Dacă în Statele Unite ale Americii există un personaj-simbol al luptei pentru drepturile civile ale populației de culoare neagră, acela este Martin Luther King Jr.. Cum, de altfel, dacă există un discurs-simbol în această direcție, acela este celebrul „I have a dream” rostit de King Jr. în august 1963, în cadrul „Marșului spre Washington pentru locuri de muncă și pentru libertate”.

Un marș pașnic. Paș-nic. Cu Paul Newman, Marlon Brando și Harry Belafonte incluși.

Astăzi, după aproape 60 de ani, vorbele lui Martin Luther King par încă valabile: „1963 nu este sfîrşitul, ci începutul. Cine speră că negrii se vor fi mulţumit acum, cînd s-au mai eliberat de presiune, va avea o surpriză urîtă atunci cînd va constata că naţiunea urmează acelaşi drum ca mai înainte“.

Punctul nevralgic în epocă, o epocă marcată de lupta pentru egalitatea în drepturi a populației de culoare neagră, îl constituise incidentul, deja celebru, de la Montgomery. Rosa Parks, o femeie afro-americană, a refuzat să îi cedeze locul ei din autobuz unei persoane de culoare albă, motiv pentru care a fost arestată. A urmat un boicot asupra mijloacelor de transport condus chiar de Martin Luther King Jr., în urma căruia a fost și el arestat și chiar… bombardat. Da, asupra casei sale a avut loc un atac cu bombă.

Cu toate acestea, spiritul discursului său, al crezului său, de fapt, excludea ferm orice tip de violență în lupta împotriva discriminării rasiale și orice formă de exagerare neproductivă: „Trebuie să spun poporului meu care se află pe pragul tocit al uşii care duce spre palatul dreptăţii că, atîta vreme cît vom încerca să ne cîştigăm locul de drept, nu trebuie să ne facem vinovaţi de nici un comportament nedrept.”

Altfel spus: „Să nu ne lăsăm ispitiţi să bem din paharul amar al urii pentru a ne stinge setea de libertate. Trebuie să ne ducem mereu lupta la nivelul superior al demnităţii şi disciplinei”.

Astăzi, după aproape 60 de ani, și aceste vorbe ale pastorului american ar trebui să fie valabile. O luptă pentru drepturi așa, à la Martin Luther King Jr., este de dorit în orice context, pentru toate părțile implicate.

Și ar scuti și vitrinele magazinelor din New York de daune. Plus niște statui de distrugere.

Foto: wikimedia commons