Stiloul lui Petrache Poenaru și un sac de povești. Un dar pentru sărbătorile de iarnă

5 ianuarie 2023
O mare invenție – contractul social jpeg

În lista descoperirilor științifice și a invențiilor făcute de români, recirculată din cînd în cînd, pe diferite canale de comunicare, de către cei care simt nevoia să își hrănească orgoliul național, se află la loc de cinste  și  Patentul nr. 3.208, înregistrat de Petrache Poenaru în 1827 la Departamentul pentru Manufacturi  al Ministerului de Interne din Franța: „plume portable sans fin, qui s'alimente elle-même avec de l'encre”.  Mai simplu spus, românii se mîndresc că un conațional a inventat stiloul, chiar dacă titlul de inventator i-a fost acordat lui Lewis Edson Waterman, cîteva decenii mai tîrziu, cînd stiloul a putut fi produs în serie. Acest fapt real interesează dreptul, întrucît este un episod  din istoria proprietății intelectuale, la fel de pasionantă ca un roman de aventuri. Nu este întîmplător că acest episod tehnic și juridic  devine subiectul  uneia din șirul  nesfîrșit de povești, care alcătuiesc Theodoros, ultimul roman  publicat de Mircea Cărtărescu la Editura Humanitas. Cum mărturisește autorul, sursele de inspirație au fost scrisoarea trimisă de Ion Ghica lui Vasile Alecsandri în 1883, cartea sfîntă etiopiană Kebra Nagast și un text istoric anonim despre viața lui Tewrodos II, împăratul Etiopiei. Mai adaugă autorul, cu bun temei: „Deși m-am străduit ca fiecare amănunt al romanului meu să fie bine documentat, încît cititorul poate afla din el care erau geografia și istoria, religia și cultura, moravurile locuitorilor, flora și fauna, ce se bea și  se mînca etc. în fiecare dintre cele patru lumi intersectate ale cărții de față ( Valahia, Arhipeleagul grec, Etiopia și Iudeea din vremea împăratului Solomon), Theodoros nu are pretenția de a fi mai mult decît o operă de ficțiune”. Mărturia confirmă afirmația lui Ștefan Aug. Doinaș că orice operă artistică este rezultatul recompunerii elementelor realității într-o ordine nouă, fără precedent, în funcție de viziunea creatorului și de matricea sa stilistică. Înălțimea estetică a rezultatului depinde de talentul  fiecărui autor și de amploarea eforturilor de a-l pune în operă. 

Românii al căror orgoliu național este flămînd și însetat se pot sătura citind această carte. După cum se pot sătura toți cei însetați și flămînzi de emoții estetice, în vecinătatea extazului, oriunde s-ar afla aceștia, acum și în viitor. Theodoros este nu numai un pisc al literaturii române, ci și al literaturii universale din toate timpurile, punctul culminant al unei cariere excepționale de poet și de prozator. Numeroase argumente justifică această afirmație, dar cîteva trebuie menționate în mod special. 

Romanul este o stare de grație a limbii române. Nu de puține ori s-a deplîns starea de degradare a limbii române din ultimele decenii.  Poate că ar fi mai potrivit să se observe incapacitatea sau, după caz, degradarea culturală a contemporanilor care nu au învățat sau au uitat să prețuiască limba română. În epoca internetului, care amputează toate limbile, scriitorii își fac datoria, păstrînd și îmbogățind frumusețea limbii în care compun. În Theodoros, limba română este ea însăși personajul principal, care percepe bogăția vizuală, auditivă, olfactivă, gustativă și tactilă a lumii. Cititorul pasionat de dicționare care este Mircea Cărtărescu descoperă și creează cuvintele prin care se exercită  aceste cinci simțuri și multe altele cu care numai creatorii sînt înzestrați. Ca și în Levantul, limbii române îi este redată dimensiunea creată de poeții și prozatorii din perioada preeminesciană, fără a se renunța însă la dimensiunile eminesciană și posteminesciană.  Sub ultimul aspect, un singur exemplu: sculpturile în sarea din ocna de la Turda amintesc de cele la care se închină Zahei Orbul, în romanul lui Vasile Voiculescu. Pe fiecare pagină,  frazele au claritatea și strălucirea cristalului care își  schimbă culoarea în funcție de mișcarea Soarelui și a astrelor nopții pe cer.

Tehnicile narative sînt desăvîrșit stăpînite. Alternarea vocilor auctoriale – la  persoana I, a II-a și a III-a, singular și plural –, salturile și revenirile în timp și spațiu, succesiunea momentelor epice, de epopee, cu momente de copleșitoare intensitate lirică, țesătura de sensuri ascunse și de simboluri, fuga imaginației în spații magice, care amintesc mai degrabă de Ștefan Bănulescu din Cartea milionarului decît de  autorii latino-americani, și mrejele intertextuale dau romanului o structură vastă de simfonie. 

