Legile poeziei – libertate și constrîngere

Publicat în Dilema Veche nr. 960 din 1 septembrie – 7 septembrie 2022
O mare invenție – contractul social jpeg

Raportul dintre libertate și constrîngere este o temă recurentă nu numai în etică, în filosofia politică și în teoria juridică, ci și în arta poetică. Proporția dezirabilă dintre libertate și constrîngere depinde de modul în care sînt elaborate normele sau canoanele din fiecare domeniu și de imaginația destinatarilor, dublată de experiența acestora. În sfera etică și în cea estetică, la normele și canoanele exterioare se adaugă reguli proprii, pe care fiecare persoană și le creează pentru sine, pe temeiul experienței de viață sau al celei artistice. Există canoane specifice diferitelor epoci și curente artistice. În plus, fiecare artist își elaborează propriile reguli în cadrul acestor canoane. Substanța și matricea creației personale suportă atît constrîngerea normelor specifice unei anumite epoci și unui anumit curent artistic, cît și autoconstrîngerea rezultată din regulile proprii. Paradoxal, această autoconstrîngere este expresia libertății creatoare. Oricum, se verifică încă o dată afirmația că nu există libertate fără constrîngere.

În greaca veche și în latină, iar apoi în limbile europene pînă în zorii modernității, poezia a fost matca tuturor genurilor literare (epic, dramatic și liric). Legile prozodiei erau comune pentru toate aceste genuri. De-a lungul multor secole, singura schimbare importantă a fost înlocuirea piciorului metric format din silabe lungi și silabe scurte cu acela format din silabe accentuate și silabe neaccentuate. Transformarea radicală s-a produs în secolul al XIX-lea, mai ales în a doua jumătate a acestuia, cînd poezia a încetat să mai fie numitorul comun al tuturor genurilor literare, devenind sinonimă cu genul liric. Este ceea ce au demonstrat, între alții, Hugo Friedrich, în Structura liricii moderne (Univers, 1969), Matei Călinescu, în Conceptul modern de poezie (Univers, 1972) și Mircea Scarlat, în cele patru volume ale Istoriei poeziei românești (Minerva, 1982, 1984, 1986, 1990). Astăzi, sintagma poezie lirică este un pleonasm. Treptat, poezia s-a eliberat și de legile prozodiei, ceea ce nu înseamnă că versul alb este lipsit de ritm și armonie, de muzică interioară. Acestea nu se mai nasc însă din aplicarea unor reguli obiective, ci sînt creația personală a fiecărui poet. Nu există însă o disjuncție totală între poezia modernă și legile prozodiei. Se poate încă inova formal, fără a abandona aceste legi, iar materia poetică își poate consolida originalitatea în măsurile și ritmurile clasice. Lirica eminesciană oferă numeroase și puternice probe în acest sens. Cum spune el însuși în Scrisoarea II, Eminescu a fost mai mereu ispitit de Iambii suitori, troheii, săltărețele dactile. Este elocvent chiar și un singur caz: Sara pe deal. Versurile, cu rime împerecheate feminine, au, cu o singură excepție, măsura de 12 silabe, cu 4 picioare metrice: un coriamb (care reunește un troheu și un iamb), doi dactili și un troheu. De exemplu, ritmul versului Sufletul meu arde-n iubire ca para poate fi transcris astfel: /- -/ /- -  / - -  / -. Pauza vocală necesară dintre ultima silabă accentuată a coriambului și silaba accentuată a primului dactil rupe în două ritmul versului de 12 silabe, astfel încît nu mai are sunetul de săltărețe dactile, ci unul de metafizică senină și melancolică. Pentru a păstra acest ritm, primul și al patrulea vers din ultima strofă conțin particularități fonetice. Versul Vom răzima capetele-unul de altul își păstrează măsura și ritmul prin unirea ultimei silabe din cuvîntul capetele cu prima silabă din cuvîntul unul; ca urmare, cele două cuvinte se citesc și se aud: ca-pe-te-lu-nul. În versul Cine pe ea n-ar da viața lui toată, cuvîntul viața se aude și se citește în trei silabe: vi-a-ța. În acest fel, este construit al doilea dactil, respectiv al treilea picior metric din cele două versuri. Există o singură abatere de la măsura și ritmul  poeziei: ultimul vers din penultima strofă – Ore întregi spune-ți-voi cît îmi ești de dragă – are 14 silabe, ultimele două formînd un troheu suplimentar; mica imperfecțiune prozodică crește însă intensitatea mesajului erotic.

