Valeriu STOICA

image png
Duelul în literatură, literatura în duel
Miza lor a fost libertatea, fără de care onoarea și demnitatea își pierd sensul.
O mare invenție – contractul social jpeg
O carte îndelung așteptată: „Logică juridică” de Codrin Codrea
Opinia potrivit căreia știința logicii este una singură nu are consistență.
image png
Două clarificări
Procurorii din cazul Gheorghe Ursu au înțeles semnificația faptelor, nu și judecătorii.
image png
Cîteva lecturi pentru judecătorii din Cazul Gheorghe Ursu
Totalitarismul comunist a avut, în toate etapele istoriei sale, o esență criminală.
image png
Două tipuri de reciprocitate și asumarea nedreptății
A treia lege de mișcare formulată de Newton sau principiul acțiunii și reacțiunii afirmă că orice forță este însoțită de o forță egală și de sens contrar.
O mare invenție – contractul social jpeg
Mirabila clepsidră
Dreptul literaturii este un alt fel de Ianus.
O mare invenție – contractul social jpeg
Un funt de carne
S-au scris studii savante despre problemele de drept identificate în dramaturgia shakespeariană.
O mare invenție – contractul social jpeg
Jacques Maritain – Legea naturală sau legea nescrisă
În spațiul juridic românesc, traducerea cărții lui Jacques Maritain este o sincronizare întîrziată cu gîndirea bogată.
O mare invenție – contractul social jpeg
Se poate trăi și sub dictatură?
Fără această probă, argumentele celor care apără Justiția și judecătorii își pierd credibilitatea.
Stoica jpg
O mare invenție – contractul social jpeg
Ce fel de magistrați?
Rostul profund al întregului sistem judiciar constă în realizarea și menținerea armoniei sociale.
O mare invenție – contractul social jpeg
Judecătorul, dictatorul și deșteptul
Cei care folosesc asemenea argumente erodează, cu sau fără intenție, zidurile de apărare a libertății.
O mare invenție – contractul social jpeg
Fericirile – două căi
Fericiți sînt cei ce plîng, cei prigoniți pentru dreptate, cei ocărîți și defăimați pentru credința lor.
O mare invenție – contractul social jpeg
Schimbarea Legii
Ura față de alții este înlocuită cu ura față de sine.
O mare invenție – contractul social jpeg
Adevărul, premisa dreptății
Această limită este și mai evidentă dacă se înțelege că nici un proces judiciar nu se confundă cu Judecata de Apoi.
O mare invenție – contractul social jpeg
Subiect de drept și drept subiectiv (III)
Expresiile subiect de drept și drept subiectiv par să aibă o nuanță tautologică sau să trimită la o definiție idem pe idem.
O mare invenție – contractul social jpeg
Marian Nicolae: Teoria recursului în casație
Metamorfoza recursului în casație este însă mai degrabă una teoretică, ideală, decît una practică, efectivă.
O mare invenție – contractul social jpeg
Constantin Hamangiu, Matei G. Nicolau: Dreptul roman
Ceea ce se păstrează în dreptul pozitiv sînt constantele, ca expresie a dreptului natural.
O mare invenție – contractul social jpeg
Moartea lui Tudor Vladimirescu: asasinat sau executarea unei pedepse?
Codul penal militar intern al Eteriei nu avea nici o valoare juridică.
O mare invenție – contractul social jpeg
Stiloul lui Petrache Poenaru și un sac de povești. Un dar pentru sărbătorile de iarnă
Dacă Theodoros va atîrna în talerul faptelor bune la Judecata de Apoi, cum speră autorul, nu se poate ști.
O mare invenție – contractul social jpeg
Subiect de drept și drept subiectiv (II) Infans conceptus pro nato habetur
Împreună cu alte soluții practice, rezolvarea cuprinsă în acest adagiu dovedește intuiția juridică a romanilor.
O mare invenție – contractul social jpeg
O mare invenție – contractul social jpeg
Subiect de drept și drept subiectiv (I)
În limba engleză, termenul subject a rămas fidel sensului etimologic de supus.
p 11 credit C  Hord jpg
Pedagogia juridică între învăț și dezvăț
Avizele Consiliului Legislativ, în măsura în care ar fi urmate, sînt o bună premisă pentru creșterea calității legilor adoptate de Parlament.
O mare invenție – contractul social jpeg
Libertate abstractă și libertăți speciale
Fiecare libertate specială nu este o simplă prerogativă, ci un set sau un evantai de prerogative juridice.
O mare invenție – contractul social jpeg
Puterile speciale ca prerogative juridice
Diferența principală dintre puterile speciale de drept public și puterile speciale de drept privat rezultă din specificul raporturilor juridice în cadrul cărora ele se constituie.
O mare invenție – contractul social jpeg
Ce este în „mintea” păpușii Sally?
Dialogul dintre europenism și alte tipuri de gîndire regională, iar nu globalismul, este calea care poate duce la înțelegerea alterităților, adică a diferențelor din mintea celuilalt
O mare invenție – contractul social jpeg
O iluzie a lui Benjamin Constant
Partitura globalizării, interpretată cu patos în multe universități și în diferite cercuri de activiști din lume, are ca laitmotiv potențialul tehnologiei de a uni oamenii și de a înlătura diferențele de mentalitate, dincolo de granițele politice.
