale.
Iconofobie jpeg
Nume
Succesul – mai ales în politică – depinde semnificativ de sonoritatea şi estetica numelui personajului înscris în competiţie.
Iconofobie jpeg
Sărbători
Observase că nu trecea sărbătoare la care universitarii băștinași să nu scoată pe masă „tăriile”, indiferent de oră ori dispoziţie.
Iconofobie jpeg
Împreunări și împrejurări istorice
Ignoranța – cum să-i spun? – „istoriografică” a omului (tînărului?) postindustrial rămîne antologică.
Iconofobie jpeg
Despre cuvînt
Englezii au ridicat, de-a lungul istoriei, ideea de nobilitate a caracterului la rangul de autoritate juridică supremă în interiorul sistemului.
Iconofobie jpeg
O alegorie somnolentă
Nu întîmplarea în sine şochează în primul rînd, ci jocul ei, acel lanţ aparent absurd, plin de verigi ilogice, de „cauze” şi „efecte” ce duc, ultimativ, la stranietatea împrejurării miraculoase.
Iconofobie jpeg
Politicienii și „fulița”
Din păcate, „amatorii” României actuale nu mai sînt doar „de literatură”, ci s-au „specializat”, dezvăluindu-se „polivalenţi” şi „interdisciplinari”.
Iconofobie jpeg
De la Dl Goe citire
„Şcoalele sînt mai mult fabrici de funcţionari, de salariaţi şi de avocaţi – o pletoră de semidocţi, fără caractere.“
Iconofobie jpeg
Majordomi
Majordomul vechilor aristocraţi este, în esenţă, el însuşi un aristocrat.
Iconofobie jpeg
Shakespeare și genul ambiguu
Există o prejudecată critică, aceea că Lady Macbeth ar fi o mulier impotens (aici l-am citat pe Eugen Lovinescu), travestită, cum ar veni, în bărbat, capabilă adică de orori şi ambiţii ieşite din zona tipologiei tradiționale feminine.
Iconofobie jpeg
Americanofonie vs. americanofobie
Franţa duce, de decenii, o bătălie culturală împotriva englezei, încercînd chiar exercitarea unui control legislativ asupra intrării noţiunilor anglofone în limba naţională.
Iconofobie jpeg
Semnificațiile unei procesiuni
Diversele categorii ale societăţii se expuneau publicului în interiorul unei parade, pentru a consfinţi – pe viu – infrastructura ordinii sociale.
Iconofobie jpeg
Poliția manuscriselor
Darnton se ocupă de dosarele secrete ale elitei literare franceze de dinaintea Revoluţiei, alcătuite de un inspector de poliţie parizian pe parcursul a cinci ani, între 1748 şi 1753.
Iconofobie jpeg
Lenea umanistă
Nimeni nu-i respectă „timpul” propriu și toți îl suspectează, din start, de „nesupunere civică” .
Iconofobie jpeg
Nerecomandat minorilor
Întregul folclor european pare bîntuit de o sexualitate frustă, violentă, colorată sangvinar şi canibalic, utilă mai curînd psihanaliştilor decît educatorilor.
Iconofobie jpeg
Cu mîinile murdare
La scurt timp după publicarea textului, criticul primeşte o scrisoare anonimă, aparent, de la un încasator ultragiat.
Iconofobie jpeg
Din USD s-a întrupat Kubi
Dacă doreşti şi o medalie de aur, e nevoie desigur să adaugi un mic coeficient la preţul de ansamblu.
Iconofobie jpeg
Un caz de (misterioasă) dedublare
Cel de-al doilea „eu” îi cerea, politicos, primului „eu” să folosească toate cheltuielile de întreţinere a apartamentului (sediului) pe lista de deduceri impozitare, alcătuită de firmă.
Iconofobie jpeg
Jocurile destinului
Nu puteam să înregistrez, se pare, din motive de emotivitate, cerinţele exacte pentru desfăşurarea în bune condiţii a programului didactic, gafînd neverosimil la tot pasul.
Iconofobie jpeg
Vara, la video
În prima parte a anilor ’80, s-a întîmplat în România, la un moment dat, un lucru ciudat. Au apărut centre de vizionat filme occidentale care nu puteau intra, în mod normal, pe piaţa cinematografică socialistă.
Iconofobie jpeg
Vacanță de vară
Mi se părea că părinţii, în diabolică şi mutuală conspiraţie, ne abandonaseră, decizînd, poate, să fugă din ţară şi să înceapă o nouă viaţă, sub noi identităţi şi cu noi progenituri.
Iconofobie jpeg
Obiceiuri strămoșești
Copiii au fost dintotdeauna un izvor nesecat de obiceiuri şi credinţe obscure.
Iconofobie jpeg
Incomensurabilul Frangulină
Colegul meu de la Română, Vlăbuț Flascaș, m-a sunat să-mi comunice vestea încetării din viață a profesorului de literatură comparată Frangulină Borcă.
