Moartea lui Tudor Vladimirescu: asasinat sau executarea unei pedepse?

Publicat în Dilema Veche nr. 981 din 26 ianuarie – 1 februarie 2023
O mare invenție – contractul social jpeg

În dimineața zilei de 21 mai 1821, Iordache Olimpiotul, însoțit de Mihali și Ghencea, doi căpitani de arnăuți, și Iane Farmache, important comandant revoluționar grec, împreună cu vreo 25 de arnăuți, au înconjurat foișorul conacului de la Golești și l-au arestat pe Tudor Vladimirescu, după ce reușiseră să-l izoleze de pandurii săi. Pandurii s-au desolidarizat de cel  care fusese considerat, pentru scurtă vreme, domn al Valahiei și au recunoscut drept comandanți pe căpitanii Dimitrie Macedonski și Hagi Prodan. Atitudinea pandurilor a fost urmarea actelor de cruzime prin care Tudor încercase să mențină ordinea și disciplina în rîndul trupelor sale. Mai mulți panduri au fost uciși, unii chiar de către Tudor. În ziua anterioară arestării sale de către eteriști, „trupa uciderii”, instrumentul cel mai dur de impunere a disciplinei, îl spînzurase pe Ioan Urdăreanu, unul dintre căpitanii pandurilor. Tudor a fost dus apoi la Tîrgoviște, unde se afla Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, care își stabilise reședința în vechea curte domnească. După ce a fost torturat, pentru a-și mărturisi vinovăția, Tudor a fost deferit curții marțiale, organizate potrivit codului penal militar intern al Eteriei. Un complet format din „boieri ce își ziceau pămînteni”, iar nu din eteriști greci, pentru a păstra aparența de imparțialitate, l-a condamnat pe Tudor la moarte, acesta fiind ucis probabil în noaptea de 26 spre 27 mai, prin descăpățînare cu satîrul de către Nikolaus Pargas, după ce acesta și un alt eterist, Varnavas, i-ar fi săpat mai întîi groapa.

Toate aceste informații și multe altele se regăsesc în cartea lui Tudor Dinu, Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și al Țării Românești, publicată recent la Editura Humanitas. Urmînd celor trei volume din care este alcătuită monografia Bucureștiul fanariot și volumului Oamenii epocii fanariote, această carte întregește istoria fanariotă a celor două Țări Române, istorie pe care autorul a relatat-o cu rigoare de cercetător și cu talent de romancier. Tehnica narativă adoptată de istoriografia din ultimele decenii, tehnică adoptată cu succes și de către autori români, explică, în bună măsură, farmecul și puterea de seducție a cărților scrise de Tudor Dinu. Valoarea lor nu rezultă însă doar din utilizarea acestor tehnici narative, ci și, mai ales, din studierea în profunzime a izvoarelor istorice și a bibliografiei române și străine, mai ales greacă, precum și din viziunea de ansamblu asupra istoriei europene a secolului al XVIII-lea și a începutului secolului al XIX-lea. Toate aceste cărți pot fi citite nu numai cu folos, pentru reevaluarea unei perioade controversate din istorie, ci și cu o mare plăcere a lecturii. Pline de farmec sînt citatele din lucrarea în versuri scrisă de Alecu Vornicul Beldiman: Tragodiea sau mai bine a zice Jalnica Moldovei întîmplare, după răzvrătirea grecilor, 1821, lucrare care l-a entuziasmat pe Mihai Eminescu și care ar merita să fie retipărită. Plăcerea este sporită de nota de umor care însoțește în mod constant relatarea istorică. Un singur exemplu: „Nu întotdeauna apariția pașnicelor bovine era bine primită de eteriști, pe care «o cireadă de vaci ce păștea în apropiere de Buzău», confundată de la depărtare cu tabăra dușmană, i-a înspăimîntat atît de tare pe 16 martie, încît i-a făcut s-o ia la sănătoasă înspre munți. Primii care au părăsit «cîmpul de bătaie» au fost căpitanul Naum (Vechilehargi), însărcinat cu paza proviziilor, și hiliarhul Ioan Colocotroni, ce avea în grijă muniția armatei. Le-a urmat degrabă însuși generalisimul Ipsilanti, care a dispus constituirea imediată a unei ariergărzi pentru a-l proteja în fuga sa spre Fefelei. După cum se va vedea, groaza pe care o semănase cireada în rîndurile a nu mai puțin de 750 de oșteni (550 de călăreți și 200 de infanteriști) nu era de bun augur pentru viitoarele confruntări cu ordiile otomane“.

Moartea lui Tudor Vladimirescu prezintă, dincolo de interesul istoric general, și un interes mai special, legat de istoria dreptului și a Justiției. Din această perspectivă, pentru a lămuri dacă a fost vorba de executarea unei pedepse sau de un asasinat, două întrebări sînt utile. Prima privește competența jurisdicțională: a fost legitim tribunalul care l-a condamnat pe eroul român? A doua ține de procedura și de fondul procesului: codul penal militar intern al Eteriei era o adevărată lege?

