Puterea de pe cruce

Publicat în Dilema Veche nr. 793 din 2-8 mai 2019
Puterea de pe cruce jpeg

Un fost președinte român l-a întrebat pe un fost președinte american de ce acordă o atît de mare atenție lui Dumnezeu (discuția avea loc cu ocazia unui mic dejun cu rugăciune, obicei respectat cu rigurozitate de președinții americani din 1953 încoace), de ce Îl invocă mereu, de ce simte nevoia să se refere la El în public. Nu cumva e o manevră electorală, o piruetă dintre acelea pe care marii politicieni le fac cu mult talent pentru a impresiona poporul? Sau, poate, e doar o tradiție – ceva ce faci ca să arăți că respecți un trecut care, altfel, ești ferm convins că nu mai are nici o legătură cu prezentul? Observ și eu că toți președinții americani au grijă să indice Biserica ai cărei membri sînt – fie în timpul campaniei electorale, fie după aceea, cu diferite ocazii potrivite. Americanul i-a răspuns românului pe loc, fără să se gîndească mult, semn că reflectase el însuși la această întrebare încă înainte să-i fie pusă. I-a explicat că, pentru un președinte american, în general socotit drept cel mai puternic om din lume, cel puțin din punct de vedere politic dacă nu și altfel, este esențial să știe că, oricîtă putere are, deasupra lui există una cu mult mai mare, față de care toată puterea lui e nimic. Dacă președintele american chiar ajunge să creadă că nimic nu i întrece puterea, intră pe o pistă extrem de periculoasă care îl poate duce la decizii cu efecte catastrofale pentru toți oamenii. Oricum se întîmplă ca ocupantul Biroului Oval să ia decizii proaste, iar acestea afectează omenirea într-o măsură inegalabilă de către orice alte decizii proaste luate de cineva pe planetă. Așa cum poate genera un mare bine mondial, președintele american poate genera și un rău pe măsură. Prin urmare, e bine să știe el însuși că undeva, deasupra lui, Cineva este cu mult mai puternic. Altfel, va fi în stare de cine știe ce…

Știm că funcționarea democrațiilor consolidate și generatoare de prosperitate este direct legată tocmai de această conștiință a caracterului limitat al puterii pe care liderii lor o au. Sigur că puterea e limitată instituțional prin mecanismele mai vechi ori mai noi, mai vizibile ori mai subtile, de „check-and-ba-lance“. Pericolul este că o conștiință a puterii nelimitate l-ar putea face pe un lider să le ocolească, să le gripeze, să le desființeze. Mai ales dacă se întîmplă să fie un lider charismatic, cu lipici la popor. În plus, nimic nu garantează că cei care trebuie să aibă grijă ca puterea să nu facă rău cetății nu sînt, la rîndul lor, stricați mintal și sufletește. Cunoașteți, cred, întrebarea fără de răspuns a oricărei democrații, înspăimîntătoare precum oglinzile venețiene aflate una în fața alteia: „Dar pe cei care controlează puterea cine-i controlează? Dar pe cei care-i controlează pe cei care controlează puterea cine-i controlează? Dar pe cei care-i controlează pe cei care-i controlează…?“ În schimb, conștiința că există o putere de dincolo de lumea aceasta, mai puternică decît toate puterile de aici și care lucrează în lumea noastră, crește sensibil șansele ca liderul să rămînă în toate mințile.

Nu e obligatoriu să credeți că așa stau lucrurile. Există și oameni care vor să știe că Cerul e gol, că deasupra lor nu e nimic, că propriul lor creștet este tot ce e mai presus pe lume. Poate chiar printre cititorii acestor rînduri se află asemenea oameni. Nu-i condamn, dar nici nu-i invidiez. Pentru ca ei să își poată trăi în liniște bucuria iluziei de sine, convingerea că Omul e suprem și că Rațiunea lui e sursa ultimă a binelui, că societatea se „autoreglează“ și că totul e o sumă de atomi, este nevoie ca toți puternicii acestei lumi să creadă dimpotrivă, că Dumnezeu există și îi vede.

