Valeriu STOICA

O mare invenție – contractul social jpeg
Subiect de drept și drept subiectiv (I)
În limba engleză, termenul subject a rămas fidel sensului etimologic de supus.
p 11 credit C  Hord jpg
Pedagogia juridică între învăț și dezvăț
Avizele Consiliului Legislativ, în măsura în care ar fi urmate, sînt o bună premisă pentru creșterea calității legilor adoptate de Parlament.
O mare invenție – contractul social jpeg
Libertate abstractă și libertăți speciale
Fiecare libertate specială nu este o simplă prerogativă, ci un set sau un evantai de prerogative juridice.
O mare invenție – contractul social jpeg
Puterile speciale ca prerogative juridice
Diferența principală dintre puterile speciale de drept public și puterile speciale de drept privat rezultă din specificul raporturilor juridice în cadrul cărora ele se constituie.
O mare invenție – contractul social jpeg
Ce este în „mintea” păpușii Sally?
Dialogul dintre europenism și alte tipuri de gîndire regională, iar nu globalismul, este calea care poate duce la înțelegerea alterităților, adică a diferențelor din mintea celuilalt
O mare invenție – contractul social jpeg
O iluzie a lui Benjamin Constant
Partitura globalizării, interpretată cu patos în multe universități și în diferite cercuri de activiști din lume, are ca laitmotiv potențialul tehnologiei de a uni oamenii și de a înlătura diferențele de mentalitate, dincolo de granițele politice.
O mare invenție – contractul social jpeg
Sub zodia Balanței
Nu de puține ori, dezacordul dintre CSM și Ministerul de Justiție în legătură cu diferite proiecte legislative a determinat fie blocarea acestora, fie tensiuni mari care au tulburat aplicarea în practică a reglementărilor adoptate de Parlament.
O mare invenție – contractul social jpeg
Legile poeziei – libertate și constrîngere
Raportul dintre libertate și constrîngere este o temă recurentă nu numai în etică, în filosofia politică și în teoria juridică, ci și în arta poetică.
O mare invenție – contractul social jpeg
RT France v. Consiliul Uniunii Europene
Apoi, această funcționare eficientă nu a sacrificat nici unul dintre principiile procesului echitabil. RT France a avut acces la Justiție, s-a bucurat de dreptul la apărare și de o analiză independentă și imparțială a motivelor și argumentelor prezentate.
O mare invenție – contractul social jpeg
Dincolo de costul și eficiența sancțiunilor internaționale
Sancțiunile împotriva Rusiei nu au fost suficiente pentru a o descuraja.
O mare invenție – contractul social jpeg
Jus cogens
Cine are cîștig de cauză într-un conflict? Cel care e mai puternic sau cel care are dreptate?
O mare invenție – contractul social jpeg
Este necesară schimbarea actualei forme de guvernămînt? (III)
În cazuri excepționale crizele politice au fost rezolvate prin recurgerea la votul electoratului.
O mare invenție – contractul social jpeg
Este necesară schimbarea actualei forme de guvernămînt? (II)
Nu mai cred astăzi că forma de guvernămînt stabilită prin actuala Constituție este sursa disfuncționalităților și eșecurilor sistemului politic din România.
O mare invenție – contractul social jpeg
Este necesară schimbarea actualei forme de guvernămînt? (I)
Din cînd în cînd este agitată în lumea politică problema revizuirii Constituției. De fiecare dată, calul de bătaie este schimbarea formei de guvernămînt.
O mare invenție – contractul social jpeg
Vlad Constantinesco și Stéphane Pierré-Caps: o pledoarie pentru libertate
Oferă o imagine complexă și coerentă a raporturilor dintre Constituție, stat, societate și individ.
O mare invenție – contractul social jpeg
Libertatea de exprimare între tirani, manipulatori, naivi, mizantropi și echidistanți
Romanul lui Vodolazkin și cartea lui Procopius din Caesarea dezvăluie, fiecare în felul său, modul în care se scrie istoria.