Răspunsul la prima întrebare este evident negativ. Chiar dacă Revoluția Greacă de la 1821 condusă de Alexandru Ipsilanti și Mișcarea Revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu au bulversat rînduielile locale existente, acestea au rămas singurele legitime. Fără a aplica principiile de astăzi, care interzic înființarea instanțelor extraordinare, Tudor nu putea fi judecat, chiar și în raport cu regulile juridice ale epocii, de o curte marțială a unei organizații revoluționare străine (Eteria era o asemenea organizație, inițiată de grecii care doreau eliberarea de sub otomani și înfăptuirea unui proiect utopic, denumit ceva mai tîrziu Megali Idea, adică restaurarea Imperiului Bizantin într-o formulă modernă, cu capitala în Constantinopol).  Paradoxul este că revoluționarul Alexandru Ipsilanti a încălcat astfel chiar regulile stabilite de bunicul său, domnitorul fanariot cu același nume, prin reforma judecătorească înfăptuită prin  hrisoavele din 1774 și 1775 și preluată apoi în Pravilniceasca condică din 1780. Între altele, potrivit acestor reguli, recunoașterea acuzatului nu era o probă suficientă, cu atît mai mult dacă era dată sub tortură, iar trimiterea în judecata penală nu putea fi făcută decît prin poruncă domnească. Categoric negativ este și răspunsul la a doua întrebare. Codul penal militar intern al Eteriei nu avea nici o valoare juridică. Legea aplicabilă în Țara Românească era setul de reguli cuprins în Titlul IV din Pravilniceasca condică, privind departamentul vinovățiilor. Pedeapsa cu moartea se putea aplica mai rar decît în trecut, iar domnitorul Alexandru Ipsilanti poruncise ca, în cazurile excepționale în care se aplica această pedeapsă, să nu fie executată decît după ce armașul îi solicita de trei ori aprobarea. În plus, presupusa trădare imputată lui Tudor nu era o faptă penală, ci o acțiune politică adaptată intereselor Țării Românești, într-un moment în care Congresul Sfintei Alianțe, întrunit la Ljubljana, dezavuase mișcările revoluționare, lăsînd fără suport speranța lui Ipsilanti într-un sprijin armat din partea țarului Alexandru I.

Așadar, moartea lui Tudor Vladimirescu a fost un asasinat, iar nu executarea unei pedepse aplicate de o instanță legitimă, cu respectarea regulilor de procedură și de fond din legiuirea Țării Românești.

Valeriu Stoica este avocat și profesor de drept civil la Facultatea de Drept a Universității din București.

Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
„Rusia trebuie să piardă”
Orice alt deznodămînt va duce la destrămarea ordinii internaționale așa cum o știm acum, cu consecințe ce nu pot fi estimate.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Punct și de la capăt
Dar, în general, reacția unora dintre politicienii și gazetarii autohtoni după eșecul Schengen n-a reușit să depășească mimica unei bosumflări provinciale.
Frica lui Putin jpeg
Antimaniheism
Dar se poate întreba cineva: dacă răul nu se activează fără o anumită, fie și mică, proporție de bine, de ce binele însuși nu e mai puternic și mai activ?
m simina jpg
Pisicile de la Palatul de Iarnă
În altă ordine de idei, aș merge pe mîna Ecaterinei cea Mare: Albastru de Rusia și Angora albă.
AFumurescu prel jpg
Federaliștii și antifederaliștii români
A te trezi cu un picior în fiecare tabără, ca să nu zic luntre, e o binecuvîntare și un blestem.
Iconofobie jpeg
Poeți (și critici?)
Dar şi cei croiţi astfel sînt, la urma urmelor, să admitem, nişte poeţi.
„Cu bule“ jpeg
Mim și mimă
În franceză, după unele oscilații de încadrare într-un gen, mime s-a fixat ca substantiv masculin, iar pantomime ca feminin.
HCorches prel jpg
Oldies but goldies
De la Simona Popescu la Emil Brumaru, de la Mircea Dinescu la Mircea Cărtărescu, autorii contemporani nu lipsesc.
radu naum PNG
Există un stadion nou de fotbal în Ghencea. Pentru ce echipă?
Da, există, dar numai pentru unii. Pentru alţii, nu există. E ca şi cum n-ar fi, ca şi cum în mijlocul acelui cîmp din Ghencea ar fi doar un lan de grîu, sau o groapă ca a lui Ouatu, sau vidul cosmic.
p 7 WC jpg
Revenirea „delictului de gîndire”
O persoană, spunea Atkin, nu poate fi reținută sau privată de bunurile proprii în mod arbitrar, nici chiar în vreme de război.
index jpeg 6 webp
Afacerea Tate și modelul românesc
Era, într-un fel, un amestec de sisteme de vînzare de tip MLM (multi-level marketing) cu principiile funcționării unei secte.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Skynet dă în bobi*
Tehnologiile avansate vor continua să evolueze și să aibă un impact major asupra societății.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Dubla măsură
Să ne înțelegem: nu vreau să-i evacuez nici pe Marx, nici pe Engels, nici pe G.B. Shaw, pe Sartre, pe Éluard sau pe Aragon din lista de repere semnificative ale culturii europene.
Frica lui Putin jpeg
Regii, vecinii noștri
Dacă acestea sînt așa, înțelegem pasiunea modernă pentru monarhia constituțională. Cu regii și prinții Angliei mai ales sîntem toți „vecini” prin intermediul presei, al Internetului și acum, iată, al unei cărți.
m simina jpg
La Azuga (II)
Din păcate, după cel de-al Doilea Război Mondial noul regim politic din România a căutat să minimalizeze contribuția monarhiei în istoria țării.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Ce oameni avem, ce oameni sîntem
Și în UE, relațiile dintre state au o bună doză de răceală și de cinism.
Iconofobie jpeg
Puțină genetică … literară
„Gena” funcționează, în acest context, asemenea sorții implacabile din tragedia antică. Devine fatum malus, predestinare obtuză.
„Cu bule“ jpeg
Paranghelia la discotecă
Descoperisem mai întîi un film grecesc din 1980, cu titlul în original Paranghelia, în care conflictul era declanșat de comandarea (= paranghelia) de către protagonist a unei muzici anume, într-un local.
HCorches prel jpg
Ca un cuțit de bucătărie proaspăt șters
Mircea Cărtărescu, în cîteva fraze, a spus, așadar, niște adevăruri tranșante și care trebuie rostite de o voce cu autoritatea lui.
radu naum PNG
Scapă Halep?
Există puţine certitudini în cazul controlului pozitiv cu Roxadustat al Simonei Halep, dar un lucru e sigur: orice ar fi, nu putem fi obiectivi.
p 7 WC jpg
A discreditat prăbușirea FTX „altruismul eficace”?
În cazul lui Bankman-Fried, riscul nu viza doar propria sa avere, reputație și poate chiar propria libertate.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Exploratorii existenței
Kundera nu extinde aceste observații și asupra altor acte artistice, dar cred că și în pictură, de exemplu, pot funcționa aceleași mecanisme.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Un an special pentru noi
Am trecut prin toate cele ale României. De 30 de ani, nimic din ce este românesc nu ne este străin.

Adevarul.ro

image
Când ajunge din nou în România un val de aer polar: unde se anunță ger cumplit, cât mai ninge la munte
Trei zile de iarnă autentică se anunță în mai multe județe din zona de munte. Meterologii anunță ninsori puternice și viscol. Începând de duminică însă un val de aer polar lovește România. Sunt așteptate temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius.
image
Trufia îngroapă România. De ce nu putem fi cel mai de preț aliat pentru Occident: „Suntem ca ruda aia săracă...”
România nu reușește să profite de oportunităţi și să-și exploateze potențialul. Marius Ghincea, profesor la Universitatea Johns Hopkins, explică ce-i lipsește României.
image
Netflix, accesat doar din propria locuinţă. Compania ia măsuri drastice: care va fi singura excepţie
Netflix urmează să ia măsuri drastice, astfel încât utilizatorii să nu îşi mai poată împărţi contul cu alte persoane. Decizia a venit, după ce datele statistice au arătat că peste 100 de milioane de utilizatori din întreaga lume folosesc, de fapt, contul altcuiva.

HIstoria.ro

image
Originea familiei Caragiale. Recuperarea unei istorii autentice
„Ce tot spui, măi? Străbunicul tău a fost bucătar arnăut, plăcintar! Purta tava pe cap. De-aia sunt eu turtit în creștet!”, astfel îl apostrofa marele Caragiale pe fiul său Mateiu, încercând să-i tempereze fumurile aristocratice și obsesiile fantasmagoric-nobiliare de care acesta era bântuit.
image
Reglementarea prostituției în București, la sfârșitul secolului al XIX-lea
Către finalul secolului al XIX-lea, toate tentativele întreprinse pentru a diminua efectele prostituției prin regulamente, asistență medicală și prin opere de binefacere nu dădeau rezultatele așteptate, mai ales în ceea ce privește răspândirea bolilor venerice.
image
Anul 1942, un moment greu pentru Aeronautica Regală Română
Anul 1942 a însemnat pentru Aeronautica Regală Română, ca de altfel pentru toate forțele Armatei române aflate în zona de operațiuni, un moment deosebit de dificil.