Oralitate de acum două secole

Publicat în Dilema Veche nr. 811 din 5-11 septembrie 2019
„Cu bule“ jpeg

Ştim prea puţine despre modul de a vorbi al celor din secolele trecute: cîteva scrisori private, însemnările pe cărţi, fragmentele memorialistice păstrate reflectă doar parţial un mod de exprimare cotidian, pentru că intră de fapt în tiparele scrisului, cu clişeele şi constrîngerile specifice unor tradiţii discursive. În textele mai vechi, „limba vorbită“ se lasă doar bănuită. Mai multe informaţii despre oralitatea spontană primim, de prin secolul al XIX-lea, prin intermediul literaturii: dialogurile din romane şi mai ales cele din comedii selectează şi exploatează o parte dintre trăsăturile conversaţiei de zi cu zi. Dată fiind puţinătatea informaţiilor, devine extrem de preţios orice text care oferă mostre ale scrisului neprofesionist, mai puţin cultivat, mai fidel oralităţii. În această categorie se înscrie recent apărutul text al lui Dimitrie (Dumitrache, Tache) Foti Merişescu, manuscris editat de Constanţa Vintilă-Ghiţulescu sub titlul Tinereţile unui ciocoiaş şi în care sînt povestite (după părerea editoarei, ceva mai tîrziu) întîmplări din primele decenii ale secolului al XIX-lea. Textul are trăsăturile unei limbi „semiculte“, cu grad ridicat de autenticitate. Deşi autorul evocă modele livreşti, acestea sînt luate ca reper mai ales pentru senzaţionalul întîmplărilor picareşti, cu motivaţia naivă a celui care consideră că aventurile proprii sînt demne de cele ficţionale: „M-am hotărît ca să-m fac şi eu o istorie pentru celi mie întîmplati“ (p. 71).

Memorialistul povesteşte întîmplări de pe la 1814, de cînd avea 17 ani, într-un stil oral, cu lexic simplu, enunţuri juxtapuse, reproducere directă a dialogurilor şi cu păstrarea în scris a particularităţilor de pronunţie populară şi regională, predominant munteneşti sau general populare (formele pă, dă ale prepoziţiilor pe, de, închiderea lui e la i etc.). Unele particularităţi moldoveneşti sînt explicate de editoare prin biografia memorialistului, muntean de origine, dar stabilit apoi în Moldova. Textul confirmă persistenţa în epocă a formei au a auxiliarului pentru singular (încă neînlocuită de a), ca şi extinderea muntenească a terminaţiei -ră la participiu (fenomen ilustrat mai tîrziu de personajele de mahala ale lui Caragiale): „Să-ntoarci Dochiţa către fete şi zici: «Fată, Ion au păţitără. Dracu ştie ce au făcut“ (p. 83). Vocativele şi interjecţiile de adresare sînt cele păstrate în registrul popular şi familiar pînă astăzi (fa, fată, băiatu, neică, leică etc.). Sintaxa populară a naraţiunii, nediferenţiată de cea a dialogurilor, cuprinde, de exemplu, relativul care invariabil: „M am întîlnit şi cu băietu cari i-am dat în cap cu piatra“ (p. 103).

Povestirea lui Dumitrache surprinde scene de viaţă cotidiană (e drept, presărate de bătăi, accidente, ciumă, morţi, episoade erotice): „Leică, să dorm pînă mîine acilea?“ (p. 76); „M-au întrebat: «Cum te cheamă?» Am zis: «Tachi mă cheamă». «Neică Tachi, să rămîi la noi. Eu nu sînt d acilea»“ (p. 78-79); „Am ridicat capu şi am zis: «Dă-mi paaci, fa!». S-au uitat la mine şi m-au stupit, zicînd: «Arză-te focul, boala dracului, tot cu tine mă întîlnesc»“ (p. 78). Naratorul reproduce cu parcimonie vorbele indecente sau agresive, dar le evocă adesea prezenţa în dialog: „Eu vroiam ca să-l înjur, dară eram mut“ (p. 87); „Eu l-am înjurat, că acum nu mai eram mut“ (p. 92).