O mare invenție – contractul social jpeg
Sub zodia Balanței
Nu de puține ori, dezacordul dintre CSM și Ministerul de Justiție în legătură cu diferite proiecte legislative a determinat fie blocarea acestora, fie tensiuni mari care au tulburat aplicarea în practică a reglementărilor adoptate de Parlament.
O mare invenție – contractul social jpeg
Legile poeziei – libertate și constrîngere
Raportul dintre libertate și constrîngere este o temă recurentă nu numai în etică, în filosofia politică și în teoria juridică, ci și în arta poetică.
O mare invenție – contractul social jpeg
RT France v. Consiliul Uniunii Europene
Apoi, această funcționare eficientă nu a sacrificat nici unul dintre principiile procesului echitabil. RT France a avut acces la Justiție, s-a bucurat de dreptul la apărare și de o analiză independentă și imparțială a motivelor și argumentelor prezentate.
O mare invenție – contractul social jpeg
Dincolo de costul și eficiența sancțiunilor internaționale
Sancțiunile împotriva Rusiei nu au fost suficiente pentru a o descuraja.
O mare invenție – contractul social jpeg
Jus cogens
Cine are cîștig de cauză într-un conflict? Cel care e mai puternic sau cel care are dreptate?
O mare invenție – contractul social jpeg
Este necesară schimbarea actualei forme de guvernămînt? (III)
În cazuri excepționale crizele politice au fost rezolvate prin recurgerea la votul electoratului.
O mare invenție – contractul social jpeg
Este necesară schimbarea actualei forme de guvernămînt? (II)
Nu mai cred astăzi că forma de guvernămînt stabilită prin actuala Constituție este sursa disfuncționalităților și eșecurilor sistemului politic din România.
O mare invenție – contractul social jpeg
Este necesară schimbarea actualei forme de guvernămînt? (I)
Din cînd în cînd este agitată în lumea politică problema revizuirii Constituției. De fiecare dată, calul de bătaie este schimbarea formei de guvernămînt.
O mare invenție – contractul social jpeg
Vlad Constantinesco și Stéphane Pierré-Caps: o pledoarie pentru libertate
Oferă o imagine complexă și coerentă a raporturilor dintre Constituție, stat, societate și individ.
O mare invenție – contractul social jpeg
Libertatea de exprimare între tirani, manipulatori, naivi, mizantropi și echidistanți
Romanul lui Vodolazkin și cartea lui Procopius din Caesarea dezvăluie, fiecare în felul său, modul în care se scrie istoria.
O mare invenție – contractul social jpeg
Legea iubirii
Dincolo de apartenențele religioase, culturale și comunitare, Legea iubirii este puntea care unește și îmbogățește toți oamenii, de oriunde și de oricînd.
O mare invenție – contractul social jpeg
Alegoria și efectele bunei guvernări și ale relei guvernări
Geniul artistic al lui Lorenzetti a făcut posibilă dublarea emoției estetice de o invitație la meditație asupra modului de a guverna comunitatea.
O mare invenție – contractul social jpeg
Ideal și pragmatism în diplomație
Diplomația rusă își folosește pragmatismul cinic în favoarea războiului, nu a păcii.
O mare invenție – contractul social jpeg
Forța intrinsecă și extrinsecă a dreptului
Cuvinte care păreau demonetizate – viața, libertatea și demnitatea ființei umane – își recapătă astăzi sensul originar.
O mare invenție – contractul social jpeg
Si vis pacem, para bellum
O țară mică are o singură soluție: să fie integrată în organizații puternice, chiar dacă plătește prețul firesc al transferului unor atribuții de suveranitate, în condiții de egalitate cu ceilalți membri.
O mare invenție – contractul social jpeg
Identități vulnerabile
Pe temeiul acestei identități culturale a fost clădită mai întîi o uniune vamală și economică, iar apoi o uniune politică.
O mare invenție – contractul social jpeg
„Fericiți cei prigoniți pentru dreptate”
Ceasuri de demult nu este o carte de memorii, ci un roman-poem în care frazele cu rezonanță muzicală renasc personaje ce își depășesc condiția tragică prin credință, speranță și iubire.
O mare invenție – contractul social jpeg
Romanele lui Dinu Pillat
Romanele lui Dinu Pillat, în egală măsură psihologice și de idei, scrise în perioada 1943-1955, urmează proza lui Mihail Sebastian și anticipează proza unor romancieri care se vor afirma în deceniile următoare.
O mare invenție – contractul social jpeg
Error communis facit jus
Principiul care afirmă că nimeni nu poate da mai mult decît are, înainte de a avea o funcție normativă, are un conținut cognitiv, se bazează pe un anumit proces de cunoaștere.
O mare invenție – contractul social jpeg
Pot fi prevenite erorile judiciare?
Știind că nu este infailibil, știind că poate să greșească, judecătorul poate reduce sfera de manifestare a erorii judiciare.
O mare invenție – contractul social jpeg
Încă o nedreptate
Nu numai în pretoriul justiției se săvîrșesc nedreptăți. Judecățile de valoare, indiferent cine este autorul lor, pot fi și ele nedrepte.
O mare invenție – contractul social jpeg
Adevăr judiciar și adevăr obiectiv
Adevărul nu este doar o valoare epistemică, ci și una morală.