Cît ai zice peştin…

Publicat în Dilema Veche nr. 601 din 19-25 august 2015
„Cu bule“ jpeg

Au mari şanse să se păstreze în uz expresiile opace, fără motivaţie aparentă, ba chiar destul de absurde, tocmai pentru că lipsa unei explicaţii banale le poate feri de uzură, conservîndu-le mai multă vreme expresivitatea şi umorul. Formula popular-colocvială

, prin care se caracterizează rapiditatea unei acţiuni, e cunoscută de toată lumea; are, de altfel, o structură trohaică uşor de memorat. Utilizările actuale o marchează uneori suplimentar prin rimă (

cît ai zice

!“,

), prin rimă şi asocieri lexicale („

cît ai zice

!“,

) sau doar prin asocieri şi jocuri de cuvinte, adesea destul de forţate („Fă-ţi drum

la Acvariul din Constanţa!“

; „Cherhanale pline,

“,

). 

Foarte răspîndită este şi perplexitatea vorbitorilor faţă de lipsa de justificare raţională a expresiei. De ce a fost ales ca exemplu şi emblemă a scurtimii şi a eficienţei tocmai cuvîntul peşte, între atîtea altele? De ce nu unul mai scurt sau mai uşor de pronunţat? O explicaţie a originii expresiei a oferit profesorul Stelian Dumistrăcel, în cartea sa

(ed. a II-a, 2001): pornind de la o schemă cognitivă bine reprezentată în limbă, ilustrată de mai multe expresii care subliniază diferenţa dintre

şi

(„Uşor de zis, greu de făcut“). Esenţial n-ar fi aşadar atît cuvîntul

, cît contrastul dintre a rosti un cuvînt şi a-i produce referentul, conţinutul real. Autorul presupune că formula concretă ar fi apărut în mediul pescarilor, ca prim termen al unei expresii care exprima uşurinţa de a vorbi despre prinderea peştelui, în raport cu dificultatea de a-l prinde.

Fără a contrazice această ipoteză – care pune foarte bine în lumină prezenţa temei „metalingvistice“ în limbajul popular –, ne putem gîndi şi la alte posibile explicaţii – de exemplu, la apariţia în context a termenului peşte printr-o simplă glumă, printr-o „deraiere lexicală“ care să fi substituit vreun alt cuvînt. 

Cred că ar mai putea intra în discuţie, pentru lămurirea originii expresiei, un alt element: forma

, variantă a adverbului

, păstrat în limba actuală mai ales cu valoare adjectivală, în formula

, mai ales în construcţie cu verbe ca

etc., are sensul „în numerar, cu plata pe loc“ (DEX), fiind mai vechiul echivalent al anglicismului modern

. Cuvîntul e atestat din secolul al XVIII-lea şi devenise foarte frecvent în secolul al XIX-lea; dicţionarele noastre istorice îl ilustrează prin citate din Anton Pann („Bem şi mîncăm… Pe parale

date“), din teatrul lui Alecsandri („Plăteşti

îndată? ori te pun la butuc“) etc. E un turcism, care a fost discutat de Lazăr Şăineanu în

(1900) şi, mai recent, de Emil Suciu

2010): sursa este cuvîntul turcesc

(„în avans“), care apare şi în sintagma

În română, adverbul

a circulat în mai multe variante:

(

– DLR, Litera P) – şi a avut şi un sens ieşit astăzi din uz: „îndată, imediat, numaidecît“. Şăineanu considera că înţelesurile „în numerar“ şi „imediat“ provin din surse diferite care s-ar fi confundat, dar este posibilă şi presupunerea unei simple evoluţii semantice. Sensul „imediat“ este înregistrat în multe texte din secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea; „Apoplexia… izbeşte pe om tocmai în creierii capului şi

or moare omul, sau i se strîmbează gura“ (Iordache Golescu, citat în DLR); „Pizmăreţul peşin crapă cînd te vede în slavă“ (Iuliu Zanne,

, vol. VIII). Forma peştin apare des la Iordache Golescu, în proverbe reluate în volumele lui Zanne (I, II, V) cu formele lor specific munteneşti: „Mamă, văzui ismene pă gard şî

purcesei grea“ („să zice pentru cele desfrînate“); „Cine dă cuvînt nu ia, de falangă peştin ia“ („adică pă cei neînţelegători cu pedeapsa îi putem înţelepţi“); „Băşica vîntul său cum şi l-a luat,

a şi răsuflat“ („să zice pentru cei ce nu pot păstra multă vreme cele de taină“); „Cum zboară,

auzi: Cra!“ („să zice pentru cei ce cum învaţă oarece să socotesc dă filosofi…“). 

