„Situarea în clișeu” e un titlu analitic sau sintetic?

Publicat în Dilema Veche nr. 844 din 11 - 17 iunie 2020
Fascinații profesorale jpeg

Vorbind cu un elev de clasa a VIII-a care se pregătește pentru susținerea examenului de Evaluare națională, m-am iritat din nou cu privire la abordarea semnificației titlului unui text liric, pe care profesoara le-o impusese. Este vorba despre celebra clasificare a acestor titluri în „sintetice”, respectiv „analitice”. Spun celebră, pentru că are o mare răspîndire în rîndurile profesorilor, generată pesemne de prezența acesteia în unele auxiliare didactice.

Dar problema în sine este mai de fond, și încerc să o disec puțin aici, că tot se apropie examenele naționale. Manifestîndu-mi printr-o postare pe Facebook indignarea (ca să nu spun dezgustul) pentru această tehnicizare, pe care o găsesc ucigătoare de gust estetic și de emoție, am fost întîmpinat, desigur, cu zeci de comentarii ale celor din lista mea, de la profesori la scriitori sau critici literari și pînă la oameni care nu aparțin acestor categorii, dar sînt fie părinți, fie cititori și degustători de literatură. Desigur, majoritatea se arătau la rîndul lor indignați, alții au completat oferind și alte exemple de asemenea derapaje. Am aflat cu această ocazie că în contabilitate se utilizează o pereche de concepte similare, balanța sintetică și balanța analitică, fapt care mi se pare relevant pentru modul în care ne situăm elevii (fără să generalizez) în orizontul receptării literaturii. Mai adaug în fugă „personajul – ființa de hîrtie”, „fantoma provizorie plasată deliberat în operă” (ferească-ne...! – ca să nu mai spun că această referință e obscură în raport cu a lui R. Barthes, aparținînd unei teoreticiene a spectacolului teatral, R. Abirached, deci presupunînd delimitări față de personajul textului narativ), „tezaurul figurilor de stil”, „naratorul heterodiegetic și intradiegetic”, „orizontul de așteptare” sau, țineți-vă bine, „nivelul obviu și nivelul obtuz”, concepte care îi aparțin tot lui Barthes, intrate pe piața comentariilor didactice odată cu apariția volumului Obviu & Obtuz în 2015, printr-o traducere a lui Bogdan Ghiu pentru Editura Tact. Un amestec de sintagme aparținînd unor mari teoreticieni, de la Genette la Barthes sau Lintvelt, într-un pachet de shaorma fără referințe bibliografice, desigur, cu de toate, mai ales cu decupaje structuraliste și formaliste, de teorii ale receptării.

Imaginați-vă, așadar, următorul scenariu: se ia o poezie, să zicem Lacul, de Mihai Eminescu, prezentă în manualele școlare de gimnaziu. Copiii sînt întrebați: cine sînt actanții, care este diegeza, care este toposul, care sînt mărcile lexico-gramaticale care demonstrează că textul e subiectiv, ce rol are timpul în stabilirea orizontului de așteptare al lectorului (nu al cititorului, în nici un caz!), titlul este sintetic sau analitic etc. 

Unele opinii consideră că ceea ce a generat acest model de abordare este, pe de o parte, nevoia unei evaluări cît mai obiective, iar pe de altă parte, subsecventă acesteia, practica didactică sau, spus mai frust, profesorii care vor să facă paradă de cunoștințele lor și se luptă între ei pentru a-și demonstra nivelul de profesionalism, aici intrînd inclusiv autorii de auxiliare didactice prezente pe piață. Parțial este adevărat. Dar nu în totalitate.

Încerc să explic, sintetic, nu analitic, faptul că există niște cauze mai profunde, care țin de viziunea curriculară, respectiv de o evoluție istorică a modelelor curriculare. O iau de aproape, ca să spun așa, fără a mă duce chiar pînă în negura timpului.

