„Obiectivitatea” calității artistice

Publicat în Dilema Veche nr. 1009 din 10 august – 16 august 2023
image

Întrebarea pe care şi-o pune Jakob Rosenberg în cartea sa apărută, în traducere, la Editura Meridiane* e una de bun-simţ: există criterii obiective pentru stabilirea valorii unei opere de artă? Răspunsul, argumentat istoric şi analitic de-a lungul întregii lucrări, e tot de bun-simţ: asemenea criterii există. Dar deşi, prin consens unanim, ele pot trece drept obiective, valabilitatea lor rămîne relativă. Cum vedem, răspunsul merge cu precauţia pînă la a se autodizolva. Că, pînă la un punct, se pot face judecăţi de valoare corecte, dar că nimeni nu poate garanta, în absolut, infailibilitatea lor – o ştim cu toţii. Răspunsul pe care şi-l dă Rosenberg nu putea fi altul. Se naşte, atunci, problema dacă el şi-a pus bine întrebarea. (...)

Obiectivitatea – cu alte cuvinte, deplina securitate a evaluării unui obiect artistic – e postulată ca ideal de două specii ale consumatorilor de artă: negustorii şi publicul larg. În ce ne priveşte, o socotim o problemă marginală, atît pentru cel ce caută întîlnirea nemijlocită şi dezinteresată cu plastica, cît şi pentru cel care o abordează de la nivelul filozofiei culturii. Cine face – ca Max Dvorák, să zicem – Kunstgeschichte als Geistesgeschichte (Istoria artei ca istorie a spiritului) nu se opreşte decît din pur protocol asupra întrebării „Cum putem fi siguri că o pictură bună e bună?“. Negustorul, da: el se ocupă numai de asta. El vrea să ştie care e metoda de a nu se păcăli, care sînt reperele optimei achiziţii. Iar publicul larg crede, în genere – influenţat şi de o anumită literatură de popularizare –, că a te pricepe la artă echivalează cu a separa chirurgical binele de rău, aşa cum se separă, în producţia industrială, reuşita tehnică de rebut. La baza acestui discernămînt ar sta miraculoasa „artă de a privi“, constînd într-un reţetar ce se poate învăţa. Cartea lui Rosenberg poate fi, între altele, citită şi ca un asemenea reţetar. Nu vom susţine că o anumită tehnică de a diseca imaginea nu e necesară pentru stabilirea unui prim contact cu ea. Vom specifica doar că o asemenea tehnică e mai puţin decît o metodă de a înţelege arta: e, doar, o metodă de a te pregăti să o înţelegi. Arta de a privi un tablou trebuie socotită deci ca fiind arta de a aştepta în mod adecvat revelaţia lui. Ea are rolul unei simple discipline prealabile. E o gimnastică, un fel de a da ocol valorii, un fel de a o ţine de vorbă pînă se produce dezvăluirea ei. Arta de a privi un tablou nu ne oferă cheia picturii – cum ar pretinde un sumar pozitivism pedagogic –, ci doar un minim cod al bunei-cuviinţe, necesar unei întîlniri civilizate cu ea.

E bine să ştii, desigur, cu ce să începi atunci cînd te afli dinaintea unei capodopere şi cînd emoţia nu e încă destul de puternică pentru a-ţi arăta drumul. Dar analiza e cu atît mai bine condusă cu cît identifică mai iute inanalizabilul, cu cît e mai aproape de a se aboli pe sine. Amatorul de artă, ca şi specialistul vor trebui, de aceea, să înveţe simultan morfologia imaginii şi relativitatea acestei morfologii. Una fără cealaltă eşuează în didactică stearpă într-un caz sau în inarticulare sentimentală – în celălalt. Şi, oricum, amatorul de artă, ca şi specialistul vor trebui să renunţe definitiv la ideea că dialogul cu arta are drept ţintă un contabilicesc act de evaluare. Ce vom răspunde totuşi acelora care ne somează să le explicăm cum se poate degusta un tablou? Le vom răspunde că somaţia lor e de tipul: ,,Explică-mi cum să mă îndrăgostesc!“. Că există, fireşte, o „regie“ a iubirii, o tactică şi o strategie a ei – ca în scrisorile priceputei Ninon de Lenclos –, dar că ele abia dacă pot tapisa anticamera Erosului. Înţelegerea artei, ca orice gest al iubirii, nu e o chestiune de metodă, înainte de a fi o performanţă a investirii de sine. Înţelegi cu atît mai bine o imagine cu cît conţinutul tău de viaţă şi de cultură e mai cuprinzător. Ea nu-ţi restituie decît propriul tău efort şi propria ta dimensiune. Prin urmare, într-un tablou vezi atîta cît ar putea şi el să vadă, dacă ar privi în adîncul tău. Restul e abuz retoric sau sistematică pentru belferi. Obsesia ,,obiectivităţii“, a justei evaluări, a criteriilor, atestă ambiţia (deplasată) a comentariului de artă de a trece în clasa ştiinţelor naturale, ceea ce îi poate conferi alura exactităţii, răpindu-i însă orice transparenţă şi dislocîndu-l din statutul său firesc: statutul de „ştiinţă a spiritului“.

Despre obiectivitatea valorii, în speţă a frumosului, încercase şi Platon să afle ceva, în Hippias Maior. Dar încrîncenarea dialectică a filozofului sfîrşea, acolo, într-o aporie. Dialogul nu culminează cu o definiţie, ci cu o reverenţă dinaintea misterului. ,,Sînt tare grele cele frumoase“ – sună, voit sărăcăcios, ultimul său rînd. Închizînd cartea lui Jakob Rosenberg, mi-am spus că pe teritoriul în care Platon coboară, cu atîta simţ al răspunderii glasul, putea şi el – cunoscutul conferenţiar de la National Gallery din Washington – să păşească cu un dram de sfială în plus.

