Ca scriitor, dai, mereu, de citit. Dar ca să dai de citit, trebuie să fii, mai întîi, un harnic și onest cititor tu însuți. Nu pentru a aduna „citate“ și pentru a face, prin ele, paradă de cultură. Ci pentru a-ți exersa discernămîntul și pentru a-ți mărturisi adeziunile spirituale. Sînt, prin urmare, inevitabil, ceea ce țin minte (și aleg) din lecturile mele. Și nu ezit să împărtășesc și altora acest discret „autoportret“ de re-cititor, în speranța că se vor lăsa și ei, fie și pentru o clipă, seduși de ce mi-a plăcut mie.

 „Cîţiva bătrîni s-au dus la avva Pimen şi l-au întrebat: «Dacă-i vedem pe fraţi aţipind la liturghie, să-i scuturăm ca să-i ţinem treji?». El le zice: «Eu cînd văd un frate aţipind, îi pun capul pe genunchii mei şi-l odihnesc».“ (Patericul egiptean, Pimen, 92)

 „A zis iarăși: va veni vremea ca oamenii să înnebunească și cînd vor vedea pe cineva că nu înnebunește, se vor scula asupra lui, zicîndu-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor.“ (Avva Antonie, Pateric)

 „Dumnezeu nu schimbă nimic în destinul unui popor, înainte ca poporul însuşi să schimbe ceva înlăuntrul său.“ (Coran, Sura 13, „Tunetul“, versetul 11)

 Cioran, după ce a primit cadou o Răstignire sculptată în lemn de George Apostu: „Sîntem singura religie în care a fi credincios înseamnă a-ți fi milă de Dumnezeul tău“.           

 Inima mea s-a deschis în toate felurile: este pășune pentru gazele, mănăstire pentru călugării creștini, templu pentru idoli, Ka’ba pelerinului, tablele Torei și cartea sfîntă a  Coranului. Eu practic religia iubirii: în orice direcție ar merge caravanele ei, religia iubirii va fi religia și credința mea.“ (Ibn Arabi, fragment din Tarjuman al-așwaq)

 „Avva Sisoe l-a întrebat pe un frate: «Ce faci?». El a răspuns: «Îmi pierd timpul, părinte». Bătrînul zice: «Eu îi mulţumesc lui Dumnezeu chiar şi cînd îmi pierd timpul».“ (Pateric, Sisoe, 54)

 „O biserică ce nu încearcă să se îmbunătățească e ca un corp bolnav.“ (Papa Francisc)

 „Profetul Muhammad a întîlnit odată, lîngă Kaaba, un beduin a cărui evlavie simplă L-a impresionat adînc. Dar, în timp ce stăteau de vorbă, iată că s-a arătat Gabriel cu un cuvînt al lui Allah către Muhammad: «Spune beduinului acestuia: încrederea ta în blîndețea și în milostivenia Mea este în zadar, căci mîine îți voi cere socoteală despre mărunte și nemărunte, pînă la cingătoare și pînă la șiretul încălțărilor». Atunci beduinul a întrebat: «Îmi va cere Domnul cu adevărat socoteală?». «Firește că îți va cere socoteală, dacă aceasta este voia Sa.» «Fie după puterea și slava Sa! Dacă Domnul mă va cerceta pentru păcatele mele, ÎI voi cerceta și eu pentru iertarea Sa. Dacă mă va cerceta pentru zgîrcenie, ÎI voi cerceta și eu pentru mărinimia Sa.» Auzind acestea, Profetul a  plîns pînă i s-a umezit barba, dar Gabriel s-a arătat din nou, cu un cuvînt al lui Allah: «Nu plînge, Muhammad! Căci, iată, îngerii care Îmi poartă tronul au uitat pentru o clipă, de prea multă bucurie, să-și cînte cîntecele lor de slavă! Spune fratelui tău, beduinul, să nu-mi ceară socoteală, căci nici eu n-am să-i mai cer socoteală lui». (Apud Tor Andrae, Islamische Mystik, Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1980, pp. 10-11)

 Miguel de Unamuno: „O credință care nu se confruntă cu îndoiala e o credință moartă.“

 „A mai zis: «Nu-l judeca pe curvar numai fiindcă tu te înfrînezi. Şi tu calci legea, doar altfel». Într-adevăr, Cel care a zis «Nu preacurvi!» a zis şi «Nu judeca pe alţii!».“ (Pateric, Avva Theodotos, 2)

A recitit pentru dumneavoastră

Andrei Pleșu