Anii ’50 ai secolului trecut au reprezentat momentul în care în plan educațional s-a radicalizat un model curricular, o paradigmă curriculară așa-numită socială. Foarte pe scurt spus (cine dorește aprofundări poate consulta ca surse bibliografice Studiul limbii și literaturii române în secolul XX, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2005, de Alina Pamfil și Ioana Tămăian, Didactica literaturii. Reorientări, București, ART, 2016, de Alina Pamfil, și O didactică a limbii și literaturii române, București, ART, 2014, de Florentina Sâmihăian), viziunea asupra literaturii a fost de receptare a ei ca discurs despre societate, cu o infuzie masivă de ideologic.

Transformările pe care le cunoaște ulterior paradigma didactică (începînd cu anii ’70 și ’80) merg înspre asumarea modelului estetic, mai mult sau mai puțin dublat de ideologic. Procesul recuperării esteticului a fost unul valoros, chiar dacă s-a făcut în cheie structuralistă. Cei care ne amintim cum învățam comentarii la Fefeleaga, La vulturi, Mări sub pustiuri sau alte texte prin clasa a VIII-a, pentru Treapta I, veți recunoaște, desigur, și faptul că, în ciuda dezavantajelor pe care astăzi le putem acuza, modelul permitea o desprindere de ideologic și o ancorare în universul textului. Ancorare făcută și cu instrumentarul teoretic structuralist, aflat încă în vogă. Mare cîștig, totuși, pentru acele timpuri.

După 1989, modelul estetic s-a păstrat o vreme, iar apoi a fost înlocuit, printr-un proces de revizuire curriculară, realizat în perioada 1995-2000, de un nou model care, pe de o parte, era total debarasat de infuzia ideologicului partinic și, pe de altă parte, era pus sub semnul așa-numitei viziuni „comunicativ-funcționale”. În fapt, ca să simplific, receptarea estetică de tip structuralist era păstrată de viziunea curriculară, chiar dacă aducea perspective noi, cum ar fi deschiderile spre reflexivitate, spre raportarea autonomă la text. La nivel gimnazial, spre pildă, păstrarea tipologiei genurilor și speciilor literare a generat un anumit tip de abordare a textelor studiate, cu accent pe mecanisme formale, regăsite și în programa de Evaluare națională.

Fără a vrea să disculp deloc fenomenul la care mă raportez critic dintru început, cum s-a văzut, încerc doar să arăt, prin această nepermis de sumară analiză, că rădăcinile sînt mai adînci. Și că, sper eu, această viziune care iese din uz odată cu actuala generație de clasa a VIII-a, va fi urmată de alte practici didactice, mai empatice în efortul apropierii elevilor gimnaziști de literatură, în conformitate cu programa nouă, aflată momentan în uz la clasele V-VII. Și implicit că va fi urmată de alte practici de evaluare. Despre aceasta, poate cu alt prilej.

Închei cu un citat din programa școlară din 1908, prin care se rafina un proces început în 1898 de Spiru Haret și pe care, ca într-un arc peste timp, am putea să îl reluăm acum: „Mai ales la poezii trebuie lăsat loc liber fanteziei și propriei înțelegeri a copiilor; efectul asupra sufletului lor e mai puternic cînd rămîne ceva nehotărît, decît cînd e totul analizat și explicat”.

Horia Corcheș este scriitor și profesor de limba și literatura română.

