Un vechi proiect pentru sistematizarea Bucureștilor

Publicat în Dilema Veche nr. 383 din 16 - 22 iunie 2011
Un vechi proiect pentru sistematizarea Bucureștilor jpeg

O broşură cu acest titlu a fost publicată în 1935 de Institutul Urbanistic al României (exista o instituţie cu aceste preocupări, cu sediul în str. N. Filipescu, 23, şi a scos zeci de lucrări din „Biblioteca Urbanistica“). Autorul, Gh. Vîrtosu, inginer, a fost probabil frate cu istoricii Emil şi Ion, primul fiind profesor la Universitatea din Bucureşti, iar al doilea, pentru cîtva timp, arhivist la Biblioteca Academiei. Broşura poartă o dedicaţie: „Domnului Arh. O. Doicescu, în semn de deosebită consideraţie“. 

Era vorba de un regulament întocmit cu un secol mai devreme, la 1836. Sfatul Orăşenesc, prima formă a viitoarei Primării, fusese înfiinţat din 1830 pentru a aduce la îndeplinire prevederile Regulamentului Organic despre „ale sănătăţii, curăţenia şi buna orînduială“ a oraşului. „Cîte privesc ale sănătăţii“ erau în sarcina doctorilor C. Hestiotes şi Albert Grunau; urmau să existe cinci medici, fiecare pentru un district al Capitalei, şi serviciul lor presupunea consultaţii, timp de două ore zilnic (!) la sediul central „ce să va închiria întradins“. Le erau asociaţi „la întîmplările extraordinare“ doi chirurgi, unul operator şi altul mamoş, şi un „doctor de vite“. Pentru cele 20 de farmacii se prevedea să fie aprovizionate cu toate medicamentele „care să arată în farmacopia austriecească“, iar „spiţerii“ trebuiau să aibă diplomă de la „vreo Academie“, deci din străinătate. 

Ca „arhitecton al oraşului“ apare în 1836-1841 Heinrich Feiser, după ce arhitecţii Harting şi Moritz von Ott fuseseră consultaţi la alcătuirea unor directive preliminare. „Numeraţiile caselor“, cu tăbliţele respective, au servit la înregistrarea tuturor clădirilor şi a proprietarilor lor. La pavarea străzilor, socotindu-se prea costisitor caldarîmul, s-a folosit „nisip pietros“, cu excepţia centrului, unde „cele patru mari uliţi“ au fost pietruite cu cheltuiala proprietarilor riverani. Rezistenţa celor „împotrivitori la plată“ urma să fie învinsă „pin mijloace poliţieneşti“. Eventual, refuzul de a participa putea chiar atrage confiscarea terenului respectiv şi vînzarea sa la licitaţie. Cu alte cuvinte, se făcea apel la beneficiarii acestei îmbunătăţiri a circulaţiei. „Pentru uliţele lăturalnice din mahalale“, care aveau nevoie de pavare şi de „alignaţie“, locuitorilor li se oferea posibilitatea aceloraşi avantaje, dar cu condiţia ca majoritatea să fie de acord să contribuie, achitînd preţul înainte. Alinierea să se facă „fără însă să se strice clădiri de case temeinice“, pînă la obţinerea unei lărgimi de stradă de cca 12 metri. De asemenea se preconiza lărgirea Dîmboviţei pînă la 34 de metri, operaţie care ar fi făcut-o „plutitoare“ (navigabilă) şi ar fi evitat inundaţiile, pînă atunci frecvente. Totodată, curăţirea rîului era o necesitate, „căci acum să află într-o stare foarte urîtă... din murdarlîcurile şi gunoaile aruncate într-însa“. Dragarea şi adîncirea albiei aveau nevoie de „o maşină ce este în Evropa pentru asemenea lucrări, care poate costisi pînă la 2500 galbeni împărăteşti“. Spre a se evita pericolul incendiilor, nu mai puţin dese decît inundaţiile, s-a dat dispoziţie ca să se întrebuinţeze pentru acoperiş olane, ţigle sau tablă, şindrila nefiind admisă în centru, iar casele să fie construite numai de zid. Alte prevederi ale proiectului se referă la asanarea oraşului şi canalizare. De pildă, „scurgerea apelor după toată uliţa Mogoşoaiei în Dîmboviţa“. Tot pe malul rîului, s-a închiriat din 1832 un loc pentru abator. Reglementarea comercializării alimentelor a limitat numărul precupeţilor (mişunau intermediarii între producători şi clienţi, peste 200), a creat şase pieţe, cu puţuri şi cişmele, pentru a căror înfiinţare cheltuiala se va acoperi din donaţii şi taxe. Se recomanda şi mutarea cimitirelor afară din oraş, dar „rămîne a să pune în lucrare mai în urmă, cînd casa Sfatului să va îndeletnici de bani, a putea face cheltuielile cuvenite“. 

