Cîteodată istoria și sportul se leagă mai mult decît ne-am putea imagina.

Ca în 20 iunie 1789, cînd în Sala Regală de Tenis de la Versailles s-a depus un jurămînt semnificativ, cel puțin la nivel simbolic, pentru istoria ce urma să se scrie: Revoluția Franceză.

În încercarea de a gestiona situația economică a țării, regele Ludovic al XVI-lea a constituit Adunarea Stărilor Generale, care reunea reprezentanți ai celor trei stări: nobilii, clerul și poporul.

Cu niște zeci de ani în urmă, un alt Ludovic, al XIV-lea, a construit la Versailles o sală de sport, unde putea exersa în tihnă „jocul cu palma”, activitate pe care i-o recomandase chiar medicul personal. De aici și denumirea inițială a sălii, „Sala Jocului cu Palma”. De fapt, acest joc este precursorul francez al tenisului de cîmp de astăzi și, așa cum sugerează denumirea, la început jucătorii loveau mingea direct cu mîna, ulterior fiind introduse și diverse variante de rachete, mult diferite față de cele din prezent.

Revenim la Ludovic al XVI-lea, în 1789. Acestuia nu prea i-a ieșit jocul cu Adunarea Stărilor Generale, așa că Starea a Treia, cea care reprezenta poporul, s-a declarat Adunare Constituantă sub conducerea Contelui de Mirabeau. Pe 20 iunie, cînd să se întîlnească pentru a discuta diverse chestiuni în locul consacrat pentru acest fapt, hotelul Menus-Plaisirs, deputații au fost întîmpinați de soldații regelui care le blocaseră accesul. Nu era un semn prea bun în privința intențiilor lui Ludovic al XVI-lea, așa că nu au pierdut timpul și, la ideea lui Joseph-Ignace Guillotin (da, de la el și ghilotina), au ținut întîlnirea în Sala Jocului cu Palma de la Versailles. Acolo au depus un jurămînt colectiv, că nu se vor separa, indiferent de circumstanțe, pînă cînd nu vor înzestra Franța cu o nouă Constituție. Un singur deputat, Joseph Martin-Dauch, nu s-a alăturat jurămîntului celorlalți 576 de membri, invocînd că el nu susține decît decizii aprobate de monarh. Actul membrilor Stării a Treia, deși fără valoare juridică, a rămas cunoscut în istorie ca „Jurămîntul de pe Terenul de Tenis”, reprezentînd un episod extrem de important în derularea evenimentelor ulterioare. Și o frumoasă pasă între sport și istorie.

Terenul Regal de Tenis este administrat de Palatul de la Versailles în prezent și poate fi vizitat.

Eu, una, știu pe unde am să trec cu proxima ocazie cînd voi ajunge în Franța.

Foto: Versailles, „Salle du jeu de paume” (wikimedia commons)