Ţigani, boieri, bastarzi

Publicat în Dilema Veche nr. 148 din 24 Noi 2006
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Amorul dintre roabele-ţigănci, slujnicuţe şi boieri sau negustori bogaţi a stîrnit şi stîrneşte încă fantezia cititorului şi nu numai. Informaţiile sînt însă nu atît de numeroase cum ne-am dori, iar reconstituirea unor astfel de legături ilicite se face destul de greu. Astfel, ele se păstrează doar atunci cînd boierii (sau chiar boieroaicele) dau o oarecare vizibilitate acestor relaţii prin adoptarea bastarzilor sau menţionarea lor în testamente, cînd are loc dezrobirea roabei şi a copiilor ei, specificîndu-se motivul, cînd ţiganca sau slujnica se semeţesc şi poartă jalbă la Mitropolie, acuzîndu-l pe dumnealui boierul/negustorul, ipochimen de cinste al politiei, că s-a atins de fecioria-i, dar că ea n-ar fi vrut. Obişnuinţele unor astfel de practici nu sperie cucoanele, mult mai temătoare în faţa unei adevărate concurenţe reprezentate de o femeie de acelaşi rang, care ar fi putut pretinde căsătoria. Or, amorurile cu "nişte biete roabe" nu sînt decît "plăceri trecătoare, ca nişte stele sclipitoare", aşa cum poetic se exprimă Porfira Cantacuzino-Paşcanu, atunci cînd află că soţul ei, Dumitrache mare logofăt, are o relaţie cu ţiganca Maria. Slujnicuţe sau roabe, unele dintre servitoarele din casele boiereşti au rol explicit sau implicit de a-i iniţia pe feciori în primii paşi din viaţa lor sexuală. Crescuţi în colibele acestora, dormind în acelaşi pat, respirînd aceeaşi "atmosferă fetidă şi stricată", ascultînd aceleaşi "lucruri neruşinate" "pe la al zecilea mult al doisprezecilea an, se deşteaptă într-înşii pornirea dorinţelor rele, stricîndu-le atît starea fizică, cît şi cea morală" - ne asigură medicul Constantin Caracaş. Informaţia sa este de primă mînă, întrucît vorbeşte nu numai în calitatea sa de locuitor al Capitalei, ci şi ca medic, venit în contact cu astfel de cazuri cînd copiii de boieri de numai 10-12 ani, bolnavi de sifilis, solicită tratament. De altminteri, medicul nu este deloc mulţumit de această pătură socială: doicile sînt în mare parte bolnave de sifilis sau de alte boli venerice, ca rezultat al unei vieţi dezordonate şi imorale, multe dintre ele practică prostituţia atît de prezentă în epoca în care Constantin Caracaş îşi scria "topografia" (1800-1828). Fie că aceste informaţii sînt cunoscute sau nu, boierii nu se sfiesc să-şi aleagă amante de-o noapte sau de-o viaţă din rîndul slujnicelor sau roabelor. Ienăchiţă Văcărescu îl are drept "confesor" pe medicul Mihail Perdicari căruia îi povesteşte toate "amorurile" sale şi mai ales "care dintre roabe nu era de lepădat sau care-i rezista", iar Odobescu descrie cu fantezie conacul boierului plin de "tinere şi gingaşe nimfe şi baiadere", printre care locul principal îl ocupa "Pitulicea ţiganca, bufon femeiesc, ce alerga pe atunci prin toate casele boiereşti, propunînd tuturor serviciile sale înlesnitoare, deştepta adesea rîsurile oaspeţilor prin titlul familiar de vere spătare! Prin declaraţiunile amoroase şi prin cîntece de dor ce ea adresa veselului boier". Unii dintre aceşti boieri sînt într-adevăr indiferenţi cu privire la soarta acestor femei de-o noapte şi a bastarzilor, alţii însă nu. Gheorghe Catargiu preia după moartea fratelui său, Apostol paharnic (căsătorit cu Ancuţa Cantacuzino, fiica marelui postelnic Constantin Cantacuzino), şi grija celor doi bastarzi: "aşijderea şi pentru doi copii ce au rămas făcuţi cu Apostol peharnic cu nişte roabe şi acestea i-am luoat asupra mea", urmînd, de fapt, cuvînt cu cuvînt, "zapisele" tatălui prin care îi împărtăşea cu "părţi din chelciugul" casei sale. (1 februarie 1653.) Chiar şi Porfiriţa Paşcanu se îngrijeşte atît de Maria, care primeşte slobozenia la moartea boierului, cît şi de bastardul soţului, Dincă, devenit practic propriul copil. Acesta o urmează peste tot, chiar şi la Paris, bucurîndu-se de educaţie, privilegii, afecţiune şi, datorită talentelor sale, sub supravegherea unui bucătar francez, reuşeşte să înveţe cu succes arta culinară. Copilul, apoi tînărul Dincă, ajunge să facă parte din viaţa văduvei Paşcanu, să-i devină indispensabil, să regăsească în el trăsăturile răposatului ei soţ, o afecţiune "maternă" de un egoism feroce ce avea să sfîrşească tragic. Sinuciderea tînărului, ce nu obţine libertatea atît de mult dorită, din partea stăpînei, va zgudui Iaşii anilor 1840. Alteori, astfel de legături implică afectiv ambii parteneri şi duc la alte şi alte tragedii. Acelaşi Gheorghe Sion, care ne-a lăsat povestea de mai sus, relatează cu duioşie prima sa dragoste, prima sa iniţiere în viaţa sexuală. Aleasa este bineînţeles o tînără ţigancă, Anca, ajunsă din întîmplare la conacul boierului. Implicaţiile sentimentale sînt atît de puternice că pînă la urmă Sion, după un an de zile, conştient de imposibilitatea concretizării într-un fel sau altul a unei astfel de relaţii, îi cere pur şi simplu să plece. Îi rămîn însă întipărite în minte, pentru totdeauna, versurile de jale cu care Anca (cu o voce deosebită) îşi însoţeşte plecarea: "Haide, suflete, cu mine: Lasă-n urmă focul tău, Căci în lacrimi şi suspine / M-am ursit să trăiesc eu. / Haide, dorule departe, / Să cătăm ca să găsim / Mîngîiere-n altă parte, Sau de jale să murim!".