Iconofobie jpeg
Epoca rațiunii. Varianta felină
A zis că trebuie să-mi explice ceva important, întrucît, date fiind condițiile, nu știa dacă și cînd o va mai putea face.
Iconofobie jpeg
Conversație la Cerebrala
„Domnule decan”, mi-a spus el cu precipitare în glas, nelăsîndu-mi timp să precizez că nu mai sînt, de cîțiva ani, în funcția respectivă, „pe parcursul pandemiei, am dezvoltat o teorie științifică.”
Iconofobie jpeg
Eul fluid
Colegul meu de la Studii Canadiene, profesorul Senir Strepezir, m-a sunat să-mi spună că „aventurile” amicului nostru comun, Smărăndel Ricojeu, cu studenții băutori de acid boric și doritori de explicații legate de evaluarea lor cu nota 10 – „aventuri” pe care am avut lipsa de inspirație să le relatez aici nu demult – sînt o joacă de copii față de ce a pățit el la un examen recent.
Iconofobie jpeg
Lupta cu ingratitudinea
„Bătrîne, mi-au făcut-o maimuțoii ingrați, dar nu mă las. Lupt pînă îi înving cu armele lor.”
Iconofobie jpeg
Arta sinonimiei
Cei doi se luptaseră, în vremea pandemiei, pentru poziția de director de departament, iar Ghiocel Gader cîștigase iarăși, previzibil, în dauna lui Viorel Varer.
Iconofobie jpeg
Explicații de vară
La cîteva ore după ce și-au aflat notele, dragii mei discipoli mîncători de ficați mi-au umplut contul cu e-mail-uri lungi și elaborate.
Iconofobie jpeg
Dragonul asiatic
Președinta Senatului Universității „Leagănul Civilizației“, doamna Maribella Surîs, era furioasă pe doi dintre membrii înaltului for academic – pe profesorul Stepariug Moftează, de la Civilizații Străvechi, și pe profesorul Vladimid Stripeț, de la Civilizații Vechi.
Iconofobie jpeg
Examen de licență cu Leruța
După un an de muncă predominant online, încep să am nostalgii stranii legate de întîmplări din perioada școlii onsite.
Iconofobie jpeg
Platforme… revoluționare
Presa a numit scandalul, ambiguu ca de obicei, „confruntarea violentă a unor facțiuni profesorale cu interese educaționale divergente”.
Iconofobie jpeg
Metoda Bembel
M-a sunat deunăzi colegul meu de la Lingvistică Istorică, Jenică Bembel. Părea ușor consternat. „Am citit, amice” – și-a început el speech-ul insinuant –, „textul tău despre Maimuzzolini, de săptămîna trecută.
Iconofobie jpeg
Maimuzzolini. Poveste italiană
Aflasem cîndva că profesorul Colito Maimuzzolini, colegul meu de la Italiană, ar avea un strămoș peninsular, dar nu-mi imaginasem istoria originilor sale a fi atît de sensibilă și complicată.
Iconofobie jpeg
Prin ei înșiși
Am aflat recent că proaspătul pensionar universitar, profesorul Poren Orbinni, de la Teoria Culturii, a înființat o instituție particulară de învățămînt superior, pe care a numit-o „Prin ei înșiși”.
Iconofobie jpeg
Clorinarea lui Floruț
Prin vară, Floruț își schimbase numele, prin hotărîre judecătorească, în Cloruț. Era acum profesorul Cloruț Ferdinamnam.
Iconofobie jpeg
Mantra și peer review
Colegul meu Papurel Baltăseacă, profesor de teorie critică, și-a construit, de-a lungul timpului, o oarecare faimă din faptul că era solicitat de jurnale academice, de la noi și de aiurea, să colaboreze în calitate de reviewer, adică de evaluator specializat al calității articolelor propuse spre publicare.
Iconofobie jpeg
Cu viteza inteligenței
Din motive obscure, într-o recentă ședință universitară online, l-am „botezat” pe colegul meu de la Biblioteconomie, Epurigă Sloibătrîn. I-am zis, complet aiurea, domnul Epurigă Dordeducă.
Iconofobie jpeg
Wow
I-am scris recent un e-mail colegului meu Teneneu Manase, profesor de lingvistică americană, bursier – încă de dinainte de pandemie – la o universitate americană.
Iconofobie jpeg
Amărăciunea lui Nostropello
Prietenul meu Brotanni Nostropello – profesor, cumva predestinat, la Istoria numelor proprii – mă sună frecvent să vadă ce mai fac.
Iconofobie jpeg
Traume vestimentare
Unii îl acuză pe Timon că nu ar avea proprietatea rigorilor vestimentare, apărînd, atît în amfiteatru, cît și la piață, în frac.
Iconofobie jpeg
Penurie teratologică
Monstrul sacru ajunge, vrînd-nevrînd, pe un palier principal, central, iar în jurul lui încep să graviteze, ca niște licurici bezmetici, valeții academici.