O mare invenție – contractul social jpeg
Legea iubirii
Dincolo de apartenențele religioase, culturale și comunitare, Legea iubirii este puntea care unește și îmbogățește toți oamenii, de oriunde și de oricînd.
O mare invenție – contractul social jpeg
Alegoria și efectele bunei guvernări și ale relei guvernări
Geniul artistic al lui Lorenzetti a făcut posibilă dublarea emoției estetice de o invitație la meditație asupra modului de a guverna comunitatea.
O mare invenție – contractul social jpeg
Ideal și pragmatism în diplomație
Diplomația rusă își folosește pragmatismul cinic în favoarea războiului, nu a păcii.
O mare invenție – contractul social jpeg
Forța intrinsecă și extrinsecă a dreptului
Cuvinte care păreau demonetizate – viața, libertatea și demnitatea ființei umane – își recapătă astăzi sensul originar.
O mare invenție – contractul social jpeg
Si vis pacem, para bellum
O țară mică are o singură soluție: să fie integrată în organizații puternice, chiar dacă plătește prețul firesc al transferului unor atribuții de suveranitate, în condiții de egalitate cu ceilalți membri.
O mare invenție – contractul social jpeg
Identități vulnerabile
Pe temeiul acestei identități culturale a fost clădită mai întîi o uniune vamală și economică, iar apoi o uniune politică.
O mare invenție – contractul social jpeg
„Fericiți cei prigoniți pentru dreptate”
Ceasuri de demult nu este o carte de memorii, ci un roman-poem în care frazele cu rezonanță muzicală renasc personaje ce își depășesc condiția tragică prin credință, speranță și iubire.
O mare invenție – contractul social jpeg
Romanele lui Dinu Pillat
Romanele lui Dinu Pillat, în egală măsură psihologice și de idei, scrise în perioada 1943-1955, urmează proza lui Mihail Sebastian și anticipează proza unor romancieri care se vor afirma în deceniile următoare.
O mare invenție – contractul social jpeg
Error communis facit jus
Principiul care afirmă că nimeni nu poate da mai mult decît are, înainte de a avea o funcție normativă, are un conținut cognitiv, se bazează pe un anumit proces de cunoaștere.
O mare invenție – contractul social jpeg
Pot fi prevenite erorile judiciare?
Știind că nu este infailibil, știind că poate să greșească, judecătorul poate reduce sfera de manifestare a erorii judiciare.
O mare invenție – contractul social jpeg
Încă o nedreptate
Nu numai în pretoriul justiției se săvîrșesc nedreptăți. Judecățile de valoare, indiferent cine este autorul lor, pot fi și ele nedrepte.
O mare invenție – contractul social jpeg
Adevăr judiciar și adevăr obiectiv
Adevărul nu este doar o valoare epistemică, ci și una morală.
O mare invenție – contractul social jpeg
Dileme și decizii, erori și corecții
În politică, amînarea sau refuzul deciziei are chiar semnificația unei decizii.
Grație și Justiție la Shakespeare jpeg
Rolul civilizator al Codului Civil - o idee a lui Portalis
Codul Civil trebuie să fie în măsură să identifice tensiunile care există în comunitate.
O mare invenție – contractul social jpeg
Despre logica juridică și adevărata viață a dreptului
Un legiuitor înțelept trebuie să țină seama de distincția dintre ceea ce este necesar, ceea ce este posibil și ceea ce este imposibil, astfel încît normele juridice să fie în mod rațional aplicabile.
O mare invenție – contractul social jpeg
De la dictatura personală la dictatura majorității, cu unele ocolișuri
Cînd, la începuturile ei, Republica Romană era în pericol, se apela la un bărbat destoinic, priceput în arta războiului, care era numit dictator spre a înfrunta dușmanii și a restabili siguranța comunității.
