Scrisori din antichitate. Portretul lui Marcus Aurelius la tinerețe

12 mai 2020
Scrisori din antichitate  Portretul lui Marcus Aurelius la tinerețe jpeg

Fetița mea se simte mai bine acum, aleargă prin dormitor, îi scrie Marcus Aurelius fostului său profesor, Fronto. Pasajul ăsta mi se pare mai filozofic decît tot ce a scris împăratul în mult mai cunoscutele sale Gînduri către sine însuși. Am recitit săptămîna trecută ce s-a mai păstrat din corespondența celor doi. Nu e mult – dar sînt scrisori care acoperă 25 de ani dintr-o prietenie antică.

(Din cîte știu, scrisorile astea nu au fost niciodată publicate în românește. Pentru că nu puteam însă renunța tocmai la acest exemplu de epistolar antic, după ce am ales pe îndelete fragmentele de mai jos, mi-am luat inima în dinți și le-am trimis unui specialist în filologie clasică, Ștefan Colceriu. Pe cît de stînjenit m-am simțit eu să-l rog să traducă, fără nici o răsplată, o pagină dificilă din latină, pe atît de încîntat a acceptat el s-o facă pentru cititorii Dilemei vechi. Pasajele sînt identificate după pagina din ediția Loeb, C.R. Haines, a corespondenței lui Fronto, vol. 1, 1919.)

Poate cele mai vii scrisori sînt cele, cu headlines de provincie, pe care Marcus le scrie profesorului lui de retorică, în jurul vîrstei de 20 de ani. Iată un exemplu din anul 143 d.Hr. (Loeb, p. 150): „Cînd s-a întors tata acasă de la vie, eu m-am urcat, după obicei, pe cal, am plecat pe drum și am mers puțintel. După aia am dat pe drum de o turmă mare de oi care stăteau îngrămădite cum se întîmplă în locuri înguste, de patru cîini și de doi păstori și atît. Atunci un păstor îi zice celuilalt, cînd ne-a văzut mai multicei călare: «Fii atent la călăreții ăștia, că de-alde ăștia sînt puși pe cele mai mari prădăciuni!»“. Relatarea pince-sans-rire e irezistibilă, cum e și ideea fiului de împărat – și viitor împărat – ieșit pe coclauri să furgăsească o oaie sau măcar o cușmă.  

Dar Marcus vorbește și despre subiecte înalte – e drept, menținînd metaforele campestre (Loeb, p. 116): „Acum trei zile l-am auzit pe Polemon declamînd (…) Mi s-a părut că e ca un țăran vrednic, foarte priceput, care și-a cultivat ogorul numai cu grîu și cu viță-de-vie, al cărui rod e minunat și venitul îmbelșugat. Însă nicăieri pe domeniul cu pricina nu se găsește nici un smochin de Pompei, nici o salată de Arricia, nici un trandafir de Tarent, nici un crîng plăcut, nici un desiș de dumbravă, nici un platan umbros: toate-s mai degrabă pentru cîștig decît pentru plăcere”. Abia aștept ca, la o ocazie, să discut cutare pagină de proză din perspectiva acestei nostime dihotomii de tinerețe a împăratului teoretician. (Care avea să moară însă, în Viena de azi, în timpul războaielor cu marcomanii.) În scrisoarea asta e poate și sîmburele unei răceli de mai tîrziu între elev și profesor, instalate pe măsură ce împăratul se va apropia de filozofie și se va îndepărta de retorică.

O treia scrisoare din același an (Loeb, p. 128) vine după ce Marcus citește un discurs ținut în senat de Fronto, în calitate de consul: „Ferice de tine că ești înzestrat cu o asemenea elocință! Ferice de mine că sînt înzestrat cu un asemenea magistru!”, și continuă cu aceste observații critice: „Ce epichereme! Ce ordine! Ce eleganță! Ce farmec! Ce frumusețe! Ce cuvinte! Ce strălucire! Ce subțirime! Ce grație! Ce experiență! O, toate cele!”. În ciuda lipsei sfruntate (și, desigur, intenționate) de diversitate întru laudă din acest pasaj, scriitorii sînt dispuși să accepte și în ziua de azi asemenea păreri de la cronicarii lor.