Așadar, poetul își creează trei reguli și își asumă tot atîtea constrîngeri, care organizează formal materia poetică, născută din liberele asocieri ale inspirației. În urzeala asocierilor vizuale (Sub un salcîm; lîngă salcîm; înaltul / Vechiul salcîm; frunza cea rară; Streșine vechi casele-n lună ridică, valea-i în fum) și a asocierilor sonore, cu intensități molcome sau urcătoare (Buciumul sună cu jale, scîrțîie-n vînt cumpăna de la fîntînă; fluiere murmură-n stînă; toaca răsună mai tare; clopotul vechi împle cu glasul lui sara; satul în vale-amuțește), se desfășoară mișcarea pastoral-agricolă (Turmele-l urc; osteniți oameni cu coasa-n spinare / Vin de la cîmp) și mișcarea cosmică (stele le scapără-n cale; apele curg clar izvorînd din fîntîne; Luna pe cer trece-așa sfîntă și clară; Stelele nasc umezi pe bolta senină; Nourii curg, raze-a lor șiruri despică). Tabloul idilic este îmbogățit de emoțiile îndrăgostiților (dragă, m-aștepți tu pe mine; ochii tăi mari; pieptul de dor, fruntea de gînduri ți-e plină; Sufletul meu arde-n iubire ca para; Ah! în curînd pasu-mi spre tine grăbește), de incantații erotice și de atingeri caste (sta-vom noi noaptea întreagă / Ore întregi spune-ți-voi cît îmi ești de dragă; Ne-om răzima capetele-unul de altul / Și vom adormi surîzînd).

Departe de a fi un gen minor, idila a atins cote estetice înalte mai ales în primul val al romantismului, iar apoi teoria literaturii, după ce a vitregit-o o vreme, a revalorizat-o cu succes, cum a făcut și Virgil Nemoianu în Micro-Armonia („Trilogia romantismului”, Spandugino, 2014). Această reabilitare este îndreptățită și pentru forța magică a idilei de a contracta timpul, comprimînd eternitatea într-o clipă: Astfel de noapte bogată / Cine pe ea n-ar da viața lui toată?

Dacă acest mic exercițiu de descifrare a raportului dintre libertate și constrîngere ar continua și cu alte poezii scrise de Eminescu, s-ar putea ajunge la concluzia, prin parafrazarea lui Dostoievski, că poeții români fie au intrat (precursorii), fie au ieșit (succesorii) din manta celui care nu credea să-nvețe a muri vreodată.

Valeriu Stoica este avocat și profesor de drept civil la Facultatea de Drept a Universității din București.