O mare invenție – contractul social jpeg
La aniversare
La 1 octombrie 2021 se împlinesc zece ani de la intrarea în vigoare a Codului Civil.
O mare invenție – contractul social jpeg
O luptă pe viață și pe moarte
Această poveste are și un alt înțeles, care, deși este evident în relatarea biblică, rămîne totuși mai mereu în umbră.
O mare invenție – contractul social jpeg
Drept și ideologie
Știința dreptului, fără a ignora atașamentul firesc față de valori, nu trebuie să renunțe niciodată la spiritul critic.
O mare invenție – contractul social jpeg
Pînza de păianjen a probabilităților
Pînza de păianjen  a probabilităților în care se poate pierde judecătorul nu poate fi ruptă decît de simțul dreptății.
O mare invenție – contractul social jpeg
De la lanțurile robiei la obligațiile libertății
Libertatea persoanei nu este posibilă fără o doză de constrîngere și de supunere.
O mare invenție – contractul social jpeg
Duelul judiciar și marca Audi
Numai dacă sînt atenți la duelul politic, cetățenii se situează în poziția bunilor judecători.
O mare invenție – contractul social jpeg
Dialogul necesar dintre CCR și CJUE
Acest mecanism instituțional de armonizare a dreptului intern cu dreptul european este efectiv numai în cadrul unui anumit proces judiciar.
O mare invenție – contractul social jpeg
O mare invenție – contractul social
Sînt idei elaborate prin acumulări intelectuale succesive, timp de secole, nefiind datorate unui singur autor.
Slujitorul echității jpeg
Slujitorul echității
Norma care statuează că judecătorul nu poate refuza să dea o hotărîre pe motiv că legea tace, este neclară sau insuficientă a fost adoptată și se regăsește și astăzi în Codul civil francez, împreună cu norma care interzice judecătorului să se pronunțe pe cale de dispoziții generale și reglementare.
În semn de respect și gratitudine jpeg
O definiție a Sfîntului Augustin, utilă și pentru juriști
„De mințit minte acela care una are în gînd și altceva redă prin cuvinte sau prin orice alte moduri de semnificare.”
În semn de respect și gratitudine jpeg
Vavřička și alții versus Republica Cehă
Dincolo de țesătura rațională a argumentelor se întrevede urzeala profundă a principiului echității.
În semn de respect și gratitudine jpeg
Pe urmele lui Doru Cosma
Recunoscut de avocați și de magistrați ca un mare maestru al barei, Doru Cosma se bucura de un prestigiu indeniabil în lumea academică, cîștigat după ce își publicase, în anul 1969, la Editura Științifică, teza de doctorat Teoria generală a actului civil.
În semn de respect și gratitudine jpeg
Adevărul între informații și probe
Diferența esențială dintre informații și probe este dată de modul de raportare la adevăr, ca noțiune cognitivă.
În semn de respect și gratitudine jpeg
Pensia de serviciu a magistraților nu este un privilegiu
Orice comunitate trebuie să găsească echilibrul dintre ceea ce le cere și ceea ce le dă magistraților.
În semn de respect și gratitudine jpeg
Cine amenință independența magistraților?
Cercul vicios al suspiciunii tinde să înlocuiască funcția de cooperare loială între puterile statului și funcția de control reciproc în limite constituționale.
În semn de respect și gratitudine jpeg
Justitia est fundamentum regnorum
Prea multă patimă și prea puțină rațiune însoțesc trei teme aflate astăzi pe prima pagină a agendei publice.
În semn de respect și gratitudine jpeg
În semn de respect și gratitudine
Nu de puține ori dreptul dus la extrem generează maxima nedreptate.
Povestea unui copil din flori – Crîmpoşia Selecţionată jpeg
Povestea unui copil din flori – Crîmpoşia Selecţionată
Cine gustă o dată Crîmpoşia noastră se îndrăgostește și revine la ea în toate anotimpurile.