Felul în care Marcus încheie o scrisoare din anul următor mă aduce însă la subiectul cel mai discutat azi (de fapt, cu totul supralicitat) în literatura științifică dedicată acestei corespondențe: „Să-mi fii sănătos, iubite și dulce magistre, de care mi-e mai dor, îndrăznesc să zic, decît de Roma însăși” (Loeb, p. 180). Mie, personal, pasajul mi se pare grozav prin juxtapunerea între Urbs și prietenie; dar cum cercetarea academică are nevoie de subiecte serioase, în anii 2000 s-a scris mai mult ca oricînd despre „natura exactă” a afecțiunii dintre cei doi, adică despre arcanele erotice ale amiciției lor. S-a dezgropat mai ales scrisoarea asta, trimisă de Marcus, la 18 ani, lui Fronto (Loeb, p. 30-32): „(…) n-o să-l poți alunga pe iubitorul tău, adică pe mine. Nici n-o să susțin mai puțin că-l iubesc pe Fronto, nici n-o să-l iubesc mai puțin, numai pentru că tu ai arătat în fraze atît de felurite și de arzătoare că cei care iubesc mai puțin trebuie oploșiți și prosferisiți mai abitir. Eu, unul, mor de dragul tău și nu mă tem de teoria asta a ta și, chiar dacă o să fii mai fîșneț și mai disponibil cu alții care nu te iubesc, eu totuși o să te iubesc cîtă vreme sînt viu și zdravăn. (…) Pot să bag mîna în foc pentru următorul lucru: dacă Phaidros ăsta va fi existat într-adevăr și dacă va fi fost vreodată departe de Socrate, Socrate nu s-a perpelit mai tare de dorul lui Phaidros decît m-am perpelit eu zilele astea – dar ce zic zile, lunile astea – de dorința de a te vedea (…). Să-mi fii sănătos, cel mai neprețuit de sub cer, slava mea!”.

Dar nu sînt deloc convins că ar fi vorba aici de modelul pederastic grec al relației erotice între bărbatul adult și adolescentul căruia îi face curte (în greacă, erastes, respectiv eromenos). Modelul e greu de transplantat în Roma, între altele din cauza unei alte concepții despre sexualitatea cetățeanului bărbat. De altfel, la începutul pasajului citat, „iubitorul” traduce un cuvînt folosit în latină doar aici: erastes, transliterat din greacă, cu care tînărul de 18 ani alege să se identifice, uzurpînd deci rolul de adult al relației, poate în virtutea traiectoriei lui imperiale, poate doar ca să anuleze un stereotip. O analiză lingvistică a corespondenței celor doi găsește, nu-i vorbă, destule aluzii la lumea poeziei erotice a vremii. Numai că folosirea lor poate ține și de un ritual cultural, ludic sexualizat, propriu anilor de formare sentimentală – Lehrjahre des Herzens –, iar ulterior afecțiunea dintre cei doi e comparată explicit, în alte scrisori, cu dragostea de familie, de pildă cea pentru un copil.

Pentru încheiere, un detaliu care m-a impresionat. Într-o scrisoare din anul 165, după un sfert de veac de corespondență, Marcus Aurelius îi cere iertare lui Fronto că, pentru prima oară acum, dictează, în loc să-i scrie cu mîna lui.

Cătălin Pavel este arheolog și scriitor. Cea mai recentă carte publicată este Arheologia iubirii. De la Neanderthal la Taj Mahal, Humanitas, 2019. 

Foto: wikimedia commons

O mare invenție – contractul social jpeg
Adevărul, premisa dreptății
Această limită este și mai evidentă dacă se înțelege că nici un proces judiciar nu se confundă cu Judecata de Apoi.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Sürdürülebilirlik
A crede înseamnă a paria pe o inevidență, a „credita” un „posibil”, dincolo de exigențele stabile ale „realului”.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Pensiile francezilor
Dar vigoarea protestelor, dincolo de faptul că e vorba despre o tradiție franceză adesea desconsiderată și subiect de glume, mai arată ceva.
Frica lui Putin jpeg
Inamicii diversității
Privite în ansamblu, aceste cerințe ale cultelor, care s-au așezat, din păcate și spre detrimentul lor, cred, la remorca BOR, nu vor încuraja deloc predarea Religiei într-un spirit tolerant
AFumurescu prel jpg
Păstori, tătuci și influenseri (I)
Așa apar „tătucii” aleși democratic. Nimic nou sub soare.
index jpeg 5 webp
Un veac de Time
Scopul principal pe care cei doi și l-au propus a fost să furnizeze cît mai eficient știri cititorilor, chiar și celor mai ocupați dintre aceștia, care nu prea au timp de citit – de unde și denumirea Time.
Iconofobie jpeg
Rațiune și simțire
Se demontează aici un mit care a făcut carieră în secolul XX, mitul naturii prezumtiv candide a creaţionistului.
„Cu bule“ jpeg
Beat criță
Expresia beat criță este foarte răspîndită azi, în registrul colocvial; alte construcții în care intră cuvîntul criță cu sensul său propriu sau cu înțelesuri figurate au devenit însă extrem de rare.
HCorches prel jpg
Încă un Minister al Educației
Presiune care, în unele cazuri, se transformă în adevărate forme de bullying, fără doar și poate.
IMG 8779 jpeg
În cazul Hagi, tatăl şi fiul, să fii copilul unui mare fotbalist e binecuvîntare sau blestem?
Tot ce vine de la el nu poate fi decît excepţional. Hagi spune „eu sînt Ianis şi Ianis e Hagi”.
p 7 Curba Laffer WC jpg
Ultima redută a globalizării
Dar geopolitica nu e singurul motiv pentru eșecul celui de-al doilea val al globalizării.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Cîte divizii are CPI?
Așadar, noua acuzație că președintele ar fi comis ceva contra copiilor, fie ei și din Ucraina, ar putea avea un ecou special în Rusia.
index jpeg 6 webp
„Poleiala” de pe Selly
În ultimii doi ani, am ciulit urechile la știrile despre Selly, încercînd să-i urmăresc traiectoria.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
De ce se depărtează românii de UE
Niciodată în istoria ei n-a avut România o perioadă așa lungă de prosperitate și dezvoltare.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Feminitate și destin
Destinul converteşte „ordinea“ naturală (şi pe cea divină?) în viaţă, în dinamism imanent, în armonie de inanalizabile.
Frica lui Putin jpeg
Telefonul mobil
Ca să rezumăm printr-o imagine totul: ducem o viață de anexă a telefonului mobil.
index jpeg 5 webp
Una dintre cele mai inteligente femei din secolul al XIX-lea
Nu au trecut prea mulți ani, vreo cinci să fi fost, și Elena Ghica a mai urcat un munte, a mai ajuns pe un vîrf: pe Mont Blanc.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Iconofobie jpeg
Despre „dinamicile” literare
Dinamica trecutului face loc unei noi dinamici analitice, mult mai sofisticate decît odinioară.
„Cu bule“ jpeg
De la pivniță la cîrciumă
Circulă în ultima vreme, în articole jurnalistice și în postări care le preiau conținutul și formulările, o explicație fantezistă pentru originea expresiei beat criță.
HCorches prel jpg
Dragul meu fiu,
Cînd Selly avea vîrsta ta, avea în cont mai mulți bani decît valorează tot ce familia ta a adunat de-a lungul timpului.
IMG 8779 jpeg
Dacă xenofobia nu-i rasism, fotbalul e sport?
Aşa că, o fi fotbalul un sport, doar că voi, care intraţi, lăsaţi orice toleranţă! Dacă ar fi privit mai atent, Virgiliu ar fi găsit în dantesca lui coborîre cohorte de driblangii.
p 7 WC jpg
Va reconsidera Biserica Catolică doctrina despre contracepție?
Unii dintre teologii catolici de prim rang care au participat la dezbatere au sugerat că utilizarea anticoncepționalelor poate fi, în anumite circumstanțe, legitimă.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Diferențe
Dacă ar fi să fac o comparație, Val Gardena, de exemplu, e o zonă de schi în Italia în care pîrtiile legate între ele însumează 500 de kilometri.

Adevarul.ro

image
Augustin Viziru a dezvăluit cu cine l-a înșelat Oana Mareș: „Tu ai putea să ai ceva sexual cu el?”
Augustin Viziru a mărturisit că nu a fost „ușă de biserică” în timpul mariajului cu Oana Mareș alături de care a fost vreme de 11 ani.
image
A murit tânărul aflat în comă de două luni de la o durere de măsea
Ionuț Marian Călărău, care a stat în comă aproape două luni după ce a ajuns la spital cu o durere de măsea, a murit în spital. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de familie și prieteni.
image
Fetiță de 11 ani, filmată în timp ce întreținea relații sexuale cu un elev de liceu. Imaginile au ajuns la colegi
O minoră de 11 ani, elevă în clasa a V-a la o școală din Cluj, a fost filmată în timp ce întreținea relații sexuale cu un elev de liceu. Filmările realizate în vacanța școlară au fost distribuite colegilor.

HIstoria.ro

image
Populația Bucovinei în perioada stăpânirii austriece
În perioada stăpânirii austriece s-au modificat substanțial atât structura etnică, cât și cea confesională a populației din Bucovina, iar efectul cel mai nefast a fost asupra populației românești.
image
Cauza morții lui Ludwig van Beethoven, dezvăluită de un studiu ADN / VIDEO
Examinarea unor mostre de ADN, extrase din câteva șuvițe de păr ale lui Ludwig van Beethoven, a dezvăluit cauza morții legendarului compozitor german.
image
Aventurile lui Landolfo Rufolo, un bancher medieval imaginat de Boccaccio
Deşi Landolfo este un personaj fictiv, numele familiei este cât se poate de real, Rufolo fiind, pe la 1280, una dintre cele mai bogate familii din sudul Italiei.