Într-un fel, Iisus însuși ne dă această lecție. Poate cel mai greu lucru de acceptat cu mintea noastră de azi este că ceva de o putere indescriptibilă, deasupra oricăror cuvinte și măsurători, deasupra oricărei imaginații, o putere absolută și de necuprins, acel ceva care le-a făcut pe toate cele văzute și nevăzute, se transformă pe sine în cea mai vulnerabilă dintre creaturile sale: un fetus, apoi un bebeluș sugar, apoi un copil. Cum de Dumnezeu a devenit așa ceva, fiind la cheremul oamenilor din jurul său, la cheremul naturii pe care El a creat-o? De ce ar face-o? Iar mai apoi, El, Atotputernicul, s-a lăsat pe crucea suferinței și a umilinței, bătut în cuie de unii ca mine și ca dumneavoastră. Recunosc, nu e ușor să admiți așa ceva. E atît de contraintuitiv și de invers decît ne îndeamnă să gîndim „școala vieții“. Dacă ești puternic, îți manifești puterea. Cum adică să fii puternic și să-i lași pe cei slabi să te chinuie? Într-adevăr, dacă nu crezi, nici nu prea poți înțelege.

Cu puțin înainte să intre în Ierusalim spre împlinirea marii Sale misiuni, Iisus a trebuit să potolească o oarecare tensiune apărută între cei doisprezece discipoli ai Săi cu privire la ierarhia dintre ei. Firesc, unii se voiau mai aproape de El decît alții, iar locurile „de-a dreapta și de-a stîn-ga Ta“ erau limitate. Nu pot fi toți doisprezece umăr la umăr cu El. Și simțind că se naște între ei această ciondăneală omenească, despre care să fie mai „sus“, Iisus le-a spus: „Știți că ocîrmuitorii neamurilor domnesc peste ele și cei mari le stăpînesc. Nu tot așa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. Și care dintre voi va vrea să fie întîiul, să vă fie vouă slugă…“ O răsturnare enormă! Ați auzit ceva mai contraintuitiv pe lumea asta decît ca acela care vrea să stăpînească trebuie să-i slujească pe toți? Așa e tot creștinismul și de aceea concepția creștină despre putere este cu totul și cu totul alta decît cea omenească, fizică, să-i spun așa.

Ultimele șapte cuvinte ale lui Iisus de pe cruce sînt un amestec de omenesc și dumnezeire: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac“ (Luca; 23, 34), „Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi cu Mine în rai“ (Luca; 23, 43), „Femeie, iată fiul tău!“ și „Iată mama ta!“(Ioan; 19, 26-27), „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce m-ai părăsit?“ (Marcu; 15, 34), „Mi-e sete!“ (Ioan; 19, 28), „Săvîrșitu-s-a“ (Ioan, 19, 30) și „Părinte, în mîinile Tale încredințez duhul Meu“ (Luca; 23, 46). Papa Ioan Paul al II-lea observa că ultimul Său cuvînt nu exprimă nicidecum un sfîrșit, ci dimpotrivă, un început. După ce Și-a dat duhul, totul a renăscut și lumea întreagă s-a recompus altfel decît fusese. Minunea învierii a pornit, din nou, ceasul vieții noastre. Vorba lui Dumitru Stăniloae, Iisus a decis să învingă moartea trecînd prin ea, nu evitînd-o. Ce dovadă mai mare de putere s-ar putea da?