Naraţiunea este destul de lipsită de relief stilistic („Zoiţica s-au dus. Era în capoţel. Eu am tras ceacşirii, am luat cizmile în picere“, p. 100), dar este înviorată de unele întrebări autoadresate, de sporire a dramatismului („Ei, Tachi, ce faci acu?“, p. 77), ca şi de unele formulări mai expresive: „Mă uitam ca şoarecii, de departi“ (p. 95); „Spre răspuns ne-am umflat a rîde“ (p. 98). Textul, simplu şi popular în cea mai mare măsură, atestă infiltrarea în conversaţia curentă a unor cultisme romanice la modă, de dată recentă în epocă: „ne-am dăzmierdat. Amor platonic“ (p. 79); „au răspuns cu afectaţie“ (p. 86); „mă făcusem familiar“ (p. 94); „am mîncat cît să poati de delicat“ (p. 107), „Feciorii de casă mă trata“ (p. 110); „Nunta au fost pompoasă“ (p. 111). Cele mai interesante informaţii lingvistice sînt însă cele privind bilingvismul româno-grecesc. Dialogurile reproduse şi (în mai mică măsură) naraţiunea sînt pline de grecisme, ba chiar conţin replici întregi şi schimburi de replici în greacă: „To hava su [= nici nu gîndeai], nene Tachi! (p. 100); „duduca Zoi mu [= a mea] să uita dă diparti“ (p. 101); „Mi-au arătat pă undi să mă duc is to anang(h)eo [= la nevoie, la ananghie]“ (p. 98) etc. Familiaritatea cu limba greacă produce derivate ad-hoc, precum a calimera (a spune calimera, „bună dimineaţa, bună ziua“): „Dacă am intrat, am calimerat“ (p. 100).

Textul cuprinde şi atestarea preţioasă a unei variante a sintagmei familiare de muc (cu sensul „foarte frumos“), care stă la baza expresiei muc şi sfîrc: naratorul remarcă o tînără „frumuşică dă mucu dă lumînare“ (p. 95).

Ar fi minunat pentru istoria limbii române ca alte texte asemenea acestuia să apară şi să beneficieze de ediţii critice similare; istoria cuvintelor, a expresiilor, jocul influenţelor şi dificultatea răspîndirii normelor lingvistice s-ar lumina în mai mare măsură.