* Jakob Rosenberg, Criteriul calităţii în artă, traducere de Gabriel Gafiţa, Editura Meridiane, București, 1980.

(fragment din Ochiul și lucrurile de Andrei Pleșu, Editura Humanitas, 2023)

O mare invenție – contractul social jpeg
Succesiunea generațiilor în comunitatea academică: Valentin Constantin și Diana Botău
Regimurile dictatoriale și mișcările fundamentaliste s-au asociat într-o ofensivă violentă, propagandistică și armată, împotriva lumii euroatlantice.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Populiștii nu (mai) sînt o excepție
Întrebările despre soarta Uniunii Europene, acuzațiile de extremism și evocarea drobului de sare fascist au devenit aproape un clișeu.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
A conviețui cu imposibilul
Dictatura este un mod de organizare statală în care sfera posibilului tinde spre zero.
Frica lui Putin jpeg
„Scena politică”
Avem impresia că e o lume falsă – o „mascaradă” –, ceva profund neautentic, spre deosebire de lumea economică, de pildă, care e reală.
AFumurescu prel jpg
Vai, săracii, vai, săracii ziariști…
Incredibil, doamnelor și domnilor! Revoltător!
MihaelaSimina jpg
Cea mai frumoasă clădire din Cernăuți
Unul dintre „sporturile” la care istoria este campioană se numește „paradox”.
Iconofobie jpeg
O rugăciune la Bicaz
Nu faptul că încercam să‑l păcălesc pe Dumnezeu mă surprinde, ci dorinţa mea viscerală să trăiesc prostește, un eon întreg, dacă se putea.
„Cu bule“ jpeg
Mesa
Faptul că mesa apare des în dialoguri dovedește că forma îi era familiară publicului din secolul al XIX-lea.
image png
Ce-i rămîne Mariei de făcut?
Întrebările morale cu privire la integritatea academică și presiunea de a se conforma normelor nescrise ale colectivului profesional rămîn deschise.
RNaum taiat jpg
Comunismul se aplică din nou jpeg
Întoarcerea
Ajunși acasă, avem un fel de „rău de uscat“, cum li se întîmplă marinarilor.
image png
Misterele bugetare
Una din temele importante legate de transformarea sistemului public românesc este cea a „discreției” cu care au avut loc schimbările în administrație.
image png
Inteligența Artificială și ambiția personală
Riscul de a cădea în groapă e mai mare atunci cînd privirea e întotdeauna spre orizont.
image png
Neo-religii
Trăim deci în epoca neo-religiilor. (Asta cît ne vor mai lăsa ele să trăim...)
image png
Note, stări, zile
...Și, dacă ai noroc, ideea revine la tine tocmai cînd gîndești aceste lucruri.
image png
Inamicul public numărul 1
Să ne ferească Dumnezeu să ajungem să decidă opinia publică totul!
image png
Algoritmul istoric al jacardului
N-ai zice că-i vreo legătură. Istoria, însă, o țese subtil.
image png
image png
Toți sîntem puțin luați
Elevii merită un mediu educațional sigur și stimulativ.
image png
Marca urs
Ecourile publicității se sting totuși, în timp, lăsînd în urmă fragmente pitorești, dar efemere.
p 7 Drapelul Partidului Republican din SUA WC jpg
Regula neoliberală a minorității
Nouă însă probabil că ne pasă.
image png
Echipa de fotbal proaspăt calificată la Euro 2024 ar putea deveni chiar bună?
Dacă mai întîrzie puţin se trezesc bătrîni. Ce îi ajută? Nu au viciile generaţiilor trecute.
image png
Jucării și steaguri
Mă tem că aici diferența față de americani nu e doar de formă, ci și de fond.
image png
Despre apartenență: între liniște și îngrijorare
Patriotismul constituțional ar deveni astfel legătura de apartenență care solidarizează comunitatea, pe temeiul libertății.

Adevarul.ro

image
Singurul om politic român pe care un reputat istoric il consideră cu adevărat patriot. „Mă uit la Simion ca la un dulap”
Istoricul Doru Radosav, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, a vorbit despre omul politic român care este, în opinia sa, singurul despre care se poate spune fără nicio ezitare că a fost un adevărat patriot, dar și despre ce pot face politicienii de azi ca să-i calce pe urme.
image
Românul Sebastian Stan, în pielea lui Donald Trump. Încep filmările pentru „The Apprentice”, despre ascensiunea fostului președinte american
Actorul de origine română, Sebastian Stan, va interpreta rolul tânărului Donald Trump în noua producție cinematografică "The Apprentice", în regia lui Ali Abbasi.
image
Exploziile care au cutremurat orașele Văii Jiului. Cum s-a produs catastrofa din Mina Livezeni, în 1980
Miercuri, 29 noiembrie, s-au împlinit 43 de ani de la catastrofa din Mina Livezeni, unde o explozie produsă de gazele din mină a ucis peste 50 de oameni. Victimele tragediei au fost comemorate

HIstoria.ro

image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic
image
Muzica elitelor otomane
Muzica clasică otomană reprezintă o muzică orientală cultă, una a elitelor, practicată la Curtea sultanului otoman, cu diferite ocazii. Ea apare ca muzică de Curte a conducătorilor politici din Orientul Apropiat și Mijlociu, fiind o muzică echivalentă a muzicii simfonice din vestul Europei.
image
Unirea Bucovinei „în vechile ei hotare” cu România
Dezmembrarea Austro-Ungariei a permis și românilor din Bucovina să dispună așa cum doresc de propria soartă.