În dicţionarul lui Scriban (1939),

cu sensul „imediat“ este considerat un muntenism şi e exemplificat prin construcţia

Desigur, e posibil ca expresia care conţine cuvîntul peşte să fi fost mai veche şi chiar ea să fi influenţat transformarea lui

în

. Mai firească şi mai potrivită cu variaţiile şi schimbările tipice din limbă mi se pare însă evoluţia inversă, bazată pe posibilitatea ca în vorbirea colocvială să fi existat mai întîi formula

sau

, cu un sens perfect motivat, uşor parafrazabil: „cît ai zice «imediat!»“ sau „cît ai zice «acuşica!»“. De la această expresie (pe care, din păcate, n-am găsit-o atestată nicăieri!) se putea ajunge, prin simplă confuzie, ca urmare a neînţelegerii variantei

, sau prin joc de cuvinte cu intenţie glumeaţă, la

Limbaj şi politică

101 cuvinte argotice

Washington Gas service pnp hec 14600 14697v 02 jpg
Cine ajută pe cine
Pe subiectul energiei, România nici dacă ar vrea nu ar putea să ajute statele membre. De ce?
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Vladimir Putin se micșorează
Cere respect și primește dispreț. Sau, în cel mai bun caz, indiferență. Evenimentul istoric la care asistăm cu toții azi este micșorarea lui Vladimir Putin.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Note, stări, zile
Lăsînd ironia la o parte, inițiativa rezerviștilor SRI de a „sărbători” lupta bărbătească a Securității printr-un monument instalat chiar în curtea „ghilotinei” construite de ei apare bunului-simț drept halucinantă.
Frica lui Putin jpeg
Secolul XX continuă
Lumea noastră este deci foarte departe de „sfîrșitul istoriei”, adică de o lume non-conflictuală.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Ungaria – afară din UE și NATO!
Atitudinea politică a Ungariei nu e lașitate, prostie sau egoism. E calcul asumat, e politică adevărată și articulată. E vremea să culeagă consecințele asumării.
lossy page1 640px Winston Churchill LCCN2006687122 tif jpg
Regina și prim-ministrul
Peste zece ani, în 1965, Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit a ocolit cu stil și grație protocolul, care spunea că suverana trebuie să ajungă ultima la orice ceremonie, sosind la funeraliile lui Winston Churchill înaintea familiei acestuia. În semn de prețuire.
Iconofobie jpeg
Pledoarie à contrecœur
Exact așa s-a întîmplat! Ipocriții m-au scos complet din viața lor care, prin iradierea stării de ipocrizie la scară mare, se dovedea a fi, pînă la urmă, viața întregii comunității.
„Cu bule“ jpeg
„Umpic”
Dacă româna nu ar fi o limbă standardizată, cu registre cultivate, ci doar una de circulație orală, cu multe instabilități și variații, umpic ar putea deveni relativ repede un nou cuvînt. Nu e cazul, desigur.
HCorches prel jpg
În pași de dans
Și chiar dacă sînt conștient că nu în toate liceele funcționează în acest fel, acolo unde lucrurile se întîmplă astfel pașii de dans ai unui eveniment de divertisment pot deveni, iată, cîțiva pași pe drumul vieții, într-o manieră formativă.
p 7 WC jpg
Recviem pentru un imperiu
Întrebarea care rămîne este în ce măsură durabilitatea Comunității Națiunilor a depins strictamente de longevitatea regretatului monarh și în ce măsură va putea fi ea menținută de succesorul reginei.
Un sport la Răsărit jpeg
După Serena, acum și Roger? Se încheie o eră?
Federer, în sine, era un sport. Sînt oameni care locuiesc într-un sport şi alţii care invită, ba nu, ordonă unui sport să locuiască în ei.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Cînd ajungi să crezi în propria cacealma
De ce au făcut conducătorii ruși o asemenea greșeală? De ce s-au grăbit cu un război? Una din explicații ar putea fi că „specialiștii” în false povești (narative, cum s-ar zice astăzi) au început ei înșiși să creadă în ele.
O mare invenție – contractul social jpeg
Sub zodia Balanței
Nu de puține ori, dezacordul dintre CSM și Ministerul de Justiție în legătură cu diferite proiecte legislative a determinat fie blocarea acestora, fie tensiuni mari care au tulburat aplicarea în practică a reglementărilor adoptate de Parlament.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Absenți din istorie
Dezbaterile pe subiectele mari pot fi neplăcute, dar de ele depinde sănătatea unei națiuni. Deocamdată am ales să fim absenți din istorie.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Melancolic, despre democrație
Admit că am fost provocat și de cîteva opinii autohtone, grăbite, simplificator, să constate imaginea „vetustă” a monarhiei în general. Nu pot decît să le doresc „democrație” plăcută...
Frica lui Putin jpeg
Monarhul constituțional (La moartea reginei Elisabeta a II-a)
Și atunci, să spunem că el/ea, monarhul constituțional, este simbolul părții noastre absente, a ceea ce noi nu sîntem, dar poate dorim inconștient să fim, a ceea ce credem că am fost și nu mai putem fi.
AFumurescu prel jpg
Trupurile Reginei; și nu numai
Dacă nu putem fi regi pe dinafară, să încercăm măcar să fim aristocrați pe dinlăuntru. Keep calm and carry on.
Mikhail Gorbachev visits U S  Capitol 1992 LCCN2017646196 jpg
La un (singur) pahar cu Mihail Gorbaciov
În orice caz, campania inițiată sub conducerea lui Mihail Gorbaciov a avut și rezultate pozitive, oglindite în scăderea consumului de alcool și în creșterea speranței de viață și a ratei natalității.
Iconofobie jpeg
Un personaj familiar
Făcînd bine ingratului, el își (auto)creează un sfidător ascendent moral față de acesta („îți sînt superior, pentru că am puterea de a te ridica, de a te sprijini, lucruri complet inaccesibile ție”).
„Cu bule“ jpeg
„Jupîneasă servită”, „bucătăreasă perfectă”, „funcționar cinstit”
Anunțurile de acum un secol erau mult mai generoase în enumerarea calităților necesare îndeplinirii oricărei meserii, majoritatea privind sîrguința, curățenia și seriozitatea: harnic, vrednic, destoinic, muncitor, curat, liniștit, serios, nevicios, fără vicii.
HCorches prel jpg
În nici un caz zei
Sigur, pentru asta este necesar să traversăm noi înșine acest proces și să ne dăm seama cît avem de lucrat cu noi înșine, cît mai avem de cunoscut despre noi înșine, cît de vulnerabili sîntem, în nici un caz zei.
p 7 WC jpg
Este războiul nuclear inevitabil?
Războiul din Ucraina ne-a reamintit că nu putem evita incertitudinea și riscul. Scopul de a reduce (nu de a suprima), cu timpul, rolul armelor nucleare rămîne la fel de important ca întotdeauna.
Un sport la Răsărit jpeg
Fotbalul și violența sînt nedespărțite?
Machiajul fotbalului s-a prelins în dîre groase. Bubele sînt tot acolo, bine-mersi. Schimbarea se amînă sine die în patria lui Nihil sine Deo.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Șosele
Din Norvegia, în schimb, mi-aduc aminte banda de asfalt șerpuitoare prin penumbra unor păduri de brad fără sfîrșit, pe care autocarul o parcurgea într-o liniște și cu o constanță sedative, spre un nord crepuscular, aflat parcă dincolo de limita conștienței noastre.