index jpeg 5 webp
Gustul banului
Gustul banilor poate să se refere și la un „amărît” care, cine știe cum, găsește un post sigur și bine plătit la stat, un post pe care pregătirea și experiența sa nu i-ar fi permis, în mod normal, să îl ocupe.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Nucleara
Este urmăritul penal capabil să treacă dincolo de faza încordării mușchilor și să folosească arme nucleare?
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Alexandru Dragomir despre politica (noastră)
Din păcate, puțini știu cine a fost Alexandru Dragomir.
Frica lui Putin jpeg
Filosofie, feminitate, autenticitate
Aşa se explică, pesemne, de ce în filosofie s-a menținut „privilegiul” masculin, chiar şi în vremurile mai noi, de după emanciparea femeii.
Alegeri fără zvîc  Pariem? jpeg
Activistul european și moartea unei pasiuni
Articolul meu vrea să atragă atenția: cu excesele activismului și propagandei, UE poate pierde treimea de mijloc.
index jpeg 5 webp
Spaghete în copaci
Propun să rămînem la rețeta lui Fellini. Plus paharul cu vin.
Iconofobie jpeg
Diplomație
Se reia, observ, o dezbatere politologică mai veche.
„Cu bule“ jpeg
Format letric
Nu era atît de cunocut încît să exprime fără ambiguități noua idee, dar sensul i-a fost aproximat din context, din relația cu termenul complementar.
HCorches prel jpg
Vremuri ale fricii
Dar dincolo de negare, dacă nu apare și acceptarea, efectele pe termen lung sînt devastatoare.
p 7 Chatbot WC jpg
Idioția artificială
Ar trebui oare programată inteligența artificială (IA) să răspundă la același nivel cu întrebările care i se pun?
IMG 8779 jpeg
Comunismul se aplică din nou jpeg
Alt bîlci?
Cum ar fi să construiești un Disneyland și un Tesco la Londra, în Hyde Park?
O mare invenție – contractul social jpeg
Adevărul, premisa dreptății
Această limită este și mai evidentă dacă se înțelege că nici un proces judiciar nu se confundă cu Judecata de Apoi.
Teze pentru o fenomenologie a protecţiei (îngereşti) jpeg
Sürdürülebilirlik
A crede înseamnă a paria pe o inevidență, a „credita” un „posibil”, dincolo de exigențele stabile ale „realului”.
Nicuşor faţă cu reacţiunea jpeg
Pensiile francezilor
Dar vigoarea protestelor, dincolo de faptul că e vorba despre o tradiție franceză adesea desconsiderată și subiect de glume, mai arată ceva.
Frica lui Putin jpeg
Inamicii diversității
Privite în ansamblu, aceste cerințe ale cultelor, care s-au așezat, din păcate și spre detrimentul lor, cred, la remorca BOR, nu vor încuraja deloc predarea Religiei într-un spirit tolerant
AFumurescu prel jpg
Păstori, tătuci și influenseri (I)
Așa apar „tătucii” aleși democratic. Nimic nou sub soare.
index jpeg 5 webp
Un veac de Time
Scopul principal pe care cei doi și l-au propus a fost să furnizeze cît mai eficient știri cititorilor, chiar și celor mai ocupați dintre aceștia, care nu prea au timp de citit – de unde și denumirea Time.
Iconofobie jpeg
Rațiune și simțire
Se demontează aici un mit care a făcut carieră în secolul XX, mitul naturii prezumtiv candide a creaţionistului.
„Cu bule“ jpeg
Beat criță
Expresia beat criță este foarte răspîndită azi, în registrul colocvial; alte construcții în care intră cuvîntul criță cu sensul său propriu sau cu înțelesuri figurate au devenit însă extrem de rare.
HCorches prel jpg
Încă un Minister al Educației
Presiune care, în unele cazuri, se transformă în adevărate forme de bullying, fără doar și poate.
IMG 8779 jpeg
În cazul Hagi, tatăl şi fiul, să fii copilul unui mare fotbalist e binecuvîntare sau blestem?
Tot ce vine de la el nu poate fi decît excepţional. Hagi spune „eu sînt Ianis şi Ianis e Hagi”.
p 7 Curba Laffer WC jpg
Ultima redută a globalizării
Dar geopolitica nu e singurul motiv pentru eșecul celui de-al doilea val al globalizării.
Comunismul se aplică din nou jpeg
Cîte divizii are CPI?
Așadar, noua acuzație că președintele ar fi comis ceva contra copiilor, fie ei și din Ucraina, ar putea avea un ecou special în Rusia.

Adevarul.ro

image
O familie de români s-a mutat, după 17 ani, din Elveția într-un sat de lângă Urziceni: „Una dintre cele mai bune decizii”
Mulți români care se întorc din străinătatea aleg să-și facă un rost în România, dar la oraș, cu la țară, unde au parte de o viață mai liniștită.
image
Cea mai temută infractoare care a terorizat Spania e româncă. O armată de interlopi o asculta orbește
Tenace, ambițioasă și extrem inteligentă, dar nu în ultimul rând de o frumusețe răpitoare, ea a reușit să câștige toate războaiele cu bandele rivale.
image
Nou scandal sexual în universitate. „Profesorul de 67 de ani i-a propus să devină iubita lui. Să facă sex în fața unei minore“
Elaborarea unor Coduri de etică stricte privind hărțuirea sexuală în universitățile din România devine o prioritate, în contextul numărului din ce în ce mai crescut de astfel de cazuri care apar în spațiul public. Ultimul scandal de acest tip provine din Cluj-Napoca.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.