Semantica unui destin

Publicat în Dilema Veche nr. 526 din 13-19 martie 2014
Alte confuzii jpeg

Tanti Aurica Prună spăla conştiincios coridorul de la parterul Universităţii, unde funcţiona Facultatea de Litere. Părea să se fi obişnuit cu noul ei statut social, de femeie de serviciu. După nouă ani de şomaj, vestea reintrării într-o dinamică profesională îi produsese bucurie. Se săturase să fie bonă, tracasată la nesfîrşit de prichindei insolenţi şi agitaţi. E drept că nici salariul de îngrijitoare – fie şi în mediul academic – nu-i declanşa stări de optimism, dar gîndul la oamenii de vîrsta sa, care băteau, disperaţi, la diverse uşi, pentru un loc de muncă, desigur, fără succes, nici nu o lăsa să devină, cu adevărat, pesimistă. În plus, munca în sine nu era devastatoare, precum aceea de bonă, bunăoară. Dimineaţa, la 7 fix, îmbrăca halatul alb şi pornea vitejeşte prin birouri, amfiteatre şi closete, cu instrumentarul sanitar la purtător. După ce apăreau studenţii şi profesorii, urma o lungă perioadă de linişte, cînd putea schimba o vorbă cu colegele de tură, retrase prin cămăruţele lor secrete.

Mai era şi un alt motiv de satisfacţie. Directorul administrativ îi „arondase“, imediat după angajare, ca „sector“, zona din clădire în care se aflau incintele Literelor. Aurica nu a îndrăznit să sufle vreo vorbă despre preferinţele sale de lucru. Iată însă că Dumnezeu – avizat asupra fascinaţiei ei pentru filologie, manifestate încă de la vîrste fragede – rînduise să o pună în vecinătatea umaniştilor. Tanti Prună nu cocheta neapărat cu literatura, dar avea o mare înclinaţie pentru lingvistică. O preocupa sensul cuvintelor, se străduia să ghicească, pe bază de raţionamente semantice ori fonetice, provenienţa, istoricul şi evoluţia diverselor lexeme de care se ciocnea în viaţa obişnuită. De pildă, aflînd întîmplător că, în franceză, la picior se zice pied, realizase singură că termenul de trepied venea de la semnificaţia trei picioare şi îşi înnebunise bărbatul, într-un an, la sărbători, cu această revelaţie: „Sile“, îl tot bodogănea ea, „tu îţi dai seama că, atunci cînd fixezi bradul în trepied, tu îl pui de fapt pe trei picioare?“ Sile nu-şi dăduse seama, însă, la un moment dat, sătul de prelegerile soţiei, mîrîi o sudalmă printre dinţi, sugerînd – tot în plan semantic, cum ar veni – că putea merge mult mai departe cu iritarea.

La fel, tanti Aurica decisese, cu puternice argumente fonetice, că usturoiul şi ceapa (pe care ea le consuma cu nesaţ, în pauza de masă, pe cînd mai lucra, în prima tinereţe, la RAJAC, în postură de supraveghetor la pompa de apă) trebuie să vină de la verbele a ustura şi, respectiv, a înţepa (nu se dumirise complet dacă „ceapă“ se leagă, într-adevăr, ca sonoritate, de „înţeapă“, dar asupra acţiunii propriu-zise nu avea îndoieli: de cîte ori mîncase ceapă în exces, limba o înţepase supărător, ceea ce arăta că strămoşul-creator de limbă numise obiectul în cauză sub presiunea iritaţiilor bucale). Înţelesese, de asemenea, rapid, că automobilul înseamnă ceva care merge singur, că directorul implică un personaj care dă direcţia şi, prin deducţie raţională, conduce, administrează un sistem, că pisica trebuie să fie, necondiţionat, animalul care răspunde la chemarea pis, pis, că maimuţa, obligatoriu, se maimuţăreşte şi că arborescent nu poate fi decît ceva ramificat precum un arbore. Încet-încet, femeia de serviciu ajunsese să posede un impresionant bagaj de informaţii lexicologice. Se considera autodidactă (stabilise semnificaţia cuvîntului: cel/cea care studiază singur, în afara şcolii) şi lua ca predestinare (a fi menit să ai o anumită traiectorie a destinului – îşi spuse iute) situaţia de a fi ajuns să lucreze pentru Facultatea de Litere.