Adevarul.ro

Referendum in zonele ocupate de rusi in Ucraina FOTO Profimedia (2) jpg
Serbia și Turcia nu recunosc rezultatele „referendumurilor” din teritoriile ucrainene ocupate
Serbia nu recunoaște rezultatele așa-numitelor „referendumuri” din teritoriile ucrainene ocupate, a fost declarat de șeful ministrul sârb de Externe, Nikola Selakovici.
Anamaria Prodan png
Anamaria Prodan, după bătaia cu Reghe: „Familia noastră nu va mai comenta absolut nimic public”
Anamaria Prodan a explicat că de dragul copiilor familia a decis să îngroape securea războiului cu fostul soț. Ea susține că nu va mai face niciun fel de comentarii publice despre viața privată a familiei sale.
Protest in Iran FOTO EPA EFE jpg
Proteste în Iran. Trei ambasadori străini, convocați la Teheran
Ministerul iranian de Externe i-a convocat pe ambasadorii Marii Britanii, Norvegiei şi Suediei pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de atitudinea acestor ţări faţă de protestele legate de moartea în arest a tinerei Mahsa Amini, care s-au soldat până în prezent cu 41 de morţi - transmite EFE.

HIstoria.ro

image
Moștenirea legendară a lui Grigore „Nababul” Cantacuzino
Prinţul Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832-1913), su- pranumit „Nababul“, a fost unul dintre cei mai mari proprietari de pământuri din România, dar și o personalitate politică marcantă (de două ori primar al Bucureștiului, și tot de două ori prim-ministru).
image
Sfârșitul tragic al copiilor lui Alexandru Ioan Cuza
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza nu a avut copii cu soţia sa, Elena Cuza. A avut în schimb doi fii cu amanta Maria Obrenovici, pe Alexandru şi Dimitrie. Copiii au fost înfiaţi de soţia oficială a domnitorului, dar amândoi au avut parte de un destin tragic. Unul a murit bolnav, iar celălalt s-a sinucis
image
Air France, o companie înființată cu o semnificativă contribuție românească
Câți dintre noi știm că la originea și la baza Air France (înființată la 30 august 1933) stă și o semnificativă contribuție românească?