O mare invenție – contractul social jpeg
Succesiunea generațiilor în comunitatea academică: Valentin Constantin și Diana Botău
Regimurile dictatoriale și mișcările fundamentaliste s-au asociat într-o ofensivă violentă, propagandistică și armată, împotriva lumii euroatlantice.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Populiștii nu (mai) sînt o excepție
Întrebările despre soarta Uniunii Europene, acuzațiile de extremism și evocarea drobului de sare fascist au devenit aproape un clișeu.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
A conviețui cu imposibilul
Dictatura este un mod de organizare statală în care sfera posibilului tinde spre zero.
Frica lui Putin jpeg
„Scena politică”
Avem impresia că e o lume falsă – o „mascaradă” –, ceva profund neautentic, spre deosebire de lumea economică, de pildă, care e reală.
AFumurescu prel jpg
Vai, săracii, vai, săracii ziariști…
Incredibil, doamnelor și domnilor! Revoltător!
MihaelaSimina jpg
Cea mai frumoasă clădire din Cernăuți
Unul dintre „sporturile” la care istoria este campioană se numește „paradox”.
Iconofobie jpeg
O rugăciune la Bicaz
Nu faptul că încercam să‑l păcălesc pe Dumnezeu mă surprinde, ci dorinţa mea viscerală să trăiesc prostește, un eon întreg, dacă se putea.
„Cu bule“ jpeg
Mesa
Faptul că mesa apare des în dialoguri dovedește că forma îi era familiară publicului din secolul al XIX-lea.
image png
Ce-i rămîne Mariei de făcut?
Întrebările morale cu privire la integritatea academică și presiunea de a se conforma normelor nescrise ale colectivului profesional rămîn deschise.
RNaum taiat jpg
Comunismul se aplică din nou jpeg
Întoarcerea
Ajunși acasă, avem un fel de „rău de uscat“, cum li se întîmplă marinarilor.
image png
Misterele bugetare
Una din temele importante legate de transformarea sistemului public românesc este cea a „discreției” cu care au avut loc schimbările în administrație.
image png
Inteligența Artificială și ambiția personală
Riscul de a cădea în groapă e mai mare atunci cînd privirea e întotdeauna spre orizont.
image png
Neo-religii
Trăim deci în epoca neo-religiilor. (Asta cît ne vor mai lăsa ele să trăim...)
image png
Note, stări, zile
...Și, dacă ai noroc, ideea revine la tine tocmai cînd gîndești aceste lucruri.
image png
Inamicul public numărul 1
Să ne ferească Dumnezeu să ajungem să decidă opinia publică totul!
image png
Algoritmul istoric al jacardului
N-ai zice că-i vreo legătură. Istoria, însă, o țese subtil.
image png
image png
Toți sîntem puțin luați
Elevii merită un mediu educațional sigur și stimulativ.
image png
Marca urs
Ecourile publicității se sting totuși, în timp, lăsînd în urmă fragmente pitorești, dar efemere.
p 7 Drapelul Partidului Republican din SUA WC jpg
Regula neoliberală a minorității
Nouă însă probabil că ne pasă.
image png
Echipa de fotbal proaspăt calificată la Euro 2024 ar putea deveni chiar bună?
Dacă mai întîrzie puţin se trezesc bătrîni. Ce îi ajută? Nu au viciile generaţiilor trecute.
image png
Jucării și steaguri
Mă tem că aici diferența față de americani nu e doar de formă, ci și de fond.
image png
Despre apartenență: între liniște și îngrijorare
Patriotismul constituțional ar deveni astfel legătura de apartenență care solidarizează comunitatea, pe temeiul libertății.

Adevarul.ro

image
Imagini spectaculoase de pe Transapuseana, cel mai scump drum din ţară. Primul tronson este aproape gata VIDEO
Primul tronson din drumul de 78 de kilometri, care face legătura între Aiud (Autostrada A10) şi zona Bucium – Abrud (DN 74), va fi recepționat în decembrie.
image
Schimbarea la față a Bisericii Ortodoxe Române: Aprobarea Sfintei Mucenițe Anticorupția
Sfântul Sinod a făcut publice măsurile pe care le ia pentru a combate corupția din cadrul Bisericii Ortodoxe. Preoții nu vor mai putea solicita și primi donații decât dacă acestea sunt de un real folos unităţilor bisericeşti, iar cei care vor fi prinși cu mită riscă excluderea din BOR.
image
Cât se pierde dintr-un porc viu după tăiere: Prețul real al unui kilogram de carne
Porcii „în viu” se vând cu prețuri cuprinse între 15 și chiar 25 lei/kg, însă puțini știu că după tăiere se pierde un procent uriaș din greutate, ceea ce face ca prețul să fie mult mai mare.

HIstoria.ro

image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.