Galeria personajelor este amețitoare. În preajma lui Tudor, devenit Theodoros, iar apoi Tewrodos, se învîrt figuri istorice sau fictive, coboară și urcă în timp, în trama romanului sau în frescele bisericii de la Ghergani și ale bisericilor din Arhipeleag,  regi și împărați, de la Solomon pînă la regina Victoria, eroi și tîlhari, sfinți și ticăloși, maici cucernice, fecioare și prostituate, acestea din urmă sperînd în iertarea de care  s-a bucurat Maria Magdalena. Nu putea să lipsească din această galerie tocmai Ion Ghica, care, după  ipostaza matură din romanul Danei Dumitriu, reînvie încă o dată literar, în ipostaza de copil și de adolescent, prieten de năzbîtii și de aventuri, fie la Ghergani, fie în București, dar și în ipostaza beiului de Samos: zveltul palicar nebun Theodoros a fost o vreme în slujba stîrpitorului pe palicari, care l-a scăpat de la spînzurătoare. Și cum îngerii pot ridica în văzduh biserica încoronării lui Theodoros, ca împărat al Etiopiei, ei pot coborî în timp guvernarea beiului de Samos cu cîțiva ani. Astfel, autorul care a creat personajul Theodoros devine el însuși personaj în cartea scrisă de îngerii din nori despre avatarurile prietenului din copilărie.

Multe din paginile cărții alcătuiesc imnuri, în care iubirea urcă de la éros la agápe, de la adorarea Stamatinei la slava lui Dumnezeu.  Makeda, regina din Sheba (Saba), trăiește împreună cu Solomon  experiența erotică din care s-a născut Menelik (Fiul înțeleptului), legendarul întemeietor al dinastiei etiopiene, ultimul împărat fiind Haile Selassie. Unii cred  că din această poveste de iubire s-a născut și Cîntarea cîntărilor, cel mai frumos poem de dragoste din cîte s-au scris vreodată. Miracolul prin care Templul dobîndește strălucirea unui diamant uriaș prilejuiește transcenderea érosului și  convertirea Makedei la credința în Dumnezeu: „Aerul ardea între ei, dar flama lui se schimbase din roșul pur al dragostei și-al dorinței în azurul încă și mai mistuitor al unei legături mai înalte. Turcoaz topit clocotea între ei, ca o pecete dublă, ca o matriță a două suflete și-a două trupuri, unindu-le în ceruri, ca și pe pămînt”. Este o anticipare a comuniunii creștine. Nu este exclus  ca structura tripartită a romanului să trimită la Sfînta Treime, iar cele 33 de capitole să numere chiar anii lui Iisus Hristos. 

Dacă Theodoros va atîrna în talerul faptelor bune la Judecata de Apoi, cum speră autorul, nu se poate ști. Dar sigur este cel mai frumos dar pentru sărbătorile de iarnă. Un dar al Creatorului din cer trimis prin creatorul de pe pămînt.

Valeriu Stoica este avocat și profesor de drept civil la Facultatea de Drept a Universității din București.