Într-o dimineaţă, mişcînd teul (de la litera T, bineînţeles – gîndi Aurica) în linii paralele pe coridor, îi observă pe decan şi pe prodecani discutînd şi îi salută entuziast (o învăţaseră colegele să fie atentă „cu ăştia“, că niciodată nu ştii cînd „îţi trîntesc un referat negativ“): „Să trăiţi, domni profesori!“ „Săru’ mîna!“, „Bună dimineaţa!“ răspunseră cei trei – parcă puţin speriaţi –, ferindu-se din calea zglobiului instrument de spălat podelele. Tanti Prună traversa în galop culoarul, apoi revenea, cu un aer ghiduş, pe partea cealaltă, făcîndu-i pe profesori să se întoarcă tulburaţi la locul iniţial. Într-un tîrziu, obosit de aceste „manevre“, unul dintre prodecani se depărtă spunînd: „Eu m-am dus!“ Auzindu-l, femeia de serviciu strigă hotărît: „Apăi, domnu’ profesor, dacă ne ducem, nu ne mai întoarcem. E drumul ăl făr’ de sfîrşit. Am plecat, aşa se spune corect. Adică mă mai şi întorc.“ Prodecanul o privi chiorîş, pe sub ochelari, fără să răspundă. Decanul rîse însă, intervenind: „Aşa, doamnă, ziceţi-i! Omul este profesor la Litere şi nu ştie!“ „Ba ştie, domnu’ decan, da’-i obosit, că-i sesiune!“ mai preciză tanti Prună, urmîndu-şi traseul.

La finele lunii, fu chemată de directorul administrativ, care îi zise: „Aurica dragă, tu ai fost angajată la noi pe perioadă de probă, şi ce-mi făcuşi? În patru săptămîni, ai fost evaluată de conducerea Facultăţii de Litere cu 1 din 5. Asta înseamnă complet nesatisfăcător. Din punctul meu de vedere, eşti cam indolentă. Va trebui, deci, să pleci.“ Strîngîndu-şi lucrurile, tanti Prună se gîndea cum pot ne şi in să transmită, amîndouă, ceva negativ: nesatisfăcător – care nu îţi dă satisfacţie şi indolent – care nu îţi dă doleanţă, adică dorinţă, constată pentru sine Aurica. În privinţa ultimului era, totuşi, de acord. Realizase, în cîteva săptămîni, că nu prea avea dorinţă să spele veceuri. Mai bine ar încerca să găsească un job la soră-sa, la Torino. Se simţea dolentă, carevasăzică, să plece la muncă în Italia.

Codrin Liviu Cuţitaru este prof. dr. la Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi (Catedra de Engleză). Cea mai recentă carte publicată: Istoreme, Editura Institutul European, 2009.