Și dacă asta e valabil pentru conducătorii popoarelor, nici noi, omuleții, nu sîntem uitați. Și noi avem partea noastră de putere din crucea pe care, fiecare, o ducem. Auzeam zilele trecute că un om oarecare s-a dus la un ieromonah atonit și s-a plîns că e copleșit de necazuri. Cum este fiecare dintre noi, adesea. I le a spus pe toate și ieromonahul a avut cuvinte de înțelegere și îmbărbătare de fiecare dată. Iar la sfîrșit, omul a oftat: „Ajută-mă, părinte, să scap de necazurile astea!“ La care ieromonahul i-a răspuns ridicînd sprînceana a mirare: „Păi, cum vine asta, frate? Dumnezeu te suie pe cruce și tu vrei să te dai jos?“

Vorba Lui, cine are urechi de auzit, să audă!

Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Locul în care democrația liberală s-a dus să moară
Instalat la putere la finalul anului trecut, cabinetul Petkov a promis ferm o ruptură cu trecutul de corupție și guvernare ineficientă.
Bătălia cu giganții jpeg
Cîte sortimente de brînză se produc în Franța?
Confruntat cu o asemenea blocadă, președintelui îi va fi foarte greu să guverneze în cel de-al doilea mandat.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Teme „riscante” ale dezbaterii religioase
Părintele Iustin Marchiș, de care mă leagă o viață de dialog spiritual, mi-a trimis, de curînd, mai multe pagini din textele protodiaconului Andrei Kuraev, teolog neconvențional al Bisericii Ortodoxe Ruse.
Frica lui Putin jpeg
Contrafactualități
Rămîne aproape întotdeauna în istorie un rest inexplicabil prin considerente pur raționale, prin forțe obiective, prin factori clasificabili și relevanți statistic ori prin determinisme sociale.
AFumurescu prel jpg
Pe repede-încet
Zilele acestea am ajuns în țară și m-am străduit din răsputeri, ca de fiece dată, să (re)înțeleg societatea românească.
o suta de ani in casa noastra cover opt jpg
Istorie pentru copii și prăjitură cu ouă
Cititorul este purtat printr-un întreg univers ilustrat de obiecte de epocă, toate care mai de care mai interesante, ce înfățișează poveștile și informațiile din text.
O mare invenție – contractul social jpeg
Este necesară schimbarea actualei forme de guvernămînt? (II)
Nu mai cred astăzi că forma de guvernămînt stabilită prin actuala Constituție este sursa disfuncționalităților și eșecurilor sistemului politic din România.
Iconofobie jpeg
Pesimistul, un personaj respectabil
Omul înțelept sesizează, în efemeritatea lucrurilor, prin extrapolare, vremelnicia întregii lumi și, ca atare, își poate permite să verse, compasiv, o lacrimă de regret.
„Cu bule“ jpeg
Urmăritori, adepți, follower(ș)i
Influența engleză actuală, mai ales cea manifestată în jargonul Internetului, poate produce anumite perplexități vorbitorilor din alte generații, atunci cînd schimbă sensurile uzuale și conotațiile pozitive sau negative ale cuvintelor.
HCorches prel jpg
Ce oferim și ce așteptăm
Predăm strungul în epoca informatizării.
p 7 WC jpg
Opt lecții ale războiului din Ucraina
Interdependența economică nu preîntîmpină războiul.
Un sport la Răsărit jpeg
Țiriac zice că îl vede pe Nadal murind pe terenul de tenis. Adică Nadal e muritor?
Ce va muri e o anumită idee despre sport, aceea că iei corpul tău, aşa cum l-ai clădit cu muncă şi apă plată, şi faci tot ce poţi pentru a învinge fără reproş.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Un roman de știință
Bill Bryson nu este om de știință, nu are o formație științifică și, poate tocmai de aceea, tot ce scrie pare să aibă în spate un proces de înțelegere, de clarificare a unor lucruri, pînă la nivelul la care devin accesibile oricărui om cu o minimă educație academică.
Bătălia cu giganții jpeg
Datoria Europei
Nici Franța, nici Germania și nici – cu atît mai puțin! – Țările de Jos ori Danemarca nu vor face rabat de la exigențele procesului de aderare.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Note, stări, zile
Mi-e greu să pricep de ce a certa pe toată lumea e o formă de „acțiune”.
Frica lui Putin jpeg
„Nu umiliți Franța, domnule președinte!”
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat de două ori, nu o singură dată, că „nu trebuie umilită Rusia”.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Eroismul ucrainean și inima stafidită a Europei
Ucrainenii dau Europei anului 2022 o lecție pentru care mă tem că opulentul nostru continent, cu birocrația lui pe cît de groasă, pe atît de nevolnică, cu politicienii lui minusculi, nu este pregătit.
Cooper Union jpg
Două surori, un muzeu și o premieră
În primăvara anului 1897, la etajul al patrulea al școlii publice Cooper Union din Manhattan pe care o înființase bunicul lor, surorile Hewitt au inaugurat Muzeul de Arte Decorative Cooper Union.
Tezaur jpg
O lungă istorie de furt
Furturile din Ucraina sînt o reamintire brutală a celor cu care s-a confruntat, în istorie, România.
Iconofobie jpeg
Iubirea/ura de aproape
Devii mizantrop nu neapărat cunoscînd răul din celălalt, cît cunoscînd răul din tine.
HCorches prel jpg
La vida loca loca loca loca
Deprinderea aceasta a defăimării profesorilor a devenit la noi pandemică și are un gust nu amar, ci de-a dreptul grețos, cel puțin în percepția mea.
p 7 2 WC jpg jpg
De ce refuză Occidentul să numească fascistă Rusia lui Putin?
Jena Occidentului de a numi fascistă Rusia lui Putin se explică prin contextul psiho-istoric al țărilor europene.
Un sport la Răsărit jpeg
Ce mai facem cu Naționala?
Ne torturează şi o torturăm, chestiune din care nimeni nu va rămîne întreg. Echipa României nu e altceva decît oglinda României.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Ospitalitate
Nu e neapărat ipocrizie, cum ar zice unii, ci politețe și meserie.