O mare invenție – contractul social jpeg
Se poate trăi și sub dictatură?
Fără această probă, argumentele celor care apără Justiția și judecătorii își pierd credibilitatea.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Resemnare
Turcia e doar încă un teren de luptă dintr-un război care se poartă intens de-a lungul și de-a latul lumii.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Un „dezavantaj” avantajos
Pe scurt: nu sîntem de acord ca, dacă 25 de parteneri ne vor în Schengen și doi nu, dreptatea să fie de partea celor doi.
Frica lui Putin jpeg
Non scholae...
Cîți nu scriu cu duiumul postări agramate și totuși se fac înțeleși, dovadă că primesc like-uri și au și urmăritori din belșug.
index jpeg 5 webp
James Bond și fabrica de ciocolată a lui Charlie
Oricum, ce altceva este un spion la scara istoriei, dacă nu un copil mare care știe cum să (se) joace, nu-i așa?
A F portait Tulane 23 1 jpeg
Pierdut respect. Găsitorului, recompensă!
Ce a produs această schimbare din ce în ce mai accelerată în ultimii zece, douăzeci de ani?
„Cu bule“ jpeg
Curriculum vitae
În perioada comunistă, formula latinească s-a folosit mai puțin.
HCorches prel jpg
Undercover agent
Redați-le profesorilor demnitatea.
p 7 WC jpg
Alunecînd treptat spre distopie
Legea IA europeană, care urmează să fie finalizată în cursul acestui an, interzice explicit utilizarea datelor generate de utilizatori în scopul „clasificării sociale”.
Comunismul se aplică din nou jpeg
După 30 de ani
Mai sînt destui care cred că americanii nu au fost pe Lună, că totul ar fi fost o mare păcăleală, o făcătură de Hollywood.
index jpeg webp
Sindromul „greaua moștenire”
În cele mai multe cazuri, însă, politicienii se străduiesc să arate că ei sînt inițiatorii proiectelor
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Cadavre și steaguri
De fapt, avem de-a face cu o tactică de evaziune.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Despre vorbitul în public
O cauză frecventă a derapajului oratoric este confuzia, mai mult sau mai puţin conştientă, a genurilor.
Frica lui Putin jpeg
Oglinda
El privi în oglindă și, firește, se văzu pe sine însuși.
index jpeg 5 webp
Republica Turcia de o sută de ani
În rîndul turcilor s-a conturat o nouă filozofie, chiar ideologie: kemalismul. Mustafa Kemal Atatürk a schimbat mentalități.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
„Cu bule“ jpeg
Fotbal și futbol
Să fi fost mai curînd (cum s-a mai presupus) o manifestare de pudibonderie comparabilă cu cele produse de alte obsesii românești mai vechi și mai noi, precum teama de cacofonii?
HCorches prel jpg
Este multă tristețe în sufletul lor
Și totuși, cînd intră la ore, încearcă să aibă zîmbet pe buze. Și totuși, cînd ies de la ore, adesea au zîmbet pe buze.
IMG 8779 jpeg
p 7 WC jpg
O lume a reluărilor nedorite
Inteligența Artificială e, în cele din urmă, un instrument, care poate fi folosit în scopuri bune
Comunismul se aplică din nou jpeg
Crimă și pedeapsă
După eliberare, Bogdan Stașinski a fost preluat probabil de serviciile secrete occidentale și nu se mai știe nimic clar despre el.
O mare invenție – contractul social jpeg
Ce fel de magistrați?
Rostul profund al întregului sistem judiciar constă în realizarea și menținerea armoniei sociale.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Discuția despre extremism
Nu, interzicerea unui partid nu e soluția. Pentru incidente specifice există Codul Penal. Pentru tot restul e vorba de bun-simț.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Ce știu și ce pot economiștii (O întrebare pe care mi-am pus-o prin 2008 și la care încă aștept răspuns...)
Ne lăsăm sau nu ne lăsăm pe mîna „experţilor”? N-avem de ales. Ne lăsăm. Dar pe mîna căruia dintre ei?

Adevarul.ro

image
Arnold Schwarzenegger, despre ce înseamnă pentru el moartea și Raiul: „Nu ne vom mai revedea niciodată“
Actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului american California, vorbeşte cu multă sinceritate despre încercările şi dificultăţile din viaţa sa într-un nou documentar în trei părţi, "Arnold", informează site-ul revistei People.
image
Legenda satului Vama Veche, locul plin de șerpi, unde s-au așezat găgăuzii
Legenda spune că satul Vama Veche a fost întemeiat de găgăuzi, iar ținutul s-a numit „Yilanlâk“ (Șerpăria).
image
Motivul pentru care chinezii forează una din cele mai adânci gropi din lume în deșertul Tarim
China a început să foreze una dintre cele mai adânci gropi din lume în căutarea unor descoperiri în adâncul Pământului. Presa de stat chineză a descris proiectul de foraj de 11.000 de metri drept „un punct de reper în explorarea de către China a adâncimii Pământului”.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.