O mare invenție – contractul social jpeg
Moartea lui Tudor Vladimirescu: asasinat sau executarea unei pedepse?
Codul penal militar intern al Eteriei nu avea nici o valoare juridică.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
„Rusia trebuie să piardă”
Orice alt deznodămînt va duce la destrămarea ordinii internaționale așa cum o știm acum, cu consecințe ce nu pot fi estimate.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Punct și de la capăt
Dar, în general, reacția unora dintre politicienii și gazetarii autohtoni după eșecul Schengen n-a reușit să depășească mimica unei bosumflări provinciale.
Frica lui Putin jpeg
Antimaniheism
Dar se poate întreba cineva: dacă răul nu se activează fără o anumită, fie și mică, proporție de bine, de ce binele însuși nu e mai puternic și mai activ?
m simina jpg
Pisicile de la Palatul de Iarnă
În altă ordine de idei, aș merge pe mîna Ecaterinei cea Mare: Albastru de Rusia și Angora albă.
AFumurescu prel jpg
Federaliștii și antifederaliștii români
A te trezi cu un picior în fiecare tabără, ca să nu zic luntre, e o binecuvîntare și un blestem.
Iconofobie jpeg
Poeți (și critici?)
Dar şi cei croiţi astfel sînt, la urma urmelor, să admitem, nişte poeţi.
„Cu bule“ jpeg
Mim și mimă
În franceză, după unele oscilații de încadrare într-un gen, mime s-a fixat ca substantiv masculin, iar pantomime ca feminin.
HCorches prel jpg
Oldies but goldies
De la Simona Popescu la Emil Brumaru, de la Mircea Dinescu la Mircea Cărtărescu, autorii contemporani nu lipsesc.
radu naum PNG
Există un stadion nou de fotbal în Ghencea. Pentru ce echipă?
Da, există, dar numai pentru unii. Pentru alţii, nu există. E ca şi cum n-ar fi, ca şi cum în mijlocul acelui cîmp din Ghencea ar fi doar un lan de grîu, sau o groapă ca a lui Ouatu, sau vidul cosmic.
p 7 WC jpg
Revenirea „delictului de gîndire”
O persoană, spunea Atkin, nu poate fi reținută sau privată de bunurile proprii în mod arbitrar, nici chiar în vreme de război.
index jpeg 6 webp
Afacerea Tate și modelul românesc
Era, într-un fel, un amestec de sisteme de vînzare de tip MLM (multi-level marketing) cu principiile funcționării unei secte.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Skynet dă în bobi*
Tehnologiile avansate vor continua să evolueze și să aibă un impact major asupra societății.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Dubla măsură
Să ne înțelegem: nu vreau să-i evacuez nici pe Marx, nici pe Engels, nici pe G.B. Shaw, pe Sartre, pe Éluard sau pe Aragon din lista de repere semnificative ale culturii europene.
Frica lui Putin jpeg
Regii, vecinii noștri
Dacă acestea sînt așa, înțelegem pasiunea modernă pentru monarhia constituțională. Cu regii și prinții Angliei mai ales sîntem toți „vecini” prin intermediul presei, al Internetului și acum, iată, al unei cărți.
m simina jpg
La Azuga (II)
Din păcate, după cel de-al Doilea Război Mondial noul regim politic din România a căutat să minimalizeze contribuția monarhiei în istoria țării.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Ce oameni avem, ce oameni sîntem
Și în UE, relațiile dintre state au o bună doză de răceală și de cinism.
Iconofobie jpeg
Puțină genetică … literară
„Gena” funcționează, în acest context, asemenea sorții implacabile din tragedia antică. Devine fatum malus, predestinare obtuză.
„Cu bule“ jpeg
Paranghelia la discotecă
Descoperisem mai întîi un film grecesc din 1980, cu titlul în original Paranghelia, în care conflictul era declanșat de comandarea (= paranghelia) de către protagonist a unei muzici anume, într-un local.
HCorches prel jpg
Ca un cuțit de bucătărie proaspăt șters
Mircea Cărtărescu, în cîteva fraze, a spus, așadar, niște adevăruri tranșante și care trebuie rostite de o voce cu autoritatea lui.
radu naum PNG
Scapă Halep?
Există puţine certitudini în cazul controlului pozitiv cu Roxadustat al Simonei Halep, dar un lucru e sigur: orice ar fi, nu putem fi obiectivi.
p 7 WC jpg
A discreditat prăbușirea FTX „altruismul eficace”?
În cazul lui Bankman-Fried, riscul nu viza doar propria sa avere, reputație și poate chiar propria libertate.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Exploratorii existenței
Kundera nu extinde aceste observații și asupra altor acte artistice, dar cred că și în pictură, de exemplu, pot funcționa aceleași mecanisme.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Un an special pentru noi
Am trecut prin toate cele ale României. De 30 de ani, nimic din ce este românesc nu ne este străin.

Adevarul.ro

image
Tatăl care și-a violat fiul cu retard mental: „Trebuie să aibă și el viaţă sexuală. Nu poate rămâne virgin”
Motivarea hotărârii prin care bărbatul din Zlatna a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru două infracţiuni de viol, victima fiind fiul său cu retard mental, arată o situație cutremurătoare
image
image
Când au elevii vacanță în februarie, în funcție de județ. Harta cu toate informațiile
La decizia inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, următoarea vacanţă a elevilor, de o săptămână, va fi programată undeva în perioada 6 - 26 februarie, dar nu pentru toată lumea la fel.

HIstoria.ro

image
„Orașul de aur”, de sub nisipurile Egiptului
Pe lista descoperirilor recente și considerate fascinante se înscrie și dezvăluirea unui oraș de aur, din Luxor, Egipt.
image
Din culisele Operațiunii Marte
În istoria războiului sovieto-german, nume ca „Moscova”, „Stalingrad”, „Kursk”, „Belarus” sau „Berlin” evocă mari victorii sovietice.
image
Ce mai mare soprană a nostră, Hariclea Darclée, cea care a salvat opera La Tosca / VIDEO
E duminică, 14 ianuarie 1900, iar pe scena Teatrului Constanzi din Roma are loc o premieră memorabilă:„Tosca”, opera în trei acte a lui Giacomo Puccini. E prima reprezentaţie a poveştii dramatice care va cuceri lumea, iar soprana româncă Hariclea Darclée o interpretează pe Floria Tosca.