Adevarul.ro

image
Reacţii după şedinţa foto a lui Brad Pitt pentru GQ Magazine: „Arată ca un cadavru”
Desemnat în anii '90 cel mai sexy bărbat în viaţă de revista People, actorul Brad Pitt şi-a şocat fanii cu cea mai recentă şedinţă foto realizată pentru revista GQ, mai mulţi internauţi comentând că arată ca un cadavru.
image
Lacul căutat de zeci de mii de turişti pentru tratamente s-a colorat în roz. Explicaţiile cercetătorilor VIDEO
Pe lângă culoare, lacul emană şi un miros neplăcut. În fiecare an, aici vin zeci de mii de turişti la tratament. Specialiştii vin cu explicaţii.
image
CTP ne trezeşte la realitate: „Popovici? Dar de ce să mă simt mândru?“
Cristian Tudor Popescu a comentat, în stilul său caracteristic, performanţa lui David Popovici la Mondialele de nataţie, unde sportivul de 17 ani a cucerit două medalii de aur.

HIstoria.ro

image
100 de ani de show-uri culinare
În primăvara lui 1924 se auzea la radio primul show culinar, a cărui gazdă era Betty Crocker, devenită o emblemă a emisiunilor de acest gen și un idol al gospodinelor de peste Ocean. Puțină lume știa că Betty nu exista cu adevărat, ci era doar o plăsmuire a minților creatoare ale postului de radio.
image
„Uvertura” războiului austro-turc din 1715-1718
Războiul turco-venețiano-austriac dintre anii 1714-1718, cunoscut și drept Războiul Austro-Turc din 1715-1718, sau „Războiul lui Eugeniu de Savoia”, este primul din seria războaielor ruso-austro-turce din secolul XVIII.
image
Capitularea lui Osman Pașa
La 4/16 decembrie 1877, Carol îi scria Elisabetei că otomanii încercaseră pe data de 28 să iasă din Plevna luptând și construind un pod peste râul Vid, în zonă desfășurându-se bătălii cumplite. Carol s-a îndreptat imediat în acea direcție, în timp ce împăratul se dusese în centrul dispozitivului.