În 1990, m-am aflat în fruntea unei liste publice de intelectuali care trebuiau împuşcaţi pe stadioane. După 17 ani, textul apărut în ediţia de marţi, 27 februarie 2007 a ziarului Ziua reprezintă simularea unei astfel de execuţii în piaţa publică. Niciodată cineva nu s-a obosit să strîngă laolaltă atîtea infamii în jurul persoanei mele. Îmi sînt batjocorite numele, familia, onestitatea profesională, relaţia cu maestrul meu, imaginea publică. A răspunde acestor batjocuri ar însemna să intru în dialog cu o publicaţie de teapa României Mari. Nu o voi face. Dialogul meu cu autorul articolului şi cu ziarul va fi purtat prin intermediul justiţiei. Rămîne desigur întrebarea - la care fiecare îşi poate răspunde cum crede - de ce simplul fapt de a fi semnat un Apel a stîrnit împotriva mea atîta vehemenţă. În rest, cred că maturitatea unei societăţi depinde şi de felul în care ea ştie să se indigneze atunci cînd abjecţia, tolerată, ia forme care sfîrşesc prin a ne murdări pe toţi.Gabriel LIICEANU27 februarie 2007ComunicatSocietatea Română de Fenomenologie a luat notă cu indignare de acuzaţia absurdă de plagiat adusă profesorului Gabriel Liiceanu, apărută în ziarul Ziua din 27 februarie 2007. Dat fiind că publicul larg, adesea neprevenit, poate fi indus în eroare de punerea în pagină din ziarul amintit, considerăm că este necesar, în calitate de asociaţie profesională în domeniul cercetării filozofice, să facem cîteva precizări:* cele cîteva fraze puse faţă în faţă, în germană şi în traducere românească, nu au apărut într-un text de sine stătător semnat Gabriel Liiceanu, ci chiar într-un volum al cărui autor este Martin Heidegger, unde notele introductive ale traducătorilor aduc lămuriri de conţinut ale textelor filozofului german, folosind, în chip firesc, propriile sale ilustrări. Nu poate fi plagiat Heidegger într-un volum Heidegger.* frazele citate şi acuzate că ar reprezenta un plagiat reprezintă un enorm "loc comun" al gîndirii heideggeriene, întîlnit în multe dintre scrierile sale şi folosit ca simplu exemplu. Intenţia de plagiat nu numai că nu poate fi descifrată în cazul de faţă, dar nici nu şi-ar putea avea locul într-un astfel de context. Nu pot fi plagiate simple exemplificări.Dată fiind inconsistenţa unor astfel de acuzaţii, atragem atenţia opiniei publice asupra folosirii unor false criterii ştiinţifice, acest lucru dăunînd profund comunităţii intelectuale din ţara noastră. Sîntem uimiţi să constatăm că prin articolul din Ziua este murdărită tocmai imaginea celui care, printr-un efort susţinut timp de decenii şi printr-o muncă de o calitate ireproşabilă, a făcut cel mai mult pentru introducerea unuia dintre marii gînditori ai lumii în cultura română.Societatea Română de Fenomenologie Bogdan Mincă (preşedinte), Paul Balogh, Cristian Ciocan, Cătălin Cioabă (membri ai Consiliului Director)