O mare invenție – contractul social jpeg
O iluzie a lui Benjamin Constant
Partitura globalizării, interpretată cu patos în multe universități și în diferite cercuri de activiști din lume, are ca laitmotiv potențialul tehnologiei de a uni oamenii și de a înlătura diferențele de mentalitate, dincolo de granițele politice.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Trenul de Luhansk
Dar ce te faci cînd conducerea țării tale decide că statistica poate fi contrazisă? Ajungi în trenul din Luhansk. Împrăștiat pe marginile unei gropi de obuz, ești contradicție inutilă. Atomi restituiți creației pentru reasamblare.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Limitele parodiei
Dinaintea unui spectacol mai curînd grotesc, ca acela imaginat de Kremlin în noaptea dinspre 2011, avem dreptul să spunem, ca regina Victoria: „We are not amused!”.
Frica lui Putin jpeg
Unde este Rusia?
Și, în timp ce Putin pretinde în mod fals că Rusia luptă pentru ființa sa națională, Occidentul, uneori fără să-și dea seama prea bine, luptă (prin susținerea Ucrainei) cu adevărat pentru ființa sa morală.
AFumurescu prel jpg
Închiși în societatea deschisă
Noi, ăștia, muritorii de rînd, ne confruntăm, de o bună bucată de vreme, cu o problemă mai degrabă inversă: cum se face că ne simțim închiși într-o societate altminteri declarat deschisă?
Ronald Reagan   NARA   558523 jpg
Regina și președintele
Ploaia s-a oprit. Regina Elisabeta a II-a și prințul Philip s-au întors pe iahtul regal, unde i-au găzduit pe președintele Ronald Reagan și pe Prima Doamnă Nancy Reagan. Au sărbătorit împreună aniversarea nunții cuplului prezidențial american.
Iconofobie jpeg
Bucuriile prostului solemn
Prostul solemn este numai individul prezentului. Pe simplitatea sa fermecătoare, gospodărească, emanată dintr-o „filozofie a clipei”, se sprijină, ultimativ, întreaga istorie...
„Cu bule“ jpeg
Bîtă
Cînd ești bîtă, cu un punct din oficiu ai șanse să iei un 5 și cu note mai mari la alte materii poți chiar să treci. Dar ăsta nu e bîtă, e lemn.
HCorches prel jpg
Ce putem face pentru elevii ucraineni
Mă rog, e ceva mai complicat, dar în mare cam acestea sînt condițiile.
p 7 Cicero WC jpg
Capitalismul și regina
Monarhia poate fi criticată din multe puncte de vedere. Dar faptul că Elisabeta a II-a s-a privit pe sine într-o lumină smithiană și s-a străduit să fie un exemplu de simț al datoriei și de abnegație, pentru a domoli patimile populare, nu poate fi negat.
Un sport la Răsărit jpeg
Meciurile de tipul celui dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pot deveni mai interesante decît cele de fotbal?
Nu, stimabililor, toată ţara e un banc prost. Începeţi de la vîrful ei şi apoi să vă mai văd că strîmbaţi din nas la chivuţele astea!
Comunismul se aplică din nou jpeg
Canalele subterane peste care s-au creat universitățile
La Bologna se suprapun mai multe rînduri de civilizații, etruscă, celtă, romană, și apoi medievală, renascentistă și modernă.
Washington Gas service pnp hec 14600 14697v 02 jpg
Cine ajută pe cine
Pe subiectul energiei, România nici dacă ar vrea nu ar putea să ajute statele membre. De ce?
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Vladimir Putin se micșorează
Cere respect și primește dispreț. Sau, în cel mai bun caz, indiferență. Evenimentul istoric la care asistăm cu toții azi este micșorarea lui Vladimir Putin.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Note, stări, zile
Lăsînd ironia la o parte, inițiativa rezerviștilor SRI de a „sărbători” lupta bărbătească a Securității printr-un monument instalat chiar în curtea „ghilotinei” construite de ei apare bunului-simț drept halucinantă.
Frica lui Putin jpeg
Secolul XX continuă
Lumea noastră este deci foarte departe de „sfîrșitul istoriei”, adică de o lume non-conflictuală.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Ungaria – afară din UE și NATO!
Atitudinea politică a Ungariei nu e lașitate, prostie sau egoism. E calcul asumat, e politică adevărată și articulată. E vremea să culeagă consecințele asumării.
lossy page1 640px Winston Churchill LCCN2006687122 tif jpg
Regina și prim-ministrul
Peste zece ani, în 1965, Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit a ocolit cu stil și grație protocolul, care spunea că suverana trebuie să ajungă ultima la orice ceremonie, sosind la funeraliile lui Winston Churchill înaintea familiei acestuia. În semn de prețuire.
Iconofobie jpeg
Pledoarie à contrecœur
Exact așa s-a întîmplat! Ipocriții m-au scos complet din viața lor care, prin iradierea stării de ipocrizie la scară mare, se dovedea a fi, pînă la urmă, viața întregii comunității.
„Cu bule“ jpeg
„Umpic”
Dacă româna nu ar fi o limbă standardizată, cu registre cultivate, ci doar una de circulație orală, cu multe instabilități și variații, umpic ar putea deveni relativ repede un nou cuvînt. Nu e cazul, desigur.
HCorches prel jpg
În pași de dans
Și chiar dacă sînt conștient că nu în toate liceele funcționează în acest fel, acolo unde lucrurile se întîmplă astfel pașii de dans ai unui eveniment de divertisment pot deveni, iată, cîțiva pași pe drumul vieții, într-o manieră formativă.
p 7 WC jpg
Recviem pentru un imperiu
Întrebarea care rămîne este în ce măsură durabilitatea Comunității Națiunilor a depins strictamente de longevitatea regretatului monarh și în ce măsură va putea fi ea menținută de succesorul reginei.
Un sport la Răsărit jpeg
După Serena, acum și Roger? Se încheie o eră?
Federer, în sine, era un sport. Sînt oameni care locuiesc într-un sport şi alţii care invită, ba nu, ordonă unui sport să locuiască în ei.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Cînd ajungi să crezi în propria cacealma
De ce au făcut conducătorii ruși o asemenea greșeală? De ce s-au grăbit cu un război? Una din explicații ar putea fi că „specialiștii” în false povești (narative, cum s-ar zice astăzi) au început ei înșiși să creadă în ele.

Adevarul.ro

Atac cu rachete rusesti in Ucraina FOTO Twitter jpg
LIVE TEXT | Război în Ucraina. Putin anexează patru regiuni din Ucraina: Cel puțin 26 de civili uciși în atacuri cu rachete
Vladimir Putin a oficializat vineri anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk Herson și Zaporojie, care reprezintă circa 18% din teritoriul țării vecine. În Ucraina, atacurile cu rachete împotriva civililor s-au reluat, cel puțin 26 fiind uciși și 39 răniți în ultimele 24 de ore.
vagner jpg
Zi neagră în sportul românesc. A murit fotbalistul Alexandru Vagner, la doar 33 de ani
Fostul jucător al Petrolului sau Concordiei Chiajna a decedat vineri dimineață, după ce suferise un infarct în urmă cu câteva zile.
MACAC YAKEI FOTO OITA PESS COM
Un virus al maimuţelor similar cu Ebola riscă să treacă la om, atenţionează cercetători americani
O familie de virusuri, deja endemică în rândul primatelor africane sălbatice şi cunoscută drept cauzând simptome letale asemănătoare Ebola, este „pregătită'' să treacă la om.

HIstoria.ro

image
„Historia Special”: 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari
„Historia Special”: 100 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia
image
Care este importanța strategică a Insulei Șerpilor?
De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii.
image
Cum era la ora de istorie ținută de I.L. Caragiale?
Ca mulţi alţi literaţi, Ion Luca Caragiale a avut o pasiune pentru istorie, inclusiv pentru cea naţională. Blamat de unii încă din timpul vieţii pentru că, în scrierile sale, s-ar fi relevat drept anti-român, el a avut, uneori, o viziune romantică (dacă nu chiar idilică) asupra trecutului neaoș.