O mare invenție – contractul social jpeg
Moartea lui Tudor Vladimirescu: asasinat sau executarea unei pedepse?
Codul penal militar intern al Eteriei nu avea nici o valoare juridică.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
„Rusia trebuie să piardă”
Orice alt deznodămînt va duce la destrămarea ordinii internaționale așa cum o știm acum, cu consecințe ce nu pot fi estimate.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Punct și de la capăt
Dar, în general, reacția unora dintre politicienii și gazetarii autohtoni după eșecul Schengen n-a reușit să depășească mimica unei bosumflări provinciale.
Frica lui Putin jpeg
Antimaniheism
Dar se poate întreba cineva: dacă răul nu se activează fără o anumită, fie și mică, proporție de bine, de ce binele însuși nu e mai puternic și mai activ?
m simina jpg
Pisicile de la Palatul de Iarnă
În altă ordine de idei, aș merge pe mîna Ecaterinei cea Mare: Albastru de Rusia și Angora albă.
AFumurescu prel jpg
Federaliștii și antifederaliștii români
A te trezi cu un picior în fiecare tabără, ca să nu zic luntre, e o binecuvîntare și un blestem.
Iconofobie jpeg
Poeți (și critici?)
Dar şi cei croiţi astfel sînt, la urma urmelor, să admitem, nişte poeţi.
„Cu bule“ jpeg
Mim și mimă
În franceză, după unele oscilații de încadrare într-un gen, mime s-a fixat ca substantiv masculin, iar pantomime ca feminin.
HCorches prel jpg
Oldies but goldies
De la Simona Popescu la Emil Brumaru, de la Mircea Dinescu la Mircea Cărtărescu, autorii contemporani nu lipsesc.
radu naum PNG
Există un stadion nou de fotbal în Ghencea. Pentru ce echipă?
Da, există, dar numai pentru unii. Pentru alţii, nu există. E ca şi cum n-ar fi, ca şi cum în mijlocul acelui cîmp din Ghencea ar fi doar un lan de grîu, sau o groapă ca a lui Ouatu, sau vidul cosmic.
p 7 WC jpg
Revenirea „delictului de gîndire”
O persoană, spunea Atkin, nu poate fi reținută sau privată de bunurile proprii în mod arbitrar, nici chiar în vreme de război.
index jpeg 6 webp
Afacerea Tate și modelul românesc
Era, într-un fel, un amestec de sisteme de vînzare de tip MLM (multi-level marketing) cu principiile funcționării unei secte.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Skynet dă în bobi*
Tehnologiile avansate vor continua să evolueze și să aibă un impact major asupra societății.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Dubla măsură
Să ne înțelegem: nu vreau să-i evacuez nici pe Marx, nici pe Engels, nici pe G.B. Shaw, pe Sartre, pe Éluard sau pe Aragon din lista de repere semnificative ale culturii europene.
Frica lui Putin jpeg
Regii, vecinii noștri
Dacă acestea sînt așa, înțelegem pasiunea modernă pentru monarhia constituțională. Cu regii și prinții Angliei mai ales sîntem toți „vecini” prin intermediul presei, al Internetului și acum, iată, al unei cărți.
m simina jpg
La Azuga (II)
Din păcate, după cel de-al Doilea Război Mondial noul regim politic din România a căutat să minimalizeze contribuția monarhiei în istoria țării.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Ce oameni avem, ce oameni sîntem
Și în UE, relațiile dintre state au o bună doză de răceală și de cinism.
Iconofobie jpeg
Puțină genetică … literară
„Gena” funcționează, în acest context, asemenea sorții implacabile din tragedia antică. Devine fatum malus, predestinare obtuză.
„Cu bule“ jpeg
Paranghelia la discotecă
Descoperisem mai întîi un film grecesc din 1980, cu titlul în original Paranghelia, în care conflictul era declanșat de comandarea (= paranghelia) de către protagonist a unei muzici anume, într-un local.
HCorches prel jpg
Ca un cuțit de bucătărie proaspăt șters
Mircea Cărtărescu, în cîteva fraze, a spus, așadar, niște adevăruri tranșante și care trebuie rostite de o voce cu autoritatea lui.
radu naum PNG
Scapă Halep?
Există puţine certitudini în cazul controlului pozitiv cu Roxadustat al Simonei Halep, dar un lucru e sigur: orice ar fi, nu putem fi obiectivi.
p 7 WC jpg
A discreditat prăbușirea FTX „altruismul eficace”?
În cazul lui Bankman-Fried, riscul nu viza doar propria sa avere, reputație și poate chiar propria libertate.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Exploratorii existenței
Kundera nu extinde aceste observații și asupra altor acte artistice, dar cred că și în pictură, de exemplu, pot funcționa aceleași mecanisme.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Un an special pentru noi
Am trecut prin toate cele ale României. De 30 de ani, nimic din ce este românesc nu ne este străin.

Adevarul.ro

image
Tatăl care și-a violat fiul cu retard mental: „Trebuie să aibă și el viaţă sexuală. Nu poate rămâne virgin”
Motivarea hotărârii prin care bărbatul din Zlatna a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru două infracţiuni de viol, victima fiind fiul său cu retard mental, arată o situație cutremurătoare
image
image
Când au elevii vacanță în februarie, în funcție de județ. Harta cu toate informațiile
La decizia inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, următoarea vacanţă a elevilor, de o săptămână, va fi programată undeva în perioada 6 - 26 februarie, dar nu pentru toată lumea la fel.

HIstoria.ro

image
„Orașul de aur”, de sub nisipurile Egiptului
Pe lista descoperirilor recente și considerate fascinante se înscrie și dezvăluirea unui oraș de aur, din Luxor, Egipt.
image
Din culisele Operațiunii Marte
În istoria războiului sovieto-german, nume ca „Moscova”, „Stalingrad”, „Kursk”, „Belarus” sau „Berlin” evocă mari victorii sovietice.
image
Ce mai mare soprană a nostră, Hariclea Darclée, cea care a salvat opera La Tosca / VIDEO
E duminică, 14 ianuarie 1900, iar pe scena Teatrului Constanzi din Roma are loc o premieră memorabilă:„Tosca”, opera în trei acte a lui Giacomo Puccini. E prima reprezentaţie a poveştii dramatice care va cuceri lumea, iar soprana româncă Hariclea Darclée o interpretează pe Floria Tosca.