Sistematizarea implica şi aspiraţii mai înalte, aşa că de „înfrumuseţare“ se ocupa o comisie specială, care a pus, pînă în 1836, 450 de felinare şi avea intenţia de a înfiinţa „plimbări obşteşti“ (ca viitoarea Şosea botezată Kiseleff, din recunoştinţă pentru proconsulul reformator), dar se amînă tot din lipsă de fonduri, ca şi clădirea unui teatru, pe care îl va construi Ştirbei după 1850. Toate aceste silinţe au impus şi numirea unui inginer pe lîngă arhitectul care nu prididea cu partea tehnică a gospodăriei bucureştene. Fără broşura pe care am răsfoit-o, nu am avea destul de clar imaginea unor vechi strădanii de a învinge inerţiile şi mizeria.

Andrei Pippidi este profesor la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti.

O mare invenție – contractul social jpeg
Succesiunea generațiilor în comunitatea academică: Valentin Constantin și Diana Botău
Regimurile dictatoriale și mișcările fundamentaliste s-au asociat într-o ofensivă violentă, propagandistică și armată, împotriva lumii euroatlantice.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Populiștii nu (mai) sînt o excepție
Întrebările despre soarta Uniunii Europene, acuzațiile de extremism și evocarea drobului de sare fascist au devenit aproape un clișeu.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
A conviețui cu imposibilul
Dictatura este un mod de organizare statală în care sfera posibilului tinde spre zero.
Frica lui Putin jpeg
„Scena politică”
Avem impresia că e o lume falsă – o „mascaradă” –, ceva profund neautentic, spre deosebire de lumea economică, de pildă, care e reală.
AFumurescu prel jpg
Vai, săracii, vai, săracii ziariști…
Incredibil, doamnelor și domnilor! Revoltător!
MihaelaSimina jpg
Cea mai frumoasă clădire din Cernăuți
Unul dintre „sporturile” la care istoria este campioană se numește „paradox”.
Iconofobie jpeg
O rugăciune la Bicaz
Nu faptul că încercam să‑l păcălesc pe Dumnezeu mă surprinde, ci dorinţa mea viscerală să trăiesc prostește, un eon întreg, dacă se putea.
„Cu bule“ jpeg
Mesa
Faptul că mesa apare des în dialoguri dovedește că forma îi era familiară publicului din secolul al XIX-lea.
image png
Ce-i rămîne Mariei de făcut?
Întrebările morale cu privire la integritatea academică și presiunea de a se conforma normelor nescrise ale colectivului profesional rămîn deschise.
RNaum taiat jpg
Comunismul se aplică din nou jpeg
Întoarcerea
Ajunși acasă, avem un fel de „rău de uscat“, cum li se întîmplă marinarilor.
image png
Misterele bugetare
Una din temele importante legate de transformarea sistemului public românesc este cea a „discreției” cu care au avut loc schimbările în administrație.
image png
Inteligența Artificială și ambiția personală
Riscul de a cădea în groapă e mai mare atunci cînd privirea e întotdeauna spre orizont.
image png
Neo-religii
Trăim deci în epoca neo-religiilor. (Asta cît ne vor mai lăsa ele să trăim...)
image png
Note, stări, zile
...Și, dacă ai noroc, ideea revine la tine tocmai cînd gîndești aceste lucruri.
image png
Inamicul public numărul 1
Să ne ferească Dumnezeu să ajungem să decidă opinia publică totul!
image png
Algoritmul istoric al jacardului
N-ai zice că-i vreo legătură. Istoria, însă, o țese subtil.
image png
image png
Toți sîntem puțin luați
Elevii merită un mediu educațional sigur și stimulativ.
image png
Marca urs
Ecourile publicității se sting totuși, în timp, lăsînd în urmă fragmente pitorești, dar efemere.
p 7 Drapelul Partidului Republican din SUA WC jpg
Regula neoliberală a minorității
Nouă însă probabil că ne pasă.
image png
Echipa de fotbal proaspăt calificată la Euro 2024 ar putea deveni chiar bună?
Dacă mai întîrzie puţin se trezesc bătrîni. Ce îi ajută? Nu au viciile generaţiilor trecute.
image png
Jucării și steaguri
Mă tem că aici diferența față de americani nu e doar de formă, ci și de fond.
image png
Despre apartenență: între liniște și îngrijorare
Patriotismul constituțional ar deveni astfel legătura de apartenență care solidarizează comunitatea, pe temeiul libertății.

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic